december 22, 2010

A HármaSHALOM "organikus" ötödik hadoszlopa

Ez mindennek a netovábbja...
Még a sátánizmust is lehet valamiféle lelki nyugalom megőrzése mellett leleplezni, de EZT...

Már régebben feltűnt Makovecz furcsa filoszemitizmusa.
"Lendva egy néhai Zala megyei kisváros, ahol rendkívül egészséges és gyönyörű szimbiózisban élnek magyarok és zsidók"

"Globalizáció, nemzetköziség, internacionalizmus – ezek hazugságok. Nem lehet a népszellemet mint realitást félretenni. Meghaladni lehet, de az úgy történik, hogy valóban magyarrá változom, valóban zsidóvá változom, valóban németté változom – és tudom, felfogom, pillanatról pillanatra átélem, hogy mi a magyar, a német, a zsidó vagy román népszellem.""Az Orbánhegyi út és a Stromfeld Aurél út sarkán van egy villa, amit egy Grósz nevű zsidó és családja lakott. A Grósz bácsiékat családostól együtt kiirtották, így a háború után az államé lett ez a ház. Változó káderek laktak benne, de mindig rendőr posztolt az ajtó előtt. Ma ez a ház a magyar miniszterelnöké, aki emeletet épít rá, mert az ezer négyzetméteres villa neki kicsi volt. Ez egy megvetendő, értelmetlen történet – egy senkiházi hólyag története, akinek semmi sem elég."


"Tehát például bizalomról, ami eredetileg az üzlet alapja volt, szó sincs. A kilencvenvalahány éves makói zsidó haverom úgy kötötte az üzletet a hagymás paraszttal, hogy megvette a legjobb helyen a dughagymát, odament a paraszthoz, azt mondta, hogy egyezzünk meg, Jani bácsi, ennyiért fogom megvenni. Év közben kiment megnézni, hogy tisztességesen kapálják-e, és azt mondja az öreg magyar, hogy nem fordult elő, hogy a zsidó azt mondja, hogy a kereskedelemben most ez van, és ezért nem tudok annyit adni. Az adott szó volt."


"Az egy szétvert város. A szlovákok nemcsak a lakóházakat és az utcákat döntötték romba lakótelep-építés címén, hanem ledöntöttek templomot és zsinagógát is. Mi a volt zsinagóga oldalán terveztünk egy panziót. Elővettük a fényképeket a régi zsinagógáról, és a panziónak a régi zsinagóga homlokzatát csináltuk meg, csak megcsavarva. El akartunk elhelyezni rajta egy táblát, hogy "Ezt az emlékképet a hűlt helyével szemben az elpusztított zsidó hazánkfiainak emlékére emeltük, X.Y.". Felhívtam a budapesti rabbit, hogy szentelje fel, találjunk erre egy alkalmat. Azt mondta, hogy nem ő az illetékes ebben, hanem a pozsonyi főrabbi. Elmentem a pozsonyi főrabbihoz, aki azt mondta, hogy ezeket maguk ölték meg, úgyhogy mi nem fogunk ezzel foglalkozni. A vége az lett, hogy kimentünk néhányan, és mondtuk, hogy ne haragudjatok."


" Ha az ember nem antropomorf módon közelít az építészethez, akkor abból indul ki, amiből a zseniális orosz zsidó, Malevics, amikor egy fehér négyzetet festett, és azt mondta, hogy ez a "túloldalt" sugározza át. Azt mondta, ebből a tartalmas semmiből kell kiindulni. Erre összeálltak egy csomóan, és ez volt a Bauhaus. Nem a kockológia a Bauhaus, hanem a sugárzása valami láthatatlannak. Ezt elfelejtette a modern építészet, és szélhámoskodik, utánoz. Szükség van tehát a megújításra, ami az én esetemben egy ókonzervatív dolog - az egyiptomi kultúrából kell merítenem ahhoz, hogy megelevenedjen a görög, és megelevenedjen az ózsidó. És így tovább a sumértól kezdve az egész ótörténet."


"Sokaknak nem ártana elmenni a Siratófalhoz, és megnézni azt, hogy az emberek hogyan dugdossák be a kis hézagokba a papír cetlijeiket, hogyan hajlonganak egy néhai templom falánál. Akkor megéreznék, hogy mit jelent egy olyan templom, amelyben valóságos képzetük van arról, hogy abban a teremtő isten lakik."
(utalás Salamon Templomára, a szabadkőművesek fétisére)

Az is feltűnt, hogy Makovecz és tanítványai (Inasai, Segédei és a már Mester fokozatig eljuttatott "kőműves" beavatottjai) milyen módszeresen rakják tele a magyar nyelvterületet és a magyarság számára szimbolikus helyszíneket többnyire stilizált, de jól felismerhető menórákkal:

Ócsa, Milleniumi emlékmű
"Ez az életfa, amely a sámándobokon szerepel, úgy is szerepel, hogy hét ága van, mint a zsidók Menórájának, de lefelé is ugyanúgy hétágú.
(a lefelé is hétágú pokoli menóra utalás a sátánizmusra)


"Makovecz Imre: Augusztus 20-án a legmagasabb pontra fölszereltek egy hétágú gyertyatartó- vagy életfa-formát – mindegy, az ugyanaz -, arra mindenki ráakasztotta a maga nemzeti színű szalagját a saját nevével, és azt a legmagasabb pontra fölrakták."
( a sevillai magyar pavilonról van szó, a magyar nemzeti ünnepet menórával ünnepelték...) 
 

 A magyar állam ezerévét is menóra jelképezi az organikusoknál...


 

 Menóra a százhalombattai templom bejáratán, LEFELÉ IS...

Rákattintva látszik a kállósemjéni temetőkápolna oltárának menóra-rajzolata, az illuminátus piramisablak előtt.
Mint a Pokoli Vakoló Sátán-Tanodája bejegyzésben elkezdtem ismertetni, Makovecz gnosztikus-antropozófiai-Luciferiánus nézetei terjesztésére és szabadkőműves szervezete építésére utánpótlásnevelő intézményeket, iskolákat hozott létre a Kós Károly Egyesülés keretében. Ennek egyik oktatási formája a Vándoriskola keretében nyári táborok, kalákák szervezése fiatal építészek, hallgatók számára, akik közösen építenek valamilyen kisebb, jellemzően szabadtéri létesítményt.
Az egykori "népi fürdők" rekonstrukciója egy szép dolog, csakhogy a keresztény bőrbe bújt és valódi tevékenységét itt is kenetes Jézusos-dumával álcázó "organikus" csapat nagyon ferde-szándékú feredőt épített a mit sem sejtő résztvevőkkkel. Csíksomlyón, a magyarság legismertebb, szimbolikus zarándokhelyén nem egy ártatlan lábáztató épült, hanem egy okkult, szabadkőműves-gnosztikus-Lucifer-Szentély beavatásra szolgáló rituális fürdővel, e sátáni felfogás zsidó szellemi gyökereinek látványos kihangsúlyozásával!!!


Madártávlatból egyből látszik, hogy ez egy JEL...
Omega?
Népies-rusztikus ministrand???
Nem, Lucifer-szentély!
 Pogány oltár két kőtömbbel (Boáz és Jákin Salamon temploma bejárata elől?) és az egyiptomi eredetű szárnyas napkoronggal. A napkorong tetején bájos kis Dávid-csillag...
A szárnyas napkorong Makovecz és szektája ajnározott jelképe, valamint az illuminátus-globalista háttérhatalom által irányított multi cégek kedvenc céglogó-eleme.

 Nem tudják, minek örülnek... 
A rituális fürdő HATSZÖGLETŰ medencéje, talán alámerítkezések, beavatási misztérium céljára.

"A kabbala szerint a Dávid-csillag hat ága és a hozzájuk tartozó hat kis háromszög megfelel a világ hat irányának, amelyről már korábban szóltunk. A csillag közepén levő hatszög pedig — akárcsak a menóra középső szára — a világ középpontját jelentő Istent szimbolizálja."


A tető tartódeszkái a Mindent Látó Szem köról Dávid-csillagot alkotnak.Ebben a készülő szerkezetben is el van rejtve egy Dávid-csillag.


Ugyanaz a csillag virágnak álcázva.Kultuszhely a szabadkőművesek kedvenc keltáinak menhirével (a kelták erről nem tehetnek...) és természetesen MENÓRÁVAL.

"Makovecz Imre: Augusztus 20-án a legmagasabb pontra fölszereltek egy hétágú gyertyatartó- vagy életfa-formát – mindegy, az ugyanaz "
A menórához vezető kapu felirata: Legyen meg a Te akaratod!

De kié???


Mindent Látó Szem a vesszőfonat csúcsán?
Az ablak "MÁRIA" feliratában ott rejtőzik a szabadkőműves körző a derékszőgű vonalzóval, kétszeresen is:

Boldog székelyek a Menóra körül.A Székelyföldet bekeríti egy hagymakupolás és egy Dávid-csillagos, menórás honfoglalás???
Ráadásul utóbbit az anyaországból érkező, óriási (becsapással szerzett) tekintélyű "organikus, hazafias építész" Lucifer-főiskolán képzett csapata terjeszti???

Voltak már "zsidózó székelyek", ez a csapat azon dolgozik, hogy megint legyenek?

Nemrég volt botrány Csíkszeredában, ahol Makovecz szintén épített egy okkult, gonosz szimbólumokkal MEGJELÖLT "katolikus" templomot, hogy az elsőáldozó gyerekekkel héberül énekeltettek:

Botrány - héberül énekeltek a csíkszeredai katolikus templomban (+videó, képek)


Már sokadszor botlok bele egy olyan szövegbe, ahol Makovecz látszatra elítéli az illuminátus  globalista pénzhatalom viselkedését, azonban valójában a tipikus szabadkőműves kettős beszéddel rejtjelezve helyesli, tetteivel, szimbolizmusával elősegíti. Ilyen volt például a dollár hatalmáról mondott kódolt beszéde, miközben az egydollároson szereplő piramist örömmel helyezi el épületein.


Építészfórum: "Szélsőséges, szürreális helyzet" - Interjú a hetvenéves Makovecz Imrével


"ÉF: Mit gondol arról, ami most Budapesten történik - hihetetlen léptékekben zajlik az ingatlanfejlesztés Csepeltől a Hajógyári szigetig -, merre halad ez a város?

MI: Ugyanazt gondolom, mint amit az irodaházakról. Körülbelül tízszer annyi iroda épül meg, mint amennyit elfoglalnak. Csak arra lehet gondolni, hogy idejönnek majd emberek és intézmények. Az nem hülye, aki megépít egy irodaházat, ami aztán öt vagy tíz évig üresen áll. Budapest regionális központ lesz, ahol éppen ezekre az irodaházakra és ezekre a lakásokra lesz szükség. Hogy mikor, azt nem tudom, én egy hetven éves öreg bácsi vagyok, akinek gőze sincs arról, hogy kik hogyan döntenek. Ahogyan van második Magyarország, úgy a nemzetközi világnak is van háttérkonstrukciója, ami természetesen tervez. Nem úgy, ahogy azt mi képzeljük, hanem másképpen, és nyilvánvalóan nagyon profi módon."

Igazából a Makoveczet Hazafias, Organikus Építészként, Nagy Magyarként "ismerő" (FÉLREismerő) közönség ezt olvasva csak hozzáképzeli, hogy az építész ezt a nemzetközi "háttérkonstrukciós" behatolást elítéli! Ő egy szóval nem mondta...
Tetteivel, szimbolizmusával  és a bejegyzés elején idézett rendszeres filoszemita kijelentéseivel, tanítványainak ez irányba orientálásával a látók számára egyértelművé teszi, hogy  

ő ezt a Dávid-csillagos-menórás honfoglalást kiszolgálja!!!

50 megjegyzés:

Névtelen írta...

Ha Makovecz ekkora szabadkőműves kollaboráns stb., akkor hogyhogy egyetlen bp-i terve sem épült meg?

Bobkó Csaba írta...

Nem egy budapesti épülete megépült. Pl. ő építette Gubcsi elvtárs villáját, de sokáig a Fidesz székháza is egy általa átépített (és ezzel jól elcsúfított) épületben volt.

Bobkó Csaba írta...

A volt Makona-irodaház, amit a Fidesz is használ, ha jól olvasom, most is:

http://index.hu/belfold/viszkoltfid0/

Ismert M. farkasréti ravatalozója is, melynek belseje egy ember csontváza belülről.

Névtelen írta...

Jobb lenne, ha valamilyen hasznos tevékenységgel foglalná el magát, kedves Csaba. Magának árt a gondolkodás. Ekkora nagy marhaságokat régen olvastam.

Vica írta...

Mondd, a Mária nevét ábrázoló betűkön hol van akár egyetlen derékszög is?....
Komolyra fordítva a szót, ekkora butaságokat régen láttam. Nem mennél inkább filozófusnak? kreatív vagy, de a valóság megártott neked.

Vica írta...

Bocsi, kimaradt az előzőből:
Mellesleg Mária nevének ábrázolása nem mai találmány. Visszamehetnél és megnézhetnél régi barokk épületekben/templomokban megtalálható, de nem mernék megesküdni, hogy középkori templomokban nem fellelhető-e.

Névtelen írta...

A normális ember manapság paranoiás.,,Érdekes,, dolgok vannak itt.Mindenki figyelmesen nézze végig még egyszer.Utána döntsön.Mit lát????

Névtelen írta...

HármaSHALOM - Csabi földim bazmeg:DDDD
Hogy lehet ilyen parában élni egyáltalán? Én ezt megérteni sosem fogom... de nem is akarom..


Dorka voltam ..

Bobkó Csaba írta...

Kedves Dorka, kérdezd meg pár távolabbi "földidet" (de olyat, aki szakértő és őszinte veled, pl. a Judapestes csapatból), hogy Makovecznél felismernek-e judaista motívumokat. Nyilván tudni fogják, hogy Makovecz neje zsidó származású és hogy elsőszülöttjét ezért nevezte Benjaminnak, aki főleg zsidó szerzőket fordít (bár Koestler nem is rossz). Nincs itt nagy titok.
Para sincs, tények vannak, jobb szembenézni velük.
És persze megvonni az illető pataki díszpolgárságát, bár nemsokára nem ez lesz a legnagyobb problémánk.

Névtelen írta...

Nézd Csabi. Makovecz épületei nekem sem jönnek be. Egyszerűen idegen tőlem a hajlítgatós építészet, és ez a sok megerőszakolt facucc is benne.Nem tetszik. Bár a művházat szeretem, de talán azért mert sok szép emlék köt oda.

DE mi a francot érdekel engem ha van vagy nincs benne judaista motívum, és hogy zsidó e a felesége.. Bármiben találok bármilyen motívumot ha rá vagyok kattanva valamire. Épp az a para, hogy gonoszat látsz ott ahol feleség van, gyerek van, emberek vannak. A nyakamban is lóg egy kis arany hamsa, ami szintén judaista motívum, és a keresztény páromtól kaptam, mert szép és mert tudta, őrülnék neki... ÉS?
Ha valaha is bárhol a világon akár Turul-kultúrkörbe vagy mit tudom én milyen magyar vagy keresztény jelképtől urambocsá motívumtól így paráznék... komolyan nem tudnék így élni. Lesném hogy kinek vannak magyar gyökerei.. hóha az ükapja térdekalácsát Koppánynak hívják, a menye pedig Kendének nevezte el elsőszülött fiát..A karikásostor bőrfonatáról a lélek befonására és leláncolására asszociálnék. Minden egyes magyar mögött látnám a gonosz birodalmát...(persze akit véletlenül nem kaptam rajta semmi szövetkezős világelpusztítós dolgon arról tudnám hogy ő csak nem tud a nagyok dolgairól vagy nem akarja elhinni... a kerítések vasán és az épületek homlokzatán kereszteket és vagy nagy H betűket látnék és messzemenő és nem mellékesen gonosz dolgokat látnék mögé....persze a piros fehér zöld színekben is végtelen lehetőség van a kombinációkra, de a korona képeiben is.. mindent lehet úgy magyarázni ahogy az épp rákattant agyam látja..

Mindenütt kereszteket látnék és azt vizionálnám hogy egy óriási keresztény összeesküvés, vagy a rózsa keresztesek keze van mindenben.. meg a pápa...Meg a Vonagabi.. Ehelyett lemegyek kedden és megnézem a Munkácsi trilógiát, és a többi képét, amíg módomban áll.

Amúgy az a baj , hogy okos emberke vagy, és jó kis dolgokat írnál de emiatt a zsidóparás hülyeség miatt idézőjelbe kerül az egész..komolytalan és publikálhatatlan lesz egy okos agyacska gondolatmenete a túlélésről.. azaz publikálható egy bizonyos kis körnek..

Kérem az Örökkévalót hogy vegye le a fejedről ezt a sisakot...Menj ki 2 hónapra Izraelbe ha megteheted, és végezz önkéntes munká. Örökre elfelejted az összes parádat... garantálom..

Emberek vannak Csaba , Jók és rosszak, meg jó-rosszak és rosszjók mert ritka a fekete és a fehér..
ebből kell kihozni a legjobbat, nem pedig ellenségeskedni kell olyanokkal akikről csak olvastál.. azt is rosszul és sajnálatos gonosz helyekről..

Dorka

Névtelen írta...

Eszembe nem jutottál volna, ha egy közös ismerősünk oda nem linkel a Facebookra..Én hülye meg felszívtam magam... de úgy kell nekem, minek olvasok hülyeségeket...
D.

sas írta...

a zsidók mióta sátánisták? ez valami új vallás amiről még nem tudunk?

Névtelen írta...

ja és a virágnak álcázott dávid csillag könnyeket csalt a szemembe köszönöm.. Én meg Mátyás királynak vagyok álcázva csak nem úgy nézek ki :D

Bobkó Csaba írta...

Kedves sas, nem rémlik, hogy azt állítottam volna, hogy a zsidók sátánisták. Viszont azt zsidó szerzőktől is tudjuk, hogy a zsidók között akadnak sátánisták. Javaslom pl. ezt: Singer: A Sátán Gorájban

Névtelen írta...

Tiszteletem kedves Csaba, de te nem vagy okes egeszen!! Vannak emberek akik megerdemlik, hogy kritikakkal illessek oket, ha meg nem igy volna, is mindenkinek jogaban all gondolatait kinyilvanitani.Ezzel szemben amit te muvelsz nem tudom mennyire helyenvalo,amint mar elottem is emlitettek barmiben meg lehet talani azt a szimbolikat, azt a negativ kritikat, amivel egy szemely,netan egy gondolatmenet ellen iranyulsz.Szamunkra (talan kijelenthetem hogy minden johiszemu szekely szemeben Makovecz egy olyan szemely aki elosegiti a magyar epiteszet minosegenek javulasat,visszaterest valamelyes szinten a termeszethez, es kitorni a "moder egyszeruseg" vilagabol, aminek tartalma igen csak elmarad egy szimbolikus, esztetikailag sokkal tobbet mondo epiteszet kepetol.A jelkepekhez visszaterve te is csak egy kritikus vagy aki probalja bolonditani az embereke, akinek nincs jobb dolga.Nem az a fontos hogy mi van mogejuk rejtve(mar ha van)hanem hogy az emberek hogyan viszonyulnak hozza.Ugyebar mi magyarok sem mindig Egy Istent imadtunk,regebbi temetokertekben meg mindig fellelhetoek a mar kereszteny sirkoveken a regi pogany jelkepek, megsem zavar senkit mivel a mi ortenelmunk, legyen az barmennyire is jo vagy rossz.

Névtelen írta...

Minel tobbet olvasok a hulyesegeidbol annal inkabb ugy gondolom hogy el kene kerulj egy kissebbsegbe valahova idegen nep koze hogy erezd meg azt amikor valamire buszke lehetsz, es tobbek kozott ezt Makovecznek es tarsainak is koszonheted akik adnak valamit ugy vizualis mint eszmei szempontbol a magyarsagnak, noha vannak akik kozombosek ezzel szemben, na de hat ez a vilag rendje, mindenkinek minden nem tetszedhet...lassan idegesitobb leszel mint a draga roman nacionalistak!!

Egy fejet fogo szekely.

Bobkó Csaba írta...

Kedves fejét fogó székely, te egyszerűen szerelmes vagy. Amíg tart a szerelem, a Szeretett Lény a legszebb a világon, hibáit nem látjuk. Ha valaki szól, hogy te, igazából elég csúnya a szerelmed, még tán meg is verjük az illetőt... És nem azért, mert rosszul látta.
MAjd jön még a blogon pár mű elemzése, javaslom a Krisztinavárosba tervezett "Szentek és Elkárhozottak Temploma" (!!!) terveit tanulmányozni az Országépítőben. Tudod, ahol a padlót tükörnek tervezte a Mester, hogy a kereszt FEJJEL LEFELÉ is tükröződjön, ahol a szentély a padló alatt szimetrikusan LEFELÉ IS MEGÉPÜLNE (ha az Egyház hagyná...), kitalálod, KINEK a tiszteletére???
És összevethetnéd ezt a szavakban is kimondott vallomással a számára LEGALÁBB oly fontos ALSÓ ÚR iránti vonzalmáról a "Számomra a Sötétség LEGALÁBB olyan fontos, mint a Fény" c. bejegyzésben:

"Számomra a sötétség, amivel kommunikálni kell tudni, LEGALÁBB olyan fontos volt mindig, mint a fény."

"A sötétségnek ebben a korszakában vajon nem kell-e a kereszténységnek befogadnia a Gonoszt - ahogy ő mondja - hogy a megváltás beteljesedjék?"
Ez egy ismert gnosztikus "hitelv", az ebben hívők uralják ma a világot és ezek a körök pusztítják hosszú ideje, többek között nekik köszönhetjük Trianont is.

Egy szélhámosnak pontosan olyan emberekre van szüksége, mint te: áldozatokra. Akik elhiszik a szép dumákat és az örömtől nem akarnak a felszín mögé látni. Akik bebeszélik maguknak/hagyják magukat megdumálni, hogy a király szép ruhában van, pedig amúgy ők is úgy látnák, hogy meztelen, de az mégse lehet, ha mindenki csodálja a ruháját...

Névtelen írta...

kellene irj Makovecz urnak es tarsainak egy levelet halabol, kifejezve epiteszetuk iranti rajongasodat, mivel ha nem volna nem tudom mivel toltened az idodet, meg szerencse hogy nem vessznek komolyan mert ha az a sok ember tudna arrol amiket irsz akik Makovecz templomaiban jar istentiszteletre, hat valoszinuleg nekedesnenek paran:P

Névtelen írta...

Na de ez pont erről szól! Ha megfontoljuk az ezen blogoldalon leírtakat, akkor arra jutunk, hogy mindenki, aki ilyen stílusú templomokba jár, megcsúfoltatik ezáltal. Ugyanakkor ez a sok "halál-rúna" elgondolkodtató, de szerintem betudható a zsidó-keresztény alapokon nyugvó Római Katolikus egyház judaizmusának, ami nem csak itt mutatkozik meg, hanem a templomokban énekelt énekeknél stb. Makovecz Imre kimondottan filoszemita, ez tükröződhet az építészetén, ebben semmi furcsa nincs. Másik dolog a szárnyas-napos ábrázolások. Sokszor a körben keresztet láthatunk, ez egy ősi jel, gyakorlatilag minden ősi kultúrában ott van, egyik népszerű jelentése "ahol Isten a világba lép" (ezért Jézust is szimbolizálja a keresztények számára). A szárnyak sokkal inkább emlékeztetnek engem a szentlélekre, de ha valakinek úgy tetszik, akár angyalszárnyak, vagy a turul szárnyai is lehetnének. Például a Csíksomlyói szentély engem kifejezetten egy, a szárnyaival mindenkit átölelő turulmadárra emlékeztet. A piramisok- és más egyiptomi ábrázolások is bevallottan konkrétan az egyiptomi építészetből merített motívumok, ez egyszerűbb magyarázat, mint az itt interpretált változat, és emellett teljesen hihető, a világon mindenhol etalonnak tekintik a többezer éve álló fundamentumokat. A piramis ábrázolása egyébként kifejezetten jót tehet az imázsunknak, tudja az ember, ha olvasott a visocoi piramisokról. Az illuminátus piramisablak azért tényleg gyanús lehet. Az itt bemutatott virág-ábrázolás csík megyében a népművészet egyik alap motívuma, nem pedig egy stilizált hatágú csillag. A fürdő hatágú csillagos tetőszerkezete egy picit engem is bosszant, mert én nem vagyok filoszemita, viszont a fenti magyarázat erre is simán passzol-sajnos. Ettől függetlenül az ember csak járjon nyitott szemmel a világban!

Névtelen írta...

Kedves Csaba!

Személy szerint én nem lepődöm meg, ha ilyen összetett szimbólumrendszerrel találom szembe magam. (mágikus jelek, alkímiai szimbólumok, szakrális geometria…stb). De nemcsak Makovecznél, hanem elődeinél is megfigyelhetők: toroczkai wígand ede, kós károly…vagy menjünk még előbbre egészen a hun építészeti stílusig, ami megtalálható a Kárpát medencétől egészen Dunhuangig. Mind természeti tiszta mágián alapszik. AZ, a tény, hogy a magyar jelrendszerben megtalálhatóak, azok a jelek, amik a szabadkőművesség is használ, illetve a kabbalában, az lassan az alapműveltség kérdése, mint a hitrendszeré. Hiszen a mágikus tér-képírórendszer, ezen a földrészen is, ugyanúgy működik, mint az indiánoknál vagy a perzsáknál. Mert fehér, vagy fekete mágia önmagában nincs, csupán a szándék iránya van jelen. Tehát, ne ijedjünk meg, ha egyiptomi, sumer, iráni, taoista, vagy éppen indián jelekkel találkozunk a magyar népművészetben. Ugyanis működik egy bolygószintű kollektív tudat, amivel a mai tudomány már nagyban foglalkozik. De erről most nem beszélünk.
Tisztázzunk pá dolgot.
Alkímia, más szóval kémia, szebben: átváltozás-tan. Ha az ember főz, az is alkímia. A tűz és víz közé kerül egy vékony anyag, ami által létrejön egy összetett hatás, elindul egy folyamat, ebből lesz egy jó leves.  Ennyire egyszerű. Egy magasabb szellemi indíttatásra elindul egy folyamat, ami a matériát átalakítja. Ennek a folyamatnak a megértése adott egy fajta szellemi tisztaságot, nemcsak a szkíta aranyműveseknél, hanem a hun-örmény alkimisták zománcműhelyénél is, ahol a szent korona készült. EZ a mágia lényege a természeti erők meghívása egy alkímiai táncra. Ahol a belső a külsővel, a Lent a Fenttel találkozik.
Magyar mágia: A magyar agy: agyar ma, illetve a magyar agyara: agya. Tehát a magyar mágia egyfajta szellemi tevékenységgel függ össze: magyarul kellene „gondolkodni”. Ezt idáig nem nagyon sikerült használni.
Viszont amit írsz, az elgondolkodtató, csak éppen fordítva, azt hogy az életfának vannak ágai és lefelé is, az nagyon jól tükrözi a hermetikus mágia alapját, ami az őseink gondolkodásának alapja. Az, hogy a menórára hasonlít az életfa, amit Makovecz épített, az csupán az ő oldalukat buktatja le. Mégpedig azt a tényt, hogy tisztában vannak a hun-magyarok örökségével és jelképrendszerével és ezt jól kisajátították és nem „fehér” módon használják. Amúgy a te tájékozatlanságodról üvölt sokszor ez a fenti iromány. Az életfának hét ága van, ezt a magyar népmesékből is tudnod kellene. A többi hibád is kábé ilyen hatalmas baklövés, arról nem beszélve, hogy a dávid –csillag, nem tartozik egyetlenegy népcsoporthoz sem (csupán egyesek kisajátították, mint az indiai szvasztikát is a 2. világháborúban) …de nem sorolom fel. Drága az időm. Önmagában egy geometria, ami hatágú: működik… az a dolga. Mellesleg egyiptomból származik, ha már ragaszkodsz a „közelítésekhez”.
Amúgy ezt a iSTeN –SáTáN dolgot úgy ahogy van felejtsd el. Ezt a dualista világképet nem a magyar emberre szabták ki, ez a gondolkodás szintén nem „tiszta” szellemre vall, hanem egy megosztottságtól szenvedő hétköznapi elmére. Kérlek, tisztítsd meg elmédet ezektől a programoktól, beépített gondolatmintáktól, mert nagyon nehéz életed lesz. Bajt találni, ott ahol nincs, viszont ezáltal negatív információt létrehozni valakiről súlyos vétek.
Makovecz Imrét csak tisztelni lehet, mert ebben a korszakban sikerült neki tudatosan, olyan mágikus hun építészeti elemekkel és jelképekkel építeni, ami fent tudott maradni.
Én pedig kedves író, arra kérlek téged, hogy kezdj el valóság- és tudatismeretet tanulni és a magyar ősi hit és rovásírást tanulmányozni. Mert, ha igaz, hogy a rovásírás az emberiség első írásrendszere, amiből az összes többi létrejött, akkor az a sanda gyanúm, hogy a héber és a székely rovásbetűk között is fogsz hasonlóságra lelni. viszont, akkor ne kezdd el híresztelni a székely rovásírásról, hogy freemason-ös, mert jól kifognak röhögni, mint az imént. Amit írtam, jó szándékkal írtam és építőjelleggel, ahogy a dolgok vannak. Tartsd tisztán a tudatod. Áldás!

Névtelen írta...

Miért kell minden szépbe belerondítani csak azért, mert igaz magyar?

Bobkó Csaba írta...

Abba, ami szép és igaz magyar, valóban bűn belerondítani. Ezt a bűnt követte el Makovecz és tanítványai, ezért kell őket leleplezni.

Bencsik Tibor írta...

Hát Csabika Drága!

Nálad kéz a kézben jár lucifer és Ármány (ördög és sátán, de nem esik jól leírni a nevüket és rájuk gondolni sem). Hogy kioltsam őket: Dicsőség a Mennyben Istennek és békesség a Földön a jóakaratú Embereknek!
Az okoskodás(lucifer) és a teremtett világ csodájának elutasítása(Ármány) járnak itt biza kéz a kézben.

Ahogy látom itt viszont a belülről féregként rágni szét klasszikus esetét kisérled itt újra, meg újra. A zsidózás álcája alatt próbálsz bekerülni a nemzeti körökbe, hogy ha már bent vagy féregként rágd a magyarság életfáját. Mint a hozzászólásokból látszik, csekély sikerrel.
Persze sok trükköt alkalmazol, hátha valamelyiken fennakad a gyanútlan, kevéssé tájékozott, "kereszténynek" kondícionált: Pl. a szimbólumok ide-oda rendelése, "bűnösnek" nyilvánítása, csak mert pl. a szabadkőművesek is használják.

Röviden szólva csak önmagadat leplezed le, amennyiben egyáltalán valós a neved.

A hozzászólók bővebb kitekintéséhez ajánlanám Z. tóth Csabának egy (nehezen olvasható) írását amelyben a Doktor Lucifer és Ahrimán írását részletezi.

A fény erői legyenek velünk!

Bencsik tibor

Névtelen írta...

Pedig ez nem hülyeség...ÉBREDNI KELL!

Névtelen írta...

Nem volt energiám ezen a késői órán végigolvasni a hozzászólásokat, így nem tudom, valaki említette-e. Csak annyit szeretnék írni, hogy Csíkszeredában a Szent Ágoston nem a Makovecz-templom. A Hevenu... meg a Szent Ágostonban hangzott el elsőáldozáskor. Csak hogy a tényeket ne keverjük.

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, de nem is írtam, hogy abban a templomban történt.

Névtelen írta...

Kedves Csaba!

Az a legnagyobb gond, ha a butaság szorgalommal párosul. Ez a jelenség nálad észlelhető, sőt egyre inkább te keveredsz gyanúba. A kijelentéseid, felvetéseid, nem hogy nem meggyőzőek, hanem eléggé nagy tájékozatlanságra és korlátoltságra utalnak. Kevered a szezont a fazonnal, ahogy egy jó párral előttem írt ember megfogalmazta.
Sajnálom, hogy energiáidat pusztításra és zavarteremtésre használod. Egy kis hegyi levegőt javaslok neked. Kérlek kezdj el mások javára válni, hogy értelmet nyerjen létezésed.
És a legfontosabb: Amit/amihez nem értesz, azt ne kezdd el lerombolni. A legjobbakat kívánom!

Bobkó Csaba írta...

Ennyi betű és semmi konkrétum nem fért bele...

Névtelen írta...

Kedves Csaba!

A tiédben aztán semmi konkrétum nincs, csupán a műveletlenséged és a mára sajnos tipikussá vált magyar gondolkodás, hogy amit nem értesz, attól félsz. És amitől félsz azt támadod. Legközelebb is te szúrod a kést a honfitársadba, mint az imént. Aki népünk szellemi halálát kívánja, annak elég ölbe tett kézzel várnia, mert te helyettük is dolgozol!
A nemtudás és a félelem az amivel sakkban tudnak tartani minket. Benned mindkettő megvan. Jó szolgálatot teszel nekik! Amúgy a sötétség és fény valós fogalmáról kéne venned egy pár tanórát, de isten ments, hogy valami judeo-keresztény fundamentalistától, mert azzal nem mész semmire.

Bobkó Csaba írta...

Kedves "névtelen" (érdemes lenne nicket választania minden hozzászólónak), az én tudásom a gnosztikus nézetekről valóban minimális és ezt a keveset is kényszerből szedtem össze eddig, mert próbáltam megérteni, mi áll ezek mögött az ocsmány, emberellenes álépítészeti támadások mögött. Itt és a két testvérblogon haladok apránként a mozaik összerakásával. Világunk mai, pusztulás előtti állapota nagyrészt ennek a gnosztikus-sátánista eszmei alapokon álló felforgató vonulatnak köszönhető, amelynek különféle irányzatai általában a becsomagolás mesterei. Ahogy Marx kiválóan hitette el milliókkal, hogy az ő illuminátus-kabbalista sátánizmusuk az elnyomott dolgozók felszabadítására irányul, úgy a hazai "protestáns"-kur(v)uc, majd abból kifejlődő "újpogány", de minden máz alól kivillanóan gnosztikus irányzat sikeresen szédíti el a hazafias beálljtottságú közönség egyre nagyobb részét. Természetesen a háttérhatalom, mint mindig, mindkét vasat maga tartja a tűzben, tehát a katolikus egyházat is rég elfoglalta.

Ez az egész hazai sámánkodós-"magyaros" szédítés a rovásírás kultuszával, az ál-népmesei, népművészeti motívumaival, a fanatikus ős- és rokonkereséssel tipikusan a gnosztikus-vakoló-világszétverő körök diverziója, szellemi kábítószer gyártása.
Alapvetően pedig a tisztán látók számára jól felismerhetően a zsidó "választott nép"-eszme magyar kiadában való utánzása. E szélhámos-felforgató guruk, Pap Gáborok, Makoveczek, Varga Csabák stb. szerint mi, magyarok vagyunk Isten Választott Népe.
Érdemes megkaparni az ezt a kábítószert terjesztő köröket, általában szabadkőműves zsidókra bukkanunk a felszín alatt, mint Makovecznél is.

Akik itt kritizálnak, álljanak ki (nickkel) és vitassák meg velem, vagy bárkivel, hogy szerintük Makovecz és társai vakolók-e (Makovecz már csak volt) és az egyetemes és magyar történelem ismeretében ez mentegethető-e bármivel, fénnyel, Ahrimánnal, stb. A hazafias közönség e gigantikus átverésének célja az, hogy a hazafiakat újra meg újra manipulálhassák, egyéni és nemzeti céljaikkal szembeni, öngyilkos cselekvésre mozgósíthassák, mint a kuruc országpusztítások, vagy az 1848-as illuminátus marxista forradalom idején, melyek fokozatosan a zsidó uzsoratőke uralmának akadályait takarították el a "feudális" (tehát fenntarthatóbb, magyarabb, a kizsákmányolásra még immunisabb)hazánkban. Még mindig van mit rombolni, tehát még mindig kábítják a hazafiakat a "gonosztikusok".

A szellemi kábítószeres szektatagok fanatizmusát nem kell bemutatni, hogy az elkábítottak képesek megverni, vay akár megölni is szektavezéreik és Szentjeik bírálóit, az magától értetődik. Ez indoktrinációjuk, programozásuk egyik fő célja...

Névtelen írta...

Véletlenül találtam rá a fenti hozzászólásokra, amelyek nagyon jól megfogalmazzák, amit már máshol én is megpróbáltam.
Az Ön által felsorolt "tényeket", bármennyire is szeretném, egyszerűen nem lehet cáfolni, mert légbőlkapottak és rossz szándékú félremagyarázáson alapulnak.
Ön sokkal többet feltételez a Mesterről és rólunk, mint amik vagyunk. Ha venné a fáradtságot és személyes kapcsolatba lépne velünk, akkor igen sok (blogírásra fordított) időt megtakaríthatna, amit lelkigyakorlatra, vagy mások segítésére fordíthatna.
Mi ezt tesszük, segítünk a rászorulókon, és igyekszünk megteremteni egyfajta szellemi-lelki hátországot, de ismétlem, az Ön által vázoltaknál jóval egyszerűbb, mondhatni együgyűbb módon.
Csak kérni tudom, hogy változzon át az Önben lévő rosszindulat a szerető megismerés energiájává.
Tisztelettel:
Egy Építész

Bobkó Csaba írta...

Kedves Építész, Önöknek nem lelkigyakorlatokkal kéne foglalkozni, "szellemi-lelkihátországot teremteni" MÁGIÁVAL, hanem el kellene kezdeniük rendes épületeket építeni... Építészek ezzel tehetnének a legtöbbet a hazáért.

Névtelen írta...

azért említhetne egy jó épületet is, hogy tudjuk, mit tart Ön annak.

Bobkó Csaba írta...

Szóval nem olvasta a blogot... :-)

Bobkó Csaba írta...

A blog legelső bejegyzése jó összefoglalója annak, mi kifogásom volt Makovecz tevékenysége ellen évekkel ezelőtt, amikor még nem is feltételeztem róla sátánizmust.

http://ordoguzo.blogspot.com/2009/10/nem-mind-arany-ami-fenylik-makovecz.html

Benne van az is, mit tartok jó épjtészetnek és megadok linkeket az ideálomat legjobban megközelítő mai építészethez. Igaz, utóbbinak van minimális átfedése a hazai Makovecz-iskolával, pár M-tanítvány épjttett például illuminátus piramis-formájú esőbeállót egy angol parkba a Trónörökös Alapítványának szervezésében, igaz, azt a helyi Modernizmusellenes Felszabadítási Front harcosai rövid időn belül fel is gyújtották...
A Trónörökös alapítványi emberei is tévednek néha, vagy beépültek oda is szabotőrök.

Mindenesetre a vitát (ha lesz) az idejáró makovecz-tanjtványok kezdhetik a legelső bejegyzés alatt is, a sátánizmust még nem érintve.

Vagy megvitathatják ezt a pár gyakorlati gyorskritikát is:

http://ordoguzo.blogspot.com/2010/11/par-makovecz-mu-gyorsertekelese_09.html

sötétségűző írta...

Csabikám!

Sok az öncélú betűvetés és semmi konkrétum nincs benne Csabika!
A tény az, hogy a jehovista tanús világnézeted nagyban keveredik a paranoid idiotizmusoddal. Komoly kultúrtörténeti és fogalom értelmezési hiányosságaid, zavaraid vannak. Kiskovácsi-ban sok szeretettel várják az ilyen eseteket, ha egyáltalán befogadnak. Mindenesetre kezeltesd magad!

Névtelen írta...

Itt néhány hozzászóló kifejtette, hogy ősmagyar szimbólumokat használt Makovecz. Ha az ősmagyarok vallásának, a magyarok istenének építkezett, akkor miért akart katolikus templomot? Nyilvánvalóan nem a katolikus értékrendszert követte. Akkor miért volt fontos beépülni a katolikusok közé? Majd a nagy zseni Építész megreformálja az Egyházat? Miért hangsúlyozta ki a menóra és az életfa megfeleltetését? Miért tett ősmagyar szimbólumokat keresztény épületekre? Ráadásul azokból is leginkább azokat, amit a szabadkőművesek is használnak, akik tényleg szeretik az olyan szójátékokat, mint a HármaSHALOM, vagy PIIGS.

Jani

Bobkó Csaba írta...

A menóra és az "ősmagyar" életfa kérdésével erősen foglalkozik a legújabb bejegyzés, a Kabbalista Makovecz.
A KItalált Újkoron tervezek több bejegyzést is a modern kor, a (kabbalai alapú) "felvilágosodás" jellegzetes jelenségéről, az "őstörténet-gyártásról", a vakolók által elindított újpogány mozgalmakról a szétveréseiknek akkor útjában álló katolikus egyház elleni háborújukról.
Hogy mi az ősi magyar népmesei hagyomány, azt nemigen tudjuk... Az biztos, hogy amire Makoveczék hivatkoznak, az túlnyomórészt Benedek Elek írói munkásságának terméke, őt, aki Jászi Oszkárral közös páholyban vakolt, kortársai egy része élesen kritizálta, amiért nyugat-európai vakoló sztorikat "magyar népmesék" néven adott közzé, nagyvonalúan mellőzve adatközlői regisztrálását. Ezek után már saját neve altt közölt újabbakat, mint "Benedek Elek népmeséi".
A reneszánsz óta van egy leszivárgása az okkultista elitkultúrának a népi kultúrába, szép számmal akadnak hamisítások is, amivel nem akarom azt mondani, hogy például a gnosztikus-kabbalai hagyományban ne lennének valóban ősi és világszerte elterjet folklórelemek, ősi tudáselemek. Nem minden automatikusan negatív, káros a Kabbalában sem. Azonban Makoveczék tudatosan hazudtak arról, hogy az ő kabbalista-vakoló maszlagaik ősi népi örökségünk lennének.

Névtelen írta...

Látod Csaba, ez történik akkor, amikor egy felébredt ember mint te, még jóval alacsonyabb tudatossági szinten lévő embereknek próbálja ezt elmagyarázni. Egyszerűen nincsenek még rá felkészülve. A judaizmus 90%-a sátánizmus. Az atlantiszi halálisten neve: Azrael. Nem véletlenül... Sokan nincsenek tisztában a szimbólumokkal, de aki már meditált (úgy rendesen valaha is), vagy csak hallott olyasmiről hogy reiki vagy pránanadi, vagy mélyebben foglalkozott ősi kultúrákkal, tudja miről beszélek. Egy sátánista szertartásban nem azért rakják oda az 5 ágú csillagot, mert valakinek az volt szimpatikus pár évezrede. Persze sok mindennel óvatosan kell bánni, a zsidó (mivel sátán) szereti arról is elhitetni, hogy a "saját szerzeménye", ami nem az övé... Akinek pedig nincs kellő személyes tapasztalata a zsidóról - pláne ha feleség vagy élettárs - jobb ha nem szólal meg.

Bobkó Csaba írta...

Úgy tűnik, az itt reagálók egy része nem alacsonyabb tudatossági szinten van, hanem híve a sátáni kultusznak.
Miben szerepel ez az atlantiszi halálisten? Teozófia? Antropozófia?

Névtelen írta...

ennyi...

Névtelen írta...

És az a zsidó, aki x-et tesz képviselő jelöltje nevéhez, az meg titokban keresztény...

Bobkó Csaba írta...

Van egy pár budapesti épülete. Kár, hogy nem igaz, hogy egy sem épült meg.

Bobkó Csaba írta...

A M.I. által menórának ie emlegetett szefirotikus életfa kicsit beljebb van a zsidó misztikára emlékeztetésben, mint az x a keresztre emlékeztetésben...

Névtelen írta...

" Ha az ember nem antropomorf módon közelít az építészethez, akkor abból indul ki, amiből a zseniális orosz zsidó, Malevics, amikor egy fehér négyzetet festett, és azt mondta, hogy ez a "túloldalt" sugározza át. Azt mondta, ebből a tartalmas semmiből kell kiindulni. Erre összeálltak egy csomóan, és ez volt a Bauhaus. Nem a kockológia a Bauhaus, hanem a sugárzása valami láthatatlannak. Ezt elfelejtette a modern építészet, és szélhámoskodik, utánoz. Szükség van tehát a megújításra, ami az én esetemben egy ókonzervatív dolog - az egyiptomi kultúrából kell merítenem ahhoz, hogy megelevenedjen a görög, és megelevenedjen az ózsidó. És így tovább a sumértól kezdve az egész ótörténet."

Vajon egy ilyen rendkívül művelt, bár mégoly judeofil, ember számára hogyan lesz a katolikus lengyel származású Malevicsből - aki, sok egyéb mellett, emiatt is kakukktojás a modernista pantheonban - "zseniális orosz zsidó".
Azt, hogy ő mit is akart a fehér négyzetével, a modern építészet nem elfelejtette - soha egy kukkot nem értett belőle. A bauhaus voltaképpen ezen képének egy fatális félreértésére épült, és ezt, ha jól rémlik, ő maga kifejezésre is juttatta. Mindenesetre, számára a "szupremativizmus" konklúziója végül figurális, urambocsá' korareneszánsz festményekben csapódott le. (Bár ezt a hivatalos művészettörténet mellékesnek tartja: nyilván megbolondult)

Egy szó mint száz, számomra ez az egy idézet is elég lenne ahhoz, hogy ne tartsam túl nagy problémának, ha megkapargatod a "mester" hagyatékát.

Bobkó Csaba írta...

Én Lengyelországban élek és tanúsítom, hogy amikor lengyel zsidó szervezetek azt állítják, hogy a mai lengyelek kb. negyede legalább részben zsidó származású, ebben nem lehet nagyságrendi tévedés.
Ez a netes forrás is úgy tudja, hogy Malevics szülei zsidó származásúak voltak:
http://www.leninimports.com/kasimir_malevich.html
"Parents were Polish Jews. "
Bár nem gondolom, hogy valakit a származása alapján kellene szeretni, vagy utálni.
Mindenesetre Makovecz, mint egyfajta önkénteszsidó ezotéria-mániás, elég tájékozott volt, hogy ki zsidó és ki vakol.

milesanonymus írta...

(Hm... rájöttem, hogy kell nevet írni, úgyhogy írtam.=D)

Nos, éppen Malevics tekintetében valóban jelentéktelennek tűnik, ellentétben néhány kor- honfi- és kartársával, akikről viszont mindig is köztudott volt zsidó származásuk, hisz valamilyen módon meg is jelent munkásságukban (Chagall, El Liszickij).
Egy biztos: ha zsidó is volt, ez se neki, se más számára nem volt fontos. Épp ezért lepett meg ennek ilyen keresetlenül határozott kijelentése.
Ez guglizásra indított, és mivel én nyilván nem voltam elég elszánt, csak eddig jutottam:
http://www.kazimir-malevich.org/biography.html
Engem ez is meglepett, mivel munkássága alapján meg voltam győződve arról, hogy orosz, de főleg, hogy pravoszláv, hiszen az ikonfestészettel való mély, és az adott körülmények közt jóhiszemű kapcsolata, számomra legalábbis, nyilvánvaló.
Edukációm során kétszer is végigrángatták elmémet a teljes kanonizált művészettörténeten, és zsigeri modernizmus- (és kanonizáltművészettörténet-) ellenességem érzékennyé tett az olyan momentumokra, melyeket csak recsegve-ropogva lehetett az építménybe illeszteni. Malevics egy ilyen momentum.

Hogy a nagy építőmestertől való eme idézet többi részéről is szó essék, hát ő pont ezt, a csak rendkívül nagy fúgákkal összepasszintható kötelezőt tárta elénk fesztelenül elegáns, mondhatni hézagmentes és immáron megkérdőjelezhetetlen formában, hogy aztán amit ehhez, mint "ars poetica", hozzátett az a konfúzió olyan markáns elegye legyen, amihez kétségtelenül nagy tehetség kell.

Mert akkor most, hogy is van?: a bauhaus sugárzása valami láthatatlannak, aminek tagjai ugyan éppúgy nem értették Malevicset mint az otthoniak, de azért összeálltak sugározni, hiszen mégiscsak teozófusok voltak. Na ezt felejtette el - az ezek szerint csak hozzájuk képest modern - építészet amit meg kell újítani, és hát mi mással, mint újra csak a teozófia szinkretista őrületével óegyiptomistól, ózsidóstól.
Aztán mindez majd megmenti a magyarságot miközben polkorrekt, de még ám katolikus is.

Amennyire én tudom, ezt lehet par excellence posztmodernnek nevezni. Nincs ebben az égvilágon semmi organikus, pláne nem hagyomány. Viszont sötétség az igen. És ez csak egy bekezdés!

Olvasgatom már egy ideje a blogjaidat, és különösen a hamis történelmest rendkívül üdítőnek és tanulságosnak tartom (meglepőnek azért nem, mert a nagyobb összefüggésekkel tisztában vagyok egy ideje). Azonban ezt az ördögűzést eddig egy kicsit túlzásnak éreztem. Eddig.Bobkó Csaba írta...

Még tervezek pár dolgot. Katolikus nem akart igazán lenni Makovecz, a katolikus egyház a Dönme-módi szerint a szétrágandó alma volt neki, a kukacnak, erről a programról a kitalált újkoron írok, e blogon pedig idézem Makovecz tervét a százhalombattai templom kapcsán, hogy hogy lehetne "átvenni" az egyházat a kihaló katkó papoktól megbízható steinerista kezekbe. Valóban sokan ismerték fel Makoveczben a posztmodernet, ezt építészeti szaklapokban is leírták, nem mintha sokra becsülném e lapokat. Nekem Malevics tevékenysége TIPIKUSAN zsidó frankista nihilizmusnak tűnik, nem az ikonszerű bumfordi-reneszánsz dolgai, hanem a fehér alapon fehér négyzet, meg a többi. Amúgy a pont a négyzet közepén régi kabbalista jelkép. Szerintem számjt, hogy zsidó volt, illik ez a 20. századra elzsidósított modern kultúra-elméletbe, amit MacDonaldtól lopott Slezkine, lásd szintén a kit. újkoron. A Sötétséget szolgáló hülye művészek közül nem egyben én is látom az érzékeny alkotót, pl. Frida Kahlo, stb, nem fér a fejembe, mitől álltak ezek ilyen arányban a rombolók szolgálatába.

milesanonymus írta...

Távol álljon tőlem, hogy kössem az ebet a karóhoz, meg az is, hogy indokolatlan mértékben tűnjek rasszistának, de a néplélek az néplélek.
Zsidók ilyeneket nem szoktak festeni, főleg ha épp annyira nem "trendi", mint adott esetben:

http://uploads3.wikipaintings.org/images/kazimir-malevich/portrait-of-artist-s-wife-n-a-malevich-1933.jpg

http://uploads5.wikipaintings.org/images/kazimir-malevich/girl-1932.jpg

http://uploads7.wikipaintings.org/images/kazimir-malevich/portrait-of-man-1933.jpg

http://www.dailyartfixx.com/wp-content/uploads/2010/02/Female-worker-in-Red-Kazimir-Malevich-1933.jpg

http://www.artsunlight.com/artist-photo/Kazimir-Malevich/portrait-of-artist-s-wife-n-a-malevich-by-Kazimir-Malevich-0065.jpg

Ezek utolsó éveiben készültek, és persze "művészettörténetileg teljesen jelentéktelenek".

Zsidók, ha már figurálisat festenek, ilyet szoktak:

http://www.museumsyndicate.com/artist.php?artist=235

http://www.modigliani-foundation.org/

Ettől függetlenül nekem Malevics se kutyám se macskám, pláne nem dőlök kardomba, ha mégis zsidó volt.
"Tipikusan zsidó frankista nihilista" azért volt körülötte épp elég akkoriban, el is hajtották végül a fenébe. A "művészettörténetnek" is csak a fehér négyzet miatt kell, mert az "mérföldkő", hogy miért festette, az nem érdekli őket.
Mint ahogy ezekben is csak az érdekes, hogy milyen "modernek":

http://kaidi-thinctank.blogspot.hu/2011/11/hindu-trantra-painted-paper.html


milesanonymus írta...

A végül végsőkig szekularizált Európában a szó eredeti értelmében vett Ars megszűnt létezni, mivel egy organikus társadalomban épp azt a két dolgot volt hívatott összekapcsolni, melyeket végül elszakítottak egymástól. A Mennyeit, örökkévalót a földi, múlandóval. Ezt szimbólumok láthatóvá, megfoghatóvá, megélhetővé tételével érte el. Egy valóban tradicionális világban egyetlen egy tárgy sem készült csak használatra, vagy csak "dísznek", minden valami Szellemi tartalom megragadhatóságát is szolgálta. Hogy mennyire egybeeshetett a szimbólum által közvetített tartalom a kézzelfogható valósággal, azt manapság Európában esetleg valóban hithű katolikusok, és pravoszlávok érthetik meg az Eucharisztia kapcsán.

Mondhatjuk, hogy a különböző mesterségek egy élő társadalom lelkét jelentették, mely a szelleme és teste közti kapocs. Ezt a feladatot olyan emberek tudták ellátni, akiknek ehhez megfelelő pszichikai energiáik és érzékenységük volt. Persze megvoltak a különböző biztosítékok, hogy valóban tiszta forrásból közvetítsenek, . Minden mesterségnek létezett saját beavatási láncolata, mely az adott tevékenység - nyilvánvalóan nem csak manuális - mesterfogásait örökítette át. Egy-egy ilyen láncolat (céh) mennyei adományként őrizte az idők homályán keresztül az időfelettiségig visszavezethető „operatív” hagyományokat. Másrészről viszont, szorosan alárendelte magát az aktuális szellemi elitnek – papságnak, illetve a Legtisztább Forrásból általuk közvetített doktrínáknak.

Ez a struktúra a modern korra maradéktalanul felszámoltatott, sőt maradványai, "tetemei" a további rombolás szolgálatába állíttattak (lásd modern szabadkőművesség). Azonban az ilyen feladatra hívatott emberek ma is megszületnek, és rendszerint modern életünk azon szegmensében próbálnak érvényesülni, amit „művészeti életnek” neveznek. Ebben persze manapság javarészt olyanok tevékenykednek, akik az általad is feltárni kívánt romboló folyamat többé-kevésbé tudatos munkásai, illetve „megélhetési bűnőzőkénti” terjesztői. Azonban az Ars eredeti, hiteles műveléséhez is szükség volt nem kevés médiumi képességre. Azoknak jórésze, akik valaha tökéletesen űzték volna mesterségüket, ma, hiteles doktrínák híján, illetve jobbára azok ellentéte, paródiája által vezettetve a legjobb szándék ellenére is a rombolás kiszolgálóivá válnak. Kivételes intuíció – ha tetszik, kegyelem – szükségeltetik már valami kevésbé romboló létrehozásához is, pláne olyasmihez, ami a körülményekhez képest valóban tiszta tartalmat képes felszínre hozni.

Éppezért, ha valami ilyesmit látok, a magam részéről hajlandó vagyok bizonyos mértékű tiszteletre. Már csak bajtársiasságból is.