november 23, 2010

Makovecz az alvilág templomait építi

Az idei nyár híre volt, hogy Verőcén elkészült a "Kárpát Haza Temploma", melynek felavatására a történelmi egyházak püspökeit is várták. A meghívott római katolikus, református és evangélikus püspök azonban az alábbi közös nyilatkozatot adta ki az ügyben (kiemelések tőlem):

"Alulírottak, egyházaink területileg illetékes püspökei hetekkel ezelőtt szóbeli meghívást kaptunk a Verőcén épült Kárpát-Haza Temploma szentelésére. Hivatalos meghívót a mai napig nem kaptunk, jóllehet több fórumon feltüntették a nevünket az ünnepségen szolgálók között.


A magyar összetartozás ügyét – különösen a trianoni trauma tudatában – rendkívül fontosnak tartjuk, és a magunk részéről folyamatosan meg is teszünk mindent a közösség megéléséért és a sebek gyógyításáért. Azt a tényt örömmel üdvözöljük, hogy Verőcén létrejött egy emlékhely, és elismeréssel adózunk sokak áldozatvállalása előtt. Ugyanakkor nem hallgathatjuk el súlyos fenntartásainkat az épület szimbolikájával illetve a benne tervezett programokkal kapcsolatban. Keresztény templom szakrális középpontjába nem kerülhetnek Jézus Krisztus helyébe vagy mellé pogány mitológiai alakok.

Bár nemzetünk múltjának részét képezi ez a gondolatvilág, mindez még a kereszténység előtti hitvilághoz tartozik, s nem egyeztethető össze Krisztus-hitünkkel. Már korábban is többször felemeltük szavunkat a sajnálatos módon elburjánzó újpogány jelenségekkel szemben, amelyek gyakran híveinket is összezavarják. A verőcei „Kárpát-Haza Templomát” így a magunk részéről csak emlékhelynek tudjuk tekinteni, semmiképp sem keresztény templomnak. Ezért legnagyobb sajnálatunkra az avatáson nem tudunk részt venni.

Beer Miklós római katolikus megyéspüspök
Szabó István  református püspök
Fabiny Tamás evangélikus püspök"

Nem vonom kétségbe a történelmi keresztény egyházak püspökeinek jogát ehhez a véleményhez és állásfoglaláshoz, sőt, az szerintem kimondottan el is várható tőlük, hogy szembeszálljanak a kereszténységellenes jelképek terjedésével, illetve kimondottan keresztény templomokban való, ellenséges behatolást jelző megjelenésükkel. 

Konkrétan a verőcei szentély szimbolikája számomra nem képvisel semmilyen gonosz, magyarellenes, keresztényellenes, vagy emberiségellenes üzenetet. Kicsit furcsa módon nem igazán sikerült a szóbanforgó egyházaknak felismernie, hogy hol is támad az ellenség.


Ez verte ki a biztosítékot az egyházi vezetőknél Verőcén, Emese álma a Turullal egy festett ablakon:


 Korábban azonban a keresztény egyházak, kiemelten a katolikus egyház nem voltak ilyen finnyásak:

 


Százhalombatta, Szent István templom


Mire emlékeztetnek ezek a nagyon egzotikus izék a katolikus templom bejáratánál, amikkel együtt a templomot a katolikus egyház papjai zokszó nélkül felszentelték:

Ízisz:
Tarot kártya:

Két pár szárnnyal - Pazuzu, asszír démon:Kezdjük sejteni, honnan szedi Makovecz az inspirációit "keresztény" templomaihoz?


Csíksomlyói oltár:


Emlékeztet pl. erre?A makoveczi szárnyak, "angyalok" ókori mintáinak felismerése ügyében a tévedés kizárt, hiszen maga a "Kőműves" Mester nyíltan ír erről (pontosabban a kereszténység előtti jellegről nyíltan, másról sejtelmesen):

"Az angyalszárnyak a tornyokon nem csak az angyalokat jelentik. Az angyal együtt sír és nevet velünk. Össze van kötve a sorsa a miénkkel. Anélkül azonban, hogy a szabadság világában képes lenne közlekedni. De õrizõje és fenntartója a lehetõségnek, hogy fel tudjunk emelkedni. Õ a kapu. A legelsõ, a kiskapu, amelyen keresztül tudunk menni. Nem szabad az angyalt tündérnek képzelni, kis szárnyakkal, lenge ruhában. Megjelenítésében a legnagyszerûbb mûvész a XX. században
Rainer Maria Rilke volt, aki azt írta: „ha hirtelenül a szívére / venne is egy közülük: elenyésznék létem erõsebb / léte tüzén.” (Rónay György fordítása)
Mert ez a találkozás egyszerûen szubsztanciálisan nem megy. 
Gondoljunk a százhalombattai templomra, amelynek tornyán napkorong van és azt két szárny fogja közre, vagy a csíkszeredai templomra, ahol az opeiont fentrõl négy angyal õrzi. Ezek a szárnyak a történelembõl öröklött rekvizitumok, az angyalokat nem a kereszténység fedezte fel, hanem a rómait megelõzõ kultúráktól kezdve találkozunk szárnyas lényekkel.
Nem tudjuk, hogy az emberi õsemlékezet mit hordoz pontosan ezekben a szárnyakban és a szárnyas lényekben."

A katolikusNAK VÉLT templomépületekre felpakolt szimbólumok kereszténység előtti rekvizítumnak elismerése helyből kvalifikálja a műveket arra, hogy  a történelmi egyházak képviselői fentebb idézett mércéjükkel ne fogadják el ezeket keresztény templomnak:

"mindez még a kereszténység előtti hitvilághoz tartozik, s nem egyeztethető össze Krisztus-hitünkkel"

Az viszont már nem nyílt, hanem rejtett beszéd a Kőműves részéről, hogy "Nem tudjuk, hogy az emberi õsemlékezet mit hordoz pontosan ezekben a szárnyakban és a szárnyas lényekben."
Van egy tippem, hogy a Mester nagyon is tudja, hogy ő mit akar velük kifejezni és van rá oka, hogy ezt nyíltan ne mondja ki...

De máshol, interjúban is is előhozza a témát és a konkrét beismerésen túl (amit amúgy is észrevennénk) megint sejtet egy kicsit:

"És nem tagadom, a kereszténységet megelőző, illetve a kereszténységgel párhuzamos eszközöket is használtam. Tehát hogy megkövesedett fák vannak körben, hogy középen van egy opeion, a napnak szárnya van, és  a bika szarva közt ott található a kereszttel megjelölt nap. Mereskovszkij úgy mondja, hogy Krisztus árnyéka már megjelent Krisztus megtestesülése előtt a különböző kultúrákban. Tehát én ezeket a bizonyos megtestesülés előtti formációkat is használtam. Talán azért, mert erőre, nagyon nagy erőkre van szükségünk."

Sejtjük, kiknek az erejére vágyik...Kicsit (?) Sötét, de Erő...Az épület további szimbolikus elemei kívülről:
  
- koponyatetőt formázó templomtető/héjazat
-  a bejárati ajtón Életfa/Menóra-ábrázolás. 
Makovecz több interjúban hangoztatja, hogy az életfa és a menóra egymással megegyező jelképek és ezt tudatosan használja épületein. A " menórafa" gyökerei, a felső "lombokkal" szimmetrikus, lefelé szétnyúló ágai az Alvilágot szimbolizálják, Makovecz olyasmit sugall, hogy a Felső és az Alsó világ egyenrangú, kiegészítik egymást.  Gyakorlati okból se lehetett volna másképp, de talán nem is volt a tervező szándéka ellenére, hogy a templomba a menórafa alvilági részénél léphetnek be a hívek...
( "Makovecz Imre: Augusztus 20-án a legmagasabb pontra fölszereltek egy hétágú gyertyatartó- vagy életfa-formát – mindegy, az ugyanaz -, arra mindenki ráakasztotta a maga nemzeti színű szalagját a saját nevével, és azt a legmagasabb pontra fölrakták."

AZ ÉLETFA - Nemeskürty István beszélgetése Makovecz Imrével:
"Ez az életfa, amely a sámándobokon szerepel, úgy is szerepel, hogy
hét ága van, mint a zsidók Menórájának, de lefelé is ugyanúgy hétágú."


"Ami a legfontosabb: a fa egyszerre nő fölfelé és lefelé, a fény felé és a sötétség felé. A lényegéhez a sötétség legalább annyira hozzátartozik, mint a fény. Mi ugyanakkor mindig csak arról beszélünk, ami látható: a levelek, a klorofil, a víz keringése a fában... a gyökérről sose beszélünk ugyanilyen hangsúllyal. Azt azért tanultuk, hogy a gyökér föloldja a sókat és azokat felhasználja a saját építéséhez, de arról már nem esik szó, hogy a fának a sötétséggel való kapcsolata ugyanakkora súlyú, ugyanolyan jelentőségű, mint a fénnyel való kapcsolata. Még az Istenhez is „fölfelé” imádkozunk, mert az Isten fönt lakik valahol az égbolt mögött. Ezzel foglalkoztunk, de a föld középpontjával, a sötétséggel, az azzal való kommunikációval soha. Számomra a sötétség, amivel kommunikálni kell tudni, legalább olyan fontos volt mindig, mint a fény.")


- A tető közepén, az oltár felett elhelyezkedő opeion, a nap (a NAP) fényét az oltárra és feszületre beeresztő felülvilágító ablak nagy eséllyel a római Pantheonra utal, annak van hasonló megoldása. Talán nem véletlenül, mert a Pantheon az Összes Isten Temploma volt. Gondolom, arra céloz ezzel Makovecz a Beavatottaknak, hogy ő ezt a templomot se csak annak az Istennek a tiszteletére szánta, akiére a katolikus egyház felszentelte. Hasonló a helyzet a szintén opeionnal és azt felülről örző szárnyas lényekkel (angyalokkal???) ellátott csíkszeredai templomnál.

- "Kámzsanyílás" a napkorong mögött

"A tornyon, a homlok magasságában egy kámzsaszerű nyílás látható, amely előtt egy arany napkorong van, amelyet tulipánhoz vagy bikaszarvhoz hasonló szerkezet vesz körül alulról."


Hasonló kámzsaszerű nyílást látunk a paksi templom tornyán, ahol a sötét nyílás mögé sejthető "arc" érzésünk szerint csakis a Halálé lehet:


Makovecz fontosnak tartotta elkotyogni, hogy Százhalombattán is ez a pofa sötétlik a nap fénye mögött, a széles közönség nem figyel fel elejtett szavára, a beavatottak elégedetten nyugtázzák, nekik szól a jelzés...

- Szárnyas napkorong
ősi egyiptomi és keleti szimbólum, három elemmel, a napkorong, a szárnyak és két kígyó kapcsolódik össze. Sok változatban terjedt el, általánosan ismert szabadkőműves szimbólum is. Ugyanez szerepel a cskíksomlyói oltáron is és más hazai "organikus" épületeken is. (Makovecz körébe tartozó szektaépítészek által tervezve) A százhalombattai napkorongot övező "tehénszarvak" egyúttal lehetnek kígyók is, az egyiptomi-szabadkőműves ábrázolásokon se túl tekeredet kígyók vannak, hanem enyhén íveltek.


Ugyanez a szimbólum a Jehova tanúi alapjtójának egyik könyvén:
A Yale egyetem Delta Kappa Epszilon (szabadkőműves jellegű) társaságának jelvényén, a mindent látó szem társaságában:
Persze ismerjük a Chrysler és a MÁV jelvényeként is...

- Napkerék/körkereszt/kelta kereszt:
kelta szimbólum, a templombejárat feletti szárnyas napkorongban kereszt is található. Makovecz hivatkozik a település halomsírjainak kelta vonatkozására, bár a kelta jel keresztje szimmetrikus lenne.---------------------------

Ideje kijelentenem, amivel amúgy is "megvádolnak", hogy természetesen semmilyen szinten nem vagyok szakértője ennek az egész kérdésnek. De ez nem feltétlenül baj, ha egyszer azt állítom, hogy pl. a modern építészet (amelybe az állítólagos "poszt"modern és ezen BELÜL Makovecz építészete is beletartozik) egyike korunk "szakmáinak" amiket csalók, szélhámosok, gonosz célú körök elraboltak, eltérítettek eredeti, normális pályájukról, ezért a felkent szakmabeliek vagy agymosott szolgálói kultuszuknak, vagy megfélemlített látók.

Sajnos nem értek sokat se az építészethez, se az okkult tanokhoz, se a titkos összeesküvő körökhöz. Egyszerűen amatőrként kénytelen vagyok morzsákat összecsipegetni minderről, amire az indít, hogy ösztönösen, vagy józan ésszel felismertem, hogy valami nem stimmel a hivatalos képpel, szöveggel, propagandával.
 Az élet sok területén van ez így, szinte minden téren, (hogy a látszat csal, a felszín alatt nagy hazugságok, titkos, gonosz szándékok vannak) engem ezen belül kiemelten izgat, illetve felháborít az építészet gonosz kultuszok általi elrablása és még ezen belül is a hazai Makovecz-jelenség. Ugyanis ő sikeresebb a nyugati posztmodernista-dekonstruktivista-sátánista kollégáitól, akiket gyakran le-álépítészez és szid (joggal), mert ő a hazafias közönség körében tett szert majdnem "Szent" státuszra, ügyesebb csalónak bizonyulva csalótársai zöménél.

Folyt.köv.
-------------------------

Frissítés, 2010.dec. 21.:

Most akadtam rá, hogy a fent említett verőcei templomépület építésében is részt vettek a Makovecz Imre által alapított Vándoriskola mesterei és tanítványai egy kalákájuk keretében.
Verőce, templomépítő kaláka.
A képek alapján továbbra sem látok semmi veszedelmeset e konkrét épületben, szimbolikájában, de tény, hogy a hazai "organikus építész" közeg Vándoriskolájával és annak nyári kalákáival együtt egy veszedelmes társadalomellenes, okkult jelképeket álcázva elhelyező titkos tevékenységet folytat. Ezt a többi bejegyzésben fejtem ki alaposabban.

Ez ügyben is érdekes Czike László: Rendszerváltó szabadkőművesek c. írása:
"(Az idézett szöveg részben visszautal egy korábbi témára, az „elharapózó” templomépítésre is.)  A kalocsai érsek által negatívan véleményezett, egyházi enge­dély nélküli templomépítés népi kalákában egyfajta „ökumenikus” pótcselekvési mánia (vö. Bethlen Farkas, Verőce polgármesterének temp­lom-projektjével is), amit magam is értelmetlen erőfecsérlésnek tartok. Egyrészt azért, mert bármely templom felépítése legyen az il­letékes egyházak és az állam együttes feladata, másrészt azért, mert Isten bennünk lakik, és nem a bármily’ ökumenikus kö­vek között. Mellékesen megjegyzem, hogy a „templomépítés” nem ke­vés részben egy gnosztikus-szabadkőműves „mánia”, ami­vel az okkult társaságok tagjai a hitetlenségük miatti frusztrációjukat, lelkiismeret-furdalásukat vezetik le, illetve kompenzálják, ami nem baj, csak a hívő tömegeket ne manipulálnák ilyen látszattevé­keny­sé­gekre. Megjegyzem még, hogy a templom-építésekben Makovecz Imre (a Magyarok Szövetsége Bölcsek Tanácsának tagja, teozófus, templomos lovag, önjelölt hazamentő forradalmár, építész, filozó­fus, stb.) és Bethlen Farkas (a Sárkányrend tagja) a „főszereplők”, ami engem más szem­pontból is elgondolkodtat."

"A keresztény szocializmus és az arany rózsakereszt

A fenti címekkel írtam két hosszabb tanulmányt is 2000-ben, a­me­lyekben részint elemeztem a titkos társaságok politikai szere­pét, tevékenységét; másrészt politikai konklúziót is megfogalmaz­tam: olyan társadalmi rendre lenne szükségünk, amelynek eszmei alapjai a kereszténység és a szociáldemokrácia.  Mindkettő meg is je­lent a KAPU című folyóiratban. Az egyikben Zelnik Józsefet, a templomépítő templomos nagymestert idé­zem – Nagy László egyik versét kommentálja: Lehet-e temploma az ördögnek, magyarul a rémnek, és hogy megismerjük, ki ő, nevezzük nevén héberül: Sata­nas, latinul Diabolus. Lehet-e temploma a Sátánnak? Lehet-e ak­kor, mikor számunkra a templom az, amit föl kellene építeni? Kinek építjük a templomot, az Istennek vagy a Sátánnak? Hamis próféták hirdetik: csak építsétek a templomot, az mindig Istennek készül. Nem igaz, a templom mint szimbólum üres forma, csak annyit je­lent, hogy kapu a transzcendens felé. Nyílhat Istenhez és a Sátán­hoz. Az ördög, a nagy utánzó, mindig számíthat Hlesztakov-énünk-re. Ha könnyű szabadságra vágysz, ő a legszabadelvűbb, ha szép­ség­re vágysz, ő a fényhozó (Lucifer) és egyben a fényűző, ha igaz­ság­ra vágysz, mindig az általa felajánlott egyetlen igazság a szent. Ez tény­leg rémálom, ez feloldhatatlan, vagy a költő mégis feloldja, amikor fölteszi a kérdést: „Úristen, én nem vagyok itthon?

Csak igazolásként: katolikus papok arról számoltak be egy katoli­kus levelezőlistán, hogy némely modern építésű templomokban, a­me­lyek statikai szilárdsága mellesleg súlyos kívánnivalókat hagy ma­ga után, képtelenek misézni. Amikor a miseliturgiában elérnek az átváltoztatás szövegéig – amikor a pap az ostyát Krisztus testé­vé, a bort Krisztus vérévé változtatja át, Jézus rendelése szerint: „Cse­lekedjétek az én emlékezetemre!” -; elszorul a torkuk, mint­ha hirtelen gégeödémájuk támadt volna, a hangjuk elfúl, és kénytele­nek abbahagyni a szertartást. A papok nem érzik jól magukat az em­lített templomokban, melyeket sámáni/démonisztikus jelek, ok­kult szimbólumok díszítenek, s megakadályozzák a misézést.
Íme, a Sátán temploma, amelyet az ember épített."


53 megjegyzés:

Intuitív írta...

Szászhalombata: ez valóban ijesztő.

De mi baj a csíksomlyói oltárral? Hármas halom (szentháromság), kettős kereszttel.

Amúgy szerintem, ami nem keresztény jelkép az még önmagában nem keresztényellenes vagy sátánista. Természetesen ezek a szimbólumok nem katolikus templomra valók, de pl. a mi templomunk tornya tele van "pogány" jelképekkel. De még "pogány" időben készült, mielőtt a katolikusok rátették volna a kezüket az épületre.

http://virtualisszekelyfold.ro/ - itt a csíkrákosi erődtemplom tornyát meg lehet nézni.

Bobkó Csaba írta...

Majd jön a folytatás. Természetesen én is úgy gondolom, hogy ami nem keresztény jelkép, az önmagában nem sátánista. Makovecz további épületei és saját nyilatkozatai, írásai, illetve egy közeli barátja róla szóló írása bebizonyítja, hogy ő viszont sátánista.
Katolikus templomokba sok helyen olvasztottak pogány emlékeket, ahogy a liturgiába is pogány szokásokat, ezt az egyház bölcsen hasznosította pl. Mexikóban és sokfelé a világban, magyar nyelvterületen is. De itt nem erről van szó, hanem egyfajta parazitizmusról, amikor gonosz erőket szolgáló egyének vírusként rakják gonosz kultuszuk jeleit pl. katolikus templomba és ezzel ártó céljuk van.
Konkrétan egy furcsa késleltetett reakció volt Verőcén, ahol a püspökök olyasmin vezették le jogos, évek alatt gyűlő feszültségüket, ami ártalmatlan, miközben talán épp Makovecz alvilági jelekkel telerakott templomai is frusztrálták őket korábban. Egy másik kérdés, hogy a titkos, gonosz szekták képviselői ott vannak az egyházi hierarchia magas szintjein is, részükről talán nem naívság, vagy oda nem figyelés áll a Makovecz-féle tevékenység le nem leplezése, tolerálása, támogatása mögött, hanem "elvtársi viszony"...

Unknown írta...

Sokat gondolkodtam azokon amiket írtál.
Vannak benne igazságok, de szerintem sok mindent eltúlzol és félreértesz. Olykor oda is bele magyarázol dolgokat ahol más van, vagy semmi sincs.

Az is baj, hogy összemosol hasonló vagy nagyon is eltérő fogalmakat és így könnyen elítéled alanyodat. Bár személyesen nem ismered, sőt Őt magát meg sem kérdezted. Mégis világgá kiáltod vélt igazadat és ezzel mintegy máglyára küldöd Makoveczet.

Többfelé utána néztem és érdeklődtem nálamnál bölcsebb, tanultabb ismerőseimnél, akik személyesen is ismerik Őt. Kivétel nélkül állították, hogy biztos nem szabadkőműves, nem sátánista. Keresztény ember, antropozófus gondolatokkal.

Leszűrve az eddigi információkat arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy Makovecz jót akar. Nem rossz és nem a gonosz ember.
Szépet és egyedit akar alkotni, amit egy zseni allűrjeivel valósít meg. Zseniként nem hagy beleszólást műveibe, amelyek ettől egyediek még akkor is, ha inkább Rudolf Steiner és az antropozófia mozgatja munkásságát, mintsem a megvalósíthatóság és a használhatóság.

Ő inkább szobrász és filozófus, mint mai értelemben vett építész. Nem a konzervatív építészet felől közelít, hanem az antropozófia felől. Saját filozófiai meggyőződését kívánja világgá kiáltani, amely rokon a keresztényéggel, de el is tér tőle némileg. (Ettől még nem sátáni. Szerencsére a világunk nem fehér vagy fekete!)
Ezt viszont jámbor és mélyen gondolkodó filozófusként teszi, nem pedig az egyház ellenségeként. A kettősség nem csak műveiben, hanem benne is jelen van. Ott él benne a keresztény, a katolikus laikus és az antropozófus filozófus épületszobrász. (Kiben nincs kettősség?)

Jóra törekvő vívódó gondolkodó, aki Jézust biztos elfogadja megváltójának és ennél több nekem nem kell.

Pálcát végképp nem törnék felette, hiszen az vesse rá az első követ….

Az meg hogy tetszik-e, félelmetes vagy szép, esetleg ijesztően robosztusak–e tervei, az egyéni ízlés és lelkiség dolga. Ez olyan mint amikor a pszichiáter fura ábrákat mutat és a reakcióból következtet a páciens lelki állapotára.

Üdv.: A.

Névtelen írta...

szerintem is makovecz építészete gnosztikus, szektás ízű, de nem sátánista.
A templomai ugyanúgy nem templomok mint az utóbbi évtizedekben épül betonhodály templomok.
nem is értem hogy a katolikus egyháznak nincs valami mércéje hogy hogyan kell templomot építeni?
hogyan lehetséges az hogy a régebbi templomok ha kicsik, ha nagyok, szinte kivétel nélkül ízlésesek, egyéni arculatuk van, és mégis érződik valami közös szervező erő.
Úgy néz ki hogy korunk túl zaklatott, eklektikus ahhoz hogy templomot építsenek.
Tud valaki olyan templomot mutatni ami az utóbbi években épült, és benne van a jó templomok nyugalma, derűje, szent meghitsége?

Bobkó Csaba írta...

Itt még nem tettem közzé, de mi a véleményed a Felső-Krisztinavárosba tervezett, eredetileg Makovecz által "Szentek és Kárhozottak Templomának (!) nevezett templom terveiről? Az vitán felül SÁTÁNISTA. Egyébként idézem kijelentéseit is a blogon, amik szintén azok.
Az egyház modern korunkban nem kivétel, nemcsak a jó templom fehér holló az újak között (vannak eldugott konzervatjv példányok itt-ott, de kilógnak korunkból), hanem nincs jó ház, iroda, bármi sem. Mert a modernista szekta terrorja alrabolta az építészszakmát. Ennek megvan a maga irodalma, javaslom Salingarost. Az egyház vezetése is tele van szabadkőművesekkel, nem meglepő, hogy ők is modernizáltak. Nemcsak építészeti szempontból...

Névtelen írta...

Minden szakrális hely nyugalmat, derűt, békét sugároz, és már a képét nézve is Isten felé irányítja a figyelmünk és az isteni bölcsesség harmóniáját tükrözi.
Ilyen épületek a keresztény templomok,a nagy stílusbeli különbségek ellenére(romanika, gótika, reneszánsz, barokk, klaszicista, vagy a századforduló secesszió és különböző neo..stílusban épültek egyaránt, a lélek épülését is szolgálták)
A japán zen és sintóista, a kínai taoista, budhista, az india, és arab szakrális épületek szintén egy teljesebb létezés, a transzendens valóságot jelenítik meg.
Makovecz épületei nekem a scifi és a fantasy filmek világát idézi, a Felső-Krisztinavárosba tervezett templm egy vámpíros filmbe illene.
Különben mindentiszteletem a modern építészetnek: emberek miliói számára biztosítanak kényelmes, higenikus lakást, szép környezetet. A toronyházak azért vannak mert különben normálissan nem tudna élni sok száz milió ember.

Bobkó Csaba írta...

Csak a zárógondolatoddal nem értek egyet. Természetesen ez a modernisták propagandája kezdettől fogva.
A toronyházakban egyáltalán nem "normálisan" élnek az emberek. Ez a felvilágosodás falansztere, a "lakógép" és hasonlók. Irodalma van, hogy pl. Corbuisier pszichopata volt, embergyűlölő és bomlott elméje kényszerítette az embereket ilyen betonfalanszterekbe. A háttérhatalom kapva kapott az ő betegségén és álépítész társai karrierizmusán és ikont csinált belőlük.

Névtelen írta...

lakótömbök már az ókori Rómában is voltak, ott is kényszer megoldás volt. De:
Még mindig jobb egy szép modern lakásban lakni, egy parkokkal körülvett lakótömben, mint pl. egy középkori város viskóiban, a középkori falavak sötét kunyhóiban, és a 17-18 században megjelenő bérkaszárnyákban.
A Bauhausnak köszönthetjük hogy újra gondoltuk a formákat, az ember igényeit, a funkciban rejlő szépséget.
A magyarországi panel házak lakásai tényleg elég rosszul tervezettek, az Újvédéki, Szabadkai panelházak sokkal kényelmesebbek, hangulatosabbak.
Lehet hogy szükség van Corbusiére, Makoveczre hogy amit ők forrófeljjel, és eltúlozva propagáltak, abból igazi építészek ötletet merítsenek, és normálisabb formában megvalósítsák.
Nem vagyok tájékozott az építészetben: de lehet hogy a Bauhaus jelentőségét eltúlozzák: pl. Eifelnek is sikerült a legmodernebb technikát integrálni az építészetbe.
Igaz hogy a legszebb városképek a 19.-20. századfordulón alakultk ki, és ezek a házak a mai napig a legkényelmesebbek.
De a technika fejlődése új lehetőségeket adott az építészetnek, és ez még nagyobb szakmai felkészültséget követel az építésztől, sőt olyan szervezési feladat aminek a sikeres megvalósítása miatt kissé érthet az a gőg ami az építészmérnökök sajátja.
Corbusiét, meg Makoveczet, olyan útópista-idealista mint Hitler építésze: aszt hiszem Albert Speernek hívták.

Bobkó Csaba írta...

Speer egy nagyon praktikus szervezőzseni volt, nem olyan, mint a két említett szélhámos. Igaz, sikerült egy emberellenes rezsimet szolgálnia.

Névtelen írta...

Irónikussan:
Végre Szabadkának is van piramisa: A püspökség és a katedrális előtti park közepére raktak egy takaros kis fém piramist: nyilván nagyon szépen harmonizál a Szabadka jellegzetes szecessziós városképébe :(

Névtelen írta...

Makovecz hisz abban amit csinál:
ma halgattam a Kosuth rádión vele egy riportot:
fene nagy önbizalom, egy csep alázat se:
de a riporternőtől gurultam be: Azt mondta hogy van akinek Makovecz túl markáns, férfias, és a TÁJBA JOBBAN BELESIMULÓ építészetet akarnak.
Hangján érződött a gúny: akinek nem tetszik a Makovecz a giccset szereti.
Azt hiszem igazad van: ez a fa..fej lenéz mindenkit aki tiszteli az arányokat, az anyagot a városok hangulatát, a tájat.
Makovecznek igazán nem kellene Koós Károlyt emlegetni, mert semmi köze hozzá.

Bobkó Csaba írta...

Jogos, se Kóst, se William Morrist nem lenne szabad a szájára vennie, mert semmi köze hozzájuk és ők szépet, jót alkottak. Ellenben joga van "nagy" elődként emlegetni Gaudit, mert ugyanannnak a gonosz szektának a tagjai voltak, ugyanúgy gonosz jeleket rejtettek épületeikbe. Gaudinak zajlik a szentté avatási eljárása (!!!), amit szabadkőművességére és sátánistaságára hivatkozva támadnak normális katolikusok. Na, ez a veszély talán Makoveczet már nem fenyegeti...

Névtelen írta...

???
Mi a baj Gaudival? Az egyik kedvencem: igaz csak a részletek tetszenek, a Sagrada familiát ép oly megalomán túlzásnak tartom mint anyi mindent az építészetben, elnézést a kifejezésért, ami most a blaszfémiát súrolja: úgy néz ki mint egy rakás szar, szó szerint olyan a sziluletje... Gaudi fajanc mozaikji közül néhány viszont szép.
Nem ismerem az életrajzát, csak a magyar wikipédián találtam meg:
nem tudom hogy miért kellene szenté avatni?, attól hogy valaki érdekesen fröccsenti a betont, meg szép tarkán, cigányosan ragasztja rá a fajancot: attól még nem szent.
Igazából a magyar szecesziónak jobb építészei voltak mint Gaudi. De Gaudit merész kezdeményezőnek tartom, és nagyon energikus, álmainak élő ember volt.

Bobkó Csaba írta...

Oldalt a linkgyújteményemben szerepel ez is, az interneten találsz hasonlókat, képekkel az életművéből, igen, sátánista jeleket rakott az épületeire, szabadkőműves volt, minden téren Makovecz előfutára is, szereti is az utóbbi, most valakik szentté avatnák, mások tiltakoznak:

http://www.gaudiclub.com/ingles/i_links/i_maso.htm

Névtelen írta...

Sajnálom Önöket beteges szektázásuk miatt. Szeretném látni azt az értéket, amit Önök életük során létrehoztak!

Névtelen írta...

Kedves Dzsaba!

Látom néhány reakciót kitöröltél itt-ott, ami bántotta a csőrödet, mivel sarokba szorított és nem tudtál érvelni rá. Ez azt jelenti, hogy gyenge vagy. És a gyengeséged egyben a egy "senkivagyokezértinkábbrombolokmintteremtek" nemtudásból és az érzelmi-gyűlöletparanoiából fakad. De sebaj, tudjuk mivel, kivel állunk szemben. Ha adhatok egy tanácsot, akkor lődd fejbe magad, mivel a mi őseink, a hunok nevéhez fűződik az első piramisok és halmok építése. De ez megint csak egy mókás adalék, amit megcsócsálhatsz és kedved szerint törölhetsz, gyalázhatsz, felülírhatsz a virtuális szemétdombodon. Nesze itt a gumicsont! ham!

Bobkó Csaba írta...

Nem töröltem semmilyen reakciót, a magadfajtákét kimondottan gyöngyszemként őrizgetem itt, mert nagyon szemléletesen mutatják az értelmesebb olvasóknak, hogy miféle gyülekezetet toborzott magának Makovecz az agymosó szektavezéri hipnózisával! :-)

Gyere, szoríts sarokba! Érvek??? :-)

Névtelen írta...

Én sajnos nem ismerem annyira Makoveczet. De sok embert ismerek akik ismerték, és találkoztak is vele, és egy rossz szavuk nem volt róla.
Másik dolog amit rövid olvasgatás után észrevettem, hogy nem érvelsz, csak ami eszedbe jut azt leírod, és az vagy jó vagy nem, vagy elhiszik, vagy nem. És és lehet hogy van amiben igazad van, de azért elég sok belemagyarázás van elég sok helyen.
Az hogy szabadkőműves vagy sem azt nem tudom, interneten keresgetve semmi meggyőzőt nem találtam. Ha az volt akkor érvelj, hogy mért.
A másik dolog, hogy sztem sok helyen félreértelmezed a dolgokat:
Vegyük mindjárt a szárnyas piramist. Ezzel van egy pár probléma. Először is hogy is néz ki egy szárny. Ugye van egy fő íve, ahol valóságban a csontok és izmok vannak, és ebből állnak ki hátrafelé a tollak. Namármost a szárnynak kikiáltott díszítő elemek nem felelnek meg ennek, mivel ezek szimmetrikusak, a fő éle középen helyezkedik el. A másik probléma: a szárnyak általában merőlegesen és vízszintesen kifelé állnak a fő tömegből, ami jelen esetben szintén nem állja meg a helyét, mivel az úgymond szárnyak befelé állnak, és függőlegesen. (az lehet hogy a logó másképp ábrázolja, de a valóságban ez van). Az meg hogy a középső négyzet alapú gúla piramis...hááát ennyi erővel elég sokmindenre rá lehetne fogni, hogy szabadkőműves jelkép.
Akkor ott van a Szent István templom, azzal a fényes körrel, amit te egyiptomi jelképekkel azonosítasz. Ahogy elnézem ez az észrevételed sem állja meg a helyét. Ha megfigyeled, akkor egyiptomi alakoknak a FEJÉN van az a fényes korong, vagyis a Nap, míg a templomnál a Nap magát a fejet azonosítja. Ezekután nem egészen értem, hogy a Nap(mint minden földi élet alapja), és katolikus vallás hogy ne férhetne össze. A szárnyakra meg már nem is pazarolnék feleslegesen szót, mert ez számtalan ábrázolásban előjön minden téren. (angyalok, szabadság szárnya...) ugyanúgy mint a Csíksomlyói templomot is elég erős mindjárt valami démon szárnyakkal, vagy tudomisén mikkel összeegyeztetni.
Várom válaszod.

Bobkó Csaba írta...

Kedves Névtelen, válasz nicket, hogy később lehessen tudni, ki kicsoda!
Lehet, hogy erős példa, nem azért mondom, hogy azonos lenne a szerepük, de Hitler a környezetében dolgozók zöme szerint nagyon barátságos ember tudott lenni... Viszont egy ide író tanítványa is azt írta, hogy Makovecz "nem volt tökéletes ember". Egyikünk sem az, de ez azért jelent valamit. Nem érvelek??? Azt hiszem, sokkal többet, mint a szektahíveinek szánt agymosó dumák. Bizonyára tévedek itt-ott, ennek magyarázata, hogy nem értettem egy kicsit se a sátánizmushoz, kabbalisztikához, ezotériához, csak azért kezdtem kínomban utánajárni, hogy megértsem, miért művel valaki ilyen dolgokat ahelyett, hogy szépet-jót építene. Más kérdés, hogy van haszna, mert egyúttal sok más is érthetőbbé válik pl. a kabbala, vagy a frankisták még felületes megismerése után is, a modernista építészet (a Makovecz-féle posztmodernizmust beleértve), vagy a modern kor forradalmai, a mi 1848-unkkal együtt mind szoros kapcsolatban állnak a gnosztikus-kabbalai nihilizmussal, azaz sátánizmussal.
Szárnyas piramis: ne feledd, hogy olyan épületelemekről van szó, amiknek ki kell bírnia a szélviharokat! Nem lehet olyan szétterjesztett szárnyakat alkalmazni kültérben, mint amiket beltérben helyezett el mindenfelé. Tényekről már ne vitatkozzunk, a szárnyas piramis az szárnyas piramis, pont. Várom az itt megjelent tisztelt tanítványt hogy egyszer végre ráérjen eloszlatni a "félreértést" ez ügyben is. A nap ügyében maga Makovecz mondta:
"És nem tagadom, a kereszténységet megelőző, illetve a kereszténységgel párhuzamos eszközöket is használtam. Tehát hogy megkövesedett fák vannak körben, hogy középen van egy opeion, a napnak szárnya van, és a bika szarva közt ott található a kereszttel megjelölt nap."
Természetesen a nap összeférhet a kereszténységgel. Azonban makovecz sok nyilatkozatából és épületei szimbolikájából kiderül, hogy ő valami nagyon nem keresztényit képviselt, panaszkodott is a papokra, akiket letudatlanozott, mert őt eretnekséggel "vádolták". Tehát ő, az (ál)építész tartotta magát illetékesnek, hogy eldöntse, mi eretnek katolikus szemmel, a papok ehhez hülyék... Általában visszataszító volt az erőszakossága, miért kellett volna pont a katolikus egyháznak pont tőle rendelni épületet, kutyakötelességként, ha egyszer több korábbi művével elégedetlenek voltak, még az eretnekség gyanúját is beleértve? Egyfajta lelki terrort gyakorolt médiahadjárataival, a hipnotizőr szektavezérek tipikus módján.

Névtelen írta...

Én vagyok az...
Jó hát aki azt vallja(és a keresztény egyházak bizony ezt vallják), hogy a magyarok amíg nem vették fel a kereszténységet addig ateisták voltak annak természetesen ezek a szimbólumok mást jelentenek.
De ennyi erővel előrángathatnánk a szvasztikát is, ami ugye ma betiltott jelkép (mert a "gaz nácik"...ugyebár. De arról is lehetne tartani egy kiselőadást, hogy nem is voltak annyira rosszak, ill nem rosszabbak mint bármely más háborúban résztvett más ország, és Hitlerről is más képet kapsz, ha nem a médián keresztül ismered meg, hanem pl elolvasod a Mein Kamp ot, valamint hogy a holokauszt csak mese, és még sorolhatnám) de régen egészen más jelentése volt mint ma, és sok zsinagóga falán is megtalálható volt. Ma ez ugye elképzelhetetlen.
Így tehát én nem lepődök meg, hogy az épületein ilyen szimbólumok jelennek meg.
Ha jól tudom az ő ötlete volt pl arra a bizonyos világkiállításra készített fa, ami teljes egészében ki lett emelve a földből, le lett mosva, meg hántolva, és az üvegpadló alatt volt a gyökere, felette mag a koronája. És mielőtt belemagyaráznátok bármit is ez számomra azt jelenti, hogy a magyarságnak van múltja, jelen, és jövője (ugye? az égig érő fa a mesékből).
A szárnyas piramisnál meg hozd már elő azt a nevetséges érvet, hogy nem lehett megvalósítani, mert a szélvihar letöri. Hány és hány kültéri szobor van? turulmadarak országszerte, szétterjesztett szárnyakkal...És pont a szabadkőműveseknek ne lenne erre pénzük, hogy megvalósítsák?...ugyanmár!

Majd ha lesz egy kis időm talán én is jobban beleásom magam a témába, addig is üdv!

Nevesincs királyfiné írta...

Csabikám,

érveket vársz, de te egy épkézláb sztorit sem tudsz összerakni anélkül, hogy felületes vagy ostoba ne legyen. Érveket te kaptál eleget, amint látom nem is tudsz mit kezdeni velük, sőt. Úgy működnek számodra mint egy tükör, amiben mindent baromságodat visszaigazolni látod. Pedig csak sötétség van benne, ami ellen úgymond harcolsz. Ha lehet egy tanácsom: ne járjon a szád, inkább tanuljál!
Amúgy eszem ágában se lennék a nevemet megadni, mert úgy járnék, mint az a betörő, aki a névjegykártyáját otthagyja a bejáratnál. Nem barátkozom szellemi terroristákkal.
Amúgy ezzel a neves dologgal nem tudom miért görcsölsz ennyit. Jelentősége nincs, hiszen közismert politikusok neveit kívülről tudjuk, mégis lopnak, csalnak, hazudnak.
Pszichológusként, úgy gondolnám ezzel a saját dogmáidat és konvencióidat próbálod megerősíteni, mert érveid őszintén szólva eléggé labilis talajon állnak. Egy kezelést ajánlanék neked, de sajnos én nem foglalkozom ego-mán paranoiás betegekkel. Mindenesetre bármelyik hallgató megírná a pHD-ját az anyagodból. Lehet, hogy ajánlani is fogom. Na mit szólsz? Végre híres leszel és lesznek, akik meghallgatnak...:)

Bobkó Csaba írta...

Királyfiné, az errejárók számára kiválóan demonstrálod, hogy semmilyen konkrétumot nem tudtok a szektátok álépítészetének védelmében felhozni,így marad a dühöngés és a személyem szidalmazása. Nincs megrendelés mi?
Sajnos nem csak azért nincs, mert felismerte a piac bennetek a sátánistát, hanem az általános válság miatt lassan nem épül semmi, szép és jó se.
Hol kaptam elég érvet? Megismételnél egyet? Nekem nem tűnt fel egy darab se.

Bobkó Csaba írta...

Névtelen, a köztéri turulok elég kemény fémből vannak, a pataki piramisok szárnyai meg a Nagy Organikus és verbálisan műanyagszidalmazó Makovecz kedvenc műanyagából. Azt letörné a szél, ezért kellett kissé összezárnia a szárnyait a pokoli piramisának.

Névtelen írta...

Igen megint én vagyok az...
Teljes mértékben egyetértek Királyfiné-val. Az hogy : "semmilyen konkrétumot nem tudtok a szektátok álépítészetének védelmében felhozni" ezt te is látod hogy hazugság, hiszen én magam kötöttem bele nem egy olyan dologba ami szándékos belemagyarázás a részedről semmi több. Sajnos még nem jártam abban a fürdőben így nem tudom hogy miből készültek azok a "szárnyak" (bár engem sokkal inkább egy pálmaágra emlékeztet...jut eszembe te láttál már szárnyat életedben? és tudod hogy az hogy néz ki? hát nem így az biztos)de ha jártam volna is akkor se biztos hogy tudnám...lényeg a lényeg: ha tényleg szárnyat akartak volna imitálni, akkor szárny formájúak lennének, és acélból készülnének, hogy a szél ne cibálja le fél perc alatt.
Egyébként neked nincs véletlenül rokoni kapcsolatod Molnár F Árpáddal? Csak mert rá jellemző, hogy mindenféle indoklás, és érvelés nélkül bizonyít be (értsd: tényként közöl mint te) teljesen képtelen dolgokat, mint az elektrosokk terápia, és a tömeggyilkos echelon.
A te érvelésed is kimerül abban, hogy két képet egymás mellé raksz, és ha valami hasonlóságot vélsz felfedezni, akkor azt egyből világgá kürtölöd, mint bizonyítást. Ilyen, aki keres az talál alapon akárkiről akármit be lehet bizonyítani. Ráadásul ezt úgy teszed, hogy a mondanivalódat teletűzdeled idegen kifejezésekkel és agyonhasznált szófordulatokkal (mint az organikus, a modern, posztmodern, anitmodernizmus, alapjából fenntarthatatlan modernizáció, meg civilizáció) és ezt sulykolod az olvasóba, akik nem is értik a jelentését.
Ott van a másik kedvencem a Kós Károly Egyesülés logo ja. Abba is belemagyarázod hogy vaskereszt, meg templomos kereszt, a tudomisénmégmi. Holott nem is hasonlít rá.4 háromszög egy X el. Ha megnézed a Kaptár című filmet abban a védernyő vállalat logója, egy az egyben felismerhető, és igen az hasonlít is arra amit te mondasz.
„Hol kaptam elég érvet? Megismételnél egyet? Nekem nem tűnt fel egy darab se.”…akkor legközelebb láss is ne csak nézz amikor a kommenteket olvasod pls.
„felismerte a piac bennetek a sátánistát”…azt állítod, hogy sátánista vagyok, mert nem értek egyet veled? ezzel egy kicsit messzire mentél nem? Hát ki a faszom vagy TE?
„marad a dühöngés”…én érvelek
„általános válság miatt lassan nem épül semmi, szép és jó se”…akkor mért nem építesz te szépet és jót? ülsz a géped előtt, írod az alá nem támasztott badarságaidat a neten, kardoskodsz a kommentelőkkel,és azt szidod aki tudott alkotni…Mert igen sztem Makovecz igen is szépeket alkotott, akárki is volt. És ha neked ez nem tetszik, akkor költözz panelba, utazz metróval, és dolgozz egy gyárban, de ne a mi fejünket tölts tele ilyen fasságokkal.
Kössz

Bobkó Csaba írta...

"én magam kötöttem bele nem egy olyan dologba"
jgy van, kötekszel, érvnek nálad nyoma sincs és még megpróbálod lehazudni a csillagot az égről. Szerinted mik azok, amik alatt a fenti képen a néhai szektavezéretek áll?
A Kós Károly Egyesülés logójában templomos kerszt van, aki nem vak, látja. De persze a szekták tagjaitól a viccbeli, férje által házasságtörésen kapott asszony módján a szektavezetők ezt szokták kérdezni: "És te a szemeidnek hiszel, nem NEKEM???"
Csakhogy én nem vagyok a szektátok tagja...
És terjed a hír, jól látom, hogy pl. erdélyi Makovecz-nekrológok alatt a vitafelületen a sok hipnotizált áradozás között felbukkan a "szárnyas piramisok építőjének" emlegetése, a szekta le fog lepleződni.
Dühöngjetek, a józan olvasóknak kiváló segédeszköz, hogy eldöntsék, vajon igaza van-e a Sötétség Rajongója "hitelét" védő híveinek...

Névtelen írta...

Milyen szektánk?? ember!!
Megnéztem pár épületét, és ez alapján mondok véleményt...hogy én nagyon nem azt látom mint te.

"Szerinted mik azok, amik alatt a fenti képen a néhai szektavezéretek áll?"...egy UFÓÓÓ basszki...mi lenne más!!! Eljött a földre egy messzi-messzi galaxisból, hogy a hozzád hasonlókat álmában szárnyas organikus piramisokkal, meg posztmodern templomos kereszttel ijesztgesse....ééérteeem?!

Erre már tényleg nem tudok mit mondani, inkább megnézek egy filmet hogy hasznosan teljen az idő.

(jesszus most bele fog kötni, hogy nem érvelek csak megfutamodok...most mi lesz??)

Bobkó Csaba írta...

Fuss, ha jólesik, de valóban nem érvelsz... :-)
Szóval mit rakott fel a fürdőbejáratra?
Te jöttél ide, csak éppen nem csinálsz itt semmi hasznosat, értelmeset. Cáfolj, világosíts fel, győzz meg, hogy Makovecz jó építész és jó ember volt, alig várom!
Miért használt műanyag építőelemeket, ha egyszer "organikusnak" hirdette magát és szidta a püspököt, amiért műanyag székeket adományozott a százhalombattai templomba, pedig az nem is építőeleem?
Miért dühöngött, hogy nem építhet a katolikus egyháznak, miután előző munkáival elégedetlenek voltak, nem a megrendelő joga építészt választani?
Miért szidta a katolikus papokat, akik őt eretneknek nevezték, nem a pap joga érteni hozzá, hogy vallása szerint ketnek?
stb. Ezek konkrét témák, jöhet a cáfolat, magyarázat, szenttéavatás.

Névtelen írta...

Ajánlom figyelmedbe:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5K0pDO1Cqz4#!

11. perc után, a halott mellé helyezett tárgyak között van a bagolykoponya...
Szóval én pl ezek miatt nem lepődök meg a bagolyszemű épületeken. Vagy te talán a magyarok ősvallásáról is be akarod bizonyítani, hogy szabadkőműves, és sátánista??
Hajrá!

Névtelen írta...

A szabadkőműves mozgalom célja egy igazságosabb, emberibb világ építése. Nem sokat tudok a szabadkőművesekről, de annyit igen hogy a műveltség, erkölcs, demokrácia, szabadság ideái éltették őket.

Szerintem csak a misztikus ponyva hozza őket kapcsolatba olyan erőszakos dolgokkal mint a francia forradalom, vagy a globalizmus.

A szabadkőműves eszmék középpontjába az egyén kiteljesedése áll, a személyiség, és nem valami utópisztikus rendszer.
Szóval ha valaki szabadkőműves az inkább pozitív.


De Makovetz nem szabadkőműves volt hanem antropozófus, sajnos.

Steiner filozófiája inkább ártott mint használt Makovetznek.


Amúgy

Vannak becsületes, organikus-avantgárd kísérletező építészek is. Akiknek sikerült olyan építészetet megvalósítani, ami elkerüli a szektás komorság csapdáját:

Keveset tudok róla, de szerintem egy igazi modern-posztmodern avantgárd építő művész volt Bogdan Bogdanovic. A megrendítően szép és igaz emlékműveit is érdemes megnézni.

Bobkó Csaba írta...

Hogy Makovecz szabadkőműves volt-e, az egy ténykérdés, igen, vagy nem. Czike szerint igen, maga Makovecz sose mondta, hogy nem az, Zelnik barátja se cáfolja, igaz, a mai viszonyok között nem volt tökös újságíró, aki pl. a Gonosz befogadásának szükségességéről előadott halandzsái között nyíltan rákérdezett volna: "Ön szabadkőműves?" Ideje lenne divatba hozni ezt a fajta nyíltságot. Akik itt a tanítványi köréből védelmezik, jól tudják, hogy vakoló volt, nem a malteres értelemben.
A szabadkőművesség "hamanitárius" céljait illeti, óvodás szintű hiszékenység kell az ismételgetéséhez. Ezer helyen olvasható ennek leleplezése, csak megadok egy forrást, ami elég "érdekes" módon Zelnik Ökötájában jelent meg egykor:

http://epa.oszk.hu/00000/00005/00021/ot31-06.htm

"Világépítés és világpusztítás - Szabadkőműves hagyományok a politikában. Beszélgetés Bakos Józseffel "

Minden szabadkőműves oriensnél jellegzetesen megtalálható, hogy az első fokokon, a "beetetés" fázisában, a kettős rendű szólás egyik felét – az okkult értékekre, az okkult világra vonatkozó gondolkodásmódot – alkalmazzák. Míg a magasabb
fokokon, sőt még ott sem okvetlenül, hanem esetleg még az oriensen belül sem mindenki számára tudott módon, mégis jelen van egy másfajta értéktelenség-rend, egy romboló, cinikus, materialisztikus beállítódás.

Ez a jellegzetesség is a régmúltra nyúlik vissza. A 10. században élt például Abdallah Ibn Majmun (nem azonos Majmunidésszel!), akinek az apja materialista orvos volt. Nagyon érdekes, hogy az iszlám világban is, mint a középkorban általában, a zsidó, vagy iszlám hívők nagyon jó nevű orvosok voltak, de majdnem mindig cinikus materialisták és
Isten-tagadók, anélkül persze, hogy ezt kifelé mutatták volna. Így hát Majmun is az apjától tanulta, hogy miképp rejtse el kifelé a birtokában lévő magasabb rendű tudást. A középkorban ez volt a
kiválasztottság igazi pecsétje. Ennek a tudásnak a birtokában egy társaságot szervezett, a bátiniket. A jól ismert technikát alkalmazta: hét beavatási lépcsőfok, az ötödikig csupa szép és jó dolgok,
értékek, misztika, iszlám stb. A felsőbb szinteken azonban elkezdik lebontani, majd brutálisan eltörölni ezt a szellemi alapállást, amelynek következtében a beavatottban egy végletekig lecsupaszított, cinikus világkép marad meg, melynek alapján a beavatott a többi ember, ahogyan ő nevezte – elnézést –, a "seggek" viselkedésén jókat nevetett, és irányítani volt képes őket. (...)
Ez az eljárás a titkos beavatási társaságok hierarchikus társadalomszemléletén alapul, amely alapvetően kettős természetű: van a nagyon szűk grémium, amelyben, ha már bekerült valaki, kettős
világot lát (beavatottak és nem beavatottak), ha még nem, akkor viszont szellemi létrát lát maga előtt több lépcsőfokkal, a magasabb szférák felé. De – ahogy Wittgenstein mondja a Tractatusá-ban –, ha valaki már fölért, akkor a létra szükségtelenné válik, ki lehet rúgni magunk alól."

Névtelen írta...

Ez mind szép és jó amit leírtál, csak semmi köze ahhoz, amiért ezt a blogot létrehoztad. Magyarul nem bizonyít semmit
Az hogy valaki szerint igen, mások szerint meg nem vakoló ez azért egy kicsit kevés bizonyításnak, nem tudom érzed-e.
Az meg hogy soha nem mondta Makovecz, hogy nem szabadkőműves, hááát ez is elég ingatag lábakon áll. Én se mondtam soha hogy nem vagyok szabadkőműves, mégse vagyok az....(és ezzel sokan így vagyunk)
A megadott linkben nem is szerepel Makovecz neve, tehát megint nem értem, hogy mit akartál vele bizonyítani. Meséket én is tudok olvasni a neten ha arra szottyan kedvem.
A több ezer bizonyítékból, pedig jó lenne ha egyet kettőt nyilvánosságra hoznál, mert én nem sokat találtam, pedig kerestem.

Bobkó Csaba írta...

Mire nem találtál bizonyítékot?

Névtelen írta...

"Leleplezem Makovecz Imrét, a sátánista építészt"
pl erre??
Gondolom nem kérek sokat, ha blogod után arra kérlek, hogy nevezz meg egy két olyan körülményt, ami megkérdőjelezhetetlenül, és megingathatatlanul BIZONYÍTJA hogy tényleg az volt.
Sorold őket kérlek, mert eddig egy ilyet se találtam itt.

Névtelen írta...

Makovetz gnosztikus volt, a gnosztikus világkép pedig másmilyen mint a keresztény.

Még nem olvastam el a szabadkőművességről szóló hosszú dokumentumokat amelyeket ajánlottál, csak átfutottam, és elképzelhető hogy valamilyen alsó szintű szabadkőműves beavatáson átesett.

A szabadkőműves mozgalom a gnoszticizmus ideológiájára épül?

A gnosztikusokat én olyan embereknek látom akik képtelenek meglátni az élet és a hit mélységes csodáját, misztériumát, és valami hátsó titkos bejáraton akarnak bejutni oda ahova mindenki bejuthat egy kis szerénységgel.

A gnosztikusokat épp az zavarja hogy mindenki, ők valami különlegsséget akarnak. Szeretik titokba a többi embertől különbnek, bölcsebnek tekinteni, akik beavatottabbak.Amúgy nekem nem szektavezérre, gurura emlékeztet Makovetz hanem egy becsületes, karakteres, kemény embernek tűnik, akinek sajátos egyéni meglátásai vannak.
Sok mindenben hibázott, fogyatékos az az iskola amit teremtett, de mindenesetre felrázta a szakmát, és a közvéleményt egyaránt.
Én inkább művésznek tartom, díszlettervezőnek, aki csak kényszerből volt építész.
Az építészethez kell egy szerénység, jóindulat, nem leereszkedés hanem őszinte egyenrangúság az emberekkel, akik ott laknak.

Bobkó Csaba írta...

A gnosztikusok legalapvetőbb tétele, hogy e földi világ a Gonosz teremtménye. Egy bizonyos szint után eljutnak oda, hogy ezért aktívan meg akarják e világot, az embert, a természetet semmisíteni. Makovecz nem volt becsületes. Semmi köze a becsületességhez annak, hogy megrendelőire azok pénzén olyan okkult jeleket lőcsölt rá, amiket azok nem kértek, talán fel se ismertek, amit viszont elvártak, hogy szép és a célnak megfelelő jó épületet kapjanak a pényükért, azzal többnyire nem törődött. HA meg valaki ezzel elégedetlenül megköszönte az együttműködést és nem kért belőle többet, mint a magyar katolikus egyház, akkor hisztéruikusan szidta őket a sajtóban, amiért nem képesek felfogni az ő zsenialitását. Mi ebben a becsületesség? Ez bizony egy romboló szekta erőszakossága. A szakma felrázása ömnagában nem érdem, nem sült ki semmi jó az ő átmeneti divatjából és "starchitect"-kultuszából. Közben a világban csendben építenek a normális épízeti tradíció újjáélesztői, a New Urbanism képviselői, de őket agyonhallgatják, ők persze nem sztárok. Ők nem hisztiznek, ha valaki nem akar velük dolgozni, ők ki akarják szolgálni a Megrendelőt.

Névtelen írta...

Ahogy látom nem sikerül érdemi választ adnod a feltett kérdéseimre. Mindenkinek válaszolsz(rajtam kívül), de csak ugyanazokat az üres frázisokat tudod ismételgetni, ugyanúgy megalapozás nélkül....ennyit rólad hazug csaló...

Bobkó Csaba írta...

Mire kellett volna válaszolnom? Én lennék a hazug csaló? :-) Ay internet tele van az infóval, hogy Zelnik, a néhai álépítész jóbarátja templomos nagymester. Pl. Czike László "Rendsyerváltó szabadkőművesek" c. írásában, a link kint van oldalt. Leírja Czike, hogy a Zelnik-Makovecz duó hogyan vesztegette meg egy kis pénzzel az egyik szerkesztőt, hogy a lapjából tegye ki az ő vakolókat leleplező dumáit. A blogon olvasható Makovecz-interjúrészletek gyakran szó szerinti tükrözései Zelnik sok helyen olvasható szövegeinek. Ugyanis Zelnik az agy, aki az eklég korlátolt makovecz mögött állt. Ha mentora, háttérideológusa egy hazai nagymester, akkor pont Makovecz lett volna kihagyva a vakolásból? A kábító dumáiból a témához felszjnesen értők is azonnal felfoghatták, hogy vakoló volt.
Egyébként egy eleve titkos társaság esetén röhejes csalóznod, azzal az indoklással, hogy nincs róla pecsétes papír, hogy valaki tag. Persze, hogy nincs (legalábbis az én kezemben...), ez egy ilyen sötétben bújkáló forradalmárbanda. A művei leleplezik. Zelnik meg lényegében divcsekszik is vele. Czike emljti, hogy miután ő szétkürtölte, hogy be akarták szervezni, de ellenállt, Zelnik (akit pl. "József Nádorként nevez meg Czike), azt hangoztatta valahol, hogy Czike nem volt méltó rá, hogy bevegyék szabadkőművesnek. Tehát nem titkolja, hogy ő az. Makovecz meg kvázi "sziámi ikre" volt Zelniknek ezekben az okkultkodásokban.
Kevés ez az acsarkodás részetekről. A többi marhaságodra is válaszolok majd, bár elég rangon aluli...

Névtelen írta...

Mondjon ki mit akar: Makowetz kiváló díszlettervező lett volna Holivudba, vagy a Disny stúdióba is jó grafikus lett volna!

Még egyszer szeretném figyelmedbe ajánlani Bogdan Bogdanovic-ot, műveit nézve ő egy igazi európai szabad ember volt, mentes az okultizmustól, de nyitott a szakrális hagyományok, a balkáni népek nemzeti kúltúrája felé.

Azért erőltetem ezt a szerb, -vagy inkább délszláv építészt mert párhuzamba lehet hozni Makowetzel: mindketten a modern építészet sablonait elhagyva a népi-nemzeti hagyományok felé fordultak.
Mindkettő művészi érzékkel megáldott, igazi építő művész volt.

Bogdanovic teljes szellemi nyitottsággal fordult az európai humanista, a keresztény tradíció, és egyfajta humanista szocializmus felé. Szerencsére művei nem annyira ideológiailag túlterheltek mint a kissé dagályosra sikerült kommentem.

Tényleg nem egyenes dolog keresztény templomnak eladni olyan épületeket amelyek inkább az egyiptomi hitvilághoz kötődnek. De hát ismerték a terveket amegrendelők, mi a csodának egyeztek bele? Enyire balekok voltak, átverték őket? Különben némelyik épülete elmegy, pl, Makói fürdő képeit nézegetve: nekem tetszik.

Névtelen írta...

New Urbanism? Ez az Usá-ban érdekes, de nálunk a kedélyes vidéki városok már száz évvel ezelőtt is ezeken az elveken épültek, példaértékűek lehetnek ennek a mozgalomnak.

Bobkó Csaba írta...

Eyzt ők is tudják. A világon mindenütt ezen az elven építkeztek a modernizmus győzelméig, így az USÁ-ban is, nélunk is. Makovecz nem ezen az elven építkezik, szobornak tekinti épületeit, még a leginkább a sárospataki Bodrog-áruház melletti negyedben állt ehhez közel, de az is sokkal rosszabb attól, ami abban a városban a háború előtt épült és esztelenül zsúfolt. Ez jelentős részben a megrendelő, az akkori városi tanács bűne is volt. Később makovecz nem is próbálkozott a városi szövetbe illeszteni épületeit, szörnyetegként lógnak ki belőle, pl. a syigetvári vigadó, a makói fürdő, az egri uszoda, vagy a makói hagymaház. Mindezeknél megvolt a lehetőség a tradíció folytatására, ő azonban a karikatúrát választotta okkultkodással. Ez sátáni gonosz tett, tudatosan, ezért is nevezem sátánistának.

Virág írta...

Mennyi beteglelkű ember van ezen az oldalon! Gondolom, egyikük sem tervezett, épített még életében semmit, mint ahogyan semmi maradandót sem hoztak soha létre. Nem is kutatták a régi kultúrákat, nem keresték a párhuzamot. Csak fikázni tudnak, és azt hiszik, csak az ő szánalmasan kicsiny és korlátolt világuk létezik.

Unknown írta...

Szánalmat érzek a világ működésével kapcsolatos értetlenségből fakadó frusztráltságból, melyek áthatják mind a cikkeket, mind a hozzászólásokat. Ha teremtünk valamit, egyúttal valami más elpusztul. Ha pedig valamit elpusztítunk, azzal valami új veheti át a helyét. Tartózkodom attól, hogy ítéletet mondjak afelett, helyén van-e ez így, de amihez nem fér kétség, hogy amit mi jónak, vagy rossznak nevezünk, az valójában nem választható szét. Ezt szimbolizálja többek közt yin és yang. Ha ebből a szemszögből vizsgáljuk az oldal alcímeként pozicionált idézetet, nyilvánvalóan a magasabb tudati szint megnyilvánulását üdvözölhetjük benne. Hogy ez a nem tudatos emberekben félelmet kelt, nem okoz meglepetést. Nem régiben ismertem meg Makovecz Imre munkásságát, és a vele készült interjúk alapján példaképnek tekintem. Ha igaz, hogy tudatosan sátáni jelképeket is megtestesít, akkor is csak tisztelni tudom, ugyanis megfoghatóvá teszi azt, ami lebontó erőként a világban jelen van, az egy más dolog, ha valaki éretlen módon ezekről tudomást venni nem akar. Beavatottsága megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor emberi mivolta is, amely nem teszi alkalmassá a tökéletességre, ennek ellenére közelebb jutott hozzá mint valamennyiünk az életben fog, tudatalattijának lenyomatát pedig épületei - ha úgy tetszik szobrai - őrzik. Természetesen mindenki véleményét tiszteletben tartom, és ugyan már több, mint egy éve nem írt senki, mégis azt mondom vegye le az ember az összes szemüvegét, ami kondicionálhatja a tudatát, és úgy fogadja be a formátlanban a formát, és a formában a formátlant.

Bobkó Csaba írta...

Kedves MrPrimewalk, a te hozzászólásod a többedik abból a csapatból, akik tökéletesen képben vagytok néhai Mesteretek okkultkodása, vakolása tényével és ti ezt így szeretitek. Mit szólsz ahhoz a felvetésemhez, hogy ezt a blogot két irányból bírálják, többnyire dühösen, az egyik a te csapatod, akiknek nem kérdés, hogy "vakolt" (okkultkodott, ezotérülrt, stb.) és azt nehezményezitek, hogy én ezt miért ítélem el, hisz ez egy csodálatos dolog, míg a népnemzeti tudatlan naív elégedetlenek azon dühöngenek, hogy miért vádolomn én a Nagy Magyart vakolással, ezotérül-fordulással, okkultkodással. Mivel nekik fogalmuk sincs e témákról és nem hiszik el, hogy Makovecz ilyenekben utazott. Szóval nem gondolod, hogy legalább ez a csapat jól át van verve és ez nem etikus? Mert én nem vonom kétségbe, hogy nektek jogotok van a Sötétséghez imádkozni, de te se vond kétségbe, hogy én meg jogosan tartom ezt annak, aminek. Viszont miért vezetitek félre a szegény buta tudatlanokat, akik amúgy jószándékúak? Miért vezette őket félre Makovecz?
Retorikai kérdés, tudom, hogy az okkultkodás nem nyíltsisakos műfaj, kivételes koroktól és helyektől eltekintve.

Unknown írta...

Kedves Csaba!
Nincs tudomásom arról, hogy a blogod olvasása közben bennem keletkezett benyomások, gondolatok, érzések szavakká formálása túlmutatott volna a véleménynyilvánításon. Abban hiszek, ha az ember valami örök érvényű igazságot képvisel, akkor annak szempontjából nincs szükség annak érvényesítésére viselkedés, vagy szavak szintjén. Eltekintek attól, hogy a hozzászólásom tartalmát bírálatnak tekintetted, majd ennek, és a "tudatlanok félrevezetésének" szándékát nekem is tulajdonítottad, és ezért felelősségre szerettél volna vonni (talán a sötétségnek üzennél, ami bennem van?). Tájékoztattál arról, hogy előítéletekkel élsz a külvilággal szemben, akiket különböző csapatokba válogatsz általánosítás végett, a saját szempontjaid szerint. Ennek a rendkívüli hátránya, hogy az előítéletek olyan szemüvegként funkcionálnak, melyek által a puszta, formátlan létezést kényszeríti a tudatod, hogy abba illeszkedjék; azon határok közt, amiket te magad állítottál a külvilág felé. Amit keresel, azt találni fogsz.
Továbbá fontosnak tartom, hogy figyelmeztesselek a projekcióra is, melyben a tudattalan ismeretlen, ezáltal meg nem értett tartalmát a környezetére vetíti ki az ember, majd fel akarja venni a harcot ellene, miközben az épp saját magában van.

Nappal világos van, éjjel sötét. Sötét akkor ne legyen? Illetve ha sötét van, a világos csak átverés? Ha pedig az éjjelt rossznak tulajdonítjuk, akkor ítélkezzünk kizárólag arra tekintettel, a világosságot pedig helyezzük kívül a megítélésen (alapból tartózkodni kell az ítélkezéstől), és ne ismerjük el? Mondjuk azt, hogy ez az éjjel bolygója nappal nélkül? Felhívom a figyelmed, hogy magad is akkora felelősséggel rendelkezel, mint én. Én tudom honnan jöttem, és felhívom a figyelmed: a saját életed ellen követsz el merényletet - ezáltal azoké ellen is, akik a szavadnak hitelt adnak -, és ez ezen a blogodon jól meg is mutatkozik (tehát a gond gyökere nem innen ered). Ebből kifolyólag légy tudatos, mert magad is számtalan emberre vagy hatással, ha pedig nem vagy tudatos másokat is az erdőbe viszel, a végén pedig el kell számolnod.

Bobkó Csaba írta...

Ne bonyolítsd túl. Nem téged vádollak félrevezetéssel, hanem a néhai Makovecz Imrét és ma is élő sleppjét (ha közéjük tartozol, az más). Az én blogom üzenetével két csoport tagjai nem értenek egyet, az egyik a tiéd, akik nem vitatják, hogy Makovecz okkultista volt és pl. szabadkőműves, csak sérelmezik, hogy miért szidom ezt a csodálatos ezotériát, stb. A másik tagjai azért mérgesek, mert nem hiszik el, hogy a számukra nagy magyar hazafinak beállított illető vakolt és okkultizmussal foglalkozott. Mi lenne, ha ti, az első csoport tagjai, akik tudjátok, hogy természetesen vakolt, felvilágosítanátok ez utóbbiakat?

Ami a dualista cuccot illeti, idéztem itt a "Menóra, szefirák, sitra ahra - a kabbalista Makovecz" c. bejegyzésben: "A szabadkőművesség kollektív külső célja egy emancipált emberiség, mellyel újjépíthető az "Éden", melyben nem kell a Teremtő és intézményes Egyháza korlátozó parancsaival törődni. Az ezotérikus cél Lucifer belefoglalása a "Teljes Isten" definíciójába, amely a jót és a gonoszt egyaránt magában foglalja, avagy az ellentétek egyesülése, coincidentia opositorum."

Tudom tehát, hogy miről írsz, csak nem fogadom el. Én tartom magam ahhoz, hogy "Szabadíts meg a gonosztól!"

Unknown írta...

Kérlek, továbbra se tulajdoníts nekem semmit, ami nem tőlem ered, és ne vádaskodj. Mellőzd a téma degradálását "szabadkőművesség" ill. "ezotéria", "okkultista" jelzőkkel, dezinformációkkal, mert itt nem erről van szó. Amennyiben a tapasztalatom nem az lenne, hogyha az ember olyasmitől akar megszabadulni ami elválaszthatatlan része, akkor meghasad a tudata (a kollektív tudathasadás is ismert jelenség, főleg vallások tekintetében), akkor kívánnám, hogy szabadulj meg tőle de ez az élet, nem pedig kívánság műsor. Viszont hogy elfogadd, és megfelelő viszonyba kerülj vele, annál inkább kívánom. Az elnyomás, figyelmen kívül hagyás nem kívánt következményekkel jár, amit árnyaltan már valamennyien tapasztalunk itt a blogodon.

Ha két magánhangzóval kiegészíted ezeket a betűket, milyen szót kapsz?
STN

Bobkó Csaba írta...

Ez szerencsés véletlen, hogy magyarul el tudjátok sütni ezt a jó poént, de csak azoknak ér valamit, akik úgy tudják, hogy a magyar a teremtés nyelve. A sátán szó nem magyar, hanem héber, héberül pedig az "isten" szó egyik formája sem hasonlít hozzá.
Nem vádaskodok, viszont felvetettem azt az egyszerű dolgot, hogy ti, ezotéria-mániások tudjátok, hogy Makovecz közétek tartozott, míg a népnemzeti tömeg nem tudja és teljesen tévhitben él vele kapcsolatban. Szerintem nektek kellene felvilágosítanotok őket, hogy igen, VAKOLT. És hogy szerintetek ez jó dolog. Én a sörömet kérném ki az előadás megtekintéséhez... :-)

Névtelen írta...

A makoveczi formanyelvben és szimbólumrendszerben alkalmazott morfológia az emberiség közös kultúrkincsének része. Jóval korábban létezett, mint a szabadkőművesség, még ha az egyes elemeit, gyakran megváltoztatott jelentéssel az egészen közeli múltban át is vette esetleg. Ezeknek az elemeknek az alkalmazása a tágabban értelmezett építészetben (pl. enteriőrök, temetkezési helyek, korai szentélybelsők, épített berendezési tárgyak, stb.) széles e világon elterjedt. Az ősi szimbólumok változatos formában lelhetők fel, gondoljunk csak például a "szárny" formai változatosságára a különböző civilizációk műalkotásaiban.

Bobkó Csaba írta...

Ez az álljtás önmagában, valamilyen fokban igaz lenne, de e blog kapcsán felhozni mégis hamis. Ugyanis a kérdésünk itt az, hogy Makovecz vajon azért pakolta-e tele a műveit ilyen szimbólumokkal, amiket a szabadkőművesek és hasonlók IS alkalmaznak, mert okkultizmussal foglalkozott, illetve szerintem elsősorban azzal foglalkozott. Az én válaszom igen, és nyilvánvaló, amit az okkult-téma emljtése nélkül sokan elmondtak már az Index cikkeitől Janákyig, hogy Makovecznek az építés szinte csak alibi volt az okkult jelei elhelyezése érdekében. Tehát nem volt hajlandó azzal foglalkozni, hogy a megrendelők számára funkcionálisan és esztétikailag is nagy bajt, néha katasztrófát okoz, hogy őt az építészet, mint szakma önmagában egy cseppet sem érdekli, neki az épület, az építészet egy szimbólum-hordozófelület, a lakók, vendégek, dolgozók hétköznapi igényei le vannak szarva. És innen nézve, meg összevetve okkult mániájával, amit erről tudunk, amiket gyakran maga kotyogott el nyilatkozataiban, cikkeiben, könyveiben, rajzaiban, nyilvánvaló, hogy ő nem véletlenül tett fel olyan elemeket, amik a vakolóknál is előfordulnak.
Ráadásul ezen elemek használata nemhogy a nemvakoló népi, stb. építészetben, hanem a modernizmus kora előtt még a szabadkőműves építészek többnyire funkcionális és esztétikus épületeiben sem ártottak lényegében semmit, tehát ezt az összehasonlítást is elbukja Makovecz. Ön-PR-jával ellentétben Makovecz tipikus modern "építész" volt, amibe a "poszt"-nak hazudott modern is beletartozik, tehát a korábbi , derék épjtészekkel szemben, akik egy része eljárt a páholyba okkultkodni, meg rakott mindent látó szemet és piramist az egyébként jó épületeire, a modernista forradalom óta a szakma (kontraszelektált) hivatalos képviselői tipikus nihilistaként az építészeti szakma szabályaival fordultak szembe és direkt szadizzákk a felhasználókat, az embereket. Makovexz és a Bauhaus között egyenes a kapcsolat, amit az Országépítő itt idézett cikkei is bizonyítanak. Ezek komolyan legalább annyit társalogtak a Sötétséggel, mint a Fénnyel... Legalább, tehát többet.

Névtelen írta...

A gnosztikus és sátánista közé egyenlőségjelet lehet tenni. Aki ezt így első hallásra nem hinné, tanulmányozza át a "The Gnostic Mass. The central ritual of the O.T.O." című szertartáskönyvet. Olvasható itt: http://lib.oto-usa.org/ . Ez a fentebb hivatkozott weboldalon jelenleg a "Liber XV (Liber 15)" link alatt található. Vagy bővebb változatban olvasható, letölthető itt is: http://www.scribd.com/doc/128449318/XV-Sabazius-Gnostic-Mass Van ott még egyéb "szakirodalom" is bőven, amelyekből a józan, épeszű olvasó megérti, kik is a mai gnosztikusok valójában. Az utóbbi években épült katolikus templomot, amelyben "benne van a jó templomok nyugalma, derűje, szent meghittsége", inkább csak a görögkatolikusoknál lehet találni. Erdélyben épült pár templomuk a kilencvenes évek óta.

Bobkó Csaba írta...

Elvileg igazad is lehet, de a sátánizmus gyökere többnyire mégis gnosztikus felfogás. Konkrétan Makoveczék gnosztikus alapokon állnak (a tábora, ha még megvan) és egy részük eljutott a sátánizmusig, bár ezt nyíltan nem ismerik el.
Lengyelországban épülnek teljesen hagyományos stílusú katolikus templomok mostanában, de ez kisebbség.

Szubhuti írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
Névtelen írta...

Miután a katolikus egyház a cionista-szabadkőműves elit ezen belül is a jezsuiták irányítása alatt van - maga a katolikus egyház a sátánista! Makovecz ráérzett a magyar "néplélekre" és ez látszik a munkáin. A magyarság lelkületével tökéletesen ellentétes a kereszténység meghunyászkodó áldozati szerepe, még akkor is, ha ezt a politikai "szentünk" István király a német lovagok segedelmével ránk kényszerített! Azóta uralkodik a sátánizmus Magyarországon. A magyaroknak buddhistának kellene lenniük, nem véletlen, hogy Kőrösi is erre a megállapításra jutott amikor őseinket kereste! Szóval tömény baromság amit itt a szerző állít!