október 25, 2013

Hórusz Kora - Makovecz, az építészet Lady Gagája


Makovecz Imre, Aleister Crowley legjobb magyar tanítványa - és Lady Gaga kollégája a nihilista show-businessben

A popzene Makovecz Imréje - okkult üzeneteket közvetít
A Makovecz Akadémia alkotmányba foglalása és rangos közművelődési intézményekkel, mint hűbérbirtokokkal való megadományozása után tovább folytatódik a több-mint-miniszterelnök udvari építészének kanonizálása, aki egy háttér-páholypaktum eredményeként nevét és megszokott látványvilágát adhatta az Erős Ember szakrális fociszentélyének tervezéséhez. (Mivel a tényleges épülettervezést a Mester nagylelkűen rábízta Inasaira és Segédeire):

origo.hu: Kanonizálja a kormány Makovecz Imre életművét

A kanonizálás szó használata, bár természetesen szentségtörő,  nem is olyan alaptalan ez esetben, hiszen a Makovecz által legfőbb példaképeként tisztelt Gaudít, akiről bírálói, eszmetársaim könnyedén kimutatták, hogy szabadkőműves, sátánista és kábítószerpropagandista volt, a katolikus egyház ellen zajló ellenséges célú hatalomátvétel képviselői egyenesen katolikus szentté igyekeznek avatni, az eljárás folyamatban van! (A továbbiakban látni fogjuk, hogy Makovecz Imre maga is aktív résztvevője volt egy időben ennek az ellenséges behatolási folyamatnak, amit átmenetileg helyi szinten sikerült visszaverni, de a védelmet magából a Vatikánból támadták hátba a már bent levő deszantosok.)

A kormányzat, illetve helyesebben a HATALOM általi "kanonizálás" tétje nem kevés a társadalom hétköznapjait érintő gyakorlati szinten sem. Az még csak az átlagember részéről vállrándítással, vagy még anyit sem reagálva elintézhető szimbolikus semmi maradhat, hogy Makovecz monográfiát és reprezentatív kiállítást kap, hogy műemlékké nyilváníthatják összes épületét, hogy ezeket túraútvonalra fűzik fel és hogy a nagyvilágban népszerűsítik majd " a magyar organikus építészet kiemelkedő alkotásait". Ez nem vészes, ennyit ki lehet bírni, eggyel több Orbán-kampány, ami a lelkileg egészséges emberek egyik fülén bemegy, a másikon meg ki. Azonban a program nem áll meg itt, hanem agresszívan benyomul a reálszférába is:
"Makovecz településfejlesztési-épülettervezési modelljét betennék a főépítészek továbbképzési programjába, illetve az építész, tájépítész és közművelődési szakemberképzés tantervébe. Felmérnék Makovecz hátrahagyott terveit is, hátha találnak benne olyat, ami megvalósítható, és a megvalósításra talán még pénzt is adnának"

Az a kisebbik baj, ha megépül néhány fiókban maradt terve, beleértve akár a Kárhozottak Katedrálisát is. (Bár a Sátánnak lefelé szimmetrikusan is megépítendő Szentély a fejjel lefelé álló kereszttel persze nagyon durva, még ha ezt módosítják is, tudni fogjuk, hogy ez az eredeti terv,  megépítői ennek ismeretében építik meg.)
"A padló tükör. A Szentély lefelé is megépül."

"A templom kétharmadának lefelé megépülne az inverze is, ahogy a sejteknek is egybevágó, szimmetrikus, de nem azonos "alteregója" is van. Ahogy a fának is van koronája föl és le egyaránt. Ahogy az Isten Fia is mielőtt az Atyához ment volna, mielőtt új testben feltámadt, pokolra szállt. A feltámadás, a megszabadulásaz új ég, új föld születésének drámája csak az evilág és a nem evilágból való szeretetéből, egyesüléséből és újjászületéséből származhat."
Kivel készül a Kormány felszenteltetni az ALSÓ KERESZTET ???

A bejegyzés folytatásaA Pénzcentrum.hu "Hatalmas katedrálist építene a kormány Budapesten?"  cikke alatti alkalmi olvasói szavazás jól mutatja a többség hozzáállását, a "Melyik Makovecz-terv valósuljon meg?" kérdésre a legtöbben az "Egyik se, nem véletlenül nem épültek meg" választ adták.

Azonban egy (hamis, hiteltelen, fortéllyal-erőszakkal kikényszerített tekintélyen alapuló) tekintélyelvű rezsimben nem tekinthető jámbor óhajnak, ha a az ország képét formáló új épületek arculatára döntő befolyással bíró szakemberekre, döntéshozókra hatalmi szóval és a hozzá társuló egyértelmű nyomással a makoveczi formavilágot erőszakolják rá, mint replikálandó mintakészletet. A kampány súlyosabb következménye tehát az lesz, ha az országot ellepik a makoveczi Sátán-szentélyek kisebb-nagyobb épület-klónjai, a kis ördögfiókák.

Sátán-szentély szefira-fával, démon-díszőrséggel, Makó
Az irányzat döntő pozíciókba helyezése persze nem új dolog az Orbán-kormány részéről, 2011. májusi hír volt: "Makovecz-tanítvány az új országos főépítész". A kapcsolati háló működik is, az új főépítész, (annak idején Makovecz alapító társa a Makona Gmk-ban) más főmamelukokkal együtt még abban az évben kampányt indított a "Szentek és Kárhozottak Temploma" megépítéséért, az egyház nyílt ellenállása ellenére. Sőt, 2004-ben, még mint XII kerületi főépítész eleve ő írta ki a Mesterére szabott "tervpályázatot" a felső-krisztinavárosi templom építésére, az egyház megkérdezése és beleszólási lehetősége nélkül.

E perspektíva láttán folytassuk tovább annak feltárását, hogy a néhai vakolómester milyen szellemi-spirituális forrásokból merítette szimbólumait, építményei forma"kincsét"! Hogy kikkel került közös platformra, kiknek a spirituális üzenetét közvetítette, milyen globális program megvalósításába kapcsolódott be.
The Vigilant Citizen: Lady Gaga “Júdás”-a és Hórusz Kora
Lady Gaga "Júdás" videója bibliai sztorik modern előadása, ahol Jézust és tanítványait egy motoros bandaként ábrázolják. De ne gondoljuk, hogy a videó egy biblialecke, mivel fontos jeleneteket kiforgat, hogy teljesen más jelentést adjon nekik. Valójában a videó jelképesen ábrázolja Gaga életműve és általában a társadalom egy fontos jellemzőjét: a kereszténység elvetését, hogy jöhessen az, amit úgy neveznek, hogy Hórusz Kora.
(...)
Az okkultista Aleister Crowley, aki máig egy hihetetlenül befolyásos alak a szórakoztatóiparban, kinyilvánította, hogy Hórusz Korát, az emberi történelem új szakaszát a hagyományos vallások elhalása fogja meghatározni, ezek helyét egy új fajta spiritualitás fogja elfoglalni. Ebben az "új Aeonra" vonatkozó víziójában osztozik vele a világelit, mivel annak az Új Világrendre vonatkozó tervei nagymértékben egy kizárólagos világvallás létére alapozódnak, amely az ő agendájukkal, programjukkal összhangban álló értékrenden alapul. A tömegmédia fontos szerepet játszik ebben a paradigmaváltásban - az eredmények pedig megdöbbentőek. Kevesebb, mint egy évszázad alatt a nyugati világban drasztikusan visszaszorult a vallásos hit, főleg a kereszténység. Soha nem történt ilyen alapvető társadalmi változás ilyen rövid idő alatt. Természetesen személyesen Gaga nem felelős ezért a drasztikus változásért, de a Júdás jelentésével és szimbolikájával tökéletesen bemutatja az átmeneti időszakot, melyen áthaladunk, miközben a társadalmat Crowley szavaival Hórusz Korába vezetik.
A Gaga-féle tudatipari betanított munkások, rabszolgák (és később gyakran rituális áldozatok!) feladata ezen okkult program és propagandájának, illetve szimbólumrendszerének transzmissziós szíj módjára való közvetítése a tömegek felé.

oing beyond simple shots at Christianity for pure shock value, Judas summarizes the underlying spiritual messages found in Lady Gaga’s works which are, in turn, a reflection of the elite’s philosophy that needs to be taught to the masses. Whether it is intentional or not, Judas symbolizes the spiritual shift of humanity as it enters what is  “the Age of Horus”. Crowley considered the last two thousand years to be the Age of Osiris, ruled by Christianity’s “emphasis on death, suffering, sorrow and the denial of the body”. He however considered this era to be necessary to give birth to the Age of Horus, whose Aeon would lead humanity to a new kind of spirituality. Other esoteric schools describe this shift in different words. Some describe it as the Age of Aquarius taking the place of the Age of Pisces, which was dominated by Christianity (they say Jesus was associated with the symbol of the fish because he ruled the Age of Pisces). Is this the reason Gaga’s words refer to the “future of culture”?
In the most Biblical sense,
I am beyond repentance
Fame, hooker, prostitute wench vomits her mind
But in the cultural sense
I just speak in future tense
Whether the general population subscribes to these esoteric predictions or not, it certainly is “following the script” that was laid out. The same way Lady Gaga was eyeing Judas while riding with Jesus, society as a whole has let go of the core tenets of Christianity to embrace a philosophy that is compatible with Crowley’s Thelema. Even if most people do not even know what is the Thelema, they live by it on a daily basis. That being said, organized religions and the elite are not necessarily opposite forces. Religions and religious sects have often been used as tools of the political elite to divide-and-conquer countries and to oppress and to manipulate the masses. Times have however changed and, today, the Illuminati is looking to unite the world under a single world government and a single world religion. This religion’s values are based on egoism, materialism and the sexualization of pretty much everything. Most music videos, movies and TV shows subtly celebrate these values. In other words, they want you to be in love with Judas.

The Vigilant Citizen: Aleister Crowley: Története, elitkapcsolatai és öröksége
"Az ember, aki élvezte, hogy a "666-jelű Nagy Fenevadnak" nevezik és a sajtó "A történelem leggonoszabb embereként" emlegeti, több volt, mint egy színpadias okkultista: Aleister Crowley a 20. és 21. század egyik legbefolyásosabb mozgalmának központi alakja. Kapcsolatban állt a világ legnagyobb hatalmú szereplőinek némelyikével, köztük a brit MI-5 hírszerző ügynökséggel.
The man who revelled in being called “Great Beast 666″ and dubbed by the press as the “Wickedest Man in History” was more than a theatrical occultist: Aleister Crowley is at the heart of one of the most influential movements of the 20th and 21st centuries. He also had ties with some of the world’s most powerful figures, even working with the British Intelligence Agency MI-5.
Read more at http://vigilantcitizen.com/hidden-knowledge/aleister-crowley-his-story-his-elite-ties-and-his-legacy/#SQEytipu0eFmCpQv.99
The man who revelled in being called “Great Beast 666″ and dubbed by the press as the “Wickedest Man in History” was more than a theatrical occultist: Aleister Crowley is at the heart of one of the most influential movements of the 20th and 21st centuries. He also had ties with some of the world’s most powerful figures, even working with the British Intelligence Agency MI-5.
Read more at http://vigilantcitizen.com/hidden-knowledge/aleister-crowley-his-story-his-elite-ties-and-his-legacy/#SQEytipu0eFmCpQv.99"
 "A legtöbb történelmi szereplővel ellentétben, akik az évek múlásával elvesztik jelentőségüket, Crowley befolyása egyre fokozódik a 21. században. Ez azonban nem kizárólag szerencse, vagy természetes evolúció eredménye. Crowley  és O.T.O.-ja megőrizték magasszintű kapcsolataikat a brit és amerikai kormányzatokkal, valamint a tudomány, jog és kultúra befolyásos szereplőivel. A világ elitje, melyet az illuminátus értékrend hat át, teljes összhangban vannak Crowley Thelemájával. Ezek a kapcsolatok segítették elő műveinek elterjesztését és elfogadtatását a tömegkultúrában. Crowley nemcsak előrejelezte, hogy a társadalom elhagyja a hagyományos vallásokat és elfogadja Hórusz Korát,  hanem része volt a mozgatóerőnek, mely ezeket a változásokat előidézte. Az ő víziója az Új Aeonról egybeesik az illuminátusok többszáz éves tervével egy szekularizált világról, melyben egy "felvilágosult" elit uralkodik. A szóhasználat eltérhet, de a hermetikus filozófiai háttér ugyanaz. Mondjuk úgy, hogy Crowley és az Establishment "szemtől szembe" látják a témát… és ez a szem Hórusz Szeme."


A Crowley, mint "próféta" által alapított Thelema (görögül: akarat, vágy) vallás legfőbb törvénye: "Tégy, amit akarsz!", amihez kedved van, vagyis ez az önzés, a hedonizmus vallása, ami a sátánisták egyik fontos ismérve (a pusztítás vágyán túl). A mágikus rituálét, közte hetero- és homoszexuális szex-rítusokat (sőt egyes források szerint állat- és emberáldozatokat!) is alkalmazó vallás megalapítására Crowley 1904-ben Egyiptomban kapta a "kinyilatkoztatást" egy Aiwass nevű szellem/angyal közvetítésével magától Hórusz istentől. A "megvilágosodás" döntő eleme volt, amikor Crowley és felesége a kairói Bulaq múzeumban Hóruszt keresve rátalált az óegyiptomi "Ankh-ef-en-Khonsu" sztélére, melyet "A Kinyilatkoztatás Sztéléjének" neveztek el. A kiállított műemlék a múzeum leltárában a 666-os leltári szám alatt szerepelt...

A Kinyilatkoztatás Sztéléje
A kiállított műemlék a múzeum leltárában a 666-os leltári szám alatt szerepelt...

A sztélé hátoldala a 666-os leltári számmal (1904-es állapot, később más számot kapott)


A Jelenések Könyve-beli Fenevad Számából inspirációt merítő Crowley 1920-ban az általa létrehozott szektakommuna számára Szicíliában megalapította a "Thelema Kolostort". Az itt egyes hírek, például volt szektatag beszámolója szerint elkövetett  szörnyű tettei alapján az őt támadó John Bull képes magazin kikiáltotta "a világ leggonoszabb emberének". A kettős ügynökként a brit és német hírszerzésnek is dolgozó, történelmileg fontos, megrendezett események (pl. a Lusitania elsüllyesztése) háttérkavarásában szerepet játszó Crowleynek ettől még a haja szála sem görbült...

Nézzük meg közelebbről a Crowley által Thelemájához szent ereklyeként lenyúlt "kinyilatkoztatási sztélé" első részén található ívelt szárnyas napkorongot:
A sztélé előlapján látható az éjjeli égbolt istennője, Nuit, az egész jelenet fölé hajolva. Alatta található Hadit, a szárnyas napkorong. A szárnyak közötti hieroglifák olvasata: "a nagy isten, az ég Ura"


A fenti rajz és idézet forrása az "Ordo Templi Orientis - Tamesa Oasis" honlapja. A "Tamesa Oázis" az O.T.O. egy jelenleg inaktív regionális gyülekezete Angliában, a Temze-völgy régióban, a Tamesa a Temze (angolul Thames) eredeti kelta neve, a honlap szerint jelentése: "A sötét", "Sötét Ízisz". Crowley kettős ügynöki és provokátori szerepében sokat játszott az ír függetlenségi húrokon is és aktív résztvevője volt a pogány kelta örökség-mánia keltésének az okkultisták "Nagy Elődeivé" beállítása részeként. Vegyük észre a kapcsolódást Makovecz misztikus kelta-mániájával! (Önmagában nincs semmi baj a régi kelta örökség megismerésével, vagy hagyományörző-rekonstrukciós tevékenységgel.)

Csak két részlet Crowley tevékenységéről az O.T.O. keretében:
"Reuss kinevezte Crowleyt az O.T.O. brit fiókszervezete, a Mysteria Magica Maxima (MMM), vezetőjének, Crowley pedig egy berlini ceremónián felvette a Baphomet mágikus nevet és az "Írország, Iona és minden brit X° Legfőbb Királya és Szuverén Általános Nagymestere" címet. [107] Crowley Reuss engedélyével hozzálátott az MMM reklámozásához és az O.T.O. sok rituáléjának átírásához, melyek addig nagyrészt a szabadkőművességen alapultak; a Thelema elemeinek általa történt beépítése belső vitákat okozott a csoportban. A szexmágia  O.T.O.-n belüli nagy szerepétől lenyűgözve Crowley kidolgozott egy anális szexen alapuló mágikus munkát és azt beépítette a XI° fokozatú beavatottak tananyagába. [108]"
 Wikipédia - Szexmágia/Aleister Crowley:
"Bár az O.T.O. a Rend legmagasabb fokozataiban  már a kezdetektől alkalmazta a szexmágiát, Crowley, amikor a Rend vezetője lett, kibővítette és különböző fokozatokhoz kapcsolta ezeket a tanokat az alábbiak szerint:[8]
  • VIII°: maszturbációs, vagy autoszexuális mágikus technikákat tanítottak, amiket Az Egy Kisebbik Munkának ( Lesser Work of Sol) neveztek. *
  • IX°: heterosexuális mágikus technikákat tanítottak
  • XI°: anális közösülési  mágikus technikákat tanítottak.
Hugh Urban, Az Ohioi Állami Egyetem Összehasonlító Valláskutatás professzora megjegyzi, hogy Crowley számára a szex kiemelkedő fontosságú, mint "a legfőbb mágikus erő" .[6] Crowley szerint A Törvény Könyve teljesen megoldja a szex problémáját. Mindenkinek abszolút joga van úgy kielégítenie a szexuális ösztönét, ahogy az pszichológiailag számára megfelel. Az egyetlen megkötés, hogy minden ilyen aktust tekintsen szentségnek. (szakramentumnak)"
(* Sol: A nap, napisten jelentése melletti egyidejűleg: "Az EGY" - a kabbala és Crowlei tanainak központi eleme, amit Makovecz sokat idézett mondásából idézett fel Orbán Viktor is a Mester temetési beszédében. "Az aranykor emberei ők, akik kezdettől fogva mindig egyet akartak, pontosabban az Egyet akarták. Azt az Egyet, ami mindig volt, de mégis mindig újra kellett alkotni. Azt az egy festményt, azt az egy szobrot, azt az egy költeményt, azt az egy házat akarták megfesteni, kifaragni, megírni és megépíteni, amely már az emberiség megszületése előtt fent, a magasban létezett.")

Crowley a katolikus mise mintájára megalkotja a Gnosztikus Misét. Kereszttel a mellén bohóckodik és Krisztust is emlegeti. Tehát e társaságban nem szokatlan, hogy keresztény külsőségek máza alatt perverz, sötét keresztényellenes okkult tevékenység rejlik - lásd a továbbiakban Makovecz egyházszervezeti behatolási kísérletét, illetve keresztény templomépületeinek okkult üzenet hordozóikénti felhasználását.

Wikipédia: Ecclesia Gnostica Catholica (Gnosztikus Katolikus Egyház)
Crowley írja a Gnosztikus Miséről az Aleister Crowley vallomásai - egy önéletrajz c. könyvében:  "... a Gnosztikus Katolikus Egyház rituáléját ... én készítettem az O.T.O. használatára, annak nyilvános és egyéni celebrálása központi szertartását, amely megfelel a Római Katolikus Egyház miséjének."[4]
"A Gnosztikus Katolikus Egyházban a tagság hasonló a Római Katolikus Egyházéhoz, néhány fontos különbséggel. A jelenlegi szabályok szerint a papság és a hívek egyaránt az egyház tagjai. A papoknak az O.T.O. beavatott tagjainak kell lennie, míg a hívek csatlakozhatnak az egyházhoz keresztelés és konfirmáció útján, anélkül, hogy a Rend bármilyen fokozatába beavatták volna őket."
Crowley kereszttel a mellén "celebrál", 1912
A kereszt itt a keresztényellenesség (emberellenesség) díszlete...

Az Ordo Templi Orientis jelentése egyébként a wikipédia-cikk szerint "A Kelet Templomának Rendje", vagy más értelmezésben "Keleti Templomosok Rendje". Vessük ezt össze azzal, hogy Czike László szerint Makovecz egy magyarországi Templomos Rend egyik fontos tagja volt, melynek vezetője barátja, háttér-esze és saját dicsekvése szerint Makovecz imázsának fő kiépítője, a Makovecz-akadémia valódi szürke eminenciása, Zelnik József.

Mindenesetre az O.T.O. "címere", lamen-je, melyet nyakláncon talizmánként is viselnek, tartalmazza a templomos keresztet, amely a Makovecz-iskola építészei szervezetének, a Kós Károly Társulatnak is a szimbóluma:

 

Visszatérve a "Kinyilatkoztatás Sztéléjén" található szárnyas napkorongra, Haditra, nézzük, ki az a Hadit:
Hadit (néha Had) az egyiptomi Hórusz isten Thelema-beli változata. Hadit "A Törvény Könyve" második fejezetének fő beszélője. (A könyvet Aleister Crowley írta, vagy kapta kinyilatkoztatásként 1904-ben).
A "kinyilatkoztatás sztéléje" valóban kultusztárggyá vált a Thelema követői számára, az O.T.O. "Tamesa Oasis" honlapján olvassuk a Thelema követői számára írt instrukciókban, hogy minden tagnak kell a sztéléből otthonában tartania, a "házioltáron", saját kezűleg kiszinezve, mert az elkészítése is egy spirituális élmény...
Illetve "A Törvény Könyve" "isteni kinyilatkoztatása alapján csak a sztélé előtt mutatható be a Gnosztikus Mise.

Tehát aki a sztélét, vagy annak központi elemét, Hadit-Hórusz alakját akár ívelt, akár egyenes szárnyas napkorong formájában reprodukálja, különösen vallási szertartások helyszínének elemeként, az ezzel kifejezi, hogy a Thelema követője és a kereszténység bukását jelentő Hórusz Kora eljövetelének elősegítője!

Épp így tett Makovecz Imre nem is akárhol, hanem Csíksomlyón:


Makovecz-oltár, Csíksomlyó

Crowley Hadit-ja / Hórusza
A búcsújáróhely oltára közelében Makovecz tanítványai a csíksomlyói "Barátok feredője" építése keretében Hadit / Hórusz jelképét, a Szárnyas Napkorongot nem ívelt, hanem kiegyenesített formában is elhelyezték, egy komplett kultuszhelyet létesítve:

Rituális fürdő, Csíksomlyó
(A Thelema vallás rítusai között szerepel rituális fürdő!)
A rituális fürdő bálványa közelről:

Szárnyas napkorong Jákinnal és Boázzal, a tetején Dávid-csillagocskával

Ilyen egyenes formában található meg a szárnyas napkorong Crowley Thelema vallásának "szentírása", "A Törvény Könyve" címlapján felül is:


A fürdő (a csapat által kalákák keretében felépített más székelyföldi fürdőkhöz hasonlóan) tele van a Thelema jelképvilágához is kötődő okkult szimbolikával, közte kelta utalásokkal is (amiről az egykori kelták éppúgy nem tehetnek, mint az óegyiptomiak...):

Kelta menhir a hétágú menóra előtt, Csíksomlyó
A kultuszhelyet tervező ifjú Adeptusok Mesterükhöz hasonlóan elsajátították a módját, hogyan kell az okkult kultusz szimbolikáját szívbaj nélkül keresztény kultuszelemeknek kinevezni, a király meztelenségét ez esetben se merik sokan észrevenni:
Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája - 2006 - Kaláka Csíksomlyón:
"A jobb parton imádságoskert készült, ahol a keresztutakhoz hasonlóan a rózsafüzér imádságot lehet végigmondani. A főbejárat építményeitől indulva pedig az imádság három fajtája is elkülöníthető (Életfa- feltámadás: Dicsőséges olvasó; Napóra- árnyék- kereszthalál: Fájdalmas olvasó; Holdóra- születő fény- Betlehem: Örvendetes olvasó) Az érkezőket információs építmény fogadja, ahol a területről és a megépült építményekről olvashatnak tájékoztatót.
HOLDÓRA
Isten fényessége Márián keresztül Krisztusban megtestesülve érkezik a földre. Krisztus születése, a fény győzedelmeskedése a sötétség felett. A holdóra feladata, hogy minden látogatót erre az egy mondatra ráébressze. A fény minden nap délelőtt 11 és délután 3 óra között a holdóra padozatára esik. Az árnyékolt felületen a csillagos égbolt jelenik meg közepén a holddal, a betlehemi titokzatos éjszakát idézve. A születő fénynyalábot mindenkor a középen elhelyezett korong módosítja, amelybe Mária neve van írva. Legmagasabb napálláskor pedig ezen a ponton is átsüt a nap.
NAPÓRA
Krisztus kereszthalála. A Mestert a Golgota végtelen kiszolgáltatottságáig, és gyötrelméig a tanítványok közül egyedül János apostol követi. Az ő végső kitartására és hűségére emlékeztet mindenkit a napóra. A padozatba székely rovásírással rótt 12 apostolnév közül János helyezkedik el legközelebb a középponthoz. Az Ő neve találkozik minden nap du. 3 óra körül (a kereszthalál időpontjában) a Krisztust formáló sziklatömb árnyékával."
A fény-misztika a gnoszticizmus tipikus központi eleme (tudom, hogy a kereszténységtől se idegen), a "Krisztus, mint sziklatömb" jelképpel még nem találkoztam, és érdekes, hogy itt Krisztus funkciója, hogy ÁRNYÉKOT VESSEN... Nem meglepő, hisz ő a Hórusz Korában "leköszönő", bukott vallás képviselője a telemiták számára.

Talán már túlzás, hogy mindenben a gnosztikus fény-misztika elemeit keresem? Nem biztos:

Építészfórum.hu, fiatal építészek kiállítása a bukaresti építészeti biennálén, 2008:

Tóth Péter: Barátok feredője és zarándokkert – Fény pavilon, Csíksomlyó


Crowley a Thelema igényeihez igazítva egy speciális Tarot kártyacsomagot is létrehozott, így jött létre a "Thoth Tarot". A Nagy Arkánum Végítélet (Judgement) kártyája "Az Eón" nevet kapta.


A kártyán a "Kinyilatkoztatás Sztéléjéről" már ismert főszereplők tűnnek fel. Felül, mint az éji égbolt, OMEGA betűt formálva hajlik meg Nuit, az éji égbolt istennője. A Nuit által formált Omega közepén Hórusz, az Új Eón (Korszak) uralkodója ül a trónján, fején a napkoronggal.

Nézzük meg ugyanezt a szimbólumot Csíksomlyón!

A Hóruszok már a spájzban vannak... a katolikus templom spájzában
A fentebb látott Hórusz-szentély felülnézetből. Jól kirajzolódik az Omega-forma, Nuit, az Éji égbolt istennője. Az Omega belsejében épp ott található a szárnyas napkorong, a pogány (hangsúlyozottan nem-keresztény) oltár/bálvány, ahol a Thoth Tarot Eón kártyáján Hórusz fején a napkorong helyezkedik el:

Háromdimenziós Thoth Tarot Eón-kártya
A magyarság tömegeinek fogalma sincs róla, hogy Csíksomlyón évente a Jézust letaszító Hórusz Korának beköszöntét ünneplik keresztek és magyar zászlók alatt, legalábbis a helyszínt kiépítők akaratuk ellenére egy ilyen, a keresztény szertartás mögé elrejtett, vagyis okkult mágikus szertartás statisztáivá, Hórusz imádóivá tették őket:Makovecz temesvári református templomtervén is ott a szárnyas napkorong, duplán is, a tipikus egyiptomi szentélybejárat pedig erősen hasonlít Crowley "A Törvény Könyve" fentebb látható címlapjának ábrájára, uganazok az oszlopok, ugyanaz a szögletesség:

Nem csak a katolikusoknak tervezett Hórusz-szentélyt


Vajon a kormány e terv megvalósulására is talál majd pénzt?

Hórusz Korának kezdetére, a keresztény korszak végére alig burkoltan utalt a hazai (ál)Organikus Építészet Atyja az általa létrehozott építészközösség (páholy?) évfordulójának ünneplő írásában:
20 éves a Kós Károly Egyesülés

"Az értékek mesterséges feloldásának korában, egy hosszú korszak végén, az avultságok eszkalációjának össztűzében a Kós Károly Egyesülés él Európa közepén, és képvisel egy olyan magatartást, mely átviszi az évezredes értékeket a túloldalra, az otthon, az ünnepi tér és esemény építészetét. A túloldalra, a sötétség partján túlra. "
(Hogy mit jelent a sötétség partján túlra átmenni, arra egy későbbi folytatásban visszatérünk. Lásd Crowley: Babalon, Abyss)

Ettől burkoltabban, álcázva, zavarosságba rejtve mutatta fel a Beavatottaknak, hogy az ő gondolkodásában is központi jelentőségű a 666-os szám és amit képvisel, és itt is újra felbukkannak "a hamis teremtés hosszú korszakai":
Makovecz.hu: Szent Mihály kűzdelmének temploma

"Mert ha igaz, hogy az Ige, az idea, annak képe az első, akkor Isten teremtette a világot 6 nap alatt, akkor nincs lineáris fejlődés, akkor ciklikus tér-idő van — talán — a görbült térben, akkor a teremtés drámája az időpont mint idő-tér-hely stb.
Ha nem igaz, akkor marad az ide-oda téblábolás, hogy a 6-os szám, a 666 mint a szentháromság sátáni hármasságának egyik princípiuma alapján a hamis teremtés Demiurgosának* hosszú korszakai stb. Ennél a mosléknál jobb a szürnaturalizmus, jobb a riadt rácsodálkozás, jobb szembenézni a fenségessel, és jobb tudomásul venni az elképzelhetetlen, elfogadhatatlan valóságot."

Csupa gnosztikus gondolat,  a kereszténység (és a judaizmus hivatalos, e téren önmagában pozitív olvasata) Teremtő Istenének a Gonosszal, Demiurgosszal azonosítása, és a teremtett földi világ pusztulásának kívánása villan fel a szövegből, amit a többség persze nem érthet meg!

Szintén a gnosztikus irányzatok kedvenc Mihály arkangyalára hivatkozik egy interjúban, amelyben újra alig burkoltan beszél a keresztény kor végéről, lényegében Mihály itt Hórusz álneve:

Hetek: Viktor és Mihály vezet az új világba - mondja Makovecz Imre építész, 209.05.08.
Ön szerint a kereszténység felvétele előtti időszak szimbólumrendszerének reneszánsza nem megy szembe azzal a progresszív jobboldali hagyománnyal, amit a Szent István-i állameszme képvisel? Összebékíthető egyáltalán a kettő?

- Az ősi jelekkel való foglalkozás világjelenség, nincs összefüggésben a magyarság jelenlegi helyzetével. A sötétség és a világosság egyensúlyát jelző ősi jin-jang jel, amely alapeleme a magyar népművészetnek is, ugyanúgy izgatja a világ legkülönbözőbb tájain élő embereket. A kereszténység előtti magyarság témája azért is került mostanában erőteljesebben a felszínre, mert hosszú ideig és gondosan elhallgatták azt a szkíta hagyományokban megtalálható szellemi bázist, amely tulajdonképpen egy keleti szellemi centrumnak a magyarságra való kisugárzása. És aki ezt magyarkodásnak meri nevezni, azt én legszívesebben szájba vágnám.

Miért keressük a szellemi gyökereinket?

- Mert egy megújuló világban élünk, ahol a réginek már vége van. Akkor miért a régihez nyúlunk vissza? - Nem akármilyen régihez, hanem ahhoz, amelytől a most leköszönő világ mindent eltagadott. Azt reméljük, hogy részben ebből a régi szellemi táplálékból megerősödve, részben pedig új tapasztalatokkal megerősödve, képesek leszünk egy új világot létrehozni.

Miféle új világot? Valóságról beszél vagy egy eszményről?

- Nézze, miután egy harmincas éveiben járó fiatalembert T-fára feszítve kivégeztek a rómaiak, a sírnál őt keresők nem találtak mást, csak két fehér vásznat, amivel alul és fölül letakarták. Ezt ma turini lepelként ismerjünk. A fiatalember többször megjelent a félelem miatt rejtőzködő tanítványainak, majd negyven nap múlva egy hegyről a szemük láttára testestül-lelkestül eltűnt. Azóta egy másik világban élünk. Jézus eltávozása óta összekötötte az eget és a földet, a világosságot és a sötétséget, és leküldte egy képviselőjét, Mihály arkangyalt, aki Jézus arcában itt van jelen Magyarországon is, és mindenütt a világban, hírnökeként egy új világnak.

Az én emlékeim szerint a Bibliában ez a forgatókönyv nem szerepel.

- Nem is találja meg a Bibliában, hiszen ez a későbbi századokban kialakult hagyomány. Mihály tehát maga köré gyűjti az ugyancsak arkangyali minőségben létező népszellemeket - a magyarokét is -, akik arra inspirálják az embereket, hogy újítsák meg kapcsolatukat a Teremtővel. Ez a katasztrófaközeli helyzet, ami most kerülgeti az emberiséget, egy metamorfózis kezdete, egy új világ születésének előszobája.
Hogy a "Mihály arkangyal" álneve alatt rejtőzködő Hórusz "Jézus arcában itt van jelen Magyarországon is", akárcsak mindenütt a világban, hírnökeként egy Új Világnak, a kereszténységet, (értsd: vallásra, felekezetre tekintet nélkül a földi életet nem gyűlölő humánumot) megtagadó, azt elpusztítani akaró gnosztikus erők Új Világának, azzal újra alig kódoltan árulta el az építész, hogy keresztény templomokba, Jézus alakjába csomagolja a Sötétséget "emancipáló" gnosztikus Mihályát/Hóruszát/Luciferét:


A Sárkány, a Gonosz, akit Crowley, Makovecz és eszmetársaik szerint Mihálynak le kell győznie, nem más, mint a kereszténység, illetve más területeken mondjuk a hagyományos iszlám, vagy bármilyen spirituális hagyomány, ami az ember földi létét nem tekinti a Fényből származó részecskénk gyűlöletes, elpusztítandó börtönének. Látható, hogy az általuk gyűlölt kereszténység legyőzésének teljesen elfogadható útja számukra a behatolás és a belülről saját céljaik szerinti átalakítás, de, mint későbbi bejegyzésekben látni fogjuk, a program végső célja emberi világunk fizikai megsemmisítése!


Makovecz, az építészet Lady Gagája

A jelen túra végére fel kellett ismernünk tehát, hogy Makovecz Imre bizarr, okkultizmus-ismerektek híján is rossz érzéseket keltő szimbólumvilágának egyik legfőbb inspirálója nem más, mint Aleister Crowley, aki a saját inspirációját a Fenevad 666-os számából merítette, önmagát a Fenevaddal azonosította. Modern korunk háttérhatalmának agymosó tudatipara a Gagához hasonló "sztárok" segítségével nem kis részben épp Crowley sötét, perverz, gonosz eszméit, programját közvetíti a tömegek tudatába. A destruktív eszme és program elosztócsatornái között a popzene mellett ott van az építészet is a maga szimbolikus presztízslétesítményeivel, és ennek a szakmának is megvannak a tudatipar által felépített sztárjai, a "starchitect"-ek, sztárépítészek. A magyar nyelvterület egyetlen igazi sztárépítésze, kiemelkedően sikeres marketingterméke pedig Makovecz Imre volt. Idáig jutva már megérthetjük, hogy ez nem véletlen egybeesés, ha ő nem az okkult világpusztítás, a Crowley-féle Hórusz Kora hirdetője, építője lett volna a maga szakterületén, akkor soha nem válhatott volna híressé.

Kollégák:

"A dal arról szól, hogy becsülnöd kell a benned levő sötétséget, ha a fénybe akarod hozni magad. Ez olyasmi, mint amit már említettem neked, ha a fényben állsz, árnyékot vetsz."
"Ami a legfontosabb: a fa egyszerre nő felfelé és lefelé, a fény felé és a sötétség felé. A lényegéhez a sötétség legalább annyira hozzátartozik, mint a fény."

"Számomra a sötétség, amivel kommunikálni kell tudni, legalább olyan fontos volt mindig, mint a fény."Vigyázat, álépítészek! Utánzásuk ön- és közveszélyes!

Végezetül idézzük fel még egyszer, hogy milyen kötelező sorvezetőnek szánja a kormány (ura és parancsolója) Makovecz okkult (ál)építészeti formanyelvét az építészeti arculatot megszabó vezető szakemberek, valamint a közízlést formálni hivatott közművelődési káderek részére:
"Makovecz településfejlesztési-épülettervezési modelljét betennék a főépítészek továbbképzési programjába, illetve az építész, tájépítész és közművelődési szakemberképzés tantervébe."
Tehát Makovecz az építészképzés tananyaga lesz és akik erről döntöttek, azok érezhetően nem a "szabadon választott" kategóriába szánják.

Kedvenc építészet-teoretikusom többek között épp a templom- és más vallási funkciójú építészet kapcsán is rávilágított, hogy mi a baj manapság az építészettel és ezzel összhangban az építészképzéssel világszerte, miközben a jelenség ideológiai-spirituális hátterének feltárásában nem is megy olyan messzire, hogy álláspontját "le-konteózhatnák". (Azért persze támadják rendesen.) Szavai tökéletesen illenek Makovecz tevékenységére is, aki nemcsak imádott valódi templomokat építeni (különböző felekezetek számára), hanem joggal hangzott el róla a kritika, hogy bármit épít, templomot épít (egyrészt az okkultizmuson túl is profanizálva a szakrális célra fenntartott építészeti formákat, márészt, mint Czike Lászlótól tudjuk, a templomépítés a páholyépítés és a vakoló öntökéletesítésének szimbóluma):
Nikos A. Salingaros: Az antiépítészet és a vallás
"Ma az építészet történetének egy nehéz helyzetében találjuk magunkat. Úgy tűnik (és nem csak a szerzőnek), hogy a vezető építészeti felsőoktatási intézmények egy olyan filozófiát és gyakorlatot tettek a magukévá, ami antiépítészetnek minősül. Sőt, az egyetemek a leendő építészek nemzedékei sorának tanítják ezt az antiépítészetet. A szakmán kívüliek naívul feltételezik, hogy az építészek értenek az építészethez és hogy a leghíresebb építészek megbízható mintaadók, akiket érdemes követni. Valójában mi sem áll távolabb az igazságtól. A szakmát túszul ejtette egy destruktív szekta. E rövid esszé nem fordíthatja meg ezt a katasztrofális trendet, de legalább felvonhat egy veszélyjelző zászlót a világ számára, hogy az építészet megőrült."

 A Huszadik Század Építészete, mint Kultusz

"Az építészeti kultikus szimbólumok virusokként viselkednek, melyek megfertőzik az épített környezetet. Sikerült még a hagyományos vallások parazitáivá is válniuk azzal a következménnyel, hogy a háború után épült egyházi épületek a kultusz ideológiáját terjesztik híveik spirituális értékei helyett."


Folytatás következik. (Arról, hogy miben tett túl jóval Makovecz Gagán is)

---------------------------------------

p.s.
A csíksomlyói Hórusz-szentélyek bizonyára nem helyi kezdeményezésre, netán helyi egyházi kezdeményezésre lettek épp ilyenek. (Legalábbis remélem, mert az ellenkezőjére van példa a Vatikán tájáról és nyilván a hierarchia más szintjeiről is.) A "Hármashalom-oltár" természetesen jó karban van tartva, de annak rejtett, okkult jelentése nem olyan feltűnő az átlagos zarándok, vagy akár átlagos katolikus pap számára sem. A "Barátok feredője" felújításakor kiépített "Hórusz Barátainak Feredője" azonban olyan szembetűnően  keresztényellenes szimbolikát tartalmazott, olyan kihívó helyen, félúton a templom és rendház, illetve a búcsú helyszíne között (érdemes megnézni a google műholdfelvételén), hogy feltételezésem szerint a helyi ferenceseknek se lehetett a szíve csücske. Talán ezért indult rohamos lepusztulásnak:

Nem sok Hórusz-zarándok taposta a gazt...
A panoramio e felvétele nincs dátumozva, a wikipédia "Csíksomlyói Barátok fürdője" cikkének fényképe azonban idei, 2013-as:


A szárnyas napkorong helyére kereszt került, Hórusz szárnyait egyelőre visszanyesték Csíksomlyón!!!

91 megjegyzés:

kételkedő írta...

Én olvastam a kommenteket a Makovecz-kanonizációról szóló cikk alatt. Az egyszerű embereknek van egy természetes averziója a műveivel kapcsolatban. Egy rokonom mondogatta mindig - amikor én még semmi komolyat nem tudtam M-ról - , hogy ő rühelli az épületeit, olyan rovarszerűek, félelmetesek, egyáltalán nem okoznak kellemes érzést. Nekem a Gaudí-templommal kapcsolatban sem a szentség jut eszembe, inkább olyan hátborzongató, főleg, ha a részleteit is alaposan megnézzük. Eléggé tragikus lenne, ha az egyház végül megengedné, hogy felépítsék Makovecz templomát, a maga pogány jelképeivel, inverz keresztjével, vagy akár anélkül is.
Olvasom Gál atya könyvét a New Age-ről, tényleg nagyon érdemes, mert világosan összefoglalja ennek a jelenségnek az elemeit (a 90-es években íródott, korábban már belinkeltem neked).

Bobkó Csaba írta...

A makói Hagymaházról írtam korábban, hogy egy támadó rovar. Azóta többet is tudok róla, de ez egy következő bejegyzés tárgya...

Bobkó Csaba írta...

Az egyhát helyi erői a prímásig bezárólag a kezdetektől tiltakoznak a Kárhozottak Tempőloma megépítése ellen. Viszont a Vatikánba azután hívták meg Makoveczet kiálljtani, hogy két pofára szidta a ptrímást, amiért az letiltotta a további hazai katolikus létresítmények tervezéséről. Tudjuk, féreg van az almában... Írtam, hogy M. ezt kicselezendő a százhalombattai templomát is egy civil alapítvánnyal rendeltette meg, és ezt a Kárhozottak Sátán-Szentélyét is az egyház megkerülésével nyomatta, amit végül az egyházra rálőcsölnének. Elnézve vatikáni támogatóit, lehet, hogy sikerülni fog. Bíztató, ahogy pl. Csíksomlyón még van ellenállás, de meglátjuk, szembeszállhatnak-e egyházi feljebbvalóikkal, az Ellenség deszantosaival...

Bobkó Csaba írta...

Egyébként kérem csíki-csíkszeredai olvasóimat, ha lehet, tájékoztassanak a Hórusz Barátainak Feredője ügyében, mi a helyzet, a ferencesek véleménye az ügyben, miért cserélték keresztre a szárnyas napkorongot, hogy tettek-e szemrehányást az építők felé, netán az építők a helyiek felé a kereszttel való visszafoglalás miatt! ( A statisztika mutatja, hogy vannak rendszeres olvasók Csíkból)

kételkedő írta...

Erdélyben szerencsére más is nyomul:
http://www.karizmatikus.hu/noha/hallgatnivalo/944-gal-peter-atya-tanitasa-a-new-age-rl
Persze jobb a könyvét elolvasni, de most is lesz előadása, Bp-en:
http://www.magyarkurir.hu/program/megkulonboztetes-gyakorlasa-es-az-okkultizmus-divatja-cimu-eloadas

Ebből is mazsolázhatsz:
http://maranatha.uw.hu/uj%20pgany.htm
Mindez a számomra azt bizonyítja, hogy az egyházon belül azért van egy komoly ördögűző vonulat. Kár, hogy nálunk szinte egyedül Gál Péter képviseli ezt, és nincsenek fenn videói a jútjúbon, kizárólag katolikus körökben tudja terjeszteni a nézeteit. Pedig ő mindazokkal szemben felveszi a harcot - Pap G, Popper P, Müller P, Szepes Mária, Hamvas Béla stb - , akik egyébként ma óriási népszerűségnek örvendenek. Én is keresgéléssel jutottam csak el ezekhez a forrásokhoz, úgy, hogy kifejezetten a nevére kerestem rá.
Érdekes lenne tudni, az egyházon belül hogyan csapnak össze a marranó kukacok és azok, akik látják a veszélyeket. Vajon egy ilyen Gál atya látja, hogy az egyházba is beférkőzött az okkultizmus? A könyvében mindenesetre csodálkozva említi meg, hogy a Szt István Társulat adott ki egy New Age-dzsel foglalkozó könyvet:
"Az elsô magyarra lefordított nyugati kiadvány, amelynek írója a New Age mozgalmához csatlakozott, és abban immár jelentôs szerepet tölt be, A halált átélni -- az életet megnyerni című mű. Szerzôje Kenneth Ring, aki a halálközeli tapasztalatok kutatásait használja fel a 326 oldalt kitevô könyv eszmélôdéseihez. Ezt a könyvet pedig -- eléggé nem furcsálható módon -- a Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Kiadója adta ki 1990-ben..."

Bobkó Csaba írta...

Kukacok mindenhol... Érdemes lene felvenni a kapcsolatot Gál Péter atyával és hasonló gondolkodású papokkal. Viszont nekik nem tanácsos ezt nyíltan tenni, pl. egy ilyen leprás blogon...

kételkedő írta...

Tény. Viszont el lehetne menni egy előadására. Én kacérkodom a gondolattal, bár nem vagyok katolikus.

Névtelen írta...

Azért a KKE logója népies, stilizált kopjafa motívum, amit Kós Károly is szeretett használni épületei faszerkezeteinél. Nem kell azonnal Okkult Keresztesekre gondolni. : )

Névtelen írta...

az a bajom a New Age-el, okkultizmussal, ezoterikával, hogy nem vmi következetes. Egyszer hol Hórusz, hol Sophia, hol Lilith, hol Baphomet, hol Lucifer stb. a fő istenük. Végül is ezek is a Sátán, csak más néven. : )

Gál Péter munkásságára már én is felfigyeltem, a kritizálandók közül kihagytad Mamagésát, Oravecz Nórát és A.J. Christiant. : ) Nagyon nyomatják ezt az okkult feminista vonalat az általad felsoroltakkal egyetemben.

z

Névtelen írta...

a Makói fürdő központi oszlopával nem lenne bajom, ha a mintázatát oszlopfőnek használnák csak – nem központi bálványnak –, akkor meg már art deco lenne. : ) mert amúgy szép az ornamentikája.

Bobkó Csaba írta...

Na, akkor téged nem engednek be! :-)

Bobkó Csaba írta...

Ez szinte minden jelképnél felmerül, de pont ez esetben biztos vagyok benne, hogy maguk az építészek gondoltak a templomosokra.

Bobkó Csaba írta...

Az a szefirotikus életfa, amit régebben igyekeztek szépen ábrázolni, egyszer Makovecznek is sikerült... :-) De a démonok őrsége körben ocsmány.

Névtelen írta...

igen, nagyon taszítóak azok a fejek!

Bobkó Csaba írta...

Észbontó, összenő, ami "összetartozik"??? Gördülékeny együttműködés két kiállítóhely között, egy gyümölcsöző szimbiózis kezdete???:

http://makovecz.hu/makoveczimre/hirek/kiallitas-nyilik-a-romai-katolikus-templomban/

"2013. október 4-én Devecserben, az „Emlékezés napján” Makovecz Imre grafikáiból időszakos kiállítás nyílik a Római Katolikus Templomban és a Rotary házban."

Bobkó Csaba írta...

HA valaki tud, segítsen értelmezni, mit jelent ez magyarul, mellesleg tán megint jó helyen kapisgálok a 666-os számot boldogan viselő Crowleyvel és M-re gyakorolt hatásával:

http://makovecz.hu/makoveczimre/irasok/szent-mihaly-kuzdelmenek-temploma/

"Mert ha igaz, hogy az Ige, az idea, annak képe az első, akkor Isten teremtette a világot 6 nap alatt, akkor nincs lineáris fejlődés, akkor ciklikus tér-idő van — talán — a görbült térben, akkor a teremtés drámája az időpont mint idő-tér-hely stb.

Ha nem igaz, akkor marad az ide-oda téblábolás, hogy a 6-os szám, a 666 mint a szentháromság sátáni hármasságának egyik princípiuma alapján a hamis teremtés Demiurgosának* hosszú korszakai stb. Ennél a mosléknál jobb a szürnaturalizmus, jobb a riadt rácsodálkozás, jobb szembenézni a fenségessel, és jobb tudomásul venni az elképzelhetetlen, elfogadhatatlan valóságot."

Az ilyen homályos, érthetetlen fogalmazásba általában az ellenkezőjét csomagolja be, mint amit ájult tisztelői beleérteni vélnek...
Itt a Demiurgosz, a 666, itt a "HA " Isten teremtette a világot, kicsit homályban marad, hogy ő kinek tulajdonítja a teremtést.

kételkedő írta...

Ó, ezek csak véletlenszerű példák voltak. Teljes listához hónapokig kellene gyűjteni, annyira hosszú lenne.

kételkedő írta...

Miért, a hallgatóság tagjainak belépéskor be kell mutatniuk a keresztlevelet?:-)
Egyébként lehetnék egy megtérni akaró, eddig kóválygó lélek is, és nem mondom, hogy nem gondoltam már rá. Csakhogy a kat.egyházzal kapcsolatban is annyi az ellentmondás.
Érdekesnek tartom, hogy van ez a M-Erdő ellentét, és Erdő nem engedte, hogy felépítse a sátánista templomát. Az ősmagyar ezoterikusok előszeretettel szidják is Erdőt - nem ezért - , miközben M. valószínűleg pozitív jelenség a szemükben. Ugyanakkor Erdőről is tudjuk, hogy köze lehet a marranókhoz. Most akkor a kettő nincs ellentmondásban egymással?
Gál atya könyvében egyelőre egy valami szúrt szemet, amikor azt mondja, a "keresztény szemléletű Pat Robertson", aki szembeszáll az okkultizmussal vagy hasonló. Ez AZ a Pat Robertson lehet? (Az ATV-s, higyülis??)
Nekem a katolicizmusban túl sok a zsidó-keresztény, így, kötőjellel. Tudom, hogy vannak irányzatok, amik az Ószövetséget el sem fogadják a ker szent könyveként, de ez nem hivatalos, tehát nem katolikus. Nos hát, ezek a fenntartásaim. Többek között.

kételkedő írta...

Nem tudom, de eléggé kódnyelvnek tűnik.
Viszont a "jobb elfogadni, hogy ..... nem kezdet és nem vég a születés és a halál. " mondat szerintem egyértelműen a reinkarnációba vetett hitre utal, ami ezoterikus tan, és totálisan ellentétes a kereszténység tanításaival, amely az egyszeri életet, és az ember üdvözülésének lehetőségét hirdeti, nem férnek bele újabb és újabb megszületések evilágon.

Bobkó Csaba írta...

Ma, amikor a kukacok irányítják az almát, nyilvánvaló, hogy ez egy süllyedő hajó. Azonban eredetileg a kereszténység a judaizmussal való szembefordulásból született. Nem véletlenül nevezik épp Júdásnak azt, aki elárulta Isten Fiát a kereszténység alapító mítoszában. Júdás - Júda - Zsidó...
Amikor a II. vatikáni zsinat marranó deszantosai kivágták a katolikus tanításból ezt, azzal nem kiherélték a kereszténységet, hanem megszüntették. A Gál atya-félék derék munkát végeznek, de ha következetesek akarnak lenni, észre kell venniük, hogy az ellenség már ott a Vatikánban, ezt pedig nem mondhatják ki teljesen nyíltan.

Bobkó Csaba írta...

Még ettől is durvább. A végszava arra céloz, hogy a gnosztikusok hite szerint el kell pusztítani az anyagi világot, a földi, testi életet, hogy győzedelmeskedhessen a Fény:

"Ez azonban nem lehet enyhítője, elmismásolója a tények drasztikus és elfogadhatatlan valóságának. Indokolt és szent az őrjöngő sírás, toporzékoló könyörgés az életért a halállal szemben, és riasztó a fájdalom és a vér, amelyben megszületünk. Nem széplelkeknek való a fenséggel szembesülni."

Ez a végszó. Amit ő képvisel, az nem széplelkeknek való!

Névtelen írta...

De most Crowley-nak kulturális hatása volt halála előtt és után, vagy komoly bűncselekményei is?

Mert addig a halála előtt csak egy idétlen élvhajhász volt varázslójelmezzel, akit normális ember kiröhög azt „leszarja”.

z

Bobkó Csaba írta...

Kémként állítólag köze volt a Luzitánia elsüllyesztéséhez és Hess angliai útjához. Ezek közt lehetnek bűncselekmények, de a győztesek állami szolgálatában követte el, tehát hazafias hőstett...
A perverz ügyei között, amik miatt kikiáltották a világ leggonoszabb emberének, kellett lennie bűncselekményeknek is. Majd folytatom a sztorit, nagyon érdekes vonatkozások vannak, a tömegpusztító fegyverek kifejlesztése és a gnosztikus vallási eszmék összefüggésére vonatkozó intuícióm gyakorlatilag igazolódott.
Ami pedig a Thelema eszméinek globális alkalmazását illeti a háttérelit által, az nagyobb bűn, mint pár gyilkosság...

Bobkó Csaba írta...

Én inkább azt találom fontosnak, hogy megint sikerült ráfúkuszálnom a leleplezéssel valami konkrétra a kezdeti vaktában hadonászás után, amikor még csak véletlenül volt egy-két találat. Ez már elég konkrét dolog, hogy Makoveczék számára Crowley és irányzata egy egyértelmű példa és programadó. A Makovecz-tisztelők nem kis része (ha egyáltalán tudja, ki volt) nem rajonghat Crowleyért és bizonyára fintorog Gagától. Pedig elvtársak...

Bobkó Csaba írta...

És még egy. Van ellenállás, lásd a szárnyas napkorong levételét Csíksomlyón. Lesznek követőik máshol? Főleg, hogy a kormány kanonizál, műemlékké nyilvánít, kőbe vés?

kételkedő írta...

Én - a békemenetesek és ezoterika-videó nézők számát tekintve - eléggé pesszimista vagyok. A legangyobb probléma az, hogy már minden oldal le van fedve ugyanazok által, anélkül, hogy az egyszeri ember ezt kicsit is észrevenné. De talán akik terjesztik az ellenállást, azok valamennyit hatnak. valamennyit.

Bobkó Csaba írta...

A misztikus nihilista irányzat képviselői évszázadok óta MINDEN lerombolását hirdetik és teszik a SZABADSÁG nevében. Számunkra az jelenti a szabadságot, hogy felismerjük a hazugságaikat, a becsapásaikat és ezt nyjltan kimondjuik. Aki nem kér a szabadságból, azon nem lehet segíteni, de az rajtunk is múlik, hogy hány embere lesz fogékony a szektás agymosásokra.

Névtelen írta...

A katolikus teológia nekem is – laikusként – tele van ellentmondásokkal, de így is 100x következetesebb és – a visszáságaival ellentétben (pedofília, simónia) – szimpatikusabb, mint a gnoszticizmus.

meg kevés a jó prédikátor, akin nem alszol be. : )

z

Bobkó Csaba írta...

Nana, Simon Mágus a másik csapatban focizott! :-) Lengyelországban elevenebb az egyházi élet, vannak tökös papok... :-)

Névtelen írta...

http://mandiner.hu/cikk/20131029_friss_robert_makovecz_es_a_kanon

kételkedő írta...

Ez témába vágó cikk: http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20131030_ki_szereti_a_varazslast_jehova_vagy_satan
Tágabb értelemben: kereszténység és mágia. A cikk semmitmondó, a kommentek lehetnek érdekesek.

Anonim írta...

Természetesen -szerencsére -azért Gál Péter nincsen egyedül ebben a harcban az egyházi körökben.Vatikánban vívja a szellemi harcát a vakoló és nyíltan sátánista bíborosokkal az egyház leghíresebb ördögűzője Don Gabrielle Amorth atya is.Érdemes rákeresni.A marrano kukacok tevékenysége az exorcizmus témában-különösen erőteljesen- többféle módon nyilvánul meg:egyrészt elhanyagolják azt- mert úgymond haladni kell a korral -másrészt pedig üldözik,ellehetetlenítik illetve az új szertartáskönyv bevezetésével hatástalanítják.Ismertem a Péter atyát kb tiz évvel ezelőtt személyesen is találkoztam vele többször is.Aztán elköltöztem a fővárosból és valahogy úgy alakult az élet ,hogy őt és másokat sem tudtam már személyesen felkeresni....Akkor azt tapasztaltam hogy amíg nem lépsz át a politika terére békén hagynak mint az ö esetében -mint különc papot.De azért a rózsakeresztesek és mások szellemi és mágikus eszközökkel igyekeztek ártani neki.....Politika ,művészet és az okkult alvilág kapcsolatát ő ismertette velem először,akkor még számomra ez túl fantasztikusnak tűnt ez az egész.,olyan hihetetlenek.De az idő igazolta-sajnos.

kételkedő írta...

Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet Don Gabrielle Amorth atyára, eddig nem is tudtam róla. Úgy tűnik, nem sokkal a Vatikáni Zsinat után jelentette ki ezt az alapvetést: "A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba". A vele készült interjúk is megerősítik, amit Csaba is mond, hogy a marranó kukacok felülről rágják a katolikus egyházat, vagyis a legfelsőbb körökből jön a támadás. Az ördögűző atya elmondja egy interjúban, hogy az ördögűző szertartást is megváltoztatták (a püspöki kar), úgy lebutították, hogy már inkább akadályozza a sátán elleni harcot.
Tehát az egyházban is érvényesül az örök marrranó szabály: a legfelsőbb pozíciókba kell beférkőzni, majd kitúrni onnan mindenkit, aki nem közénk tartozik, attól kezdve mi hozzuk a szabályokat. Kíváncsi lennék, egy ilyen hiearchikus rendszerben a konkrét harc hogy nézhet ki. És hogy az alsópapság köreiben a kritikus személyek mennyire látják át az összképet. Vagy csak egyes jelenségek ellen harcolnak?

kételkedő írta...

Pontosabban ezt az akkori pápa mondta, Amorth atya csak idézi. Úgy látszik, még művelődnöm kell, mielőtt kommenteket írok:-)

kételkedő írta...

Mindenesetre, ez egy érdekes interjú Amorth atyával:
http://www.hagiosz.net/?q=amorthinterju
Ebben elmondja, hogyan herélték ki az ördögűzési rituálét a püspökök, és hogyan tekintenek az exorcistákra az egyházon belül, hogyan utasította el II. János Pál pápa, hogy fogadjon 150 exorcistát, stb. A pap persze naívan (vagy csak elővigyázatosan?) azt feltételezi, mindezt tudatlanságból teszik a főpapok.

Névtelen írta...

ez a komment összecseng véleményeddel, Csaba:

„A Katolikus Egyház a szabadkőművesség fő ellenfele (volt - megjegyzés). Ha a mozgalom tagjai azt hirdetik, hogy az ember isten, akkor ebben Egyházunk jelenti a legfőbb akadályt. Bizonyos mértékben hasonló álláspontot képvisel a többi egyház is. Tudni kell azonban, hogy a szabadkőművesség protestáns környezetben született a rózsakeresztesekhez, vagyis valamiféle keresztény kabbala híveihez közelállók között. A rózsakeresztesek, akik a protestáns országokban megalakították a szabadkőművességet, azt tervezték, hogy Luther és Kálvin után megvalósítják a harmadik reformációt, és az egész kereszténységet a kabbala képére alakítják át. A protestantizmus hajlamos az ilyen folyamatok elfogadására, ez is egy oka számbeli gyengülésének. Ha az emberek maguk akarnak dönteni hitigazságok kérdésében lelkiismeretük szava szerint vagy mintegy demokratikus módon ( az anglikán szinódus például határozatot fogadott el, hogy a pokol nem létezik ), nos, ez a legjobb út a szabadkőművesség felé. A mozgalom tagjai hiszik, hogy fokozatos reformációval a kereszténységet elvezetik a rózsakeresztesség s később a kabbala elfogadásához is.”

z

Bobkó Csaba írta...

Igen, ennek az ellenséges, "kukac az almában"-típusú behatolási stratégiának a keretében rakta tele Makovecz is kabbalai-gnosztikus jelképekkel több keresztény felekezet templomait és pl. a csíksomlyói kegyhelyet is. Majd a prímással való konfliktusa után a Vatikánba hívták meg exkluzív építészeti kiállításra, Benedek pápa születésnapjának tiszteletére. (Vajon milyen okokból mondatták le Benedeket??? Nyilván nem ő volt a gnosztikus/marrranó kukacok fő támogatója.) Salingaros is erről beszélt, szavait a templomépjtészeti megoldásokon túl is általánosíthatjuk:
""Az építészeti kultikus szimbólumok virusokként viselkednek, melyek megfertőzik az épített környezetet. Sikerült még a hagyományos vallások parazitáivá is válniuk azzal a következménnyel, hogy a háború után épült egyházi épületek a kultusz ideológiáját terjesztik híveik spirituális értékei helyett."

Nemcsak az épületek! De e blogon hangsúlyos, hogy azok is. Salingaros is felismerte, pedig ő tényleg az épjtészetre koncentrál, hogy itt parazitizmus, vírus módjára fertőzés jelenségével állunk szemben. Egyébként ezt mai protestánsok is felismerik, némelyiket linkelem oldalt. A tervezett folytatásban lesz róla szó (nem először a blogon), hogy az építészeten túl hogy tervezik átvenni az egyházat, egyházakat, illetve ez a folyamat évszázadok óta zajlik. A közvetlen folytatást előbb a Kitalált Újkoron tervezem, a tudatipar egy más csatornája, a film területén.

Bobkó Csaba írta...

Amúgy te hol találtad ezt a kommentet, én csak itt:
http://www.mariaorszaga.hu/index.php?menu=bovebben&kod=401&rovat=&PHPSESSID=b1cf9faaac7b78a36e9a8003ea74cdcd
"Szabadkőművesség - a sátán doktrínája"

Ami egy kiváló beszélgetés megbízható forrásból, de utánközlésének helye röhejes, ugyanis a "Mária Országa" porl maga is a gnosztikus-kabbalista történelemhamisítás egyik közvetítő helye, lásd "történelem" rovatuk címeit, szerzőit, vegyesfelvágottként értékes dolgokkal keverve:

http://www.mariaorszaga.hu/index.php?menu=tartalom&oldal=tortenelem&PHPSESSID=b1cf9faaac7b78a36e9a8003ea74cdcd

Igaz, a döglött kutya szájából is folyhat az Élet Vize... :-)
A lengyel forrásnak utánanézek, az tisztább forrásnak igérkezik.
Te az Indexen találtad?

Névtelen írta...

itt olvastam, a kommentek között:

http://idokjelei.hu/2013/11/a-halloween-es-az-okkult/

- - - - - - - -

http://hetibeton.444.hu/2013/11/03/makovecz-porkolt/

z

Névtelen írta...

jó lenne vmi írás egy józan művészetörténésztől, hogy a századvég, ill. századelő avantgard képzőművészete (pl. festészet) hogyan készítette elő a felfordulást. én ehhez viszont kevés vagyok, nem szakterületem.

elég sok akkori festőnél – sztem – kimutatható az okkult hatás. hogyan szívárgott be gnoszticizmus a festészetbe

pl. egyik legelső sztem Blake volt gnosztikus-látomásos festményeivel. http://hu.wikipedia.org/wiki/William_Blake

szóval a festészet hosszú, de jó téma lenne az építészet mellett (utóbbiről vannak újabb infóim az okkult behatolásról).

z

Bobkó Csaba írta...

Blake Makovecz és Jankovics Marcell egyik fő mintaadója. Csíksomlyón is van egy talán Blake által inspirált furcsa dolog, majd linkelem. Blake is megfestette a Fenevadat, Crowley és Makovecz kedvencét.

Névtelen írta...

a tudományt, meg a kvantumfizikát még Madonna is tanulja a kabbala előadásokon. : ) azt ha az ember rákeres (kvantumfizika + kabbala), akkor talál a neten forrásokat. egyébként a kvantumfizikát és más vallásfilozófiákat (kereszténység, buddhizmus, hinduizmus) szeretik párosítani, mert sokan úgy gondolják, ahol a legmélyebb tudomány véget ér, vagy véget érhet, onnantól kezdődik a (vallás)filozófia.

z

Bobkó Csaba írta...

Meg kell, hogy mondjam, ha az ember kabbalai spekulációkat olvas, gyakran beugranak a modern atomfizika, és hasonló tudományterületek mai elméletei, mint párhuzamok. Konkrétan az atomfizkus társaság krémje nem kis részben valóban ilyen kulturális hátterű. Felmerül, hogy eszerint a kabbalisták tiszta spekuláció útján ténylegesen ismereteket, helyesebben sejtéseket szerezhettek a világ keletkezéséről, az anyag szerkezetéről, stb, vagy pedig a modern elméletek egy része nem a világról szól, hanem megalkotóik misztikus kulturális hátországáról???

Névtelen írta...

okkult-meleg-szazadfordulos-szimbolista grafikus:

http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2008/02/03/the-art-of-sascha-schneider-1870-1927/


z

kételkedő írta...

Makovecz a Waldorf-iskoláról:
http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/91-3-makovecz-witten.pdf
Ez az Országépítő mekkora gyűjtőhelye az okkultistáknak :-) A Waldorf iskola Rudolf Steiner nevéhez köthető, és olyan neves és népszerű emberek, mint Vekerdy Tamás pszichológus (a magyarországi Waldorf-rendszer alapítója) nyíltan steineristának és antropozófusnak vallja magát. Összeforr, amit összetartozik :-)

Névtelen írta...

Országépítő vs. Gál Péter:

Z. TÓTH Csaba: "NEW AGE" - ÉS ANTROPOZÓFIA? Gondolatok Gál Péter: "New Age - keresztény szemmel" című kiadványáról

https://web.archive.org/web/20070804013451/http://www.orszagepito.hu/j_irasok/ztcs_new_age.pdf

http://maranatha.uw.hu/uj%20pgany.htm

„A hazaszeretet torzulásaként jelentkező nacionalizmusok is többnyire okkult gyökerekből táplálkoznak. Sajnos az újjáéledő magyar nacionalizmus sem mentes ettől, ezt jelzi már a más népek és nemzetek iránti megvetése és gyűlölete is. "Nemzeti tradíció" címszó alatt okkult dolgokat népszerűsít, értéknek kikiáltva olyan eszmeiséget, amely a Biblia és a történelem tanúsága szerint komoly szerepe van egy nemzet hanyatlásában!”

Itt sok írás van a gnoszticizmus, new age, Hamvas stb. ellen, katolikus szemszögből:

http://maranatha.uw.hu/osmagyar.html

http://maranatha.uw.hu/tanit.html

http://maranatha.uw.hu/tanu.html

Névtelen írta...

Igen, én is csíkból vagyok és minden évben arra zarándokolok. Sok mindenre felhívtad már a figyelmet, ezért azóta nyitottabb szemmel járok.
Nem mélyültem el túlságosan az általad kutatott témában, DE az biztos, hogy a Makovecz "alkotások" számomra bizarok. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért.

A barátok feredője önkéntesei közül ismerek párat, van akikkel szimpatizálok is. Szerintem tényleg nem tudták, hogy miben vesznek részt. Akkoriban már Makovecz imidzse tarolt errefelé is, ezért szerintem senki sem kérdőjelezett meg semmit.


Bobkó Csaba írta...

Magam is így gondoltam, hogy természetesen rossz ügy szolgálatára csak megtévesztéssel lehet normális embereket rávenni. DE érdekes lenne arról olvasni, hogy az ilyen megtévesztettek némelyike hogy látja a dolgot most, pl. az "ördögűzés" leleplezései nyomán, vagy, hogy mit lehet tudni a helyi papok, szerzetesek véleményéről ez ügyben, ők is becsapottnak érzik-e magukat, teljesen tudatos dolog volt-e a kereszttel való visszafoglalás. (gondolom, igen)
Az egyházban külön szertartások is vannak megszentségtelenített templomok és más szakrális létesítzmények megtisztítására. Ennek a hivatalos megtartása nemigen várható, amíg Makovecz kultuszát nyomatja a magyar kormány és a Vatikán is, ráadásul Makovecz, amikor Erdő prímást szidta, hogy letiltotta a templomterveit, hozzátette, hogy katolikus templomot már csak Erdélyben tervezhet. Tehát az erdélyi katolikus vezetésben is vannak támogatói. Nem hiszem, hogy megtévesztett, jószándékú főpapokról lenne szó... A Vatikánban sem. És persze kérdés, hogy Erdő érsek konfliktusa milyen természetű volt Makoveczcel, hisz az ő karrierje ugyanabban a Vatikánban töretlen.

kételkedő írta...

A szerző is egy vakoló-antropozófus társaság oszlopos tagja (a kettő ugyanaz.

http://www.szabadgondolat.hu/index.php?szerzo=138

Kellemetlen volt neki, hogy Gál atya felfedte, mi is az antropozófia valójában.

Köztük van Zelnik Ferenc és Ertsey Attila is - utóbbi Ángyán körül legyeskedik, és a Makovecz-féle Magyarország megerentésén fáradozik). Isten óvjon minket a Makovecz-féle Magyrországtól!

Bobkó Csaba írta...

Pokorni, a volt oktatásügyi miniszter is Waldorfba járatja gyerekeit és együtt propagálja a Felvilágosodott Oktatást Vekerdyvel:

http://index.hu/belfold/2013/11/22/pokorni_a_klik_tobbet_art_mint_hasznal/

Az okkult körök bejuttatják az embereiket a legfőbb döntéshozó pozíciókba, hogy az ő ideológiájuk szerint alakítsák pl. az oktatást!

frezia írta...

Kíváncsi lennék mi Szántay Lajos valláskutató véleménye a csíyksomlyói építészet ügyében..

Bobkó Csaba írta...

Valamelyik előadásán fel kell neki tenni a kérdést. Szántai Pap Gáborral és másokkal együtt erősen nyomatja a gnosztikus alapú újpogány ál-őstörténetet, dicsőítik a manicheizmust, a katárokat, akik a mai vakoló közeg büszkén emlegetett Nagy Elődei, és nem alaptalanul, mert a világpusztítás eszméje, de akár a genderideológia csírája is megvolt már náluk. Persze Pap Gáborék ehelyett egy mesés áltörténettel kábítanak.
A legkülönfélébb szellemi-spirituális közegeket érdemes szembesíteni Makovecz és iskolája nyílt önvallomásaival és építészetük nem is nehezen megfejthető okkult szimbolikájával. A katolikus egyházat, a Makoveczet tisztelő népnemzeti hazafias tábort (bármennyire is nem egységes az), az újpogánykodókat, a kormányt , bárkit, akik valamiért tiszteletreméltónak állítják be a néhai építészt. Nem tartom esélyesnek, hogy a hivatalosság erre a szembesítési kísérletre egyenesen válaszolna, de tartok tőle, hogy hivatalosan a Katolikus Egyház sem fogja ezt megtenni. Szántaiék válaszát kíváncsian várom... (de tippem szerint ők se erőltetik majd az egyenes választ)

Névtelen írta...

Hát érdekes azért, hogy amikor a Szent István bazilika elé tették azt a tehenet hangsúlyosan a fenekével a tengelyébe mégis Makovecz Imre volt az , aki azonnal és szívből fölháborodott a szent tér megszentségtelenítésén.
(Istenem! de kár hogy ennyire kevés bennünk emberekben a megismerő erő!)

Bobkó Csaba írta...

Erre válaszul érdemes Salingarost idézni egy másik bejegyzésből (Az antiépítészet és a vallás):

http://ordoguzo.blogspot.com/2013/12/nikos-salingaros-az-antiepiteszet-es.html

"Egy építészeti stílusban olyan eszmék és koncepciók vannak egymáshoz kötve, melyeknek nem feltétlenül van egymással logikus kapcsolata. Valaki épít egy újszerűen kinéző épületet, aztán előjön egy ezzel összefüggésben nem álló magyarázattal, miért néz ki az épület épp úgy. A siker biztosítása érdekében az építész olyan témákhoz kapcsolja a stílusát, melyek abban az időpontban foglalkoztatják a társadalmat, azt igérve, hogy a stílus alkalmazása által a társadalom előrehaladhat a kívánt irányba. Az évezredek során kifejlődött építészeti stílusok nem hordoznak magukban ilyen becsapást, vagy logikai összefüggéstelenséget; csak az önkényesen összedobált stílusok ilyen selejtesek. Egy adott stílus filozófiai alátámasztása tartalmazhat bizonyos hamis állításokat, vagy kinyilatkoztatásokat, miközben a felszínen kielégítő módon összefüggőnek tűnhet. Az összefüggőség látszata téveszti meg az elmét, hogy elfogadja a stílust képviselő épületet; az elme többnyire nem vizsgálja a teljes üzenet logikai koherenciáját. Létezik az emberi elmében egy belső mechanizmus, mely lehetővé teszi ezt a jelenséget."

A megtévesztés egy általános jelenség, a "jósok" és a politikusok is jól tudják, a közönség mit szeretne hallani, ezért azt mondják. A csalók becsomagolják rejtett céljaikat a célközönség fülének kedves üzenetekbe. Makovecz is kifejlesztette a módját az évek során, hogy a hazafias közönség számára vonzó jelszavakkal álcázza romboló tevékenységét és ebbe csomagolja a káros tartalmat.

Névtelen írta...

http://expomilano2015.hu/?page_id=813

z

Bobkó Csaba írta...

Ez nem semmi, köszönöm! Hozzászóltam, moderációra vár. Nem te szóltál hozzá, mint Dede?
Már a magyar részvétel logója is Makovecz kledvenc dupla S-e, a Thelema Omegáját is megformálva, ez a paksi templom szervező jele, a Robin Hood-film egyik menhirén is láttuk és persze a kaduceuson is ezek tekeregnek a fallosz körül, így Bafomet fallosza körül is. (Pakson Bafomet Szentélye épült meg!)
Akár egy önálló bejegyzés is lehetne ebből. Látszik, milyenbefolyásos ez a maffia az építész-tájépítész szakmában, pl. a magyar részvétel logója már nem pályamunka, ha jól értem, az már elfogadott tény.

Bobkó Csaba írta...

De úgy látom, a menórás csak a második helyezett a közönségszavazáson, a tömeges karóbahúzásra tervezett helyszín győz:

http://expomilano2015.hu/?page_id=809

Bobkó Csaba írta...

Elvileg más , de tulajdonképpen vannak érintkezései Makoveczékkel:

http://index.hu/kultur/cinematrix/2014/01/13/hobbitfalva_epul_ozd_mellett/
Makovecz a százhalombattai tepmlom plébániáját építette dombháznak és szidta a papot, aki nem volt hajlandó beköltözni. A csokvaományi hobbit-lakok ajtján is olyan menórás a díszítés, divat ez most, amúgy egyrészt tipikus greenfild-ingatlanfejlesztés a "zöld" imázzsal reklámozva, másrészt tipikus utópizmus. Semmi fenntartható és organikus nincs az ötletben, a zöld falanszterüdülőben még saját kertje, kerítése sincs a lakóknak, mit fognak füstölni a füstölőben, miből csinálnak majd sajtot? A hagyományos falu fel van találva és nagyobb fokban "bio", mint ezek az íróasztalon születő utópiák. Persze dombházak történelmileg voltak és vannak, az önmagában egy létező lehetőség, de nem pont így.

Bobkó Csaba írta...

A Gettó nyert, a Menóra csak második lett!!! :-)
http://expomilano2015.hu/?page_id=504
"„A Malom” jeligéjű munka nyerte a magyar pavilon látványötleteire meghirdetett pályázat első díját"
Tervező: Gettó Tamás és Dr. Hutter Ákos
A menórás Noé bárkáját, a második helyezettet Sárkány Sándor és Ertsey Attila tervezte, nem meglepetés az utóbbi név.

Névtelen írta...

nem kommenteltem. ez elméletileg sámándob rajz, de azoknak nem sok közül volt a kabbalához. de ettől függetlenül sámándob mögé rejthetnek dualisztikus-gnosztikus-manicheus-kabbalás dolgokat.

z

Bobkó Csaba írta...

Azóta bejegyzést is írtam a dologról és a kurucinfón is volt két cikk. E blogon többször idéztem a Legfőbb Tekintély, Makovecz kijelentését, hogy a sámándobon szereplő életfa és a hétágú menóra ugyanaz. Ezek után Ertsey jele félreérthetetlen.

angyalka írta...

Nagyon jó cikk, gratulálok! Az aktuális magyar valósághoz:
Kertész-Bakos Ferenc: Politikai okkultizmus

http://mek.oszk.hu/10800/10804/

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm! Ránézésre is izgalmasnak tűnik.

Bobkó Csaba írta...

Kb. a szöveg feléig jutva ez benne a kulcsmondat, mely teljesen egybeesik blogjaim mondanivalójával:

"A végeredményként kapott, az Arvisurákban ősmagyarként bemutatott manicheizmus egyébként jelentős hatást gyakorolt a rózsakeresztesekre, később rajtuk keresztül a szabadkőművességre, megint később a New Age szellemiségre és az újpogány mozgalmakra. A kör bezárult, a szabadkőműves
világhatalommal riogató politikai csoportok az ősmagyar kultusz elemeibe beépítették a szabadkőművesség ideológiáját."

Kőbe vésni! :-)

Bobkó Csaba írta...

Felvettem az olvasnivalók listájára mindkét blog oldalmenüjében. Néhol kicsit felszines, az elején megterheli a fogyasztói társadalom-kritika, mert nem szorosan tartozik ide és azt a látszatot kelti, mintha automatikusan üresedne ki a régi értékrend, a fogyasztósditól, a kapitalizmustól. Miközben a kapitalizmus nem cél, hanem eszköz az eleve romboló célú erők kezében és ezek tudatosan verik szét a hagyományos, a (volt) keresztény világban a keresztény értékrendet. De e téren úttörő és kezdetnek kiváló munka. Remélem, blogjaim kiegészítik néhány ponton.

Névtelen írta...

Csak kapkodom a fejem. Manicheizmus, Szepes Mária, gnosztikus Rudolf Steiner. Biztos, hogy ez ilyen durván és egyértelműen összefügg? És biztos, hogy ez mind torpedó a normális társadalom ellen? Mi a baj a Waldorf iskolákkal? /Füles/

Névtelen írta...

"Felmerül, hogy eszerint a kabbalisták tiszta spekuláció útján ténylegesen ismereteket, helyesebben sejtéseket szerezhettek a világ keletkezéséről, az anyag szerkezetéről, stb, vagy pedig a modern elméletek egy része nem a világról szól, hanem megalkotóik misztikus kulturális hátországáról???"---Most akkor a mai fizika az csak elméletek halmaza, vagy bizonyítva is van belőle valami? /Füles/

Névtelen írta...

msmil"a gnosztikusok hite szerint el kell pusztítani az anyagi világot, a földi, testi életet, hogy győzedelmeskedhessen a Fény"----Ez lenne hát a Waldorf iskola mögött? Én még mindig itt tartok. Ez a blog nekem egyre inkább egy véget nem érő nyűglődésnek tűnik. Maguk tesznek is valami pozitív dolgot az emberiség érdekében, vagy csak fanyalognak meg szörnyülködnek? /Füles/

Névtelen írta...

"Az ilyen homályos, érthetetlen fogalmazásba általában az ellenkezőjét csomagolja be, mint amit ájult tisztelői beleérteni vélnek..." ---- És Magukat mi védi meg attól, hogy ájult tisztelői legyenek valaminek? Valaminek amiről nem is tudnak, és csak szócsövei valami olyannak, ami a tudatus szándékukkal pont, hogy ellentétes? A Maguk tudatalattija befolyásolhatatlan? /Füles/

Névtelen írta...

Blogger Bobkó Csaba írta...
Ma, amikor a kukacok irányítják az almát, nyilvánvaló, hogy ez egy süllyedő hajó. Azonban eredetileg a kereszténység a judaizmussal való szembefordulásból született. Nem véletlenül nevezik épp Júdásnak azt, aki elárulta Isten Fiát a kereszténység alapító mítoszában. Júdás - Júda - Zsidó...
Amikor a II. vatikáni zsinat marranó deszantosai kivágták a katolikus tanításból ezt, azzal nem kiherélték a kereszténységet, hanem megszüntették. A Gál atya-félék derék munkát végeznek, de ha következetesek akarnak lenni, észre kell venniük, hogy az ellenség már ott a Vatikánban, ezt pedig nem mondhatják ki teljesen nyíltan.

2013. október 28. 9:08

--- Szóval maguknak ellenség kell! Nem lehet, hogy pont az eredeti keresztény tanokból kivagdalták a reinkarnációra vonatkozó említéseket? Miért lenne baromság a reinkarnáció? /Füles/

Névtelen írta...

Még egyszer ideírom, mert érdekelne:_____Magukat mi védi meg attól, hogy ájult tisztelői legyenek valaminek? Valaminek, amiről nem is tudnak, és csak szócsövei valami olyannak, ami a tudatos szándékukkal pont, hogy ellentétes? A Maguk tudatalattija befolyásolhatatlan? /Füles/

Névtelen írta...

" Miközben a kapitalizmus nem cél, hanem eszköz az eleve romboló célú erők kezében és ezek tudatosan verik szét a hagyományos, a (volt) keresztény világban a keresztény értékrendet. "
Csabikám, az eleve romboló célú erők kezében jó sok dolog lehet eszköz. Akár még te is!
Nem lehetne olyat csinálni, hogy mostantól ugyanennyi energiát fordítanál önvizsgálatra? Nem könnyű feladat, de azért nem reménytelen. Ha elakadnál, kérhetsz segítséget. Én mindenesetre biztatlak.
Bunyuska

Névtelen írta...

Bunyuska!
Mit foglalkozol ilyen fazonokkal? Minek külön ingerelni őket? Elvannak ők nélküled is.

Névtelen írta...

Bunyuska! Mit foglalkozol ilyen fazonokkal? Minek külön ingerelni őket? Elvannak ők nélküled is.

Névtelen írta...

az utolsó pár hozzászólásban látom, hogy a prolinak internet hozzáférése lett. : )

Bobkó Csaba írta...

Az ilyen hozzászólók nem annyira prolinak tűnnek (társadalmi státuszuk szerint), hanem a Makovecz csathoz így vagy úgy kapcsolódó egyéneknek, akik vergődnek, mert leleplezték a szektaideológiájukat. Szellemileg természetesen prolik. Az 50-es években pozícióba rakott prolik értelmében.

HT írta...

Kedves Csaba, meg kell mondanom mély benyomást tett rám a blogod. Crowley kapcsán egyébként nem hiszem, hogy valaha kém volt. Ha beleolvasol a világháború előtti írásaiba, akkor eggyértelmű szerintem, hogy ideológialag is azonosult a harmadik birodalommal. Véleményem szerint a kapcsolatainak hála szerezte meg a "kettősügynök" státuszt a háború után. Sok bátorság kell hozzá foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Igazából azonban nem lehet megérteni a mai világot ezen aspektusok figyelembevétele nélkül. Le a kalappal és sok szerencsét (és kitartást) a továbbiakban! HT

Bobkó Csaba írta...

Az első világháború alatti ál-németbarát ír mozgalomban való szereplését is ilyen ügynöki melójának tekintik és a Lusitania-ügyben is emlegetik a nevét. Nem mélyedtem el benne, de illik a képbe, hogy a háttérhatalmi kavarások és az okkultizmus szorosan kapcsolódtak mindig.

Névtelen írta...

Végigolvasva az egész cikk egy felháborítóan provokatív, HATÁSVADÁSZ, aljas, kicsinyes öszeesküvés elmélet! Véletlenül találtam a cikkre miközben Makovez Imre műveiről, épületeiről olvastam. Sátánista álépítész... :D :D :D először úgy éreztem hogy betonbiztos érveimmel cáfolnom kéne ezt a cikket. de hát lehet ezt komolyan venni?! :) könyörgöm! :D MR "ÉRTELMISÉGi szerző"! A HÍVED LETTEM! NYISD MÉG FEL A SZEMEM... :D UGYE VAN MÉG 1-2 ILYEN CIKK? :D ...

Bobkó Csaba írta...

Amint látod, van itt több is, mint 1-2! :-)

Névtelen írta...

Véleményem szerint a Crowley-féle "Hörusz" rejtett jelentése valójában, Széth, tehát itt is akárcsak a keresztnél, egy szakrális szimbólum de-szaklarizációs célokra való felhasználásáról, "fordított árnyék módjára történő utánzásáról" (R. Guénon: A szimbólumok megfordítása) van szó.
"Széth vagyok a káosz teremtője, aki villámlik a horizonton." (ó-egyiptomi sírfelirat) Hórusz egy szakrális szimbólum, olyan mint mondjuk Szent György, a Mindenség Rendjének földi harcosa.
A másik érdekesség, ami a tanulmányban szerepel az az "Új Kor"
eszme leleplezése, ami nagyon fontos,
hiszen a valódi szellemiség mindig re-szakralizál, míg a New Age igazából de-szakralizál.
Erről is ír R. Guénon:
"Hamis spiritualitás a spirituális megújjulással azonosítható és hamis spiritualitás az az "Új Kor", amibe minden eszközzel hajtják az emberiséget"
A harmadik megjegyzésem az életfával kapcsolatos. A lefelé tükrözés, egyrészt principális dualizmusra, tehát modernizmusra utal, másrészt a szakrális felfelé irányuló tartalom megfordítására..., harmadrészt a felfelé irányuló keresztben jelen van a lehúzó rész, de alárendelt szerepben, de ha lefelé tükrözöm, a tartalmat is megkettőzöm...
A másik "Új Kor" életfa a vízszintessel felfelé záró és lefelé nyitó, T alakú, fordított életfa, ami például a freudizmusra hajaz...

Névtelen írta...

a holland ficko se csinalt szepet a dozsa gyorgy uton, de most jogos a beszolasa a ligetre es leszolasa hadidra.

http://m.mandiner.hu/cikk/20150310_budapesti_projekteket_biralt_a_vilaghiru_epitesz

z

Bobkó Csaba írta...

Teljesen igaza van.

Bobkó Csaba írta...

Most felmelegítették Viktor ügynökügyét, pedig szerintem a belbiztonsági beszervezésétől még izgalmasabb kérdés a vakoló beszervezése. És erről pont Makovecz kapcsán lehet is írni. Tervezem...

Névtelen írta...

http://444.hu/2015/03/23/nem-remalom-volt-tenyleg-a-rettenetes-samandob-epulettel-megyunk-a-milanoi-vilagkiallitasra/

Bobkó Csaba írta...

Még véletlenül sem rettenetes menórával... :-)

Bobkó Csaba írta...

Látom, a mieink kommentelik a 444 cikkét... Gondolom, az is csak az álcázás miatt nem 666... :-)

Névtelen írta...

http://m.mandiner.hu/cikk/20150329_orfi_jozsef_szimbolumkupac

Bobkó Csaba írta...

Nem kell félteni ezt a fiatal építészt és építészkritikust! :-) Süllyed, elsüllyedt a hajó, a fedélzetről, vagy gyomrából kimenekült tanítvány nem győzi szidni, mintha rajta se lett volna... Jó hír ez nekünk, már nem vállalják az egykori katonák, már letépték vállalpjaikat, legalább egy letépte és szidja, a "makoveczi örökség" neki egy ...-kupac. Pedig milyen szép karrierről ábrándozott egykor azon a hajón... :-)

Névtelen írta...

a kabbala sefirotja:

https://youtu.be/ze_ie8Ctp60?list=PLqpcBFMcVt33DnjnViDCsgf5v1gQWsb2-&t=114

Bobkó Csaba írta...

Ezek a zeneipari fickók bele vannak buzulva a kabbalába. A legnagyobb baj nem is ez, hanem, hogy milyen hulladékot adnak le zene néven....