január 16, 2014

A Menóra leigázza a Kettőskeresztet - "Magyarország arculata" a milánói Expón

Eredményt hirdetett Szőcs Géza, a 2015-ös Milánói Világkiállítás magyar részvételéért felelős kormánybiztos, a miniszterelnök főtanácsadója a kiállítás magyar pavilonjának látványötletére kiírt pályázaton.


A díjnyertes "Malom"-ötletre kár lenne sok szót pazarolni, a világkiállítási magyar részvétel hivatalos honlapján közzétett összes terv jellemző az építészet jelenlegi helyzetére, ahol a tervezőket kimondottan taszítja, hogy valami praktikusat és eséllyel magvalósíthatót, magyarul szépet és jót tervezzenek. Az ő "kreativitás"-eszményük ezt teljesen kizárja. Az mégis megdöbbentő, hogy a döntéshozókat a díjazástól nem riasztotta vissza, hogy az "ötlet" emlékeztet a perpetum mobile abszurditását illusztráló gúnyrajzokra...


A bejegyzés folytatása


Az Index cikke írójának is feltűnt az egész pályázatkiírás és a pályamunkák zöme képi világának és kísérőszövegének szellemi forrása:
Ha valakit a szöveg egy Makovecz-kiáltványra emlékeztetne, akkor nem nyúlt mellé. Mint minden állami kulturális zsűribe, ebbe is meg kellett hívni a Fekete György féle Művészeti Akadémia egy tagját. A magyar pavilon a zsűri kiírása szerint egyébként „ a világot betonmonstrumokba fullasztó építészeti dogmákra és szabványokra kíván reagálni.”
Ami a makoveczi beton-ellenes retorikát és műanyagellenes párját  illeti, a korábbi bejegyzésekben nem egy példát láttunk a néhai Mester és tanítványai épületeinek néhol teljesen indokolatlan megterhelésére beton és műanyag elemekkel, például a kultikus beton"fák" erdejével. A még Orbán Viktor által is Makovecz-műként emlegetett felcsúti stadion pedig a "betonmonstrum" alapesete, egy olyan (hagyományos, magyar...) falu fölé magasodva, melyeknek teljes lakossága sem tölti meg a nézőteret.
Erős félreértése a helyzetnek, amikor a miniszterelnök a Puskás Akadémiának adott (tervezőként a valódi helyett többször is Makovecz Imrét megnevező) interjúiban a "kézműves építészet" kifejezést használja az épülő stadionra. (Magyar Narancs Online: Ékszerdoboz - a felcsúti Aranycsapat Futballstadion)

Betonmonstrum a felcsúti kertek alatt. Épül Szauron kastélya.
Az organikus beton erdeje a felcsúti labdarúgóakadémia kollégiumában. Funkció nélkül...

Magyar Pavilonba Magyar Menórát!


A pályázat körüli "Makovecz-feeling" nem merül ki a zsűriben alkotmány által előírtan helyet foglaló MMA-taggal és a kiírás szövegével, a második helyezett pályamű egyik szerzője Ertsey Attila,  Makovecz Imre tanítványa. Ertsey a Kós Károly Alapítvány elnökeként,  a Magyar Építész Kamara alelnökeként írt a kamara nevében nekrológot mesteréről. Ebben volt szives e blog misszióját is népszerűsíteni:
Majd jönnek a magyarázók, az értelmezők. Reneszánsz ember volt? Mester-típus? Népies volt, vagy New Age-es? Pogány gnosztikus? Szabadkőműves, sátánista? Magyarkodó, vagy kozmopolita? Náci vagy zsidóbérenc? Hadd mondják.
Ertsey Attila és Sárkány Sándor második helyezett pályaműve a magyarázatként említett három "álló és fekvő dob", nyilván táltosdob  mellett határozottan Noé bárkájára is emlékeztet és ennek a jelképnek a feltételezhető leszűkített, judaista értelmezését sejtetik a terven elhelyezett monumentális menórák is:


Az Ördögűzőn már sokszor foglalkoztam a Makovecz-iskola alapítójának és tanítványainak erős judaizáló tendenciájával, hogy kedvenc, épületeiken gyakran alkalmazott szimbólumuk az életfával azonosított menóra, a kabbalai, felfelé és lefelé szimmetrikusan ábrázolt szefirotikus fa, vagy például a Dávid-csillag.
(pl. A HármaSHALOM "organikus" ötödik hadoszlopa;  Menóra, szefirák, sitra ahra - a kabbalista Makovecz;  Makovecz kedvenc dupla menórafája a Lauder Javne logója is! )

A fenti tervek Ertsey Attila mestere e szavainak állítanak emléket:
AZ ÉLETFA. Nemeskürty István beszélgetése Makovecz Imrével (Országépítő, 92-2. szám)
"Ez az életfa, amely a sámándobokon szerepel, úgy is szerepel, hogy hét ága van, mint a zsidók Menórájának, de lefelé is ugyanúgy hétágú." (Makovecz Imre)
A magyarországi álorganikus építészet egy korábbi, mára kultikus világkiállítási pavilonjáról, a sevillairól mondta el Makovecz Imre, hogy építése során a magyar nemzeti ünnepet is menórával ünnepelték  (Országépítő, 92-2. szám) :
Augusztus 20-án a legmagasabb pontra fölszereltek egy hétágú gyertyatartó- vagy életfa-formát – mindegy, az ugyanaz -, arra mindenki ráakasztotta a maga nemzeti színű szalagját a saját nevével, és azt a legmagasabb pontra fölrakták."
A magyar állam Ezredévét is menórával ünnepelték e tervező körök:

Ócsa, Milleniumi emlékmű
Hétágú menóra a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája programjának keretében tervezett csíksomlyói "Barátok Feredője és zarándokkert" elemeként:Már csak egy, félremagyarázhatatlanul, nyíltan judaizáló építészeti JEL ugyaninnen, a csíksomlyói zarándokkertből, a teljes létesítményegyüttes erős gnosztikus szimbolikáját képviselő "Fény Pavilonból":

Az "Organikus Iskola" e képviselői egyfajta tipikus "szellemi marranizmust" valósítanak meg a "magyar, népi" retorikába csomagolt, alig burkolt, vagy nyílt judaista jelképek terjesztésével és a hazafias közönség ezekhez szoktatásával. Ez a Sabbatáj Cví - Jacob Frank féle "féreg az almában" program megvalósítása a magyar építészet területén. A Sárkány-Ertsey terv második helyezése nem jelenti azt, hogy a megépítendő magyar pavilonra nem kerülhetnek óriási menórák, mert Szőcs Géza a sajtótájékoztatón jelezte, hogy az építtető nem köteles az első helyezett koncepciót megvalósítani...


De lehet-e egyáltalán szögletes a menóra?

A pályázatok témájáról és az eredményhirdetésről a kurucinfó is beszámolt "Nem a menórás pályatervet építik fel Milánóban Szőcs Gézáék - vagy legalábbis most úgy gondolják" című cikkében.A cikk alatti fórumon a közönség véleménye megoszlott, vannak, akik felismerik a menórát a pályamunkán, vannak, akikre hat a judaista szimbólumokat "ősi magyar népi örökség" néven eladó agymosó propaganda. Az egyik, nem túl jó vizuális problémamegoldó képességű kommentelő másokhoz hasonlóan felvetette, hogy hogy lehet ezt az "ősi magyar életfát" menórával összetéveszteni, amikor a menórát  - szerinte - mindig ívelt ágakkal ábrázolják.

A valóságban a menóraábrázolások történelmileg és ma is nagyon változatosak, már az ágak számát illetően is, pl. a Hanukka-menórák gyakran kilencágúak, és persze egész gyakran leveles-ágas életfaként ábrázolják őket a mai zsidó használatban is, Izraelben is.
Szemléltetésül csak két példa a hétágú menóra olyan szögletes alakalmazására félreérthetetlenül zsidó összefüggésben, ahol formája megegyezik a Sárkány-Ertsey-pályaművön láthatóval:
Országimázs: az Ítéletnap kétkígyós Omegája


Hogy milyen szimbolikájú pályázatok esélyesek a díjazásra, azt előre jelezhette a magyar expo-részvétel hivatalos logójának korábbi kiválasztása is:

Elkészült az EXPO 2015 Magyarország arculata


E blogon már (az organikusoknak oly kedves) sötétben is felismerjük, hogy mit ábrázol a logó!

A hivatalos kormánybiztosi magyarázatban "lantnak" mondott paprikásch-magyaros jelmezt öltött izék Makovecz kedvenc két S-e, kígyója, jin-jangja, melyre alapozta például paksi temploma formáját:

"El kell ismernem, hogy a jel, mely e keresztény templom szerkezetét, formáját adja kívül és belül, még az édeni embertől való, akinek a sötét és világos nem a rosszat és jót jelentette, hanem Ormuzdot és Ahrimant, aki odaadta magát a sötétségnek és a világosságnak egyaránt, hogy harcukból újjászülessen, hogy megszülje a szellem-embert, az Athmát, az utolsó Ádámot, önmaga királyi arcát, Krisztusát.
A sötétségnek ebben a korszakában vajon nem kell-e a kereszténységnek befogadnia a Gonoszt - ahogy ő mondja - hogy a megváltás beteljesedjék?"
(Szerintem nem kell, és egyes keresztény papok szerint sem kell, szidta is őket ezért eleget a Mester... )
Még tovább is fejtegette, hogy mire alapozta épületét:

Makovecz Imre: Paks, Római katolikus templom
Az épület egy ősi jel térbeli megfogalmazása. Ez a jel (S) a magyar népművészet alapjele, de megtalálható eurázsia számtalan területén, a kelta, szkíta hatás alatt álló vidékeken is. Az alaprajz két szimmetrikus helyzetű S-szimbólumból áll. A két jel noha egybevágó, ellentétes helyzeténél fogva a világosság-sötétség, férfi-nő, nap-hold, valójában a jang-jin dinamikus egyensúlyban álló ellentétét jelenti. Ezért hordoz a torony holdat és napot, ezért áll az egyik oldalon a sötétség, a másik oldalon a világosság angyala. Ebből az ellentétből kell megszületnie a kereszténység Androgyn gondolatának, Jézus Krisztusnak, kinek szobra középen, az oltár felett áll.
(Hogy nem a kereszténység Jézus Krisztusa az "androgyn gondolat", hanem a gnosztikus-vakoló közeg eszménye, lásd genderideológia, arra később térjünk vissza, a paksi templom alaposabb szemügyrevételével együtt!)

Erről a templomépületről van szó, melyet maga a tervező ábrázolt ilyen komornak, vészjóslónak:

Itt nincs egyensúlyban a Fény és a Sötétség, az utóbbi dominál...

A "két szimmetrikus helyzetű S-szimbólum" egyik forrása persze Makovecz számára is a kadduceus, az is abban a formájában, ahogy a vakolók Bafomet falloszaként tisztelik:A magyar expo-logóhoz persze minimálisan meg kellett csavarintani a kígyók farkát, de ettől még jól felismerhetők, a paksi templom szerkezeténél is manipulálta az Építőmester a formát. Hogy a kígyók "lantot", vagyis OMEGÁT formáznak, annak jelentése már a "Hórusz kora - Makovecz, az építészet Lady Gagája" c. bejegyzés óta könnyen megfejthető:


Aleister Crowley, "a világ leggonoszabb embere" az általa létrehozott Thelema-vallásra alapozott speciális Tarot kártyacsomagja, a "Thoth Tarot" Nagy Arkánum Végítélet (Judgement) kártyája, "Az Eón".  A korábbi bejegyzésben láttuk, hogy Crowley Makovecz egyik fontos inspirálója. Természetesen e kártyán is ott tekereg a két kígyó. Az Omega a Végítélet napját is jelenti. A Kitalált Újkor blog "Az atomrakéta, a gnosztikus világpusztítás tudatosan kifejlesztett eszköze" c. bejegyzésben idéztem, hogy a gnosztikusok hite szerint a Megváltáshoz nélkülözhetetlen, hogy az Omegával jelzett Utolsó Napon megsemmisüljön az általuk a Gonosz által teremtettnek rágalmazott anyagi világ, benne az emberiség:
"... Az egyéni Teózis által felszabadulhattak a fényrészecskék és az Omega Napon az összes fény kiszabadulhatott az anyagból." (Gnosztikus Kézikönyv)
Az e bejegyzésben is többször említett csíksomlyói Barátok Feredője névadó építménye is ezt, a gnosztikusok által várva várt és szentségtörően saját kezűleg elősegített ítéletnapot jelképező Omegát jeleníti meg:


(A csíksomlyói Fény-pavilont már láttuk feljebb.)

A világkiállítási magyar részvétel logója tehát a Makovecz-iskola kedvenc gnosztikus omega jele, a megtévesztés keretében "lantnak" álcázva.

Egyébként a világkiállítás spirituális háttere ügyében most nem szorulunk találgatásra, az Expón szó szerint "hivatalos a kabala":  "Bemutatták az Expo hivatalos kabaláját"   :-)


Az egész pályázat és logó-ügy is újabb bizonyítéka annak, hogy Makovecz Imre hivatalos állami "kanonizálása" egyáltalán nem marad meg a néhai építész emlékének és műveinek megőrzésénél, a legfőbb politikai hatalom által felkarolt okkultista szimbolizmus az állam hatalmával és (az adófizetők) pénzével kerül agresszív terjesztésre. Az állami építészeti reprezentáció területén csak olyanok kerülhetnek döntéshozó pozícióba, akik ezt a makoveczi irányzatot hozzák helyzetbe. "Magyarország építészeti arculata" bel- és külföldön csakis a gnosztikus-kabbalista, judaizáló makoveczizmus lehet...

-------------------------------

Frissítés: A Menóra leigázza a Kettős Keresztet


A bejegyzésben eddig elhanyagoltam egy elég jelentős elemét a menórás pályamű szimbolikájának, amire pedig egyből felhívta a figyelmet a kurucinfó két cikke is és a jó szemű hozzászólók is szóvá tették a fórumokon. Ez pedig azt, hogy a Sárkány-Ertsey pályaművön a szögletes menóra alatt (melynek zsidó használatát fentebb illusztráltam) fordított kettős kereszt is található.

A lefelé fordított kereszttel Ertsey egyrészt követi néhai Mestere, Makovecz bejáratott, pokoli hagyományát, mely a kormány által a katolikus egyházra erővel rátukmálni próbált posztumusz "főmű", "a magyar Sagrada Familia", a "Szentek és Kárhozottak Temploma" tervein jelent meg, egy komplett, lefelé is megépülő Szentéllyel együtt (a Mélység Urának):


A tanítvány terve a fenti, jól ismert sátánista szimbólumot még felruházza egy külön magyarellenes jelentésréteggel is. Egy szimbólumot lefelé fordítva ábrázolni általában is egy átoknak, fekete mágiának minősül, a jelképezett dolog bukását, pusztulását célozza, ez a szokás például Izraelben is él.

A The Jerusalem Post angol nyelvű izraeli napilap "Arafatra borították az asztalt" (Turning the tables on Arafat) c. 2010-es cikke felidézi a lap egy 28 évvel korábbi címlapfotóját. A fotón az 1982-es libanoni hadjárat során egy akkor 21 éves izraeli katona a palesztin vezető elfoglalt dél-libanoni főhadiszállása előtt Jasszer Arafat zsákmányolt képmását fejjel lefelé tartja egy lefelé mutatott (Arafat által kedvelt) Victoria-jellel. A katona a cikkben elmagyarázza, hogy gesztusa jelentése kb. "Legyőztünk, Arafat!" volt.


A szimbolikus rontó mágia aktusát alkalmazó izraeli katona neve Magyarországon sem hangzik ismeretlenül, sőt államunk polgára  is: ő Joáv Blum...

A menórás pályázaton van még egy grafikai elem, a lefelé forduló félkörív, a szögletes ágú menóra talpa tájékán (hiszen a függőleges vonal onnantól lefelé már a fordított kettőskereszt része),  ez vajon mi lehet?


Ennek magyarázatát megtaláljuk például a jeruzsálemi Beit El Zsinagóga bejárati ajtaja feletti menóraábrázoláson:


A neves zsinagóga bejárata:


A Beit El zsinagóga a wikipédia cikke szerint "Yeshivat haMekubalim [A Kabbalisták Jesivája] volt (és máig maradt) Jeruzsálemben több, mint 250 éve. "

A "Menóra, szefirák, Sitra Ahra - a kabbalista Makovecz" című bejegyzésben részleteztem, hogy Makovecz Imre és tanítványai szimbolizmusa tipikusan kabbalai alapokon áll...


A menóra alatt fejjel lefelé fordított kettőskereszt épp a magyar világkiállítási pavilon tervén egyértelmű üzenet: kerüljön a kettőskereszt országa, Magyarország a menóra uralma alá!

25 megjegyzés:

Névtelen írta...

Te jó ég! siralom! miért ír az olyan ember "építészeti" blogot, akinek fogalma sincsen az építészetről, sem a jelképekről?
Az, hogy mi szép, szubjektív kérdés, nekem sem tetszik pl. a 2. helyezett terv, túlzónak, grandiózusnak, és ízléstelennek is tartom, pláne nem a tervek kivitelezésének technikája, de azt gondolom a nyitó mondatok kicsit erősre sikerültek... (kérdezném a kedves blogírót, mikor nézegetett utoljára kortárs építészeti alkotásokat?) egy kiállítási pavilonnak amúgy sem a praktikumról kell szólnia, az első díjas terv pedig egyszerű, tiszta könnyen megvalósítható, ez úton gratulálnék hozzá.
Visszakanyarodva a jelképekhez: arra nem gondolt a kedves szerző, hogy egy szimbólum, vagy motivum nem véletlenül jelenik meg sokszor egymástól függetlenül különböző népek és kultúrák használatában? Makovecz Imrével ellentétben szerintem a szerzőnek fogalma sincsen a szellemi világok mibenlétéről, de ebbe ne menjünk bele, olvasson inkább néprajzot és antropológiát, mielőtt ilyeneket ír.
még valami: Makovecz egyáltalán nem volt betonellenes, a közhiedelemmel ellentétben... aki nem hiszi, járjon utána....

Bobkó Csaba írta...

Az építészettel hangsúlyozottan a felhasználói oldalról foglalkozok, szerintem az építészet sokkal fontosabb ügy annál, hogy ráhagyjuk az építészekre, főleg látva, mit műveltek vele a Modern fordulat óta! :-)

A kortárs építészet divatos fősodrát egy az egyben utálom, ez a blog alapállása. Egy olyan irányzat híve vagyok, mely szerint a modern korban az építészetetelrabolta egy okkult szekta. Ezt az irányzatot fémjelzi teoretikusként pl. az itt sokat idézett Salingaros.

A Malom könnyen megvalósítható, kiemelten a bő víz alatt forgó kerekével, ami a szöveg szerint a tetőn összegyűjtött esővízből jön??? :-) Amúgy persze, a kiálljtási pavilonok ideiglenes építmények, ezzel nincs baj. De régebben (a Bauhaus előtt) ezek is vonzóbbak voltak.

Makovecz és a "szellemi világok" a blog fő témája, az ikerbloggal együtt, okkultizmus a világ pusztításában, stb. Én ebben is autodidakta vagyok, de annál bátrabb! :-)

Hogy Makovecz nagy betonozó volt, azt éppen én írom, meg nagy Műanyagozó is, de tény, hogy használta a beton- sé műanyagellenes retorikát az épjtészetben, mások műveinek kritikájaként, tehát hamis volt, beton- és műanyagmentességet prédikált, miközben maga sokat "ivott" ezekből. (vö. vizet prédikál - bort iszik)

Névtelen írta...

http://index.hu/belfold/2014/01/17/megbukott_az_ocsai_kiserlet/

z

Bobkó Csaba írta...

Urbanisztikai állatorvosi ló, a jobb körökben sokat szidott "zöldmezős fejlesztés" kirívóan durva esete. Mindezt azért, hogy haveri telek kelhessen el jó áron. Ha Ócsa szélén építik, már mindjárt más.

kételkedő írta...

Az 5-6-7. képen menóra és lefelé fordított kettős kereszt. Remek.

Bobkó Csaba írta...

VAlóban, eddig el is hanyagoltam a bejegyzésben a kettős kereszt kérdést, pedig a kuruc cikkeiben is emljtették. Szintén Ertsey mestere, Makovecz hagyománya a lefelé fordított kereszt, általában is egy átokszerű, bukást kívánó jelzés valamit fejjel lefelé fordítani. Izraelben is élő hagyomány, de főleg a menóra alatt fejjel lefelé fordítani egyértelmű üzenet: Kerüljön a kettőskereszt országa, Magyarország a menóra uralma alá...

Bobkó Csaba írta...

Még arra se gondoltak, hogy a házakhoz tartozzon megművelhető kert, hogy legalább hasznát vehessék a lakók a "pusztai" fekvésnek...

Bobkó Csaba írta...

Frissítettem a menórás világkiállítási pavilon-bejegyzést!

kételkedő írta...

Nagy vagy Csaba, hogy még a félkörre is találtál példát! Azt nem tudod véletlenül, hogy ez pontosan mit szimbolizál?
Ertseyék itt fejtegetik "alkotásuk" értelmét, többet megtudhatunk a belső látványtervről is:
http://epiteszforum.hu/alakor-a-2015-os-milanoi-expo-magyar-pavilonjara-kiirt-palyazat-masodik-dijas-terve
A pofátlanság teteje, hogy kijelentik, a szimbólumok a magyar kulturális örökségből erednek. Minden visszaköszön, amit már Makovecznél is megfigyeltünk, elég pontosan. Pl: "Az álló sámándobok kiállítóterek, a fölső és alsó világ közti kapcsolat rajtuk keresztül zajlik. " Az alvilággal való kapcsolat tehát kiemelten fontos neki is. Nekem már feláll a szőr a hátamon, amikor Bogártól vagy az ő nyomán bárkitől meghallom a "szakrális" szót.
Pofátlanságnak vagy szemérmetlenségnek pedig azért tartom az egészet, mert nyíltan, egyértelmű szimbólumok mellett vakítják a lakosságot. Ez persze nyilván a "hülyítsd a gójt" utasításból jön.
Nekem félelmetes, ahogy ma már alig leplezik magukat, kifejezetten bátrak lettek például a szimbólumokkal, szinte hallom, ahogy röhögnek rajtunk, ostoba gójokon, hogy belénk tudják sulykolni ezt a maszlagot környezettudatosságról, organikus építészetről, ősmagyar szimbólumokról, élet centrikusságról. Majd biztosan lesznek észrevételeid a belső tér szimbolikájáról, nekem a mindentlátó szemet formázó belső tér tűnt még fel, középen napkoronggal, azon kívül, amikről már szó volt.
Ertsey már megérne egy külön posztot is, akkora hatalma van az építész szakmában, az öko-építészetben, ráadásul ő az Ángyán által képviselt politikai erő egyik prominens vezetője. Milyen erőknek adnánk hatalmat, ha erre az okkultista társaságra szavaznánk? (Megint nem tudom Ángyánt magát hová tenni, mivel az egész társasága sötét emberek, ideológiák gyűjtőhelye, miközben őt magát egyszerűen nem bírom közéjük sorolni). A teljes politikai paletta le van fedve, a széljobbtól a zöldekig! És nagyon közel lehet, hogy kimutassák a fouk fehérjét, hiszen ma már annyira nyílt vagy alig leplezett, amit csinálnak.

kételkedő írta...

Érdekes, én az Arafatos képről először azt gondoltam, Áder mosolyog ránk!:-)

kételkedő írta...

Az általad idézett Ertsey-féle Makovecz nekrológból még igen árulkodó mondatok:

"Makovecz érdeme, hogy az antropozófiát, mely a jövő impulzusát hordozza, s melyet a kommunizmus magánlakásokba száműzött, ahol évtizedekig titkon tartott összejöveteleken művelték, kihozta a napvilágra, és megmutatta, méghozzá épületekben, közösségekben manifesztálódva, bátran és szabadon, miközben dühöngött a szenteltvíz varangyos békáin, és azokon, akik a kereszténységből dogmát, vagy azokon, akik a Hazából gyakorlóterepet csináltak, amit saját ambícióik kiélésére használtak. Épületei önmagukért beszéltek, a szív intelligenciájához szóltak. A vájt fülűek elemezhették előre-hátra, a nép értette és szerette, mint ahogy a pásztorok megérezték, ki jött el hozzájuk a szent éjszakában, noha nem voltak ők napkeleti bölcsek.
Épületei imaginációk, épület-lények. Az anyagot felemelte a szellemhez. Kijelenthető továbbá az is, hogy ő volt világméretekben az egyedüli, aki Rudolf Steiner szellemi forrásából merítve meg tudott szabadulni mesterétől, és szuverént alkotott, ezzel egyedüli hiteles médiumként közvetítette a világba Steiner építészeti evangéliumát. "

Szóval titkos összejövetelek, irtózás a szentelt víztől meg a [katolikus] "dogmáktól", antropozófia és Rudolf Steiner evangéliuma. Nyíltan megfogalmazva. Kíváncsi lennék a konkrét folyamatra, hogyan adják át egymásnak ezt az okkult tudást, hogyan egyeztetik ennyire pontosan, milyen szimbólumokat stb kell használni. Vajon ezek a "titkos összejövetelek" csak a tanítás átadásából állnak, vagy ténylegesen feketemágiával fűszerezett szeánszokat is tartanak?

kételkedő írta...

Ahogy böngészek azon a honlapon, megakadt a szemem még egy cikk bekezdésén:

"Az építészet mágia, de nem mindegy, fehér, vagy fekete. Fehér mágiát művel Rudolf Steiner, Gaudí, Makovecz, Wright. P"
http://epiteszforum.hu/a-varoskep-athangolasa
Azért jelentős, mert ebben elismeri, hogy ezek az építészek mágiát gyakorolnak.
Gál Péter atya szerint pedig a fehér mágia és a fekete mágia között nincs is olyan nagy különbség, és a fehér mágia is diabolikus eredetű.

Bobkó Csaba írta...

A mágia definíciója: A tudat szándékos megváltoztatása. A saját tudatunké, másé, vagy tömegeké. A "fehér" mágia e definíció szerint jó szándékú, vagyis nem lehet diabolikus. Akik megírták Eszter Könyvét és a nyomában egy közösség legvidámabb ünnepévé tették a Purimot, azok feketemágiát alkalmaztak, mert a követők tudatát abba az irányba változtatták, hogy a Választottaknak kívánatos pereventív csapást mérnie a házigazdák népére.
Fehér mágia lenne megtalálni egy galileai barlangban Kumrán 2-t, amiből kiderül az ősi sztori eredeti, hiteles vége, amelyben a viszálykeltő Esztert kolostorba záratja a király, miután szifiliszt kapott tőle, Mardokeus élete végéig köszönőember lesz egy bevásárlóközpontban, egész nap a perzsákat kell köszöntenie, Hámán és fiai békés öregkort érnek meg, a zsidók mind perzsákkal házasodnak össze és a Purim az a perzsa ünnep, ahol a viszálykeltő választottnép-tudatú szekta békés többségbe olvadását ünneplik évezredek óta... :-)
Na, ez a mágia olyan fehér, hogy egyelőre még nem is sikerült végrehajtani...

Bobkó Csaba írta...

De tudom, hogy a félkör mit szimbolizál: a menóra talpát! :-)
Egyébként simán lehet, hogy van valamilyen magyarázatuk rá, hogy mit.
A titkos szeánszok emljtése újra csak egy támpont a korábbi kérdésemre, hogy "hol volt az okkult alvilág a szocializmusban". Nemeskürty szerepét már felvetettem, de szerintem pl. Illyés Gyula is egy kulcsfigura. Korábban Makovecz is emlegette, kik voltak tanítói. Úgy rémlik, Szepes Mária és Hamvas is összefüggött valahol e csapattal. A kérdésem ma már, hol a kapocs pl. Aczél György felé, amire utalt Zelnik.

Bobkó Csaba írta...

Brekeke Nyúz: a Pázmány kivonul a piliscsabai Makovecz-campusról!!! :-)
Őrfi Jüzsef: Csődöt mondott az organikus szemlélet?

http://mno.hu/egigero/csodot-mondott-az-organikus-szemlelet-1207860

Akárhogy csűri-csavarja, be kellett ismernie, hogy a makoveczi épületek nem praktikusak és még szerinte sincs rendben esztétikailag sem az egész épületegyüttes. Ideje óvatosan elhatárolódni a Mestertől? A felcsúti stadión tervezője is megtette ezt...

Aurél írta...

Dobrosi Tamás? Tudnál cikket linkelni?

Bobkó Csaba írta...

Már idéztem a "Makovecz ifjú négerei" bejegyzésben:

http://index.hu/belfold/2013/07/08/szauron_kastelya_epul_felcsuton/

"Dobrositól megtudtam, hogy 2009-ben Makovecz Imre papírra vetett egy korai vázlatot, amit azonban „az élet és az elvárások meghaladtak”.

"Dobrosi Tamás azt is elmondta, hogy igyekezett kiküszöbölni azokat a hátrányokat, amelyek a neves építész munkáira jellemzők. 'Sok fát használtunk, mert ez nem kommersz stadion lesz. Ez Makovecz Imre stílusjegye. De igyekszem megoldani a mester épületeinél felvetődő kritikákat, amelyek szerint azok nem elég funkcionálisak, használhatóságuk nem mindig tökéletes.' ”

Aurél írta...

Köszönöm. Dobrosi jó és felkészült építész, ő annak idején választhatott (egyetem idején), hogy posztmodernet tervez vagy makoveczeset. Utólag nézve egyik sem jó döntés.

Bobkó Csaba írta...

Valóban, de ismerünk példákat, külföldit és hazait is, hogy a szokványos építészképzési agymosáson átesett, de önálló gondolkodásra képes és normális lelkivilágú építész szakít a ma uralkodó szektaideológiával és elkezdi az erőszakkal megszakított normális építészeti hagyományt folytatni. Külföldön ismert példa Andrés Duany, hazait inkább nem mondok, mert Fülig Jimmy barátsága nem a legjobb ajánlólevél... :-)

Dobrosinak nem lesz könnyű szakítania a most alkotmányba betonozott makoveczi látványvilággal, mert kvázi "udvari építész" státuszt örökölt elhunyt mesterétől, tehát gengszterváltás híján nem ugrálhat, váltás esetén meg a bukott garnitúra embereként lenne exponálva. Azért drukkolok neki is és minden , a normalitásra nyitott építésznek.

Összecsapok egy bejegyzést a jó hírből.

Bobkó Csaba írta...

Vagy Piszkos Fred barátsága? Annyira nagy Rejtő-rajongó nem voltam, mint egyes iskolatársaim... :-)

Aurél írta...

Szerintem ő is azért választotta a makovecz irányt, mert egyrészt nagyon érdekes volt annak idején, nem a szokásos kocka illetve a 'mester' volt beállítva 'nemzeti építésznek'. Kérdés, hogy mit kezd a gnosztikus örökséggel illetve őt ez mennyire fertőzte meg. 10-20 év és kiderül. A honlapja arc poeticaja szerint nehéz lesz az ébredés (ha lesz).

Bobkó Csaba írta...

A honlapján már korábban találtam két ínyencfalat idézetet mesterétől, amiket fel is fogok használni. A gnosztikus világpusztítás témában. Beavatott tanítványnak tűnik, szerintem tudja, hogy a mostani csapathoz van láncolva, illetve a megfelelő páholytagság bebiztosíthatja az ember jövőjét, az építészetben is.

Névtelen írta...

Szerintem a kenyérsütés fontosabb ügy annál, hogy ráhagyjuk a pékekre.

Névtelen írta...

Újabb pokoli lény a tanítványoktól:
http://www.mma.hu/muveszeti-hirek/epitomuveszet/-/event/10180/visegradi-tabor-2015;jsessionid=CE5CE6BCA47882DE0010A469CEFB9D0D

Bobkó Csaba írta...

Ugyan egyfejű, de ez mégis Cerberusnak tűnik, aki a pokol kapuját őrzi. A gyerekek besétálhatnak a száján, gondolom, a Pokolba...