november 14, 2012

Építészt barátjáról

Örvendetes fejlemény itteni ördögűzésem folyamatában, hogy kezdenek olvasottabb médiumok online változataiban, vagy legalább ilyenhez kötődő, ismertebb szakmai blogban is reagálni blogom állításaira, még ha persze inkább támadva is személyemet, ami nem meglepő, tekintettel M. Imre több évtized alatt felépített kultuszára.

Az első fecske egészen barátságos "támadás" , inkább tűnik titkolt szerelmi vallomásnak és bújtatott reklámnak, amiért itt is ki kell fejeznem hálámat, főleg, hogy az erdélyi magyar közönség is erősen fertőzött a Mester műveinek kötelező dicséretével:

Erdélyi Napló Online: Építészt barátjáról

Egy ettől is olvasottabb médium blogtárában Makovecz Imre egyik legrámenősebb ifjú titán tanítványa, Őrfi József igyekezett személyemet az agyagba döngölni, a tartalmi érveket gondosan kerülve, az agymosó szekták tipikus taghiszterizáló módján (Ott az Ellenség, Üsd!):

MNO Online - Égigérő blog: Holtában sem tisztelik Makovecz Imrét

A szerző maga is szerepel Ördögűző blogomon, mivel mestere nyomán szintén tervezett már illuminátus szárnyas piramist. A szentkultusz tekintélyelvű védelmezése közben ad egy hasznos tanácsot is, mi a Nagy Életmű megértésének igazi kulcsa, ellentétben blogom aljas tévelygésével:
"Legnevesebb tanítványának, Ekler Dezsőnek a napokban jelent meg építészetelméleti szempontból közelítő, az alkotás folyamatát belülről is ismerő és értő, összefoglaló jellegű remek írása Makovecz munkásságáról. Akit tényleg érdekel, ki volt Makovecz Imre, elsőként inkább innen tájékozódjon."
 "Makovecz történetei - vázlat építészetének olvasatához"

Csak két részlet, elnézést, tudom, hogy szadizmus olvastatni:
"Az 1980 utáni munkák narratívája

A 80-as évek jelentős fordulatot hoznak Makovecz felfogásában. Ettől kezdve a narratívákra összpontosít, a formálás lehetőségeiről az elbeszélés fikciójára irányul a figyelme. Mintha nagyobb épületprogramok valóban nem férnének kompozíciós elveibe, ezért mintegy kiterjesztve poétikai programját, a térhasználat lehetőségeinek tágabb körére irányítja figyelmét. Eredeti térkoncepciója és tektonikai felfogása nem változik, az antropomorf téridea mint alapjelleg mindvégig megmarad, bár egészében véve már nem ez szervezi a munkáit. Terveiben a metaforikus formaújításokról a térhasználat egészére, az építészeti narratívára, annak jelképes módozataira tevődik a hangsúly. Valójában a korai munkák fenomenológiai és ontológiai programját tágítja a közösségi identitás kérdéskörére."

"És itt kell visszatérnünk a Hamis Történelmi Rásimerés Házához, Makovecz korai konceptuális tervéhez, a könnyebbség kedvéért Gerle szavaival: „…az 1978-as kiállítóépületben a kiállítóteremnek a kiállítóterem alatt elhelyezkedő hasonmásába megérkezve [a szemlélő] elveszíti tájékozódóképességét. … a tudatosulás küszöbéig jutó élmény váltja ki azt a bizonytalanságot, ami önmagára, belső támasz keresésére ébreszti rá az embert az érzékelés megszokott rutinjának elfogadása helyett. … A kiállítóépületen belül álló hamis ráismerés házának történeti díszlete… már a belépés előtt felhívja a figyelmet arra, hogy a bennünk élő képzetekre építeni tévedésekhez vezet.” E provokatív kettős narratívákban végső soron a kezdetektől benne munkáló vízió, egy szakrális értelmű megváltó törekvés ölt testet. Makovecz a kettőzés műveletét legtöbbször „spirituális tárgyiasságként” aposztrofálja, művészi hatását pedig szürreálisnak mondja. Anélkül, hogy erőfeszítéseit deheroizálni akarnánk, próbáljuk meg kísérleteit a nyelv profán közegéből értelmezni, hiszen ő maga is az építészeti nyelv eszközeivel dolgozva gondolja mindezt. Végtére is a nyelvben dolgozva gondolkodik magáról az építészeti nyelvről, azt alakítva próbálja értelmezni hatásmechanizmusait, a határokig kitolva, és nem egyszer egymás ellen fordítva a nyelvhasználat lehetőségeit."
stb. stb. A sokra hivatott Tanítvány szerint innen tudjuk meg a tutit, ki volt Makovecz. Tőlem meg nem. Majd meglátjuk... :-) 

De az  első kritikus (?) cikknek is vegyük hasznát, a cím (Építészt templomáról...) mintaadó mondásának nyomán (Madarat tolláról, embert barátjáról) próbáljuk meg megismerni Makovecz építészetét Őrfi József szerinti "legnevesebb tanítványa", Ekler Dezső művei alapján. Hisz csakis szellemi rokok, netán ikrek lehetnek...

Csapjunk a közepébe, ma itt tart a Tanítvány, Alkotótárs és Szakavatott Baráti Életműmagyarázó (mármint Makovecz életművéé) saját építészeti "nyelve", melyről az eltávozott Mester-Társ életművére, mint madárra tolláról ráismerhetünk:

TL-ház, Budapest, XII. ker. 2005:

Organikus, ősmagyar. A makoveczi életmű megértésének Kapuőrétől...
Kicsit meghökkentő ahhoz képest, hogy a Makovecz-hívők táborának a korábbi bejegyzéseimben már emlegetett nép-nemzeti, hazafias, konzervatív része, amelynek tagjai különösen dühösek bálványuk levakolózásáért, a Mester és Iskolája fő névjegyének a magyar népi, nemzeti hagyományra alapozást és a beton-modernizmus harcos elutasítását vélik!!!


Pedig korábban valóban tervezett a leghivatottabb tanítvány és életműértelmező tipikusan "makoveczeset" is, mestere szokott módján az antropozófista Steiner Goetheaneuma koponyáját utánzó, rózsakeresztes-kabbalista szárnyas jurta-félét, ami nem áll messze kedvenc szárnyas  piramisuktól sem:

Tánccsűr, népművészeti tábor, Nagykálló, 1986:


Mi itt tudjuk, hogy ez se ősi magyar népművészeti gyökerekből táplálkozik, hanem kabbalista világszétverő körök miszticizmusából, de azóta még keményebben nyomja az építész a népnemzeti Makovecz-hívek által bizonyára utált emberiségellenes beton-barbárságot:

1956-os emlékmű, Budapest, 2005:


Vegyük észre a lyukas zászló Alvilágba, Pokolba nyúló részét, ez bizony a Makovecz-iskola legjava!

SZ-ház, Szolnok,  2008:


 Ilyen fogadóépületet tervezett a fertődi Esterházy-kastélyhoz:

Illett volna a kastélyhoz, ugye?

De alantas tényezők miatt (pénz) nem ez a terv valósulhat meg, pedig a tervtanács támogatta, ezért a kért áttervezés után már mindjárt más a helyzet:

Fogadóépület II, Fertőd, 2009:


Szereti a Leghivatottabb Tanítvány a borvidékeket is (vizuálisan tönkretenni, meggyalázni!!!):

Pezsgőérlelő, Somló, 2009:Somló Spirit Pálinkafőzde,  2009:

Hitler-bunker? Darth Vader Főhadiszállása?


Szőlőskert Hotel, Badacsony, 2008:Szállásépületek, Somló, 2008:


Szent Ilona Borászat, Somló, 2006:
Kreinbacher Pezsgőpincészet, Somló,  2006:


 Indult a Leghivatottabb Tanítvány a Nemzeti Színház  pályázatán is (2000), gondolom, Alföldi Róbertnek ez jobban tetszett volna:És végül művészünk kikalandozik a formatervezés világába is, a kabbalista rituális szexmániát nem éppen megvetve, egyúttal meggyalázva egykori királynőnk emlékét, célozva a prot kur-körökből származó aljas, hazug propagandára, miközben egyik legnagyobb, építő uralkodónk tisztes feleség és családanya volt:

Komódok és könyvszekrények, akrilból és fából, 2003:


 A blaszfém márkanév: "M. Theresia", a magyarázó ocsmány szöveg: Az inspiráló barokk bútorstílust Közép-Európában Mária Terézia-stílusnak nevezik.

A Beavatás Kapuja Makovecz megértéséhez...

8 megjegyzés:

Névtelen írta...

Szegény Őrfit lesokkolja, hogy a keresők a te blogodat az elsők között dobják ki a Makovecz névre. :) Legalább még ismertebbé tette a neves. Előbb utóbb az egyszemű is felfigyel rád, ha így folytatod. Kívánhat ennél többet egy ördögűző? :)

Jani

Bobkó Csaba írta...

Persze. Azt kívánja, hogy az ördög ki legyen űzve... :-) Ennek azonban épp az az útja, hogy terjedjen a hír, hogy átverés volt a nagy hazafi és "zseni" imázsa.

Névtelen írta...

A jelek szerint terjed. Honnét űznéd ki az ördögöt? Egyénekből, Magyarországról, vagy a Földről?

Az Őrfi cikk hozzászólói elég agymosottnak tűnnek, őket nem lesz könnyű kiábrándítani.

Jani

Bobkó Csaba írta...

Nem ők a célcsoport. Többször kifejtetttem, hogy kétféle közeg képviselőit dühíti itteni leleplezésem, az egyik a tanítványok és beavatottak köre, akik tudják, hogy kabbalista alapokon vakoló szimbólumhordozást művelt mestereük, ezeket nem akarom semmiről meggyőzni, joguk van sátánistának lenni. A saját lelkiismeretükkel maguk számoljanak el. Célcsoportom a megtévesztettek, akik elhitték a hamis imázst, hogy Makovecz hazafias és ősi magyar népi hagyományokra alapoz. Ezek tehát jószándékú áldozatok, őket kívánom felvilágosítani a tényekről. Ők azt hiszik, én rágalmazom Makovecz Imrét a vakolással, sátánizmusssal.

Gloucester írta...

Akinek tetszenek Makovecz művei, az igen csak defektes szépérzékkel rendelkezik. Aki meg elhiszi, hogy ősi magyar hagyományokra alapoz, az meg műveletlen könyvkerülő. A legnagyobbat akkor röhögtem, amikor az volt a legerősebb érv, hogy építész végzettség nélkül nem lehet Makoveczet kritizálni. Tényleg szánalmas. Pedig igen egyszerű a recept a hasonló kritikák elkerülésére, kedves építészek: Tessenek olyan épületeket tervezni, ami emberközeli, természetbe illő, kedves a szemnek, ízlésnek, praktikus, energiatakarékos. Makovecz által tervezettekre egyik sem igaz. Förmedvények. Mondhatni undorítóak.

Gloucester írta...

Erről is lesz poszt?
http://index.hu/kultur/2012/11/25/templomszeru_targy_makovecz_utolso_epulete/

Bobkó Csaba írta...

Valószínűleg lesz, de vannak más terveim is. A devecseri kápolna "oltárképén" figyelemre méltó a kígyó és az elmaradhatatlan MENÓRA...

Névtelen írta...

Ha már a hozzászólásoknál szóba került Devecser, ahol pont ma négy éve pusztított a vörösiszap, mintha csak a posztkommunizmus fekáliája lenne... Egyes vélemények szerint nem véletlenül asszociál erre a legtöbb ember. Vannak feltételezések a gyurcsányista klikk és a MAL kapcsolatáról, aztán egy rejtélyes kráterről is hallottunk a vörösiszaptározóban, ahol az iszap még ki is fröccsent a betonra, a detonáció lökéshulláma pedig könnyedén kilökte az amúgy is túlterhelt tározó falát. Mi értelme lehetett ennek, már ha megalapozott a feltevés? Valami olyasmi, hogy "ha a magyarnak nem kellett a vörös, akkor itt a vörös"? Minden esetre bizonyos vallási egyesületek nagyon siettek segélyt vinni a károsultaknak, mintha a katasztrófa erejét még ők is sokallták volna. Figyelemre méltó, hogy Makovecz szárnyas templomán kívül van még ott egy érdekes épület: a Rotary-ház (gy.k.: a Rotary klubok a szabadkőművesség előszobái). Szóval az egész úgy néz ki, mintha valaki rázúdította volna a bajt a három településre, aztán ő jön segíteni, majd birtokába veszi...