december 16, 2010

Még egy szárnyas piramis - ráadásul "illuminátus"!

Ez a blog, pontosabban inkább leleplező weblap a "Szárnyas piramisok a Nemzet Kőművesétől" c.bejegyzéssel indult. Régi homályos ellenérzéseimet, korábbbi kisebb írásaimat, fórumhozzászólásaimat a Makovecz-féle álorganikus és áltradícionális építészet ügyében az lendítette át a sátánizmus éles felismerésére és a vele való szembeszállásra, hogy a sárospatak-végardói fürdő új logóját látva tudatosult bennem, mit is láttam akkor már 2 év óta sokszor a fürdő épületeinek tetőelemeiben:


A logó egyébként profi munka, avatott sőt BEavatott kezek műve. A felső arany ív a napkorong kontúrja, természetesen a kötelező szabadkőműves színkód szerint. Ugyanezen színkód imádott kék színével (a kék szabadkőműves fokozatok?) szerepel a felirat központi eleme és a víz jele. Látszólag persze logikusan, hiszen a nap aranyszínű, a víz meg kék, de emögött ott a titkos kód is. A víz hullámai jelzik Makovecz kedvenc spirálját, ami természetesen egy kígyó (pl. Leviatán), de a jin-jangot is megjeleníti, amit az építész csomagolásként emleget, mert igazi nevén, kígyónak nemigen szokta nevezni. A napkorong és a szárnyak révén jelen van az okkult körök és a nagy multi cégek, pl. autógyárak, stb. kedvenc egyiptomi, ókori keleti szárnyas napkorongja is, bár erősen stilizáltan, ehhez (BE)avatott szem kell.
Nagyon meglepődnék, ha a logótervező céget nem Makovecz ajánlotta volna az üzemeltető figyelmébe!
Ahogy bizonyára ő hozta magával kedvenc fürdőigazgatóját, Vörös Imrét is Patakra, aki aztán vagy egy évig nagyobb fizetést kapott ott, mint most az új pesti főpolgármester... Bejáratott kapcsolataival szokott dolgozni.

Amikor először rátaláltam erre a másik szárnyas piramisra, a kállósemjéni "erdei kápolnára" és olvastam, hogy a Makovecz Imre által alapított és azóta is szorosan kézbentartott Vándoriskola egyik tagja (Őrfi József) tervezte, azt hittem, hogy a Tanítvány ügyesen utánozza Mestere egyik motívumát:


Akkor még abban sem voltam biztos, hogy a Tanítványok csak úgy ellesés alapján, külsőleg  utánozzák Mesterük műveit, vagy legalább egy részük Beavatottja az épületekben rejlő okkult tikoknak, jelentéseknek. Ez utóbbi felől ma már nincs kétségem...


Azonban az évszámokra tekintve kiderült, hogy a helyzet inkább fordított, ez esetben a tanítvány - legalább időben - megelőzte mesterét, mivel a Kós Károly Alapítvány Vándoriskolája 2006-ban írt ki pályázatot a Kállósemjén, újfaluréti temetőkápolna megtervezésére és a nyertes pályaművet a vándoriskola tagjai az évben meg is valósították.
A sárospatak-végardói fürdő szárnyas piramisai (pontosabban négy szárnyas és négy szárnyatlan) pedig csak 2009-ben készültek el, tehát az erdei kápolna galambszárnyas piramisa akár "prototípusuk" is lehetett!

Az erdei temetőkápolna szárnyai a kifaragott fej alapján ugyan galamb szárnyai (amit a tervező elmondása alapján és képpel is igazoltan) egy temetői fába belenőtt galamb sírdísz inspirált, azonban asszociálhatunk róluk a szabadkőművesek kedvenc főnixére és Pávakakas Angyalára is. Ez utóbbi a Jazidik istene, melynek Melek Taus nevében a Melek egyértelműen a Moloch egy névváltozata és amely figurát számosan, beleértve az iszlám szomszédokat a Sátán, Lucifer megjelenési formájának tekintenek. (Makovecz legalább két helyen ábrázolja ezt a sátáni páva-angyalt, pl. itt és legismertebb pénzhatalmi ábrázolása az NBC médiaóriás céglogója. Már láttuk és még látni fogjuk, hogy a szavakban Mammon-ellenes "organikus építész" mintakészlete megegyezik a legnagyobb illuminátus-plutokrata körök multi cégeinek szimbólumkészletével.)

Ezen a belső képen láthatjuk, hogy a piramis-szimbólumot az ügyes, törekvő fiatal tervező virtuóz módon többszörösen is belekomponálta  egyszerű épületébe, az eleve napisten-jelképet jelentő piramis itt már kimondottan ILLUMINÁTUS, tehát megvilágított (angolul illuminated) piramis!!!
Természetesen a piramis-ablak csúcsa le van vágva, ahogy a nagy (illuminátus) könyvben meg van írva, a bedeszkázott csúcsi rész a mindent látó szem helye, melyből a Fény sugárzik lefelé.Nem hiányozhat ez az elkülönülő csúcs a végardó-fürdői pramisokról se, persze nyilván elmebeteg vagyok, hiszen a csúcsi részt muszáj bádogozni, hogy be ne ázzon...

Érdekes a mennyezeti dekoráció is, sajnos nem látható egészében, ott is eljátszik a háromszög-négyzet-ötszög kombinációkkal. A megvilágított "illuminátus piramis előtti, a nap fényében fürdő oltár mintázata Életfa-Menóra. (a Makoveczi beavató építésziskola mesterei és tanítványai rengeteg menóra-formájú "életfát" helyeztek el mindenfelé, majd megkísérlem leltározni őket más visszatérő Jeleikhez hasonlóan)
A piramison ülő nagy madár annál inkább lehet a Páva Angyal, Melek Taus,  mert Lucifer, a Fényhozó egyik megtestesüléseként passzol egy Illuminátus (megvilágosodott, fényhozó) piramishoz.

Czike László: A fényhozó hatalmi piramis

"A piramis csúcsán - a mindent látó szem ($) gazdája - maga Lucifer ül."

A fiatal építész saját weboldalán így ír épületéről:

"Makoveczet kereste meg kápolnát kérő levelével egy idős tüdőgyógyász(...)
Ő pályázatnak írta ki a nála tanuló fiatal építészeknek. Makovecz, Turi, Siklósi volt a zsűri, ők az én épülettervemet választották"

"Halál, utána feltámadás. Felhagyott, majd rehabilitált temető. Alföld, por, örökké építés, majd pusztulás.(...) Az épület felnagyított koporsó, kelet-nyugat tengelyű. A mennyezeten rombuszforma nyílás, felette harang, felette pedig éppen elszáll az a bizonyos galambmadár…
-Miért, nem? Te másként gondolod?"

A legtöbb olvasó  semmi gyanúsat nem talál ebben a szövegben. Halált, utána jövő feltámadást emlegetni és az épületet koporsó formájúra tervezni egy keresztény temetőkápolna esetén teljesen helyénvalónak tűnhet.
A fekvő koporsó-forma valóban benne van az épületben, középen metszik egymást a magasba nyúló, szabálytalan piramis-formával (amiről viszont nem szól...).
De mit jelent a koporsó a szabadkőművesek számára:

Szimbólumtár:
"A szabadkőművesek is használták beavatási szertartásaikon: a beavatás végső fázisában a leendő új testvért koporsóba fektették, amelyben benne hagyta régi énjét, s amelyből újjászületve, új emberként lépett ki."

Ennek a szertartásnak a jelentése, hogy a beavatás résztvevője meghalt a világ számára és szabadkőművesként, vagy hasonló titkos, okkult társaság tagjaként "támadt fel".
A "Titkos táraságok sátáni tevékenysége" c. honlapon olvassuk:
"Ez a fajta rituálé klasszikus sátánizmus. Anton LaVey ( A "Sátán Egyháza" alapítója) írja a Sátáni rituálék: Kiegészítés a Sátán Bibliájához c. könyvében (57. old.:
"Az újjászületés ceremóniája egy nagy koporsóban történik. Ez hasonló a koporsó-szimbolizmushoz, mely ... megtalálható a legtöbb páholy-rituáléban." Félreértés ne essék: minden szervezet sátánista, mely alkalmazza ezt a koporsó-rituálét, beleértve a Halálfejes társaságot (Skull and Bones)."

Természetesen a "piramis tetején ülő Lucifert" jelképező, galambnak álcázott Főnix, a szabadkőművesek kedvenc, az egydolláros bankjegyen, és az USA vakoló nagypecsétjén is megtalálható madara is a halál és újjászületés okkult jelképe.

Őrfi József: "örökké építés, majd pusztulás"
Az Ökotáj folyóirat "Szabadkőművesség" c. cikkéből: 
"A Tabló körül láthatjuk a csipkézett bojtot: ez egy nyolcas alakban (lacs d'amour) megcsomózott kötél. A szövetség láncát jelképezi, amely minden testvért összeköt; azokat is, akik ma élnek a Föld bármelyik részén, és azokat is, akik már eltávoztak az örökös Keletre, valamint az eljövendő generációkat. A csomók, melyek alakja a végtelen matematikai jelét formázza, vajon nem a kőművesmunka mindig befejezetlen jellegét, a folytonos újrakezdés szükségességét szimbolizálják-e?"


Őrfi József: "Az épület felnagyított koporsó, kelet-nyugat tengelyű"
Ökotáj, Szabadkőművesség:
"A koporsó fejrésze -- rajta egy G betűvel díszített háromszög -- nyugat felé néz, a lábrésze -- rajta az iránytű és a szögmérő -- kelet felé"

Őrfi József: "A mennyezeten rombuszforma nyílás "
Ökotáj, Szabadkőművesség:
"A padló rombusz alakú kockái pedig két háromszög, egy egyenes és egy fordított (az isteni és a földi) összekapcsolódásai: arra utalnak, hogy a Feltámadás felülkerekedik a valóság alsóbb és felsőbb szintjein.


Jellemző, hogy a magyar "organikus építész" közeg titkos okkultista tagjai elsősorban saját sötét Jeleiket és rituális szentélyeiket helyezik el bármilyen célú, világi, vagy történelmi egyházak által használt épületen, a megrendelők igényét kiszolgálni nem céljuk, az csak az alkalmat nyújtja nekik e mágikus építmények  kivitelezéséhez.

A Vándoriskola  tipikus titkos társasági, többlépcsős beavatásos szervezetnek tűnik, az ilyen vakolók általában létrehoznak valami ilyesmit. Az első fokozatokban levő tanítványok nem is sejthetik, mibe avatják be a feljebb jutókat, akiket nem látnak arra érdemesnek, azokat sose avatják be igazi titkaikba. Az csak külsőleg utánozza a mester épületeit, de az ő művei nem tudnak az alvilágból szellemeket előcsalogani fekete mágia céljára. (amire Makovecz és barátja képesnek vélik magukat, és erre, az Alvilág kapuinak építésére orientálják tanítványaikat is)

Az "illuminátus szárnyas piramis" tervezője egy különösen figyelemre méltó tanítvány, erre később térek ki...


A Mester korábbi Tanítványai máshol is terjesztik a Beavatottak számára nyilvánvaló jelentésű JEL-eket, közte a piramist is:

http://www.flickr.com/photos/amjamjazz/1490979531/in/set-72157621949859861/ T.R.U.E. Prince's Foundation Shelter 1

"Újonnan elkészült öko-esőkunyhó a londoni (Bermondsey) Stave Hill Parkban, melyet a brit Trónörökös Alapítványa építészgyakornokai építettek a Városi Ökológiai Alapítvánnyal együttműködve.
Építészek: Makovecz studió - Salamin Ferenc, Bata Tibor, Tusnády Zsolt."


http://www.eloepiteszet.hu/?q=hu/kulfold/1993-london-epitotabor


(Az épület néhány héttel az átadás után leégett. A hírből nem derült ki, hogy erre a piramisra is Isten haragja sujtott le villám formájában, mint a csíksomlyói Hórusz, Rá stb. oltár kettőskeresztjére, vagy valami helyi Illuminátusellenes Felszabadítási Front harcosai gyújtották fel...)

Az illuminátus gyökerű, létrontó, globalista háttérhatalmi közeg és cégei kedvenc szimbólumait használó és erre tanítványokat toborzó Makovecz klasszikus szabadkőműves kettős beszédére példa az alábbi is, beavatatlanok úgy olvassák, hogy szembeszáll a pénz hatalmával, beavatottak esetleg másképp értik:

Makovecz Imre: 1989, NOVEMBER


"A haditársadalmak információrendszere, irányítási technológiája, azok terjeszkedése egy öntörvényű, megsemmisítésre orientált szisztéma, eszközrendszer és szervezőerő képét mutatja. Ezek a rendszerek, ma már világosan látjuk, felszámolják a nemzeti társadalmakat, a vallást és művészetet a szórakoztató iparba tagozzák, a tudományt célra állított szellemi szolgáltatóipari tevékenységgé minősítik. A Föld felvonulási tereppé változik stratégáik kezében, a nemzeti társadalmak a hadiipar próbapályái, ahol a mesterségesen szított lokális háborúk a fegyverrendszerek kipróbálására valók, s ahol az emberanyag, úgy is mint kísérleti alany, megfigyelhető a fegyvermozgások, a veszteségek, s azok kiszámíthatóságának tükrében, s mindez egyben alkalmas arra, hogy a nemzeti, individuális, ún. történeti társadalom és kultúra felszámolható legyen.
Az erőegyensúly módszere, melyet állítólag Churchill talált ki, a világot átformálta, a XX. századi angolszász pénzarisztokrácia hallatlan sikerét hozta a Föld szinte minden táján. A Földön mindenki angolul tanul, angolul énekel és hamburgert eszik. Elemi egészségügyi követelménynek tűnik az élelmiszerek légmentes csomagolása, a zárt légtechnikával épülő nagy szállodák, metrók, a felemelkedés velejárója az autópályák hálózata, az automatizált légikikötők, a gyorsan és jól mozgósított hétvégék, a lakókocsik ideiglenes városai tavak és erdők mellett, a félautomata csirkenevelés és csirkefeldolgozó gyár, a kórházautomaták és kórházkombinátok, a komplex nevelési központok, a lakótelepek, az egyre hatalmasabb városok rendszere és így tovább.
Az „erőegyensúly” alatt a pénz nagyon jól érzi magát. Egy pénz van természetesen, a pénzáruk között a legjobb, a dollár. A dollár t.i. azért is a legjobb áru, mert azt az információt tartalmazza, amelyet egyetlen más pénz sem, hogy magánvalóként lép fel a többivel szemben. A többi csak annyiban és annyira érték, amennyiben a dollárhoz viszonyul. Ez a magánvaló azonos azzal a bizonyos magánvalóval, akit valaha az Istennek képzeltünk, aki mindenható, és kormányozza a Világot."

még egyszer:

" A dollár t.i. azért is a legjobb áru, mert azt az információt tartalmazza, amelyet egyetlen más pénz sem, hogy magánvalóként lép fel a többivel szemben. (...) Ez a magánvaló azonos azzal a bizonyos magánvalóval, akit valaha az Istennek képzeltünk, aki mindenható, és kormányozza a Világot."

Mi is ez a dolláron levő magánvaló, melyet "Istennek képzeltünk" és kormányozza a világot?:

Kép

Kép


Kép

Hogy Makovecz csak "csomagolásnak" használja a nemzetközi pénzhatalmat elítélő szavakat, azt bizonyítja, hogy maga és tanítványai, beavatottjai milyen előszeretettel helyezik el e gonosz háttérhatalom szimbólumait, közte a dollár bankjegyen található piramist és főnixet/pávát mindenféle épületükön.

8 megjegyzés:

Attila írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
Attila- írta...

Szia,

A blogt megmutattam egy ismerősömnek, akik építészetet tanított sokáig éa ismeri Makoveczet.

Megkért, hogy küldjem el a gondolatait a dologról:

Ezeket szeretném az ironak mondani:

Makoveczrol: Nem épitheti fola szakmai munkajat, amivel megkeresi kenyerét a mindennapi életben, mert az informaciokat, amiket osszegyûjt a sajat "budos igazsag"-aira épitifol, ahogy egy magyar iro kifejezte magat egy konyvében, elég talaloan.
Még megteheti amig fiatal, de ne késsen szembe allni sajat lelkiismeretével, mert az ido mulik mindenkinek. Mégis koszonet hogy annyidot szentelt a gondolatok összegyujtésére és a fényképeket is le kozolte. G B.

Vissza jovobe: Az Orbanék visioja nagyszeru csak azt kell megértetni a kormannyal hogy a munkasokat nem éhbérrel kell fizetni hanem a keresetek 30 % os emelésével. A codalatos az hogy a veluk foglalkozo ôlituikusok mar megértették a kozmunka pogrammok fontosagat, hogy a munkanélkuli éhbérért dolgozo embereket ne azért fisessék hogy ne dolgozzanak hnem hogy ne varjanak arra hogy a Tisza szabalyozasat el napoljak mindig ugyaazon okbol: nincs pénz az orszagban. Az orszagnak kell adni pénzt ahhoz hogy a szukséges kozmunkakat elvégezzék a dolgozok normalis pénzért. Ez az elso dolog amit le kell szogezni.

Bobkó Csaba írta...

Kedves Attila,
Köszönöm a hozzászólást, van az ismerősödnek valami kérdése, észrevétele, netán cáfolata? Ha jól értem, nem találja helyesnek az értékelésemet Makovecz életművéről. Ez OK, de mit tud ellenvetni?

Zsolt Gabor írta...

Kedves Csaba!
Kérem keressen meg, van az Ön számára néhány érdekes információm.
Üdvözlettel:
G. Zsolt

Bobkó Csaba írta...

Kedves Zsolt!
Szívesen, hol érlek el? (javaslom, a neten tegeződjünk)
Ide küldhetsz bármit: amadenegro kukac interia.pl
De ha nem hétpecsétes titok, akkor jöhet közvetlenül a blogra is...

Bobkó Csaba írta...

20 év után befejezték a Tüskecsarnokot, sok-sok illuminátus piramissal a tetején:

http://velvet.hu/budapestma/2014/11/19/husz_ev_utan_befejeztek_a_tuskecsarnokot/

http://static.panoramio.com/photos/large/76284097.jpg

Névtelen írta...

se funkcioja, se esztetikaja nincsen

z

Névtelen írta...

Itt van az én nagy mesterem, aki ma az Illuminátus tagja lett és egy sikeres és híres üzletember voltam, Kongóból vagyok, egy üzletember, aki nagyon gazdag és híres ember akar lenni, majd kapcsolatba lépek sok hamis illuminati taggal, aki csalogat a pénzem, amíg nem kerültem kapcsolatba Edmundo Anacleto úrral, aki először segített nekem, de nem bíztam benne, de az, ahogyan csináltam, azt mondtam, hogy hadd adjak egy kísérletet a folyamatnak, és ma nagyon gazdag és híres személy vagyok sokan közülük olvassátok ezt, de én megmondom, hogy megpróbálok kapcsolatba lépni nagy mesterével, aki segít, hogy gazdagabbá és híresebbé váljanak az emberek, akik kapcsolatba lépnek vele az emailben grandmasteredmundoilluminati@gmail.com vagy whatsapp számban +2348159768201

Andrew emmanuel úr