december 19, 2010

Pokoli Vakoló Sátán-Tanodája

Makovecz Imre mint "iskolateremtő egyéniség", mint Mester, évtizedek óta foglalkozik az utánpótlás nevelésével. Mint itt már tudjuk, ez elsősorban szabadkőműves-antropozófiai hátterű, szépbe-jóba csomagolt okkult tanok szimbólumait épületeikkel terjesztő Építészek, ("Kőművesek") kinevelését, erre alkalmasnak látszó fiatalok indoktrinációját jelenti. Már a szocializmus vége felé megkezdte különféle nyári táborok, építőkalákák szervezését, az ottani résztvevők közül kerültek ki mára a Makovecz körül kinőtt intézményrendszer, mozgalom vezetői.
Természetesen e táborokat,  képzési formákat saját propagandájukban a szocialista rendszer, vagy általában a világ hanyatlását okozó modernista szétverő erők elleni kezdeményezésnek mutatják be, a művelt közönség ezt így is tartja számon. Az ott és azóta minden képzési formájukat belengő nagy spirituális hókuszpókuszokat is nagyon szép szavakkal tudják valamiféle világmegváltásnak beállítani, pedig alaposabban a körmükre nézve elég sötét dolgokat találunk.

E blogon már bemutatam pár alvilági vonatkozást e kör és vezéregyénisége tevékenységéből, ezért kialakult bennem egy olyan gyanakvás és érzékenység, amivel mindent, ami velük kapcsolatos, titkos, gonosz belső értelmű jelek és jelentések után kutatva nézek. Természetesen felmerül a gondolat, hogy ez a hozzáállás paranoiához vezethet és elkezdhetek rémeket látni ott, ahol nincsenek. (vádolnak is ilyesmivel kezdettől fogva...)

Lássuk hát a Makovecz Imre és társai által eszméik terjesztésére, Tanítványok képzésére létrehozott Kós Károly Egyesülés tevékenységét:

"20 éves a Kós Károly Egyesülés
 Az értékek mesterséges feloldásának korában, egy hosszú korszak végén, az avultságok eszkalációjának össztűzében a Kós Károly Egyesülés él Európa közepén, és képvisel egy olyan magatartást, mely átviszi az évezredes értékeket a túloldalra, az otthon, az ünnepi tér és esemény építészetét. A túloldalra, a sötétség partján túlra."   

Hova??? Mindenesetre ő szólt, merre vezet minket...


De kezdjük a logóval, a "cégérrel"!


Jacques da Molay, az utolsó templomos nagymester a máglyán


Az Egyesülés logójában alig stilizáltan egy olyan ősi keleti szimbólum látható, amelyet ismerünk Vaskereszt, Máltai Kereszt, de témánk szempontjából legfontosabbként Templomos Kereszt néven is!
Természetesen a logóban jól felismerhető négy darab PIRAMIS is...

(vessük ezt össze Czike László Rendszerváltó szabadkőművesek című tanúvallomásának Makovecz elválaszthatatlan társára és bizonyára "Mesterére" vonatkozó megjegyzéseivel:
"Zelnik a szakrális alvilágban templomos nagymes­ter,"
"Zelnik az újjáélesztett Temp­lo­mos Lovagrend eszmeiségét hordja magában..." Zelnik például A zóna ádventje - Makovecz Imre 60-ik születésnapjára c. hátborzongató, pokoli utalásokkal teli írásából is kiderül, hogy milyen szoros összhang van kettejük között. Tehát Makovecz is a templomos hagyományok örököse. Az írás majd megér egy külön elemzést, szintén alig burkolt sátánista önvallomás.)


Már kezdenék gyanakodni, hogy nem mégis paranoia hatalmasodott-e el rajtam, amikor brutálisan eloszlatja kétkedésemet egy szándékosan elhelyezett útbaigazító JEL.
Még a leggagyibb kincskeresős templomos-szabadkőműves tematikájú filmekben is (pl. A Nemzet aranya Nicholac Cage-el) is alapmotívum, hogy a titkos társaságok tagjai mindenféle titkos, kódolt nyomjelzéseket hagynak maguk mögött, ami a beavatottaknak jelzi, hogy kikkel van dolguk. Hasonlóan a sokat tárgyalt kézjelekhez, kézfogásokhoz, stb. Makovecz és társai nyilatkozataiban, cikkeiben és főleg épületeiben is sorra bukkannak fel az ilyen jelzések, hogy akit illet, értsen belőlük.

A Makoveczék által létrehozott Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája, melyet frissen diplomázott fiatal építészeknek szerveznek, oktatási tevékenysége részeként minden éven tervpályázatot hirdet a vándorépítészeknek, a győztes pályaművet pedig lehetőség szerint meg is valósítják az összes növendék részvételével szervezett nyári táborok, "kalákák" során. Ezek általában fából-földből-kőből stb. felépített kisebb szabadtéri szerkezetek, nem nagy, drága épületek.

A 2010-es pályázat a "Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa" program keretében interaktív köztéri építmény tervezésére és megvalósítására szólt:
"FELADAT: Tervezz olyan interaktív köztéri építményt, vagy építmény csoportot, mely bemutatja a magyar organikus iskola, a Kós Károly Egyesülés (KKE), valamint a Vándoriskola (V) és a köré szerveződő építészek gondolkodók munkáját, törekvéseit, hitvallását!
Az építmény lehet bármely olyan térkonstrukció, térplasztika, bútor, szobor, mozgó installáció, valamint transzparens jellegű tárgy, ami a fent leírt küldetést teljesíti. Lényeg, hogy a vele,- velük kapcsolatba kerülő járókelők, látogatók megismerjék a magyar organikus építészetet, építészeket, a KKE-t, a V-t, és tagjaikat. Egyfajta „lelemény" melyben kifejeződik a hazai szürkeállomány, és világszerte ismert kreativitás, mely a két út mellett mindig rámutat az addig észre nem vett harmadikra... "

Az észre nem vett útra rámutató "lelemény", kreativitás megnyilvánult  már magában a pályázat logójában is! Az még nem lett volna túl eredeti, hogy a logó Szili Katalin (sikertelen) pécsi polgármesteri kampánya jelszavából, a "Helló Pécs"-ből nyúlta le a "Helló" üdvözlést, a Pécs elhagyásával. Az azonban kétségkívül "bemutatja a magyar organikus iskola,  a Kós Károly Egyesülés (KKE), valamint a Vándoriskola (V) és a köré szerveződő építészek gondolkodók munkáját, törekvéseit, HITVALLÁSÁT", hogy
a "Helló" szó ó-betűjét a pályázatkiiró egyesülés (templomos keresztet ábrázoló) és "Ó" betűnek a rápakolt ékezet ellenére sem látszó jelvényével helyettesítve, a szóból betűkkel kiolvashatónak csak a HELL, angolul POKOL szó maradt:
Zsákbamacskát árulnak, de zsákjuk száját elég nagyra kinyitják...
Mondhatnánk, hogy véletlen, de az ilyen apróságokat Makovecz és "a magyar organikus iskola" egész termésével és az iskolalapító nyilvános vallomásaival összevetve már nem mondhatjuk, csak két durva beismerést idézek tőle, részletesebben lásd a linkelt bejegyzésben:

"Számomra a sötétség, amivel kommunikálni kell tudni, LEGALÁBB olyan fontos volt mindig, mint a fény."

"A sötétségnek ebben a korszakában vajon nem kell-e a kereszténységnek befogadnia a Gonoszt - ahogy ő mondja - hogy a megváltás beteljesedjék?"

Külön bejegyzésben fogok még kitérni Makovecz Krisztinavárosba tervezett "Kárhozottak Templomára" (!) a fejjel lefelé fordított keresztjével és a padló alatt szimmetrikusan, lefelé is megépíteni tervezett szentéllyel - nyilván ANNAK, akit szerinte e kereszténységnek be kéne fogadnia...

Ha valakinek még mindig lennének kétségei, milyen "HITVALLÁST" tanítanak az ifjú építészeknek a "magyar" "organikus Mesterek", nézzük a Vándoriskola jelenlegi vezetője, Csernyus Lőrinc munkásságát!
Pontosabban csak egy kiragadott részletét:

 A Herendi Porcelánmanufaktúra bejárati épülete.

A méhkas az egyik tipikus szabadkőműves jelkép.

Allen E. Roberts szabadkőműves történész írja:
"A méhkas az Ipar emblémája....Senki nem tudja, mikor és miért került be a méh a szabadkőművesség jelképei közé....A Korai szabadkőműves katekizmusok c. könyvben a méh, mint sz.kőműves jelkép, már 1724-ben szerepel..." (A Mesterség és Szimbólumai, Allen E. Roberts, Macoy Pub., 1974, 73. old.)

Egy bevatott szabadkőműves építész, aki számára a méhkas az IPAR jelképe, tudja, mit rakjon fel egy gyárbejárat tetejére...

Szimbólumtár, Méhkas: "A szabadkőműves ikonográfiában szintén a tökéletes közösség jelképe, pl. Kazinczy Ferenc kötényén (Sátoraljaújhely, Kazinczy Múzeum) is látható." De George Washingtonén is, legfelül:
A szabadkőművességgel kezdetektől összefonódott Mormon egyház és alapítói számos épületén is ott található a méhkas, meg Utah állam címerében is. Csernyus angyalai is valahonnan erről a környékrél származhatnak... A sátáni vakolóiskola Mesterének Mestere, Makovecz pedig egyenesen csíkszeredai "katolikus" temploma oltárának tette meg a szabadkőműves-okkult méhkast, hatalmas szárnyakkal, az amúgy nem gyanakvó nézőkben is minimum bizarr érzést keltve:De van a herendi épületen piramis formájú tető, mely az alkonyati megvilágításban csodálatos "szabadkőműves kék" színben pompázik... és a szabadkőművesek ugyanezen kultikus színére festett helyiség is, a mennyezeten napot (Napistent!) szimbolizáló felülvilágítóval:

Persze a minta az "organikusok" tipikus ezotérikus forrásaiból származik, elárulva egyúttal, hogy az irányzat nemhogy ellenfele lenne a Bauhausnak, hanem éppen leszármazottja:
(Gropius) "Szeretett volna egy kultikus épületet emelni, hét boltívvel, melyek a hét fő erényt szimbolizálták volna, azúrkék üvegboltozattal, rajta arany nap és csillagok. A művészettörténészek találtak egy hasonló leírást 1616-ból a Frama Fraternitas-ban, mely a Christian Rosenkreutz által alapított rózsakeresztes testvériség működését írja le." (forrás)
De Petőfi egyik legfelforgatóbb verse, a forradalom vezéreként Luciferre célzó és a hagyományos vallás lerombolását is célul kitűző "1848, te csillag" is illusztrálja, amit a testvérblogon többször idézett tanulmány (Hamvas Levente Péter: Tündérasszony vitriolban -  Alkímiai és rózsakeresztes vonatkozások a János vitézben) is bizonyít, hogy jakobinus költőnk beavatottja volt ezeknek az okkult rózsakeresztes eszméknek, hisz az alapító atya Johann Valentin Andreae nevét is elrejtette A hóhér kötele c. rémregényében.

1848, te csillag:
Régi szentek
Mind elestek,
Földúlt szobraik kövébül
Uj dicső szentegyház épül,
A kék eget vesszük boltozatnak,
S oltárlámpa lészen benne a nap!
Egyébként a Makovecz által alapított Vándoriskolát eredetileg Mesteriskolának nevezték, a Mester pedig a szabadkőművesség harmadik fokozata.

A herendi manufaktúra egy másik épületét egy másik veterán Makovecz-tanítvány, ma már iskolájának Mestere, Turi Attila tervezte, szerintem nagy bagolyszemeket elhelyezve rajta:

Természetesen erre lehet azt mondani, hogy rémeket látok, ez vagy bagoly, vagy nem.

Azonban Makovecz és csapata túl gyakran alkalmazza a Sötétség Madarát, a szabadkőműves-illuminátus közeg kedvencét.Maga Turi Attila például a solymári Waldorf iskolához készített tervrajzán, tehát nem akárhol, hiszen a Waldorf a hazai "organikusok" szekta-kultuszának alapítója, Rudolf Steiner hókuszpókuszain alapul. Van is "Waldorf Áldozatainak Egyesülete" azt hiszem, Magyarországon és Amerikában is, szegény szülők óva intenek másokat, nehogy hasonlóan kitoljanak gyerekükkel, mint ők, amikor e sarlatánokra bízták okítását, nevelését...
Ügyesen berajzolta, amit aztán lent, a földön nemigen lehet látni, csak a terveken, hogy a többi szektabeli "építésszel" összekacsinthassanak... (nem ez a terv valósult meg)

Megakadhat még a szemünk az egyik herendi épület sarki szárnyas démonain is, melyek közül kettő szomszédos a bejárat védőangyalaival is, nem tudom, ki tervezte őket (A képre kattintva láthatók a tető alatti sarkokon, az organikus iskola apologétái nyilván a gótikus katedrálisok vízköpőire hivatkoznak):


Folytatás következik, mert a sátán-tanoda témájában még igen sok sötét részlet vár feltárásra!
Addig is az egyik nyári kaláka rohadt gyümölcse megér egy külön bejegyzést, és ott új vizekre is evezünk, amit pedig itt nem erőltettem volna - a cionizmuséira és hazai kiszolgálóiéra...

21 megjegyzés:

Névtelen írta...

1. népi temetők kopjafa szimboluma
2. méhkas, mint a szorgalom szimboluma, már több századfordulós („szecessziós”) takarékpénztár homlokzatán is szerepel. ők nem hiszem, hogy „okkultsága” miatt helyezték el.

Bobkó Csaba írta...

Egyből írhattam volna a bejegyzésekben is, de még meg is teszem, hogy szinbte bármilyen, vagy a legtöbb szimbólumot lehet jó és rossz szándékkal használni. Azt viszont írtam, idéztem, hogy a szabadkőműves körök kettős, vagy többes beszéde, szimbolikája keretében jelrendszerüknek adnak egy felszíni, pozitív magyarázatot, és a beavatottak értik az igazit, többnyire gonoszt. Erről idéztem magát Pike-ot is.
A szárnyas napkorong valóban magyar népi jelkép is, nem hinném, hogy gonosz jelentéssel. A méhkas is ugyanúgy lehet pozitív és negatív, bár popnt a takarékpénztárak esetén nem venném biztosra, hogy nem álltak szanbadkőműves-zsidó irányjtás alatt. A vidéki társadalom kapitalizálódásának eszközei voltak. Világos, hogy a takarékszövetkezeti modell az uzsoratőke és a nagybankok hamispénzrendszerének egy pozitív alternatívája LEHET, de pl. Lengyelországban az egyik tipikus közeg, ahol zsidókat találunk, ha keresünk, a szövetkezeti szektor vezető állásai...
A nap és hold se mindenhol negatív jelképek, sőt, de Makovecznél egyértelműen szabadkőműves kötődését jelzik. Ennyiből elvetendő alkalmazásuk olyan felekezetek templomain, ahová M. körei ellenséges szándékkal hatolnak be.

Névtelen írta...

Ez egyszerűen agysejt pusztítást végzett...
Ennyi erőből tulajdonképpen bármire ráfoghatjuk, hogy SZK-sekhez köze van... Nem szabad elfelejteni: A SZK régebbi szimbólumokból merítkezik és azokat dolgozza fel, tehát azért, mert valaki egy ősi szimbólumot használ, nem azt jelenti, hogy egy XVII. századbeli jelképre gondol... Lásd horogkereszt példája... Elég sok dolog gúla alakú hétköznapjainkban, mégsincs semmi köze a kőművesekhez... Makocz Imre pedig a magyar építészet kiemelkedő alakja, és pont az ellenkező oldalon állt, kár ilyennel bemocskolni a nevét...

Névtelen írta...

elnézést elírtam XIII sz.

Bobkó Csaba írta...

Ez egy baromi egyszerű kérdés: ha Makovecz szabadkőműves, akkor is jó helyen állt? Igen, vagy nem?
Ugyanis tény, hogy szabadkőműves volt. Egy kis internetes keresés hoz ehhez infót, pl. Czike Lászlótól. Makovecz "ikertestvére", Zelnik József pedig az egyik hazai vakoló irányzat nagyfőnöke. Aki kicsit is ismeri már a vakoló dumákat, annak ez a tény (hogy Makovecz vakoló volt), automatikusan kiderül interjú-szövegeiből, amikből idézek is a blogon.

Azért "keimelkedő építész" sok hazafi szemében, mert elhitték az ezt hangoztató (nagyrészt ön-)propagandát. És mert korunkban eleve nincs sok valóban normális építészet és sok álépítészethez képest esetleg fel se tűnik, hogy néha az övé kisebb rossz volt, vagy nem kisebb, csak másképp szélhámos. De az igazi hagyományos, organikus, népit folytató építészet világszerte agyon van hallgatva, el van nyomva, ezért a legtöbben nem is tudnak mihez hasonlítani. Kivéve persze a még létező régi épületeket, mert minden józan eszű ember látja, hogy azokhoz képest Makovecz éppúgy szélhámos, mint minden modernista-posztmodernista.

D.K. József írta...

Makoveczről ilyen elferdült, jelképeit félremagyarázó szöveget még nem olvastam. Makoveczről annyit jó tudni, hogy római katolikus volt. A bp-i Szentimreváros ciszter plébániájának tagja. Brüchner Ákos OCis plébánost rendszeresen látogatta. Halála előtt jóval meggyónt és szentségekhez járult.
Az igaz, hogy néha szókimondásával egyeseket megsértett, viszont, aki temperamentumát és lelkületét ismerte, az nem ütközött meg rajta.
A csíkszeredai templom szimbólikájába egy-két művész, aki nem jutott szóhoz, megpróbált mindent beledumálni, sőt nem átallották, hogy az érsekségre is írjanak. Ezek olyanok, mint a lelátokra kiszorult egykori fotbalista.
Ha Makovecz szabadkőműves lett volna, akkor hagyták volna a szk-ek hogy Mons. Bolberitz Pál predikáljon a temetésen?

Bobkó Csaba írta...

Kedves József, érdeklődj utána, Makovecz szabadkőműves volt. Természetesen a Vakoló Testvérek hagyják, hogy katolikus pap prédikáljon egyikük temetésén, mint ahogy semmi kifogásuk az ellen sem, hogy bármelyikük bármelyik egyház tagja legyen, ha más nem, formálisan. Az már sokkal súlyosabb kérdés, hogy ha egy katolikus pap tudja, hogy az elhunyt szabadkőműves volt, vajon részesítheti-e a szentségekben. Itt e blogon többen támadnak habzó szájjal, akik számára magától értetődő tény, hogy Makovecz szabadkőműves volt és gnosztikus nézetek hirdetője. Ez az érdekes az ő nagy átverőképességében, hogy különféle közegekből vannak rajongói, akik közül sokan ki nem állhatják azt a közeget, amihez valójában bálványuk tartozott. Én az esetek többségében nem félre, vagy máshogy magyarázom Makovecz szimbolikáját, lényegében elég meghallgatni, elolvasni, megnézni, amit mondott, írt, rajzolt, épített, ezek nagyon beszédesek. De szóban se rejtegette nagyon, mi a szellemi-ideológiai háttere.

Bobkó Csaba írta...

Még egy kérdés: kedves József, akkor is ugyanez lenne a véleményed Makoveczről, ha biztosan tudnád, hogy szabadkőműves volt?

tesz-vesz írta...

"ez a hozzáállás paranoiához vezethet és elkezdhetek rémeket látni ott, ahol nincsenek. (vádolnak is ilyesmivel kezdettől fogva"


hát bizony ez így van, be lehet fejezni a történelmi nagyságok ócsárlását, mindig csodálkozom, amikor olyan magabiztosan állítanak valakik olyat, hogy egy nagy történelmi alak mégiscsak rossz volt, honnan tudják ezt ők? ott voltak? sokan Horthyt is szabadkőművesezik (ill johannitázzák), mikor ők betiltatták a páholyokat, nagyon helyesen.

tesz-vesz írta...

makovecz, a becstelen tetves kutya, szabadkőműves, több hiteles forrás is ezt mondja, de ezeknél sokkal hitelesebb a szemem, és az hogy zelnik nagy barátja.

Bobkó Csaba írta...

Furcsa, logikátlan vélemény ez tőled. Egy hónapja még Makovecz is a hazai nagyságok listáján szerepelt nálad, megemlékeztél a haláláról a blogodon, most már szidod, mint a bokrot.
Én nem fejezhetem be történelmi nagyságok ócsárlását, mert el se kezdtem. én a tényekkel szembesjtem hamis hőseink legendáját, propagandaképét és amikor kiderül, hogy hazaárulóknak állítottak szobrot, én e szobrokat virtuálisan ledöntöm, remélve, hogy idővel a tényleges ledöntésre is sor kerül. Ennek legfőőbb haszna, hogy talán a társadalom nem lesz olyan könnyen manipulálható, ágyútölteléknek-darálóba való húsnak használható, mint máig az ilyen hamis szentek kultusza segítségével is.
Igazi hőseinket pedig az ismeretlenségből, vagy a gyalázatból kell előkaparni, ahová a tudatipar gazdái száműzték őket.
Talán idővel a Kitalált Újkoron Petőfi kapcsán is ilyen fordulatot fogsz végrehajtani, mint itt Makoveczén...
Mivel róla is eljutnak a tudatodig a TÉNYEK, ahogy Makoveczről eljutottak. És ez ellen is kapálóztál.

tesz-vesz írta...

megmondom őszintén, hogy sose tartottam nagyra, haláláról ezért emlékeztem meg, és azért linkeltem néha videóját, mert kellett aznapra egy poszt, és ártani nem árthat, mert csak egy építész, aki jelentéktelen dolgokat beszél.

Papp Lajos! ő más tészta, mekkora beszédet lenyomott a parlamentben, egy az egyben az én gondolataim, az én szövegem, az én kitalált szavamat a pártdiktatúrát hajtogatja!
http://kkbk.blog.hu/2011/09/01/dr_papp_lajos_beszede_a_parlamentben


de makovecz, úgy érzem, mindig éreztem vhol tudattalanul, hogy sunyi kis pofája van, persze lehet hoyg bebeszélem, de láttad, hogy simán beidéztem, mikor a tető orosz zsidót, malevicsot sztárolta ez a debil.

Bobkó Csaba írta...

Igen, az volt az egyik korai jelzés számomra, hogy a rossz sztárépítész-póza mellett, amivel egészen káros építésztevékenységét reklámozza, van egy radikális filoszemita jellege is tevékenységének.

Névtelen írta...

Ez a cikk tanulságos példája a tudatlan okoskodásnak.
Sajnos az internet alkalmat ad ilyen szemét publikálásának. Az aki nincs tisztában az említett szervezetek szellemiségével, céljával, történelmi hátterével, valószínűleg tudatmódosító szerek hatása alatt vélt és erőltetett szimbólum részlet hasonlóságokon alapuló eszmefuttatás alapján minősít különböző szervezeteket, és egy ismert embert, akinek a munkássága magáért beszél.
A "következtetések" teljesen értelmetlenek, és minden alapot nélkülöznek. Célszerűnek tartom, hogy mielőtt a szerző publikálásra adja a fejét a jövőben ismerkedjen meg az tényekkel, valamint a szimbólumokkal.

Bobkó Csaba írta...

Nyugodtan kezdheted ismertetni a tényeket és szimbólumokat itt, hozzászólásban. Addig csak kinyilatkoztatsz és ezzel elárulod, hogy a megvádolt csapat, szekta tagja vagy. Onnan kapsz enni, stb. Mit szólsz ahhoz, hogy a PR-keltést bekajáló hazafias közönség zömének sincs fogalma arról, hogy miket adott be nekik a néhai Mester és tanítványai, de akkor nem lázadtok a hozzá nem értés ellen, ha a tudatlanok nektek csápolnak? Szóval jöhetnek a Tények, ne kímélj. Az interneten is lehet szemetelni, sajnos az álorganikusok a Földet szemetelték tele vacak építményeikkel. Pedig ugyanekkor a világban épült jópár szép és jó épület is, okkultkodás nélkül.

Sblog írta...

Vakovecz minden tekintetben egy tiszteletre méltatlan, rendkívül káros hatású okkultista/sátánista szabadkőműves volt. Az ember semmilyen áhítatot, magasztos érzést, felemelkedettséget stb. nem érez tákolmányai láttán, csak valami furcsa rossz érzést, lelki hányingert, zavarodottságot. Egy középkori falusi templomunk (pl. Velemér, Csaroda)vagy bármely középkori templom, vagy akár egy népi lakóház sokkal több spiritualitást hordoz, mint az ő urbánus "szervessége".
Az meg, hogy Orbán Viktort a magyarság megmentőjének, kvázi nemzeti hősnek állította be, mérhetetlen cinikus gonoszságáról és/vagy tökéletes ostobaságáról tesz tanúbizonyságot.
No comment: hogy is mondta a Hetek interjúban ővakolósága?
"Mindenek előtt meg kell erősíteni Orbán Viktort. Neki pedig valóban a nemzet fennmaradását szolgáló és a környező országokhoz való, nem pénzalapú, megalkuvásmentes viszonyt kell tudni kialakítani maga körül.
Szeretem és tisztelem ezt az embert. Egy hülye idiótát viszont, aki reggeltől estig a pénz körül sündörög, azt nem tudok szeretni."

Az igen. Ennyire vak és hülye nem lehet valaki, csak cinikusan gonosz.

Bobkó Csaba írta...

Egyetértünk. Annyit tennék hozzá, hogy M. bizonyára nem volt pénzcentrikus, bár éppenséggel keresett valamennyit. Neki a legfontosabb valóban a pokoli okkult jelek beletuszkolása volt mindenféle építménybe, valódi építészi ambíciói nem voltak, az építés untatta, nem is csinálta, kiadta fiatal kuliknak. OV-t nem szerette őszintén, a fenti duma politikai alakoskodás volt nála, írtam a páholypaktumról. Maga OV se hedonista pénzimádó, neki a családi vagyonharácsolás a hatalomszerzés és megtartás eszköze. Nyilván dinasztiát igyekszik alapítani. Nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom érdekét ez szolgálja leginkább, főleg,hogy tanácsadói köre alapján nem igazán magyarcentrikus terv áll emögött.

Sblog írta...

Makoveczről én sem gondolnám, hogy a pénz vezérelte. Másra használták fel őt.
Nekem volt "szerencsém" megismerni az antropozófiát, rengeteg könyvet elolvastam, ezzel párhuzamosan egy magát rózsakeresztesnek-gnosztikusnak mondó nemzetközi társaság tagja is voltam. (Lectorium Rosicrucianum). Nem mondom hogy teljesen beleláttam, de az átlagnál kicsit jobban ismerem a területet. Magamon is tapasztaltam, és másokon is láttam, hogy egy ilyen szektatagság (ennek nevezném) milyen mélyen meg tud változtatni embereket - a sötét irányba. Nekem talán még időben sikerült kikerülnöm, mielőtt visszavonhatatlan károsodások értek volna - kb. a józan eszem elvesztését sikerült megelőznöm. (minél lustább az ember a gyakorlatokban, /melyeknek eleinte vannak kedvező hatásai, kétségtelen, ezek így vannak megalkotva/, annál kisebb az esélye a károsodásnak. Másoknál viszont láttam az őrületbe hullást, azok elég szorgalmasok voltak.
Mindezt csak azért írom ide, hogy bizonyítsam, hogy azok az erők, amelyek az ilyen okkult társaságokban működnek, egyáltalán nem kitalált, és nem csaláson alapuló erők. Nagyon is élő (vagyis inkább hullaszerű) és nagyon erősen ható erők, sötét energiák mozognak ezekben a szektákban, amelyek teljesen felőrlik a belé kerülőket. Ez a céljuk, a tudat, a lét, a világ megrontása. Nem feltétlenül a megőrülésre kell itt gondolni, nem mindenki borul el látványosan (sőt ez a kisebbség, a járulékos veszteség) hanem egyfajta démoni pecsét kerül a lélekre-szellemre, amely kiforgatja önmagából az embert. Látszólag tud logikusan gondolkozni, de nagyon súlyosan károsodik az alapjaiig az ember. Egyfajta démoni ellenbevatásról van itt szó, megnyílás az alsó, khtonikus, szubterresztriális erők előtt.
Én azt is el tudom képzelni, látva azt a nagyon látványos változást, (fizikai-morális-szellemi hanyatlás) amelyen Orbán átment az utóbbi másfél évtizedben,
hogy ez nem csak az öregedésnek tudható be. Ki tudja milyen "spirituális gyakorlatok" tették őt tönkre? Nem akarom ezt is Makoveczre kenni, de lehet volt benne része az "öregnek" is, hogy ilyen állapotba került. A látványos hanyatlás az első kormányzása vége és a második kezdete között következett be. (tikkelés, arcának eltorzulása, meghízás, stb.) Ekkor volt szabadideje bőven, pl. hogy az említett gyakorlatokat végezze és szép csendesen teljesen bekattanjon.
Ennek következménye az az általad is említett eltorzultság, hatalomőrület,aminek vésztjósló jelei már nem letagadhatóak. Cezarománia, a Várba költözés - még jó hogy a Duna teljesen nem fagyott be a télen...Mert akkor lenne egy cigánykirályunk.

Bobkó Csaba írta...

NAgyon gyanús, hogy ilyen látványos karriert nem lehet háttértámogatás és agypiszkálásnélkül befutni. OV-t egy nemzetközileg is ismert figurává építették fel, ami országunk vezetőinél nem szokásos. Rákóczi, Kossuth voltk e téren elődei, mind háttérhatalmi bábok voltak. A khtonikus istenek trónrakerülése a felforgató mitológia ősi eleme, írtam már erről Demóna és a katár mítoszok kapcsán, a legközelebbi Kitalált Újkor bejegyzés is arról fog szólni, hogy nyomatja ezt a víziót a filmipar.

Névtelen írta...

Mi a helyzet Salamin Ferenccel, Erhardt Gáborral, Jánosi Jánossal, Zsigmond Lászlóval és a többi nagy tanítvánnyal? Kíváncsi vagyok, őket hogy húzod le, bízom benned, biztos kitalálsz rájuk is valamit ;)

Bobkó Csaba írta...

Némelyik tanítvány észhez tért a Mester emlőiről történt leválás óta, némelyik tovább hülyült... :-) Érdemes lenne beszélgetni velük.