december 13, 2010

Legszentebb helyeinket sajátítják ki

A Wikipédia 'Makovecz Imre' szócikke ezzel az idézettel indul:

"A magyar szerves építészet feladata, hogy szolgálja az Európai Közép ezoterikus létét." (Makovecz Imre, 1985)

Amiről ír, az nem tévesztendő össze "Közép-Európával", itt az Alvilág és a Menny közé eső Középről van szó, a teozófia, antropozófia, gnoszticizmus és szabadkőművesség tanításai szerint.

"Egészen a felvilágosodásig jelen volt Európában egyfajta közép, vagy másképp fogalmazva az asztralitás, ami a szellem és a test közötti kapcsolatot tartja fenn, és fejti ki erre a világra."

Ezt is szolgálja a Mester minden épülete, kiemelten a templom, kápolna, oltár célú építményei. Czike Lászlónál olvassuk, hogy a hazai szabadkőművesek templomépítési mániája szimbolikus, a fizikai templomok építésével a páholyépítésre céloznak, szervezeteiket terjesztik. Angolul a szabadkőművesek gyülekezeti épülete Masonic Temple.

A csíksomlyói oltárt a magyar nyelvterület őszinte, megtévesztett hazafiai és vallásos hívei "Hármashalom oltár" néven is nevezik, nyilvánvaló számukra, hogy a Nagy Magyar Építész mit is formázott meg általa.
Azonban a legkülönfélébb források hangoztatják a szabadkőműves szimbólumok kettős természetét:

Simon Grey: A szabadkőműves jelképek titkos jelentése
E szimbólumoknak van egy exotérikus, kifelé szánt jelentése a tömegek számára és egy ezotérikus, rejtett jelentése a kiválasztott, beavatott kevesek számára. Az okkultista Fredrick Goodman "Mágikus szimbólumok" c. könyvében írja: "Az igazi mágikus szimbólum egy kép, mely egy belső jelentést rejt. Ez a jelentés többnyire ravaszul el van rejtve egy forma mögé, melyet a legtöbb ember azonnal felismerni vél."
"Az igazi mágikus szimbólumok eszmék álruhái, melyek formái úgy vannak kialakítva, hogy kulcsot nyújtsanak valami rejtett jelentéshez. A rejtett jelentések gyakran árnyalatnyiak és a mágikus szimbólumok felismerésének képességét ki kell fejlesztenie annak, aki ezeket keresi."

E.M. Storms keresztény szabadkőművesség-kutató "Legyen-e egy keresztény szabadkőműves" c. könyvében állítja: "Sehol nem csapják be inkább a "Testvért" a szabadkőművességben, mint a különféle ősi jelképeik értelmezésében. A legtöbb jelkép kettős természetű és a szabadkőműves jelképek ez alól nem kivételek. Az egész szabadkőműves szimbolizmus mögött van egy eltitkolt okkult magyarázat, amelyről a legtöbb szabadkőművesnek fogalma sincs"

Minden idők legtekintélyesebb szabadkőműves szerzőjének Albert Pike-t tartják. (1809-1891). Ő a harmincharmadik fokozat Legfelső Tanácsa Legfőbb Főparancsnokává és az Egyetemes Szabadkőművesség Legfőbb Főpapjává emelkedett (Supreme Pontiff of Universal Freemasonry).
"Erkölcsök és dogma" c. könyvében, amit általánosan a "szabadkőművesség Bibliájának" tekintenek, Pike beismeri: "A szabadkőművesség, akárcsak az összes vallás, a misztériumok, a hermetizmus és alkímia mindenki elől elrejti titkait, kivéve a Tudósokat és Bölcseket, vagy Kiválasztottakat, ezért szimbólumai kapcsán hamis magyarázatokat, téves értelmezéseket alkalmaz, hogy félrevezesse azokat, akik félrevezetést érdemelnek; hogy elrejtse előlük az Igazságot, melyet Fénynek nevez és elvonja őket ezektől."
Tovább magyarázza: "A Kék Fokozatok csak a Templom külső udvara, vagy előcsarnoka. A szimbólumok egy részét ott megmutatják a Beavatottnak, de szándékosan félrevezetik hamis értelmezésekkel. Nem az a cél, hogy értse őket, hanem az, hogy képzelje azt, hogy érti."

Ezek a kettős jelek álcázzák a rejtett okkult jelentést és a valóságban a sátán mocskos bélyegei.
Szintén Albert Pike írja a Morals and Dogma 205. oldalán: "Az ősi szimbólumoknak és allegóriáknak mindig egynél több értelmezése volt. Mindig kettős jelentésük volt, és néha több, mint kettő, ahol az egyik a másik borítékául szolgált."
Tehát egy szimbolikus szabadkőműves építménynek akár három jelentésszintje is létezhet.
A csíksomlyói oltár esetén az első, a tömegek számára "nyilvánvaló" jelentés a "hármashalom", szép, hazafias jelkép.
A harmadikat, a szabadkőműveseken belül is csak a legbeavatottabbaknak szóló jelentést sajnos én se tudom (egész örödögűzésem amatőr kontárkodás!!!), csak intuícióm és jó néhány szerző sugallják, hogy ez gonosz, sátánista, luciferiánus titkos jelentés lehet.

A második szintet, a szabadkőművesek zöme számára érthető, de a tömeg elől már titkolt jelentést, illetve ezek egy részét megfejteni vélem.

2010.júliusi cikk a Szentkorona Rádió honlapjáról:

"Isten nyila sújtott a kettős keresztre"
"Áldás havának 19-ik napján, délután hatalmas zivatar támadt Csíkban, villámcsapás sújtotta a két Somlyó hegy közötti nyeregben található Hármashalom oltár keresztjét.
Hihetetlen… A csíksomlyói nyeregben épített, Makovecz Imre által tervezett oltár középső csúcsán található kettős keresztbe csapott bele délután a villám, méghozzá vasárnap, az Úr napján!
(...)
"Hála Istennek, senki nem sérült meg…
„Nagy robbanás kísérte a villámcsapást, a kereszt darabjait szanaszét szórta, mindenki nagyon megijedt” – mesélték a villámcsapás rémítő élményeit átélő szemtanúk.

Vajon, miért pont a kettős keresztbe csapott bele a villám? Véletlen? Vagy isteni jel lenne? Ezt döntse el mindenki magában…"
Mi talán nem döbbenünk meg a jelenségen, én úgy sejtem, hogy igenis az Úr haragja sujtott le az álcázott, valójában MÁSNAK állított vallási kultuszhelyre, az építőknek is üzenve ezzel.

Korábban már fejtegettem, hogy az oltár rejtettebb (második) jelentésrétege szerint madarat, sólymot formáz, talán Hóruszt, hogy a tervezővel, a számunkra már kétségkívül szabadkőművesként azonosított Makoveczcel talámn együttműködő egyházi személyek piramis formájú baldachint helyeztek el a pünkösdi mise idejére Mindent Látó Szemmel, ami eredetileg Hórusz Szeme.
Azóta sikerült megfejtenem, hogy a "sólyom" egyúttal Szárnyas Napkorong is, az ősi, egyiptomi eredetű, de az ókori keleten mindenfelé elterjedt szimbólum, tehát esetleg nem Hórusz, hanem Ammon, Rá és Ozirisz "Szentháromsága". Ebben a jelképben kombinálódik a napkorong, a szárnyak és többnyire két kígyó.


Ugyanez a szimbólum a Jehova tanúi alapítójának egyik könyvén:
A Yale egyetem Delta Kappa Epszilon (szabadkőműves jellegű) társaságának jelvényén, a mindent látó szem társaságában:
Persze ismerjük a Chrysler és a MÁV jelvényeként is...
A felismerés után tudatosult bennem, hogy ugyanez a szimbólum található a százhalombattai templom bejáratán is:

ahol a két kígyó a "tehénszarvnak" is látható elem és a pilisszántói kápolna bejárata felett is, (ahol kétoldalt a két szabadkőműves jelkép-oszlop, Boáz és Jákin is áll, Salamon templomából), és amelyet Makovecz egyik legbeavatottabb fiatal tanítványa tervezett, Mestere útmutatásait követve. Jellemző, hogy a magyar hazafias közönség talán két legszakrálisabb helyszínét, Csíksomlyót és a Pilisi pálos központ helyszínét siettek az "Organikus Mesteriskola" néven szervezett titkos, beavatási társaság "építészei", kőművesei (lásd Mason) saját okkult Jeleikkel megpecsételni, kisajátítani.

A korábban már közzétett kép alapján a csíksomlyói szárnyas napkorongon a napkorong nincs teljesen kialakítva, csak körvonalának felső kb. egyharmada látszik, a szárny is stilizált és első ránézésre hiányoznak a megszokott kígyók. Azonban az általam gyanított egyházi kollaboránsok, cinkosok által kialakított dekoráció ezt is pótolja! (vagy Makovecznek beleszólása van a dekorációba is? Sárospatakról van példánk, hogy utólag megtiltotta egy épülete kertrendezését az ő terveibe nem illő dizájn alapján, drágábban másik tervet kellett rendelni az általa megadott módon, erre talán a "szerzői jog" és az ő tekintélye és agresszivitása adott lehetőséget.)

Vegyük észre, hogy a tetőt tartó két ágas oszlopra (Életfa!) tekeredő zöld koszúrúk formájában ott a két kígyó is, ami e jelkép elengedhetetlen tartozéka!!!

A pünkösdi búcsú szentmiséje egy teljesen más vallási, ezoterikus rendszer mágikus szertartása is volt egyúttal, a jelenlevő hívők túlnyomó többsége által nem is sejtve!!! Talán erre válaszolt az Úr, igaz, kicsit megkésve...

A pilisi kápolna a két oszloppal, Boázzal és Jákinnal:

A szárnyas napkorong a bejárat felett:

és ennek asszír változatú előképe:

Fig. 117. Winged Circle of Assyria.
(Layard. Monuments of Nineveh, 1st series, pl. vi.)

Ugyanez Bentley autó márkajelként:
Jellemző, hogy Makovecz szimbólumkészlete hatalmas átfedésben van az illuminátus pénzügyi elit nagy világcégei, intézményei által használt céglogók szimbólumaival, erről részleteseben írok más bejegyzésben is. És ilyeneket pakolnak fel elvileg keresztény témplomnak, kápolnának szánt és felszentelt épületekre, miközben szavakban elítélik a pénz uralmát!

De ott van e Jel, a szárnyas napkorong az épülő temesvári református templom bejáratánál is a látványterven,  ahogy minden rendes egyiptomi napszentély bejáratánál ott volt, fel is fedezzük az épület egyiptomi templomokhoz való hasonlóságát e nézetből, ha elbambulnánk, a tervező kiüti a szemünket a bejárathoz vezető, egyiptomi festményekről ismert különös fák soraival:


A jelkép "második  jelentésszintjén", tehát az olyan fokban Beavatottak számára, akik már tudják, hogy ez Szárnyas Napkorong és hasonló szimbólumok, ezeknek nagyon pozitív jelentése van.
Majd idézem...

Hogy mit jelentenek valójában, azt még csak találgathatjuk, de az biztos, hogy akik így titkolóznak, így félrevezetik a jószándékú emberek tömegeit, azoknak csak gonosz célja lehet!

5 megjegyzés:

Névtelen írta...

nagy az Isten állatkertje...

Névtelen írta...

Őszinte sajnálatom őnnek.
Talán meg sem érdemli, még ezt a sajnáaltot sem.

miriam írta...

Köszönöm a felvilágosítást. Az ember nem is gondolná igaz? Ami Makoveczet illeti.
Csakugyan szent helyeink lehetnek nekünk ha ilyen nagy a szellemi harc érte.

miriam írta...

Köszönöm a felvilágosítást. Az ember nem is gondolná igaz? Ami Makoveczet illeti.
Csakugyan szent helyeink lehetnek nekünk ha ilyen nagy a szellemi harc érte.

Unknown írta...

Az tény, hogy Makovecz Imre az építészetében használt motívumaival "megosztó". Azonban azt is tudjuk keresztényként, hogy csak az ördög vádol! ... Azt gondolom, hogy többet kellene tudni a különböző kultúrák - így a sajátunk! - jelképeiről, mert a tudatlanság gyanakvást szül.