december 31, 2010

Féreg az almában

Makovecz az utóbbi napokban sajtóhadjáratot indított a magyar katolikus egyház prímása ellen, ami egy frusztrációból származó dühkitörés részéről.
"Ugyancsak a Heti Válaszban (Makó és Jeruzsálem…   38-40.o.) Makovecz Imre Kossuth-díjas építész nyilatkozik, aki   elmondta: a katolikus egyházon belül „egyetlen emberrel nem megfelelő a   kapcsolatom: Erdő Péterrel. Vele tíz évig dolgoztunk együtt a   piliscsabai katolikus egyetem épületein, nem minden feszültség nélkül.
Ez nagyon jópofa, a prímás nevét úgy dobja be, mint "egyetlen emberét a katolikus egyházban, akivel nem megfelelő a kapcsolata", mintha egy pusztaröcsögei plébánost említett volna.
Ezt olvasva csak arra gondolhattam, hogy azért esik így neki a prímásnak, mert az egyházban - végre! - kiadták az ukázt, hogy  ő nem tervezhet több katolikus templomot Magyarországon.
(Itt most nem lényeges, milyen kritikák érik a prímás személyét különféle körökből, szerintem se alaptalanul, mert világos, hogy Makovecz  támadása az egész hazai egyháznak szól)
Ezt szó szerint vissza is igazolta aztán a díszpéldány (pl. Sárospatak és Csenger díszpolgára) az Echo TV-nek adott interjúban, ("Makovecz Imre november 20-án ünnepelte 75. születésnapját – ez alkalomból beszélgetett Csontos János a korszakos építésszel") ahol megint nekimegy a prímásnak és az egész magyarországi katolikus egyháznak, vidéki plébánosoknak is, mert nem értik meg, hogy Ő, a Nagy Mester jobban tudja, hogy milyennek kell lennie egy katolikus templomnak, vagy egyetemépületnek.

"tehát Magyarországon például katolikus templomot nem tudok tervezni, mert a magyarországi egyház vezetője úgy gondolja, hogy erre nem vagyok alkalmas"

Csodálkozunk, hogy a MEGRENDELŐ kicsit elégedetlen volt, hogy neki (mellesleg egy tekintélyes vezetőnek) kellene alázatosan alkalmazkodnia a Zseniális Tervező elmebeteg szeszélyéhez, vagy netán szándékos egyházgúnyolásához???
(pl. üzenheti: "Dőljön össze a hagyományos kereszténység!")


A Heti Válasz cikkében mondja ezt is:
"A világhírű építész leszögezte: hiába tartja sok katolikus   ezoterikusnak, számára a Megváltó Krisztus születése a legnagyobb ünnep."
A Wikipédia magyar nyelvű szócikke a Korszakos Építészről ezzel a tőle való idézettel indul:
"A magyar szerves építészet feladata, hogy szolgálja az Európai Közép ezoterikus létét." (Makovecz Imre, 1985)

A bejegyzés folytatása

Korábban is így acsarkodott olyan papokra, akik vagy felismerték benne a Gonosz megidézőjét, vagy egyszerűen csak nem álltak haptákba az ő Nagysága előtt:

"Az épület nincs még befejezve, mert elfogyott a pénz. Az alapítvány, amelyet azért hoztunk létre, hogy függetlenítsük a templomot mind az egyházi hierarchiától,   mind a politikától, és hogy az emberek jóakaratú kezdeményezésének jogi   feltételei biztosítva maradjanak az egész építkezés alatt - tehát   önálló szabad döntés alapján épülhessen a templom, hogy stratégiailag   érettebb mozgásokat tudjon az alapítvány végrehajtani -, ez jól   sikerült. Azonban a pénz elfogyott, és a maradék pénzből most készül a   templom belső berendezése, a szentségtartó, az oltár, a szószék, és   annyi, amennyi a pénzből futja. Sajnos egyelőre műanyag karosszékeket   használnak az emberek a templomban, amelyeket a székesfehérvári   püspöktől kapott az alapítvány ajándékba. Noha anyagát, tehát   szubsztanciáját tekintve idegen az isten házától a műanyag, mert   nincsenek benne elemi lények, egy ismeretlen kreatúra egy olyan térben,   amelyben egy misztérium zajlik le, és amely tér igazi eseménye az   átváltozás, a Melkizedek szerinti átváltozás. Ahol a kenyérből Krisztus   teste és a borból Krisztus vére lesz, ott a műanyagnak nincs helye.   Átmenetileg azonban ott van, és nagy tisztelettel és köszönettel fogadta az alapítvány a püspök úrnak ezt a jelentős ajándékát. Addig  marad ott, ameddig padokat nem tudunk elhelyezni, és akkor feljánljuk, hogy a püspök úr esetleg másnak ajándékozza."
Ez   nagyon rafkós: rálőcsölünk egy történelmi egyházra egy templomot és   plébániát, amit a saját okkult szektánk alvilági jeleivel rakunk tele,   ügyesen egy független alapítvánnyal építjük meg, nehogy a tudatlan   katolikus papok beleszóljanak, mit rakunk az oltárra, a bejáratra, meg   egyáltalán milyen lesz a templom, az egyháznak viszont kutyakötelessége   átvenni, felszentelni, működtetni és papjainak, püspökeinek még az is a   dolga, hogy meghunyászkodjon, ne nevezze eretnekségnek,   vagy sátánizmusnak az én zseniális (eretnek és sátánista)   Lucifer-szentélyemet.
A műanyag székért szidja a püspököt:  Makovecz nem egy "remekművét" telerakta műanyag díszítőelemekkel, pl. a pataki művházat.
"A   templom avatására nagyon sok ember jött el, és nagyon nagy esemény   volt, különösképpen abból a szempontból, hogy egy ún. szocialista   városban azért nem mindenki ellenzi az egyetemes kereszténységet."
"Egyetemes": értsd: okkult, teozófus, szabadkőműves, luciferiánus...
"Az   emberek azonban örömmel fogadták, és remélem, hogy a katolikus egyház   felméri annak a jelentőségét, hogy egy szellemi kifosztásban élő   lakosság végre kap egy olyan házat, amelyben az Isten nevében   összegyűlhet; és olyan papot küld, és olyan helyzetbe hozza a plébániát,   ami nem is a templom jelentőségét, hanem a lakosság igényét veszi   figyelembe, mert ez egyelőre még nincs biztosítva. Az a plébános, akit ide kineveztek, közölte, hogy ő nem költözik be ebbe a dombházba, mert ez nem embernek való lakhely. Úgyhogy várom, hogyan fognak megváltozni és egy józanabb irányba mozdulni az események."
A   félművelt, (okkult) teológiához nem értő csuhás nem akar veremlakásban   lakni, pedig ÉN terveztem neki, a fene a tudatlan papjába...

"Próbálunk   tehát kereszténységet csinálni egy olyan országban, amely bizony   missziós terület. A helyzet az, hogy 3300 település van körülbelül az   országban, és ismereteim szerint kb. 1800 katolikus pap, akiknek az   átlagéletkora 65 és 70 között van. Ezt fel kell tudni mérni, és azt kell   tudni mondani, hogy egy gyülekezetnek egy világi vezetőt kell   választani, hogy az gondozza az egyházközséget. Ne az legyen, hogy   minden csütörtökön négy órakor szentmise van, mert az a szerencsétlen   öreg pap nyolc-kilenc helyre utazik a Trabantjával, hogy eleget tegyen   az öregek ápolásának, a haldoklóknak, az újszülötteknek, a   házasulandóknak, a gyerekeknek, a hittantanításnak stb. Ebbe bele   kellene tudni vonni világi személyeket, akikből azért van jó néhány, akikről el lehet mondani, hogy nem ismeretlen előttük az a fogalom, hogy életszentség.   Egyelőre az egyház ezt nem méri fel, hanem hierarchiában gondolkodik,   és nem hajlandó észrevenni, hogy egy missziós területen van. Már   régesrégen le kellett volna vonni ennek a konzekvenciáit, és meg kellett   volna változtatni azt a szemléletet, amely megüli a katolicizmust   Magyarországon. Az egyetemesség nem csupán eszmeiséget jelent. Azt is   jelenti, hogy látom, hogy mi van előttem. Az egyetemes szemlélet többek   között arra való, hogy azt is észre kell vennem, ami az érdekszférámon   kívül esik."

Makoveczben   akkor ilyen, nem kis ambíció támadt: el bírta képzelni, hogy az   egyébként az elvtársai (pl. szabadkőművesek) által belülről is ennyire   meggyengített katolikus egyház, mint "cég" átvehető, a hülye csuhások   hamar kihalnak, amíg pedig vannak, távoltartandók és az "egyetemes   kereszténység" Mesterei, mint ő, a világi vezetőket könnyen megetethetik   az ezotérikus maszlagjukkal, hogy ez milyen egyetemes, milyen   keresztény, milyen ősmagyar. Az "okosabbakat" meg be is avatják, azok   tudni fogják, kit imádnak a Szentélyben...
Azért ez szerencsére nem jött neki össze, de mert merészet álmodni! Most azért szidja a papokat, mert mégis ellen tudtak állni neki (bár Erdélyben még nem...), ahhoz meg már túl öreg, hogy tovább várhasson az igazi keresztény papok kihalására.
"És   nem tagadom, a kereszténységet megelőző, illetve a kereszténységgel   párhuzamos eszközöket is használtam. Tehát hogy megkövesedett fák vannak   körben, hogy középen van egy opeion, a napnak szárnya van, és  a bika   szarva közt ott található a kereszttel megjelölt nap. Mereskovszkij úgy   mondja, hogy Krisztus árnyéka már megjelent Krisztus megtestesülése   előtt a különböző kultúrákban. Tehát én ezeket a bizonyos megtestesülés   előtti formációkat is használtam. Talán azért, mert erőre, nagyon nagy erőkre van szükségünk."
Megfejtsem, Kinek az erejére vágyik???
"Aztán persze van ennek egy másik oldala is, amikor küzdenie kell alantas sötét erőkkel,   akik szeretnék ezt megakadályozni. De hát ez hozzátartozik a szakma   gyakorlásához, mindig is hozzátartozott. Hozzá bizony, hogy félművelt, különös egyházfiak eretnekséggel, mások nacionalizmussal, rasszizmussal és egyebekkel vádoljanak."
Szóval   csak egyetlenegy emberrel nem megfelelő a viszonya a katolikus   egyházban??? Ezeket a sötét erőket ügyesen vetíti ki ellenfeleire,   szerencsétlen, az ő nagy tekintélyével ledorongolt, vallásukhoz eszerint   még értő papokra, miközben ő dolgozik azoknak a sötét erőknek!

Még   olvassuk el ezt a cikket, amit születésnapjára írt barátja, Zelnik, a   hazai Templomos Rend Nagymestere, akit Czike László "Rendszerváltó szabadkőművesek" c. kötelező olvasmányából alaposan megismerhetünk :

"
Zelnik József A zóna ádventje - Makovecz Imre 60-ik születésnapjára"

  Az alaphangot jól megadja a kezdés:
"Jön, egyre csak jön az erdőből kifelé egy ember, kötéllel a kezében. Elszántan, mint aki akasztani megy"
Ez Makovecz...
Az egész cikk tele van ilyen, alig kétértelmű alvilági fekete mágiás utalásokkal.
------------------------

Nem feltétlenül e bejegyzés témája, de a szóbanforgó, a prímást támadó interjújában olvasható: 


"Az építészetről szólva elmondta: fontos a tervezésnél, hogy a "város szövetéből ne lógjon ki az épület". "Amikor egy kétemeletes kisvárosba bevitték a tízemeletes paneleket, őrjöngtem. Az nem építés, hanem a legdurvább rombolás."

Szerintem ezek az épületei durván kilógnak a város szövetéből, sőt rákos daganatként türemkednek ki belőle, ez is "féreg az almában":

Szigetvár, Vigadó
Makói fürdő látványterv, szörnyeteg nő ki a belváros
mellkasából (A nyolcadik utas a Makovecz)34 megjegyzés:

Névtelen írta...

Szia!

Ajánlom figyelmedbe két Makovecz-tanitvány munkáit, az úgynevezett poszt-organikusokét (Turi Attila, Jánosi János), ők már lehagyják az okkult/pogány szimbolumokat. És szerintem nagyon jó épületeik vannak!

Bobkó Csaba írta...

Kapásból Turi Attiláról ez ugrik be a "Még egy szárnyas piramis - ráadásul "illuminátus"!" bejegyzésből: A szabadkőműves beavatottságával alig burkoltan, sőt pimaszul hencegő ifjú tanítvány, Őrfi Józseftől idézem:
"Makoveczet kereste meg kápolnát kérő levelével egy idős tüdőgyógyász(...)
Ő pályázatnak írta ki a nála tanuló fiatal építészeknek. Makovecz, Turi, Siklósi volt a zsűri, ők az én épülettervemet választották"

A szabadkőműves jelképekkel való virtuóz zsonglőrködésével látványosan dicsekvő ifjú vaknak is látható jellegű tervét választották ki Turi részvételével...
Még megnézem pár épületét, aztán visszatérek rá.

Egyébként azért is olyan tragikusan káros, hogy ez az okkult banda rátelepedett a szocializmus nyjlt formájának bukása táján az építészet megújulási lehetőségére, mert tudhatjuk, mitől szívta el a levegőt, mitől csábította el a pokoli szimbolizmushoz az ifjú, eleinte naív, jószándékú építészpalántákat.
Vannak az organikus iskolának olyan munkái, ahol maga Makovecz se erőltette az okkult jelképeket, tipikusan ilyenek az árvizek és más csapások utáni újjáépítések háztervei , népi hagyományok ésszerű adaptálásával. De az "organikus iskola" nyári táboraiban is sok hallgató rajzol egészséges, szép dolgokat, látszik, hogy sokuknak helyén az esze és a szíve. Kár, hogy nem ebbe az irányba bontakozhatott ki a szakma megújulása, az élő, valóban organikus és népi tradíció felé, ami nem más, mint évezredek felhalmozódott racionális és spirituális tapasztalatgyűjteményének továbbhasznosjtása. Ehelyett jött a pokoli szimbolizmus. Ezeknek a tanjtványoknak, akiket bepaliztak, fel kell lázadnia sátánista Mestereik elen, ahogy a közvéleménynek, a hazafias közönségnek is kellene. Nem hiszem, hogy az összeomlás során ez lesz a legfőbb bajunk, de talán még abban se mindegy, hogy a roncsokból eszkábált mentőtutajon ilyen gazember csalók fognak-e diktálni, félrevezetni.

Névtelen írta...

sztem vedd/nézd meg a most megjelent Turi könyvet.

Bobkó Csaba írta...

Erre nincs lehetőségem, de holnap felrakok pár Turi épületeire tervezett okkult jelet.

Bobkó Csaba írta...

Feltettem Turi OKKULT JELEIT, konkrétan a baglyot a "Pokoli Vakoló Sátán-Tanodája" bejegyzés végére, mert oda tartozik. Félreértés a Waldorf iskola tervrajzán KIZÁRVA.

Névtelen írta...

Makovecz komolyan gondolja a feltámadást, és nincs szüksége dogmatikus sallang szónoklatokra, az épületei meg kiválóak és jövőt hordozzák. Nem dumál, hanem az ember szabad szellemiségéből cselekszik és folytatja a teremtést. Sajna, úgy tűnik, nem fogadja el a 869-ben Konstantinápolyban hozott hülye döntéseteket, ahol megtagadtátok az ember szellemiségét. Édes öregem, szakadj már le az egyház imádatáról, mert jelenleg kb 0 biztosítékot jelent a szabad morális cselekvéshez és az élő Krisztus megtapasztalásához.

Ü: K

Intuitív írta...

csemege neked: http://index.hu/belfold/2011/03/22/makovecz_imre_orokre_benne_lesz_az_alkotmanyban/

Bobkó Csaba írta...

Láttam a hírt. OV neve mindenféle közkézen, neten forgó vakolólistákon szerepel. Nagyon érdekes Gubcsi elvtárs esete is, akit először nemrég a Magyar Nemzet támadott meg, amire dühös levelet írt Makovecz elvtárs, aki persze Gubcsi villáját is tervezte. Aztán most G. "családi vállalkozásának" ballib sajtóbeli kiteregetése után villámgyorsan jelezte a miniszter, hogy bizalma töretlen a - nyilván - Testvérben...
Jelemző, ahogy Makovecz szokott dicsérni egykori tanácselnököket és párttitkárokat is - mivel neki adtak megrendelést. Ez a vakoló-hálózat átível a "bal" és a "jobb" "oldalak" felett. Szabadkőműves kormányok váltogatják egymást.

satyi írta...

Épp én is linkelni akartam, minél többet olvasok tőled Csaba, annál meggyőzőbb...

Durva.

Aurél írta...

http://index.hu/belfold/2011/04/11/a_makovecz-akademia_penz_mellett_hatalmat_is_kap/

Winston Smith írta...

Hahó!

http://internetfigyelo.wordpress.com/2011/03/11/az-emberi-psziche-manipulalasa-negy-reszes-interju-alan-watt-tal-kotelezo-video/

Magyar felirattal!

Szeretném a véleményed hallani!

Szerintem messze ez az egyik legjobb, legátfogóbb bemutatója a modern-posztmodern agymosási/uralkodási technikáknak.

Névtelen írta...

Amennyire én észrevettem, a cikk írójának komoly gondjai vannak a szövegértéssel.

Bobkó Csaba írta...

Én még nem vettem észre, :-)
de fejtsd ki!

Névtelen írta...

Félművelt, demagóg pöcs vagy, kedves Csaba.

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm az elismerést! :-)

Névtelen írta...

Szia Arma!

Legfrissebb Makovecz hír:

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=45009
Mert megérdemli.

Mikka

Bobkó Csaba írta...

"A díszoklevelet Jankovics Marcell, a Szent István-díj Alapítvány kuratóriumi elnöke, a díjat az alapító, Bihari Antal, a kuratórium tagja adja át"

Egymást tüntetgetik ki a vakolók... Direkt Esztergomban szervezik az Eseményt, hogy úgy tűnjön, az Egyház a házigazda. Igazából akár lehetne is...

Mikka írta...

Hát, letette a kanalat..:

http://index.hu/kultur/2011/09/27/meghalt_makovecz_imre/

Bobkó Csaba írta...

Hátborzongató gondolat, hogy vajon olyan-e az ember helye a Mélység és a Magasság között, ahogy ő képzelte és amit műveivel szimbolizálni igyekezett. Ugyanis halálakor természetesen neki is reflexszerűen azt kívánom, hogy "Nyugodjon békében!"
Csakhogy nem lenne őszinte részemről az "Ördögűző" blogon, miután itt idéztem az elhunyt gondolatait a Sötétségről, mely neki "legalább" olyan fontos, mint a fény, nem feltenni a kérdést, hogy vajon megadatik-e a lelkének ez a nyugalom. Az élők részére most ez a gyász ideje. Annak leteltével folytassuk a már lezárult életmű értékelését.

Addig a blog más ördögűzési témákkal folytatódhat, a legújabb bejegyzés a denveri repülőtérről még a halálhír előtt született.

Névtelen írta...

Nem vagyok benne annyira a témában, de a zsidó vallás volt az a vallás ami megszabta, hogy mikor mennyit lehet és mit enni, mennyit lépni, öltözködni stb. azután jött Jézus és megváltott minket, és ő tanította meg, hogy ne vesszünk el a részletekben, apró felesleges törvényekben. Nem az a lényeg, hogy kerül-e műanyag a templomba, vagy nem (egyébként ma már a templomok 90% ában biztosan van valamilyen formában, vezetékek, csövek, hangszórók, lámpabúrák stb.) és egy pap akinek rengeteg dolga van nem is ezzel fog foglalkozni, mert nem ez a lényeg. Ennyi erővel bele lehetne kötni az elektromosságba, a mesterséges hang és fényforrásokba (lámpa, hangszóró) amiket egy pap előszeretettel használ, és valóban hasznos. Azt meg senki meg nem mondja hogy miért rak Makovecz templomtoronyra napot meg holdat, lehet mert neki úgy tetszett, és a nappal, illetve holddal csak simán egy napot és egy holdat akart kifejezni, amiket Isten teremtett gyönyörűekre. A templomokban mindig is voltak nem vallásos szimbólumok is pl.: egy gótikus templom csipkézete, de mivel változik a világ azzal együtt változik ez a díszítésmód. Szerintem a hithű kereszténységhez az is hozzátartozik, hogy az embereket elfogadjuk olyannak amilyenek, és az lenne az egyik legfontosabb dolog, hogy ne mindenbe a rosszat akarjuk meglátni, mert az bűn!!

Bobkó Csaba írta...

Makovecz sziszegett dühösen a püspökre, mert az Százhalombattán műanyag székeket ajándékozott az ő templomába, ami "nem organikus". Ő maga viszont műanyag szárnyakat rakott pl. sárospataki fürdőbejárata szárnyas piramisaira...
Ami közismert illuminátus jelkép.

Névtelen írta...

a piramis egy szabályos négyzet alapú gúla, ami egy nagyon kedvelt építész forma sok épületnél használják, de a párizsi Louvre előtt, és a debreceni Nagytemplom előtt is üvegpiramisok vannak, de valószinüleg te az ókori egyiptomiakról is azt gondolod, hogy illuminátusok....

Névtelen írta...

megnéztem a "szárnyas piramist" ami szerintem egy tető aminek csúcsaiból ágak vagy agancsok nőnek ki, legalábbis szerintem inkább ehhez hasonlítanak mint egy szárnyhoz a tető, az pedig nagyon sokszor piramis alakú, annyira, hogy külön neve van: sátortető ( de keress rá google-ön) Egy építész pedig nem úgy tervez házat hogy megnézi a különböző motívumokat, csak azért, hogy ne sértsen meg senkit, mert így is sok dolga van egy építésznek. Tőled is függ mit látsz bele a dolgokba, és szerintem te nagyon szélsőséges vagy ilyen szempontból. Ezt legjobban a paranoiához tudnám hasonlítani, ők is jogtalanul félnek, és ezért sok valótlant látnak bele a dolgokba.

Névtelen írta...

Tudomásom szerint Erdő Péter egy kikeresztelkedett zsidó. Igaz ez?

Bobkó Csaba írta...

Én is csak hallomásból tudom úgy, hogy zsidó származású. Mint II János Pál is volt. Nem egy kukac van a katolikus egyház almájában, néha egymást is marják.

Névtelen írta...

Mélység nélkül a magasságnak, sötétség nélkül a fénynek (és aki tanult filozófiát, az tudja, hogy a sor vég nélkül folytatható) egyszerűen nincs értelme!

Bobkó Csaba írta...

És? Mindenki tudja, hogy van mélység, sötétség, stb. A témánk nem az, hogy van-e Sötétség, van-e Gonosz, hanem az, hogy Makovecz és iskolája vajon átverik-e rajongóikat.

Bé írta...

Köszönjük a Makovecz gyűjteményt! Roppant érdekes dolgokra világít rá az épületekkel és az ezoterikus, Rudolf Steiner-i világgal kapcsolatban... Évekig tanulmányoztam az antropozófiát fölöslegesen, benyomásom, hogy zavaros.
Erdő Péternek pedig hálás vagyok, és más plébánosoknak is, hogyha kiállnak ellene. Végre egy pici megnyugtató jelenség a katolikus egyházon belül (amely "közösségnek" tagja vagyok). Ők mégiscsak jobban tudják mi a fény, a nyitott ajtó, szemben az ezotéria zárt világával. Mennyire abszurd az is, hogy Rudolf Steiner Goethe koponyáját akarta ábrázolni a Goetheanum épületében. Igazi "bálványimádás". Ezovalóság.

Bé írta...

Mármint Makovecz ellen állnak ki Erdő Péterék! Megnyugtató.

Bobkó Csaba írta...

Igen, de érteni vélem a visszafogott "lelkesedésedet" a katolikus egyházon belüli pozitív jelenségért, mely egyháznak magam is tagja vagyok. Furcsa dolog ez, nem tudom, nem azért tiltatta-e le a prímás Makovecz templomépítéseit, mert egyrészt lépéskényszerbe hozta az épjtész megvadulása, hogy olyan nyíltan hirdetet a kereszténységgel összeegyeztethetetlen okkult tanokat, másrészt személyesen is konfliktusba kerültek a piliscsabai katolikus egyetem épületeinek elfuserálása miatt. Bármi volt az ok, dicséretes, hogy végül letiltották, azonban jellemző a helyzetre, hogy ezek után Makoveczet a Vatikánból vették védelmükbe!!! A cím: "Féreg az almában" eredetileg épp a frankista programra utal, melyben a kabbalista világfelforgató erők akkori vallási gurujaként Frank célul tűzte ki a 18. sz. végén "Edom", azaz a katolikus egyház, a Vatikán belülről elfoglalását és szétzüllesztését, illetve saját céljaik szolgálatába állítását:

http://kitalaltujkor.blogspot.com/2011/05/santo-subito.html

"E publikáció közli és értelmezi a héber-zóhári levelet, melyet Jacob Frank három tanítványa írt 1880 körül a magyarországi zsidókhoz. (...) Dokumentumunk szerint Frank megjósolta az európai zsidóság pusztulását, hacsak a zsidók nem veszik fel "Edom szent vallását", vagyis a kereszténységet. A kereszténységre áttérésnek azonban eszközként kellett szolgálnia, mely a kereszténység végső legyőzéséhez vezet. A Frank személyében reinkarnálódott Jákob pátriárka küldetése volt, hogy Izrael élére álljon annak Edom elleni háborújában. "

"...a levél általános üzenete így összegezhető:
(...)
- A zsidók megváltásának alapja, hogy elfogadják Edom, vagyis Róma hitét.
- Jacob Frank Jákob pátriárka reinkarnációja.
- Jacob Frank fogja vezetni Izrael megváltását a világ, azon belül a Katolikus Egyház meghódítása által."

Hogy a Nagy Terv megvalósult-e, hogy bevették-e a kabbalisták a Vatikánt, annak megítéléséhez egy adalék lehet az is, hogy miután az egyház magyar vezetője kénytelen volt (!) letiltatni, hogy Makovecz tovább tervezhessen katolikus templomokat kabbalista szimbólumok hordozófelületeként, a Vatikánból így foglaltak állást a konfliktusban, saját helyi prímásuk ellen:

http://hetivalasz.hu/itthon/eg-es-fold-42384/

"A hagyományos katolikus jelképrendszert többek szerint túlzott mértékben meghaladó Makovecz Imre a minap nem várt helyről kapott sokak szemében támogatásként értelmezendő dicséretet: egyenest a Vatikánból. Ő volt ugyanis az egyetlen magyar építész, akit júliusban meghívtak a pápai államba, a XVI. Benedek pappá szentelésének 60. évfordulóján megrendezett kiállításra. Ide a felső-krisztinavárosi templom tervét vitte, melyről a Vatikán félhivatalos napilapjában, az Osservatore Romanóban jelent meg méltató cikk szeptember 29-én. Ebben a magyar művész templomépítő munkásságának tisztelője, Paolo Portoghesi olasz építész - szintén az organikus irányzat művelője - a következőket írta: Makovecz "meghívást kapott, hogy XVI. Benedeket megajándékozza egy ragyogó tervrajzzal, amely a budapesti katedrálishoz készült, s amely tervet az egyházmegye sajnos nem fogadott el"."

Bé írta...

a hetiválaszos cikk érdekes, azt tudom értelmezni:)

A vatikános témába nem mennék bele, nincs energiám követni.
Zsidózni és szalonzsidózni meg nem szoktam, az összeesküvéselméletektől is kiráz a hideg.
Bízom a jószándékban!
Lehet, hogy Makovecz is jót akart, ki tudja.
Engem az okkultizmus idegesít. Dehát mindenkinek meg kell járnia a maga poklait? """Szentek és kárhozottak temploma""" azért fura. Azért inkább ne! Főleg, hogy Makovecz mára megosztó személyiség lett. Üdv!

Bobkó Csaba írta...

Eredetileg én se voltam az összeesküvéselméletek megszállottja, egyszerűen érteni szerettem volna pár zavaró jelenséget, pl. Makovecz rossz épületeit, az utánjárás következtében elkerülhetetlenül botlottam az "összeesküvéselméletekbe" és az okkultista körök tevékenységére. HOgy miért teljesen logikus Makovecz világnézetével, okkultizmusával, hogy a templom a "Kárhozottaké" is és hogy mit is értett a Gonosz kereszténység általi befogadásának szükségességén, arról a következő bejegyzés fog szólni.
Persze, idegesítően hangzik, hogy valakik elfoglalták pl. a Vatikánt, csakhogy a tények zavaróan itt vannak. Makovecz jószándéka számomomra nem hihető. Akkor mit hisztizett annyit, hogy nem építhet katolikus templomot?

Bobkó Csaba írta...

Amúgy természetesen én sem "zsidózok". Csak egy tény, hogy a zsidó misztika egyik legfontosabb személyisége, Jacob Frank a 18. században programként hirdette meg a Katolikus Egyház elfoglalását és holmi PC dogmák miatt nem megyek el e tény mellett...

Névtelen írta...

Hülyék vagyunk de jól esik!! Hajrá Csaba !!