május 13, 2014

Szakállas Nő, Androgyn Jézus, Makovecz Imre


(A profilok átfedése miatt ez egy közös, illetve dupla bejegyzés a Kitalált Újkor és az Ördögűző blogon. Mondhatnám, hogy a "Coincidentia Oppositorum" jegyében, de nem mondom, mert a két blog természetesen nem ellentétes egymással.)

Az utóbbi napokban kontinens-szerte nagy érzelmi hullámokat vet a közvéleményben a Szakállas Nő "európai víziója". A Conchita Wurst győztes produkciója alapját képező "szakállas nő" imázselem valójában nem egyedülálló, inkább egy tipikus divattrend része manapság. Például a lengyel közönség épp az idei Eurovízió Dalfesztivál előtt láthatta a "Sztárban sztár" showműsor helyi változatát a Polsat TV-csatornán "Az arcod ismerősen hangzik" címmel. A ballib kultúramanipulációk ügyében nyitott szemű konzervatív néző egyből arra gyanakodhatott, hogy a produkciók jókora részében azért játsszák a női szerepeket férfiak és a férfi szerepeket nők (elvileg sorsolás alapján), mert a program valójában része a genderideológia ügyesen burkolt propagandájának.

Meglepő (vagy nem), de a lengyel kiadás döntőjét idén április 26-án, két héttel az Eurovízió előtt Katarzyna Skrzynecka egy (félig) Szakállas Nő produkcióval nyerte:

a lengyel szakállas nő is győzött

"Conchita Wurst" arca vízszintesen oszlik férfi és női elemekre, Skrzyneckáé pedig függőlegesen. ( Az utóbbié elvileg azért, mert egymaga énekelte Sarah Brightman i Andrea Bocelli duettjét, de ez csak ürügy volt a hímnős megjelenéshez.) Általános nézet, hogy "Conchita" imázsának része a Jézus-gúnyoló blaszfémia is. Nem hangozhat meglepetésként, hogy a globális tudatipar láthatóan összehangolt androgyn, hímnős szimbolikus produkcióinak is okkult alapjai vannak. De hogy kerül a "szakállas nő" témába Jézus és mi köze ehhez Makovecz Imrének?

A szórakoztatóipar androgyn sztárjai

A "Sztárban sztár" magyar kiadásának nézői sem úszhatták meg nőt alakító szakállas férfi nélkül:

Varga Viktor, mint Lady Gaga

Ugyanez a szakállas néni Amy Winehouseként még a szoknyáját is felemelte, hogy egyértelmű legyen hermafroditasága:

"Álljon meg a menet..."
A mém tudatipari jelenléte nem új dolog, de eleinte csak apránként adagolták. Freddie Mercury híres "I Want To Break Free" számának élő előadása Japánban, 1985-ben:


A globális "tömegkultúra" irányítóinak okkult hátterével, szimbolizmusával sok internetes fórum foglalkozik, például az általam is gyakran idézett The Vigilant Citizen. Egyből feltűnhet, hogy Conchita Wurst győztes produkciójának címe "Szállj fel, mint egy Főnix", a főnix pedig az okkult-szabadkőműves közeg egyik legkedveltebb jelképe. Az Ördögűző legutóbbi bejegyzésében (Út a Piramisok Városába) láttuk, hogy a tudatipar és egyúttal Makovecz Imre egyik fő tanítómestere, Aleister Crowley gnosztikus Thelema-vallásának is egyik fő szimbóluma a Főnix. Talán nem véletlen, hogy a főnixes szám egyik szövegírója a (nyilván felvett) Charly Mason névre hallgat...

Gnosztikus gengerideológia

Az épelméjű és éplelkű szörnyülködők többsége nem tudja, hogy a genderideológia forrása a gnoszticizmus, ezzel részletesebben is foglalkoztam  "Katárok kora - eutanázia, genderideológia, abortusz Pap Gábor "érdek nélküli szeretetvallásában" című bejegyzésemben. A gnosztikusok, manicheusok, katárok hitrendszerének része például, hogy a nőknek az üdvözüléshez utolsó reinkarnációjuk során férfitestben kell újjászületnie, hogy a nemi különbségeket a Gonosz kényszerítette az emberre, amikor fénylelkét az anyag testbörtönébe zárta, és persze, hogy a homoszexualitás és perverziók kisebb bűnnek számítanak (ha egyáltalán), mint a férj és feleség közötti szex.

Louis Israel Newman "Judaista befolyás a keresztény reform-mozgalmakra" c. művében a "A katár teológia és a judaizmus" fejezetben tárgyalja a katárok és más gnosztikus eretnekek azon nézetét, mely szerint  "Az Ószövetség Istene a Sátán". Az Ó- és Újszövetség tanításából kiragadott szövegek szembeállítása során a gnosztikusok az ember nemi különbözőségét is a keresztény felfogáshoz képest perverzül kiforgatva magyarázták:
Jehova férfit és nőt teremtett (Ter.1:27), az Újszövetség Istene viszont ezt jelentette ki: "Nincs többé (...) férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban." (Gal. 3:28)
Vagyis a gnosztikusok és a gnoszticizmus talajából kinőtt okkultista-vakoló mozgalmak tagjai értelmezik a spirituális egyesülést perverz módon a férfi-nő földi, testi különbségeinek egyesítéseként, méghozzá általuk végrehajtandó mesterséges egyesítéseként, egybemosásaként, ahogy a Megváltást is a földi történelem manipulálásával igyekszenek előrehozni. Itt érkeztünk el Makovecz Imréhez.

Makovecz "Androgyn Jézusa"

Makovecz élete végén durván szidta a prímást, amiért Magyarországon nem tervezhet több katolikus templomot (pl. Erdélyben miért hagyták???) és már korábban is kígyót békát kiabált olyan katolikus papokra, akinek más elképzelése volt a katolikus teológiáról, mint neki:
"Aztán persze van ennek egy másik oldala is, amikor küzdenie kell alantas sötét erőkkel, akik szeretnék ezt megakadályozni. De hát ez hozzátartozik a szakma gyakorlásához, mindig is hozzátartozott. Hozzá bizony, hogy félművelt, különös egyházfiak eretnekséggel, mások nacionalizmussal, rasszizmussal és egyebekkel vádoljanak."  (Ökotáj: Föld és ég találkozása - beszélgetés Makovecz Imrével
Az egyik olyan templomterve, mely teljes joggal kiválthatta az általa ezért gyűlölt, észnél levő, teológiailag akárcsak félig is művelt egyházfiak eretnek-vádját, a sokat mutogatott paksi temploma. E temploma szimbolikájáról nyilatkozta az alábbiakat, amit paks-környéki lokálpatrióta webhelyektől kezdve a Makovecz Alapítvány hivatalos weboldaláig több helyen olvashatunk, és ami sokakat meghökkenthetne, ha sokan olvasnának Makoveczről, Makovecztől. (De feltételezem, hogy nem mozgat meg tömegeket az iránta való érdeklődés, ezért sem lett még belőle nagyobb ügy...)
Paks, Római katolikus templom

"Az épület egy ősi jel térbeli megfogalmazása. Ez a jel (S) a magyar népművészet alapjel, de megtalálható Eurázsia számtalan területén, a kelta, szkíta hatás alatt álló vidékeken is. Az alaprajz két szimmetrikus helyzetű S-szimbólumból áll. A két jel noha egybevágó, ellentétes helyzeténél fogva a világosság-sötétség, férfi-nő, nap-hold, valójában a jang-jin dinamikus egyensúlyban álló ellentétét jelenti. Ezért hordoz a torony holdat és napot, ezért áll az egyik oldalon a sötétség, a másik oldalon a világosság angyala. Ebből az ellentétből kell megszületnie a kereszténység Androgyn gondolatának, Jézus Krisztusnak, kinek szobra középen, az oltár felett áll."
Androgyn Jézus???

A templom főbejárati nézete "ikonná" vált hazafias körökben:


Érthető, hogy a hátulnézettel sokkal ritkábban dicsekszenek:


A Mester sajátkezű rajza egy nagyon sötét alkotói víziót mutat a szimbolikus épületről (kész Eurovíziót...):


Mintha nyoma se lenne "a világosság és a sötétség dinamikus egyensúlyban álló ellentétének"! Egyértelműen a sötétség dominálja a látomást. A templomtorony-szörny (a Halál?) is sötét, az emberalakok is mind sötétek, és ez nem meglepő egy olyan alkotótól, aki számára "a sötétség mindig LEGALÁBB olyan fontos volt, mint a fény"...

Az Isteni Hímnősség egy okkult-vakoló eszme

Az "androgyn Jézus Krisztus" persze egyáltalán nem "a kereszténység gondolata", a duális ellentétek egyesítésének a paksi templom szimbólum-koncepciójában megfogalmazott makoveczi elvében annál inkább ráismerhetünk az okkultisták, kabbalisták, alkimisták, szabadkőművesek "Coincidentia Oppositorum" eszméjére, ami nem meglepő a Nemzet Vakolójától.

Hamilton Reed Armstrong: Fundamentals of Symbolism


"Ugyanez a tojás-alak látható a szabadkőműves és mágus Éliphas Lévi emblémáján 1861-es A Mágia története című művében. A tojást az Ouroboros, a farkába harapó kígyó határolja. A körbezárt kozmoszban látható a coincidentia oppositorum, a fény és sötétség, férfi és nő, jó és gonosz, menny és pokol ellentéteinek egyesülése, amit két egymásba fonódó és a kabbalai Magen David-ot képező háromszög jelenít meg."
A szabadkőművesek Jákinja és Boáza, Nap (férfi) és Hold (nő)
"Az oszlopok "Királyi Titkát" magyarázva Albert Pike rátér magának az Istenségnek a belső dualitása, vagy biszexualitása megállapítására.  Pike szerint az Ember Férfiként és Nőként létezése szimbolizálja az isteni belső kettősséget"
Az Ellentétek Egybeesése egy központi jelentőségű koncepció a kabbalában és a haszidizmusban, ezt jól bemutatja például Sanford L. Drob: A Coincidentia Oppositorum doktrínája a zsidó misztikában c. esszéje.

Nagyon tanulságos ezek után, amit a Kabbala és a zsidó folklór nőstény főördöge, (e hagyomány szerint) Ádám első felesége alakjáról olvashatunk angol nyelvű wikipédia-szócikkében:

Wikipédia: Lilit - Értekezés a Baloldali Kiáradásról
"A két fivér, Jacob és Isaac Hacohen misztikus írása, mely néhány évtizeddel megelőzi a Zóhárt, azt állítja, hogy Szamael és Lilit egy kétarcú, androgyn lény alakjában létezik, a Dicsőség Trónjának kiáradásából született, és a spirituális világbeli megfelelője Ádámnak és Évának, akik hasonlóképpen hermafroditának születtek. A két androgyn páros kettőse egymásra hasonlít és mindkettő "a Fenti képmását tükrözi"; vagyis egy androgyn istenség látható formában való megjelenítései."
"Samael és Lilit egy kétarcú, androgyn lény alakjában létezik"

Az Ördögűző két bejegyzésében is láthattuk, hogy Makovecz Imre épp annak az Aleister Crowleynek a "legjobb magyar tanítványa", aki egyúttal a modern tudatipar által sugárzott okkult, sötét szimbolika egyik legfőbb forrása is.
és
The Vigilant Citizen: Lady Gaga “Júdás”-a és Hórusz Kora
Az okkultista Aleister Crowley, aki máig egy hihetetlenül befolyásos alak a szórakoztatóiparban, kinyilvánította, hogy Hórusz Korát, az emberi történelem új szakaszát a hagyományos vallások elhalása fogja meghatározni, ezek helyét egy új fajta spiritualitás fogja elfoglalni. Ebben az "új Aeonra" vonatkozó víziójában osztozik vele a világelit, mivel annak az Új Világrendre vonatkozó tervei nagymértékben egy kizárólagos világvallás létére alapozódnak, amely az ő agendájukkal, programjukkal összhangban álló értékrenden alapul. A tömegmédia fontos szerepet játszik ebben a paradigmaváltásban - az eredmények pedig megdöbbentőek. Kevesebb, mint egy évszázad alatt a nyugati világban drasztikusan visszaszorult a vallásos hit, főleg a kereszténység. Soha nem történt ilyen alapvető társadalmi változás ilyen rövid idő alatt. Természetesen személyesen Gaga nem felelős ezért a drasztikus változásért, de a Júdás jelentésével és szimbolikájával tökéletesen bemutatja az átmeneti időszakot, melyen áthaladunk, miközben a társadalmat Crowley szavaival Hórusz Korába vezetik.
A kereszténység (és minden nem emberellenes spiritualitás) végső elpusztítását célul kitűző okkultista körök e "prófétája", Crowley a Hermafrodita Istenséget Éliphas Lévi nyomán a Bafomet alakjában jelenítette meg.

The Vigilant Citizen: Lady Gaga: “Born This Way” – Az Illuminátus Kiáltvány
Gaga a szülés előtt álló Szűz szerepét játszva szimbolikusan a kecskefejben látható, ami kihangsúlyozza a küszöbönálló szülés okkult és rituális jellegét. A kecskefej által megjelenített Bafomet az ellentétes erők egyesülése által teremtett mágia szimbóluma, ezért androgyn (lásd az erektált fallikus jelképet és a női melleket).
Bafomet nagy jelentőségű Aleister Crowley Thelemájában, a modern okkult filozófiában, mely Gaga Kiáltványa inspiráló forrásának tűnik. Crowley szerint Bafomet a spermatozoa spirituális természetének megjelenítője, egyúttal a "mágikus gyermeket" is szimbolizálja, akit szexmágia eredményeként hoznak létre. E minőségében Bafomet az Ellentétek Egyesülését képviseli, főleg a misztikusan megszemélyesített Káosz és Babalon összekapcsolódását, amit biológiailag a spermium és a petesejt zigótában egyesülése jelenít meg.
“Ő a Thoth Könyve 'Ördöge' és jelképe Bafomet, az Androgyn, aki az ezotérikus tökéletesség hieroglifája. … Ezért ő az Élet és Szeretet. De ezen túl az ő betűje az ayin, a Szem, tehát ő a Fény; és az ő zodiákusi képe a Bak, az ugró kecske, melynek tulajdonsága a Szabadság.” - Aleister Crowley, Magick Book 4

Tehát Bafomet amellett, hogy androgyn, Crowley szerint is az Ördög megjelenítője, akit a vakoló körökben a kereszténység Istenének "zsarnoksága" alóli  Felszabadítóként tisztelnek. Mit gondolhatunk hát arról, aki ezt az Ördögöt teszi meg Jézusnak álcázva egy keresztény templom oltár felett álló főalakjává???
Ugyanis épp ezt tette Makovecz Imre...

Láttuk, hogy Makovecz állításával szemben a kereszténység Jézus Krisztusa NEM "androgyn gondolat", annál inkább androgyn a kabbalisták, okkultisták, alkímisták, szabadkőművesek "istensége", aki valójában szerintük is az Ördög, és megjelenítője Bafomet. Ő, Bafomet rajzolódik ki Makovecz saját kezű ábráján, melyet a paksi templom szimbolikus koncepciójának burkolt, csak a Beavatottak számára megfejthető magyarázatául készített:Hasonlítsuk össze a rajzot a fentebbi Bafomet ábrázolásával és azonnal feltűnik az alig elrejtett hasonlóság!
Legalul a Földgömbből épp annyit látunk, mint Bafomet alatt. (A Bafomet lábai alatti Glóbusz a világ leigázásának jelképe) Felette a két félkörív Bafomet patás lábaiban végződik, alig leegyszerűsítve. Efelett középtájon megjelennek Bafomet kiterjesztett szárnyai. A fenti templomtorony Halál-szerű figurája tövében ott láthatók a hímnős Bafomet női mellei, alattuk középen a Kadduceus, egyúttal az erektált fallosz-jelkép felső gömbje. A Kadduceus pálcája-falosza mellett kétoldalra szétcsúsztatva ott a két "S", a kadduceus két kígyója, amikről Makovecz oly gyakran szeretett áradozni. A háromcsúcsú templomtorony a Bafomet feje tetetjén hordozott háromcsúcsú fáklya, kétoldalt a két újabb "S" a Bafomet-bakkecske két, kígyóként befelé hajlított szarva.

Az androgyn Bafomet-Ördög Jézusnak álcázott elhelyezése Makovecz Imre által a paksi Szentlélek Templom (!!!) oltárja felett, illetve a templom formája által kifejezett szimbolikában egyértelműen egy ellenséges szándékú, gonosz behatolás bizonyítéka. Makovecz ezzel is kifejezte, hogy az Aleister Crowley által képviselt pokoli okkult irányzat képviselője, Hórusz Korának elősegítője, a kereszténységet (a Teremtés Rendjét tisztelő spiritualitást) elpusztítani kívánó erők önkéntese volt. Nem véletlenül sziszegett fúriaként azokra, köztük papokra, akik legalább részben átláttak a mesterkedésein.

Az androgyn, hímnős Ördög, a Bafomet megjelenítése Hórusz, szárnyas piramisok és más jelképek elhelyezése mellett e világromboló gonosz erők közös névjegye, építészetben és "szórakoztató"iparban egyaránt. E körök ünnepeltetnek Szakállas Nő-sztárokat a pódiumon és ők hazudják Jézus Krisztust "androgyn gondolatnak".


1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Egyes mágikus jelképek ősrégiek. Nem hogy az egyes kőműves, sátánista és egyéb szekták de még a zsidók maguk sem léteztek amikor ezek már réges régen úgymond "forgalomban" voltak. Tehát a 2ősség az 1gység és a teremtett világ egyéb jelképrendszereitől az emberi gonoszságot le kell tudni választani. Különben minden megy a "levesbe" - még az is ami egyébként felemelne.
A "conchita wurst-szindróma" az EGYség egyfajta ízléstelen szabadkőműves megjelenítése. Amelyben "üzenetként" arról lenne szó hogy a "Tündérkirálynő illetve a Tündérkirály" - ikerlélekpárunk/isteni énünk - idebenn van mindannyiunkban. Nekünk kell megtalálni önMAGunkban hogy majdan meg tudjunk táltosodni - s ezáltal nem csak lelkileg de testileg is át tudjuk vészelni a jelen korszakváltás apokalipszisait.