december 14, 2010

"Számomra a Sötétség LEGALÁBB olyan fontos, mint a Fény"


Korábbi bejegyzésekben már írtam róla, hogy Makovecz és társai, tanítványai egy, vagy inkább több  tipikus bevatásos titkos társaság keretében tevékenykednek.
Eegyes információk szerint is, meg tevékenységüket, főleg a Mesterét tekintve nyilvánvaló, hogy szabadkőművesek is és mágia végzésének céljából titkos, okkult Jelekkel rakják tele építményeiket. Különösen szeretik ezeket történelmi egyházak szakrális épületeibe belekomponálni. A szabadkőműves és hasonló titkos társaságok legalapvetőbb eszköze a kódolt, kettős beszéd és szimbólumok használata. Egész tevékenységük a megtévesztésen alapul, először is megtévesztik a széles közönséget, közvéleményt, a "tömeget", másodszor megtévesztik az okkult eszméik bűvkörébe kerülő naív, lelkes, jószándékú embereket, főleg fiatalokat. Ezek egy részét később a beavatások következő lépcsőfokain bevonják végső, gonosz titkaik ismeretébe is, akikről látják, hogy túl jóllelkűek ehhez, azokat örök megtévesztés állapotában hagyják.

Azonban a titkos társaságok történetében rendszeresnek mondható, hogy nem is csak kiábrándult, felnyílt szemű volt agymosottak "pakolnak ki" a nyilvánosságnak a titkos társaság, szekta szennyes ügyeiről, hanem néha a legbeavatottabbak, a vezetők is szeretnek kikotyogni ezt-azt, néha őszinteségi rohamuk van. Persze csak nagyon korlátozott nyilvánosság előtt. Nem kivétel ez alól Makovecz sem. Talán magabiztosságát jelzi ez, annyira bízik agymosása, szélhámos arculatépítése sikerében, "a király meztelen" sztori hatásmechanizmusában, hogy tudja, a legtöbben még a nyílt beszédet hallva, olvasva se fognak felébredni, akik pedig megértik, mit mondott igazán, azok egy része az ő cinkos társa a társadalomellenes összeesküvésben,. A fennmaradó egészen kis részbe tartózokra pedig, ha netán elkezdenének vészharangot kongatni, csalót kiabálni, senki nem fog hallgatni.
Negy eséllyel ez vár erre a blogra is...

Egy példa, amikor a szokásos ködösítésbe csomagolás elmaradt és szinte már teljes nyíltsággal kimondja, hogy milyen urat szolgál:

AZ ÉLETFA - Nemeskürty István beszélgetése Makovecz Imrével

"Ez az életfa, amely a sámándobokon szerepel, úgy is szerepel, hogy
hét ága van, mint a zsidók Menórájának, de lefelé is ugyanúgy hétágú."


"Ami a legfontosabb: a fa egyszerre nő fölfelé és lefelé, a fény felé és a sötétség felé. A lényegéhez a sötétség legalább annyira hozzátartozik, mint a fény. Mi ugyanakkor mindig csak arról beszélünk, ami látható: a levelek, a klorofil, a víz keringése a fában... a gyökérről sose beszélünk ugyanilyen hangsúllyal. Azt azért tanultuk, hogy a gyökér föloldja a sókat és azokat felhasználja a saját építéséhez, de arról már nem esik szó, hogy a fának a sötétséggel való kapcsolata ugyanakkora súlyú, ugyanolyan jelentőségű, mint a fénnyel való kapcsolata. Még az Istenhez is „fölfelé” imádkozunk, mert az Isten fönt lakik valahol az égbolt mögött. Ezzel foglalkoztunk, de a föld középpontjával, a sötétséggel, az azzal való kommunikációval soha. Számomra a sötétség, amivel kommunikálni kell tudni, legalább olyan fontos volt mindig, mint a fény.") 


Ezt rágjuk meg még egyszer:

Számomra a sötétség, amivel kommunikálni kell tudni, LEGALÁBB olyan fontos volt mindig, mint a fény.


Érdekes, nem azt mondja, hogy UGYANOLYAN FONTOS, hanem, hogy LEGALÁBB olyan fontos. Ez pedig jelentheti azt, hogy vagy ugyanolyan fontos, vagy MÉG FONTOSABB. Azonban, ha úgy értette volna, hogy ugyanolyan fontos, akkor nyilván azt írta volna. Tehát itt mégsem volt teljesen egyenes a beszéd, de nem is nagyon kettős, inkább csak eufémizálja, kicsit óvatosságba csomagolja mondanivalóját, hogy neki a Sötétséggel, a Gonosszal való kommunikáció fontosabb, mint a Fénnyel, a keresztény és más hitek Istenével való kommunikáció, az ima.

Nem egyedülálló eset a fenti nyíltság, az ezoterikus csomagolószövegből előbukkanva hasonló jelentésűt írt  paksi templomához készült egyik rajzán:
 "El kell ismernem, hogy a jel, mely e keresztény templom szerkezetét, formáját adja kívül és belül, még az édeni embertől való, akinek a sötét és világos nem a rosszat és jót jelentette, hanem Ormuzdot és Ahrimant, aki odaadta magát a sötétségnek és a világosságnak egyaránt, hogy harcukból újjászülessen, hogy megszülje a szellem-embert, az Athmát, az utolsó Ádámot, önmaga királyi arcát, Krisztusát.


A sötétségnek ebben a korszakában vajon nem kell-e a kereszténységnek befogadnia a Gonoszt - ahogy ő mondja - hogy a megváltás beteljesedjék?"

(A JEL melyet Makovecz említ és amelynek térbeli variálásával létrehozta paksi temploma formáit, a rajz kettős "S"-alakjai, nem más, mint két kígyó, melyek a szabadkőművesek  mániákus kígyókultusza alapján gyakran előfordulnak épületein, óegyiptomi és más keleti formákban, természetesen a Gonosz, a Sátán jelképei. Erre alapozza ő egy "Szentlélek-templom" formáit!!!)

Ha ezek alapján elővesszük a Dunaszerdahelyre tervezett "katolikus" templom rajzait, ott már van egy fokozatosság, hogy milyen széles körnek mennyit árul el felfogásából. A legszélesebb nyilvánosság kapja a legártalmatlanabb tervet, ami nyilván leginkább hasonlít a megépíteni szánt épülethez, bár akár csak minimálisan érzékeny nézőnek már ez is nyomasztó, rémisztő, gonosz képzetet kelt:

Kép

Egy következő fokozatban már feltűnik a Fény és a Sötétség, melyek a templom egyes oldalait uralják, szimmetriájuk egyenrangúságukat sugallja, a paksi templomhoz hasonlóan, ahol a bejárat egyik oldalát a Világosság Angyala, másikat a Sötétség Angyala őrzi:Jellemző és a tervező okkult tanaival teljesen összhangban áll, hogy az emberi alakok mind a Sötétség uralma alatt állnak. Talán a titkos Jelet megjelenítő épülettel űzött mágia célja az is, hogy  a Sötétség uralkodhasson felettük, akik belépnek a templomba, vagy akár csak rátekintenek.

És végül a rajz, melyet bizonyára a legkevesebb néző látott.
Innen valahogy már teljesen hiányzik a Fény, itt csak a Sötétség Baglya, Szörnye uralja pokoli tornyából a tájat, ez a szörny nyeli el az áldozati oltár lépcsőin a "szentélykapuhoz" fellépdelő "híveket". Egyes értelmezések szerint a Bagoly a Moloch szimbóluma is. Itt Makovecz számára a Gonosszal való kommunikáció nem LEGALÁBB olyan fontos, mint a Jósággal való, ez egy Moloch-szentély.
(a katolikus egyház méltóztasson azért felszentelni és nem finnyáskodni, "félművelt, különös egyházfiai" révén...*):

----------------------------------------------------------
Ez a régi filmbeli Moloch-szentély ábrázolás akár inspirálhatta is Makoveczet, olyan fokú a hasonlóság, főleg az első és a harmadik képen, még a bálvány-szörny előrenyúló mancsai is hasonlítanak:
----------------------------------------------------------

*(Föld és ég találkozása - beszélgetés Makovecz Imrével:
"Aztán persze van ennek egy másik oldala is, amikor küzdenie kell alantas sötét erőkkel, akik szeretnék ezt megakadályozni. De hát ez hozzátartozik a szakma gyakorlásához, mindig is hozzátartozott. Hozzá bizony, hogy félművelt, különös egyházfiak eretnekséggel, mások nacionalizmussal, rasszizmussal és egyebekkel vádoljanak.")

"alantas, sötét erők" - rutinosan keni ellenfeleire saját  bűnét! Csatlakozok azokhoz az egyházfiakhoz és másokhoz, akik szeretnék megakadályozni hogy Makovecz és társai az alvilág szentélyeivel, kapuival rakját tele világunkat, hazánkat!

2 megjegyzés:

Napcsi írta...

http://szalma.info/cokog/Avatara/20110327_Ami_%20a_Bibliabol_kimaradt.mp3
Javaslom e hanganyagot meghallgatásra. Utána bizonyára lesznek más gondolatai is.
A világ az én templomom. Nappal a nap, éjjel a hold a gyóntatóm.

Névtelen írta...

Istenem! Jóember! Hogy gondolhat ilyet? ...és még közzé is teszi!? Ha létezett igaz szívű ember, igaz MAGYAR,akkor Ő az volt! Semmi rosszat nem tett azzal, hogy elfogadta a sötétséget... Sőt! Azzal, hogy szerette az árnyékot is, bebizonyította,hogy képes arra, amire még kevesen: képes volt feltétel nélkül szeretni!ennek az alapja pedig az elfogadás és az ítélkezésmentes élet! Javaslom, olvassa el Glenda Green : Jézus szól végtelen szeretet című könyvét.Gondolkozzon el Jézus szavain: "A szeretet megszüntet minden ellentétet..." és "Az ember eredeti bűne az ítélkezés." Esetleg egy picit tanulmányozza az ősmagyar vallást, amelyet a Táltosok is igaznak hittek! Bizonyára megváltozik a véleménye Makovecz Imréről, gyújt egy gyertyát az emlékére és a bocsánatát kéri...Szívből kívánom, hogy felébredjen!Üdvözlettel:Ágnes