november 23, 2010

Makovecz az alvilág templomait építi

Az idei nyár híre volt, hogy Verőcén elkészült a "Kárpát Haza Temploma", melynek felavatására a történelmi egyházak püspökeit is várták. A meghívott római katolikus, református és evangélikus püspök azonban az alábbi közös nyilatkozatot adta ki az ügyben (kiemelések tőlem):

"Alulírottak, egyházaink területileg illetékes püspökei hetekkel ezelőtt szóbeli meghívást kaptunk a Verőcén épült Kárpát-Haza Temploma szentelésére. Hivatalos meghívót a mai napig nem kaptunk, jóllehet több fórumon feltüntették a nevünket az ünnepségen szolgálók között.


A magyar összetartozás ügyét – különösen a trianoni trauma tudatában – rendkívül fontosnak tartjuk, és a magunk részéről folyamatosan meg is teszünk mindent a közösség megéléséért és a sebek gyógyításáért. Azt a tényt örömmel üdvözöljük, hogy Verőcén létrejött egy emlékhely, és elismeréssel adózunk sokak áldozatvállalása előtt. Ugyanakkor nem hallgathatjuk el súlyos fenntartásainkat az épület szimbolikájával illetve a benne tervezett programokkal kapcsolatban. Keresztény templom szakrális középpontjába nem kerülhetnek Jézus Krisztus helyébe vagy mellé pogány mitológiai alakok.

Bár nemzetünk múltjának részét képezi ez a gondolatvilág, mindez még a kereszténység előtti hitvilághoz tartozik, s nem egyeztethető össze Krisztus-hitünkkel. Már korábban is többször felemeltük szavunkat a sajnálatos módon elburjánzó újpogány jelenségekkel szemben, amelyek gyakran híveinket is összezavarják. A verőcei „Kárpát-Haza Templomát” így a magunk részéről csak emlékhelynek tudjuk tekinteni, semmiképp sem keresztény templomnak. Ezért legnagyobb sajnálatunkra az avatáson nem tudunk részt venni.

Beer Miklós római katolikus megyéspüspök
Szabó István  református püspök
Fabiny Tamás evangélikus püspök"

Nem vonom kétségbe a történelmi keresztény egyházak püspökeinek jogát ehhez a véleményhez és állásfoglaláshoz, sőt, az szerintem kimondottan el is várható tőlük, hogy szembeszálljanak a kereszténységellenes jelképek terjedésével, illetve kimondottan keresztény templomokban való, ellenséges behatolást jelző megjelenésükkel. 

Konkrétan a verőcei szentély szimbolikája számomra nem képvisel semmilyen gonosz, magyarellenes, keresztényellenes, vagy emberiségellenes üzenetet. Kicsit furcsa módon nem igazán sikerült a szóbanforgó egyházaknak felismernie, hogy hol is támad az ellenség.


november 15, 2010

Szeszák Gyula: Nemzetiszín csontváz tulipános ládában. A makói fürdő sikertörténete.

2010. szeptember 14., kedd

Akár mottó is lehetne a Délmagyar 2009.11.27-i tudósítása. E szerint hungarikummá válhat a makói élményfürdő. Ha mindent jól csinálnak, akkor 3–4 éven belül akár évi 6–800 ezer vendéget is fogad majd.

Tehát - ha mindent jól csinálnak. De lehet mindent jól csinálni?


A témához tartozik, hogy ekkor már rogyadozott a Makóval szinte összenőtt Makovecz Imre cége a Makona. Aztán meg is szünt, adta hírül 2010. január 26-án Híradó Online. A híres építész szerint a cég vesztét az okozta, hogy a leszámlázott, de ki nem fizetett követelések után is be kellett fizetnie az adót. Az 1982-ben alapított vállalkozás így lehetetlen gazdasági helyzetbe került. Makovecz Imre elmondta: a cég felélte utolsó tartalékait is. A Makona utolsó nagy munkája egyébként a Makón épített Wellness center.


Persze, így is lehet mondani, de így van e valójában? Tudjuk, Makó messze van Jeruzsálemtől, de Makóhoz csak az kerülhet ilyen közel, aki Jeruzsálemhez is közel van. Vagy nem? Mennyit számlázott a híres mester Makónak? Makó is adósa maradt?


november 09, 2010

Pár Makovecz-mű gyorsértékelése

A dolgok közepébe vágva, mielőtt részletesebben kifejteném, miről is van szó, összevillázok ide pár rövid megjegyzést, amiket más helyeken szórtam el Makovecz egyes építményeiről. Beszéljenek főleg a képek:

Stephaneum, Piliscsaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem főépülete
Igaztalan a vád, hogy a Mester művei nem időtállóak, ez még a földrengést is kiállta, aránylag kis veszteségekkel...

Bitskey Aladár uszoda, Eger
A tojásból épp kibúvó templomtorony-fiókát felülről egy angyal, vagy Ámor nyilával úgy telibe találja, hogy a nyíl a tollazásig befúródik szegény toronycsibe fejébe. Talán el is pusztult, ezért nem volt képes azóta se levetni a fenekéről és máshonnan a tojáshéjat.
Idillien illeszkedik az épületegyüttes többi részéhez, a tipikus butiksorhoz és a betoncsarnokhoz.

Abszolút blaszfémia és íratlan építészeti szabályt sértő dolog szakrális elemet, templomtornyot alkalmazni egy profán világi célú épülethez, uszodához, ráadásul tipikus posztmodernistaként gúnyolódva, furcsa tréfát űzve a szakrális templomtoronyból, amiről ösztönösen az Isten Házára szoktunk asszociálni. 


Hagymaház, Makó. Színházépület
"Az épületet kilenc év után, 2007 novemberében felújították, új hidegburkoló lapokat raktak a régebbiek helyére, és renoválták a falakat is."

Egy Monarchiakori békebeli színházépületet nem kellett 9 év után felújítani...
És nem is ilyen ijesztő, mint ez a nagy rovar, ami frontálisan támad, bizarr üvegszárnyait nyitogatva. Makovecz legfőbb ihletője, Steiner egyik szektadogmája az antropomorfizmus, de ez az épület egyértelműen zoomorf és egyértelműen rémisztő.

Milyen érzelmeket kelt bennünk pl. a pesti Vígszinház épülete, amely a boldog békeidők színházépítészetének egy tipikus képviselője? Hogy az élet szép, élvezni kell.
Milyen érzelmeket kelt ez a támadó rovar?
Hol a bunkerem, jaj, megesz! november 08, 2010

Szárnyas piramisok a Nemzet Kőművesétől

Régi mániám, hogy leleplezem Makovecz Imrét, a "zseniális magyar építészt". Írtam már róla itt, a blogon is, hogy szélhámos és titkos okkult szektatanok "beavatottja", hogy gonosz kultuszok titkos jeleit helyezi el valójában alkalmatlan és rémisztő épületein. Hogy a régi mese, "a király új ruhája" egyik mai előadójaként ügyesen teremtette meg saját arculatát, a "zseniális, konzervatív, organikus, népi-nemzeti építész" imágóját.

Több fórumon próbáltam figyelmeztetni szülőföldem, Zemplén közönségét is, hogy miután valószínűleg Sárospatakon követte el legtöbb, egy településen található hazafias-organikus PR-ba, hókuszpókuszba csomagolt épületét, gondolják meg, jó ötlet-e a fürdő rekonstrukciójához is őt meghívni tervezőnek. Mit tervezőnek, géniusznak, hogy érintse meg a kopott fürdőt és Varázsoljon belőle valami hazafias-organikus Csodát...

Korunk régóta a hanyatlás kora és az építészeti modernizmus a leggonoszabb erőkkel, titkos tervekkel áll kapcsolatban, mint arra az építészet és urbanisztika egyik legérdekesebb teoretikusa, a matematikus Nikos Salingaros is rámutatott több tanulmányában, pl. "A 20. század építészete, mint kultusz", vagy "Anti-Architecture and Religion " címűekben.

A titkos háttérhatalmak, sátáni kultuszok jó öreg módszere, hogy pusztító elveiket, tanaikat becsomagolják, hiszen, ha nyíltan megmondanák, mik a terveik, hamar agyonvernék őket, a társadalom egészséges immunrendszere könnyen kivédené a parazita támadást. Makovecz, mint a 20. század legembertelenebb rezsimjeinek (Bolsevikok, Hitler, FED) ideológiai gyökerét jelentő mozgalmak körébe tartozó Rudolf Steiner okkult antropozófiai irányzatával való kacsolatát nem is tagadó álépítész hazánkban e becsomagolás egyik legnagyobb virtuóza. A "zseniális" jelzőt legfeljebb e téren, a becsapás, a gonosz tevékenységet hatásosan pozitív PR-ba rejtés terén érdemli ki, de még ez se biztos. Hiszen jó szélhámosként, tömeghipnotizőrként csak azt mondja, amit közönsége hallani szeretne. Az már a hipnózis eredménye, hogy aztán saját szemüknek se hisznek, agyuk átveri saját magát.

Jellemző, hogy több őszintén hazafias barátom, ismerősöm rökönyödött meg pl. az e blogon Makovecz leleplezése ügyében általam írottakon is. Pedig értelmes és jószándékú emberekről van szó, akik általában látják a Romlás jeleit, eszközeit, valamilyen fokban kivitelező közegeit is a világban és a maguk módján igyekszenek is ezek ellen felvenni a harcot. Azonban Makoveczet ők is, mint a társadalom immunrendszerének sejtjei, "magunkfajtának" tekintették, nem behatoló ellenségnek, aki szöveteink elpusztítására tör.

Tehát miközben én többek között szűkebb hazámban, a szülőhelyemmel szomszédvár Patakon évek óta gondos ördögűzőként hirdettem az igét, rámutatva például az Árpád Vezér Gimnázium épülete által formázott bagoly kedvelt szabadkőműves jelkép jellegére, már két éve látogatom nyaranta a családommal a Makovecz tervei alapján felújított pataki (végardói) fürdőt úgy, hogy csak most, az intézmény új hivatalos logójának láttán ugrott be, mit is helyezett el a két kaput magában foglaló épületek legfőbb látványelemeként.
Miközben kezdettől pocskondiáztam a fontos közcélú létesítmény reprezentatív bejárataihoz méltatlan, nem időtálló, nem esztétikus, nem "organikus", műanyaggal telerakott tákolmányokat, csak most közel két év után tűnt fel, hogy a kapukon és a kapcsolódó épületeken elhelyezett kiugró látványelemek a szabadkőműves-iluminátus-sátánista Új Világrend jelképeként emlegetett PIRAMISOK, méghozzá szárnyakkal övezve!!!
Ahogy a lengyel mondja, néha a lámpás alatt a legsötétebb...

Az alábbi képek az ünnepélyes avatáskor készültek: