május 09, 2014

Út a Piramisok Városába


avagy Makovecz Imre, Aleister Crowley (666) Legjobb Magyar Tanítványa - 2.


Szily László: Ezt láttam I. Orbán Ramszesz csodás piramisában című írásában ragyogóan beletrafált a "piramis" hasonlattal egy bizonyára általa sem sejtett dologba. A köznyelvben és I. Orbán Ramszesz (netán Hórusz?) udvarában Makovecz-stadionnak nevezett létesítményt Schmitt Pál szívbaj nélkül nevezte Szentélynek a megnyitóbeszédben, de ha még kevésbé lettek volna gátlásosak, a stadiont "spirituálisan megtervező" Makovecz szellemében igazán piramis formájúra is építhették volna! Nem lett volna történelmi precedens nélküli, hogy egy szentély funkciójú piramis tövében rituális labdajátékot játszanak, gondoljunk például a maják hasonló létesítményeire és szent sportjára.

 Jobboldalt a VIP-páholy, Chichén Itza
Piros lap helyett lefejezés volt!
Maja "Pancho Aréna" piramisa, Chichén Itza

A néhai Mester és iskolája életművében olyan mennyiségben sorjáznak a piramisok, hol szárnyasan, hol szárnyatlanul, hogy az nyilvánvalóvá teszi e szimbolikus építményfajta központi jelentőségét a makoveczi Templomépítő Szekta okkult világképében.

Kezdetnek mindjárt itt van e blog nyitóképe a fejlécből, Makovecz Imre az általa (?) tervezett sárospatak-végardói termálfürdőbejárat szárnyas piramisai előtt, a jelmondatához illő sötét tónusban ("Számomra a sötétség, amivel kommunikálni kell tudni, LEGALÁBB olyan fontos volt mindig, mint a fény."):


A végardói fürdő piramisaiból mindjárt 8 darabot (!) pakolt fel a magasba, ebből 4 szárnyas.


Hasonló a másik bejárat is, szintén 4 piramissal:Egy Makovecz-tanítvány, Őrfi József a Vándoriskola pályázatát elnyerve már az ardói fürdő rekonstrukciója előtt szárnyas piramis formájúra tervezte a kállósemjén-újfaluréti temetőkápolnát:"Illuminált"-illuminátus piramisablak, előtte szögletes menórával díszített oltár

A szintén korábbi Makovecz-féle paksi vásárcsarnok is legalább négy piramis-formájú tetőt kapott:


Az épületbe belelátható a Mester kedvenc bagolyszimbóluma is, a piramisok tövénél levő tetőablakok pedig mintha a későbbi ardói piramisok félreérthetetlen műanyagszárnyait előlegeznék meg, még rejtettebb formában:Makovecz tanítványai tervezték piramis formájúra egy londoni park esőbeállóját:
"Újonnan elkészült öko-esőkunyhó a londoni (Bermondsey) Stave Hill Parkban, melyet a brit Trónörökös Alapítványa építészgyakornokai építettek a Városi Ökológiai Alapítvánnyal együttműködve.
Építészek: Makovecz studió - Salamin Ferenc, Bata Tibor, Tusnády Zsolt."

Nem sokkal később huligánok (radikális építészet-kritikusok???) felgyújtották, leégett...

A szintén Makovecz-tanítványok által tervezett herendi porcelánmanufaktúra-épületek is tele vannak okkult szimbolikával, akad köztük (maja?) piramis formájú tető is:
A rekonstrukción átesett manufaktúra épületei azért is lehettek a gnosztikus-rózsakeresztes építészszekta szimbolikájának ideális hordozói, mert 1993-1998 között Makovecz Imre volt a Herendi Porcelángyár Rt. igazgatótanácsának elnöke... Az átépítés ilyen szimbolikus elemeit nagyrészt az okkultizmus megjelenítésében főszerepet vivő, hozzá legközelebb álló  tanítványai tervezték cégük, a Triskell keretében. Kiemelten Csernyus Lőrinc és Turi Attila. Konkrétan a piramis formájú tető viszont a nem Triskelles Turányi Gábor terve alapján készült. Persze a tervpályázatra minden építészt eleve Makovecz hívott meg.

A Triskell harmadik tagja, Siklósi József tervezte az ipolyszakállosi ravatalozó átépítését két piramissal:
A Triskell tagja, Turi Attila viszont Tárnok településközpontja céljára rajzolt terveiben olyan hangsúlyos szerepet juttatott a piramisoknak, hogy az már egy kész "Piramisok Városa" víziónak tekinthető! Ahogy egyébként a végardói fürdő is a kétoldali, összesen nyolc (abból négy szárnyas) piramisával.Témánk szempontjából csak mellékesen jegyzem meg, hogy az angyalos póznákra tervezett szárnyas koszorúk (nap és hold) határozottan emlékeztetnek valamire, minimális átrendezéssel, itt a szárnyak alá kerül a koszorú / nap:

A náci párt jelvénye
A csúnya asszociációtól visszatérve a szárnyas piramisokhoz, nyilvánvaló, hogy a Makovecz-iskola egyik szellemi-spirituális forrása a rózsakeresztesség, Makovecz korábban büszkén emlegetett Tanítómestere, Rudolf Steiner közvetítésével is. (És a nyíltan soha nem említett Aleister Crowley-ével is, de erre mindjárt rátérünk). Már idéztem, hogy a herendi építkezéseken, ahol az okkult építészszekta egy saját külön homokozót kapott egy időre, többek között megjelenítették a rózsakeresztesek korai kiáltványában szereplő szimbolikus izét, mellesleg a Bauhaus közvetítésével, amit az őket "organikusnak" vélő hívőik nem sejtenek:

(Gropius) "Szeretett volna egy kultikus épületet emelni, hét boltívvel, melyek a hét fő erényt szimbolizálták volna, azúrkék üvegboltozattal, rajta arany nap és csillagok. A művészettörténészek találtak egy hasonló leírást 1616-ból a Fama Fraternitas-ban, mely a Christian Rosenkreutz által alapított rózsakeresztes testvériség működését írja le." (forrás)
A rózsakeresztesség a gnosztikus-neoplatonikus nézetek hordozója és a modern szabadkőművesség előszobája volt, amely a protestáns egyházak felszíne, mint álca alatt egyfajta "Belső Pártként" működött, és a Trón és Oltár ellen lázadó forradalmi mozgalmak mögötti háttérerő volt. A korai vakoló mozgalom egyik fontos inspirálója a "keresztény" kabbala alapjain álló misztikus, Jacob Böhme volt.


(Az okkultizmussal mélyebben foglalkozók arca ritkán vonzó...) És éppen Böhme műveinek korai kiadásaiban, a 17. században (a modern szabadkőművesség kiformálódása idején), amikor a rózsakeresztesek az égvilágon mindenre szárnyakat aggatnak, tűnik fel a szárnyas piramis jelképe:

 Jacob Böhme: De Signatura Rerum, 1682

A "Hórusz Kora - Makovecz, az építészet Lady Gagája" című korábbi bejegyzésben már láttuk, hogy Makovecz egyik fontos inspirálója és szellemi forrása Aleister Crowley, a gnosztikus "Thelema" vallás megalapítója, aki saját jelvényéül a Fenevad 666-os számát választotta és aki perverz misztikus hókuszpókuszai külsőségeit elsősorban az óegyiptomi kultúrából és vallásból kölcsönözte. Érdemes felidézni, hogy Crowley máig nagy hatást gyakorol a globális tudatipar, Hollywood és a könnyűzenei clipek sátánista szimbolikájára. Mellbevágó leleplezés lehet a Makovecz-iskola "hazafias, organikus, népi" imázsában hívő közönségnek, hogy bálványuk közös forrásból merített a világrombolás leggonoszabb erőivel. Természetesen csak azoknak, akik az agymosás ellenére képesek a kritikus gondolkodásra.

Nézzük, honnan származik az álorganikusok piramis-mániája és mit jelképeznek vele!

A Thelema elsőszámú jelképe már önmagában is két egymásra tükrözött piramis-forma, középen egy fejjel lefelé fordított pentagrammal, abban a virág formában, amit leginkább "Luther rózsájaként" ismerünk:


(A Thelema magyar híveinek honlapja és Facebook-csoportja is van.)

Mi is a "Piramisok Városa" a Thelemapédia szerint:

"Babalon, mint a Piramisok Városába vezető út

Crowley misztikus rendszerében az adeptus akkor éri el a végső állomást, amikor át kell kelnie a Mélységen, a semmivé válás és feloldódás nagy pusztaságán. Choronzon  hona ez, az ő feladata pedig, hogy csapdába ejtse az utazót értelmetlen látszatvilágában. Babalon azonban ott a másik oldalon és hív. Ha az adeptus nekiadja magát — ezen aktus szimbóluma az adeptus vérének a Babalon gráljába öntése — megtermékenyíti Babalont és magzatává válik, hogy aztán mesterként és szentként szülessen újjá, aki  a Piramisok Városában lakik."
A Piramisok Városa 
A Piramisok Városa azon adeptusok misztikus otthona, akik átkeltek a nagy Mélységen (lásd az Élet Fáját), és vérüket Babalon Gráljába ürítették.  Ők megsemmisítették földi egójukat-azonosságtudatukat, merő hamukupacokká válva (vagyis Valódi Önmaguk megmaradó aspektusaivá, az "Én" öntudata nélkül), és megtermékenyülve Magzattá válnak a Babalonon belül.  Belül felveszik a Szent, vagy Nemo (latinul Senki) nevet, illetve címet.  Az A.'.A.' rendszerben A Templom Mesterének hívják őket. Ez egy lépés a spirituális megtisztulás során és egy nyugvóhely azoknak, akik sikerrel megszabadultak a földi világhoz való kötődéseiktől.
Makovecz Imre az általa létrehozott Kós Károly Egyesülés 20-ik évfordulóján mondta:
"20 éves a Kós Károly Egyesülés
 Az értékek mesterséges feloldásának korában, egy hosszú korszak végén, az avultságok eszkalációjának össztűzében a Kós Károly Egyesülés él Európa közepén, és képvisel egy olyan magatartást, mely átviszi az évezredes értékeket a túloldalra, az otthon, az ünnepi tér és esemény építészetét. A túloldalra, a sötétség partján túlra."   
Most már értjük, hogy ez a Sötétség azonos Crowley Thelemájának Nagy Mélységével, Szakadékával és a Túloldalon, a Túlsó Parton a Piramisok Városában Babalon, a Skarlát Asszony, a Nagy Szajha várja Makoveczéket, hogy kelyhébe üríthessék vérüket... A végetérő "hosszú korszak" a kereszténység kora, a beavatottak által várt Új Kor, a New Age pedig Hórusz Kora. E misztikus, okkult mánia miatt rakták tele jónéhány, vakoló kapcsolatrendszerük által karmaikba juttatott szerencsétlen megrendelő számára készülő építményüket piramisokkal.

Ezt is mondta még a Templom Mestere:
"Az Egyesülésnek fiatalnak kell maradnia, hogy Főnix madárként újra és újra szülessen,"
A Thelema egyik jelképe a vakoló alvilág egészéhez hasonlóan épp a Főnix:


Persze Makovecz a Főnixet is elhelyezte a makói Hagymatikum fürdőn,


oda is vonzott vele egy komoly tűzvészt még az építés idején:


Érdekes, hogy kikkel kerültek a Makovecz-iskola piramisépítő tagjai közös platformra, vagy mondhatnám úgy is, közös páholyba. Azokkal, akiket Makovecz kábító beszédeiben látszólag Ellenségként nevezett meg naív csápolóinak. A globalista pénzuralmista bankárokkal:


piramis - ONE (EGY) - szárnyak
"Az aranykor emberei ők, akik kezdettől fogva mindig egyet akartak, pontosabban az Egyet akarták" 
(részlet Orbán Viktor Makovecz Imre sírjánál elmondott temetési beszédéből. Magától Makovecztől idézte.)
" A dollár t.i. azért is a legjobb áru, mert azt az információt tartalmazza, amelyet egyetlen más pénz sem, hogy magánvalóként lép fel a többivel szemben. (...) Ez a magánvaló azonos azzal a bizonyos magánvalóval, akit valaha az Istennek képzeltünk, aki mindenható, és kormányozza a Világot." (Makovecz Imre)

És, mint már Lady Gagával való egy gyékényen árulásakor is láttuk, a globalista-sátánista illuminátus tudatiparral. Csak egyetlen példa egy minapi klipből, Kate Perry "Dark Horse" produkciójának értő elemzéséből a The Vigilant Citizen oldalról:

Illuminált tudatipari piramis, a Csillagkapu nyomán

Igazán elhúzhatnának az álorganikusok a Piramisok Városába, akár egy ilyen piramis formájú UFÓ-val is, csak nekünk hagynának már békét...

Frissítés:

Kételkedő hozzászólásában hozott egy látványos példát arra, hogy a piramist, mint misztikus szimbólumot alkalmazó okkult alvilág Magyarországon nem korlátozódik a Makovecz-iskola tagjaira:Illuminált-illuminátus thelemista Megyeri-híd
Köszönöm, Kételkedő!


Egy másik megjegyzés, ami csak mellékesen merül fel a Piramisok Városában a Templom Mestere címre pályázó okkult álépítészek és más gonosztikusok szimbolikája kapcsán. A Thelemapédia logója és a telemisták egyik központi szimbóluma, illetve kiemelt vallási szereplője a Fenevadon lovagló Skarlát Asszony, Babalon, a Nagy Szajha. A misztikus rendszer követői számára szó szerint "rajta keresztül" vezet az út az ő perverz "megváltásuk" felé. Érdemes összehasonlítani, hogy a nő archetípusai közül melyiket tette meg fő nőalakjául a Hórusz Korát siettetők Thelema vallása és melyiket az általuk megszüntetni kívánt kereszténység. A kereszténység Mária alakjában az Anyát tiszteli, a thelemiták Babalonban a Szajhát. Melléjük tehetjük még a judaizmust, melynek hivatalos fősodrában nincs kitüntetett nőalak, azonban a judaizmus "teológiájának" nevezett misztikus Kabbalának van, ez pedig Lilit! Ő lényegében azonos Babalonnal, csak éppen még hivatalos nőstényördögi "rangja" is van. Makovecz szimbolizmusának kabbalai alapjait is többször bizonyítottam már. Nagyon jellemző, hogy a Babalonnal egyértelműen azonos Lilit a zsidó feminizmus (sötét) "védangyala" is!

Wikipédia: Lilit mint az emancipáció jelképe
"Lilit a feminizmusban jelképpé vált és sok női könyvkereskedést és női kávézót Lilitre kereszteltek. Női keresztnévként is nagyon kedvelt volt. Sokan Lilitben látják a bibliai Éva ellenhősnőjét, aki nem vetette alá magát a patriarchális hagyományoknak. A Lilit-mítosz szimbolizálhatja a nő önállóságát és a férfiak azon (már a Bibliában is meglévő) próbálkozását, hogy a nőket a magasabb tekintély elvén elnyomják. A pszichológiában Éva jelképezi az anyaságot, a szerénységet és az engedelmességet, ő pedig az érzékiséget, a szenvedélyt és a szexualitást."
Lilit Éva és egyúttal Mária ellenhősnője.

12 megjegyzés:

kételkedő írta...

Hátborzngató!
Én azt nem értem, azt az illuminátus szimbólumot plusz menórát hogy nem veszi észre senki pl a megrendelő.
Budapest és már nagyvárosok is tele vannak ilyen ihletésű építményekkel, például a Megyeri-híd (csak a kép miatt linkelem, a szöveg nem fontos):
http://szakkollegium.vpk.bme.hu/Megyeri_h%C3%ADd

Bobkó Csaba írta...

Érthető: "E misztikus, okkult mánia miatt rakták tele jónéhány, vakoló kapcsolatrendszerük által karmaikba juttatott szerencsétlen megrendelő számára készülő építményüket piramisokkal."

"vakoló kapcsolatrendszerük által karmaikba juttatott szerencsétlen megrendelő"

Véletlenül volt némi rálátásom az egyik piramisos projekt létrejöttére. A megrendelő nem volt boldog. Egyszerűen nem lehet nemet mondani. Idéztem, hogy milyen alvilági okkult szövevény kötötte össze Antallt, Orbánt, Makoveczet, Zelniket, Bolberitz Pált, stb. Ez úton lett Makovecz Herend igazgatótanácsának elnöke és adhatta a tervezést saját adeptusainak. így ment ez sokfelé és így megy máig. Nemcsak az organikusoknál, az magától értetődő.

Névtelen írta...

http://index.hu/mindekozben/poszt/2014/05/23/ilyen_lesz_a_2015-os_vilagkiallitas_magyar_pavilonja._a_flintstone_csalad_valamelyik_jarmuvere_vacsorajanak_maradekara_vagy_gigantikus_sulyzojara_emlekeztet-e_jobban/

Bobkó Csaba írta...

Én eyg látnok vagyok, ezt írtam a vonatkozó bejegyzésben: "A Sárkány-Ertsey terv második helyezése nem jelenti azt, hogy a megépítendő magyar pavilonra nem kerülhetnek óriási menórák, mert Szőcs Géza a sajtótájékoztatón jelezte, hogy az építtető nem köteles az első helyezett koncepciót megvalósítani..."

:-)
Jellemző, hogy mekkora hátszele van annak a dizájnnak, amin A Menóra Leigázza a Kettős Keresztet!!!
Tévedett az a francia lap???

Névtelen írta...

A Horus/z/ elnevezés a Hor/izont/ és az Us ősi magyar szavak rövidített összetétele. Jelentése: a HORizonton álló ŐS mivel az us eredetileg ős. Mai példa USA = ŐS-A/ŐS-Kezdet illuminátusi megjelenítése.
Az egyiptomi isteni páros Hathor és Hórus EGY tehát HatHorUs - jelentésében: a horizonton ható ős. Vagyis az a földön megtestesült olyan létező aki korszakváltáskor az összekötő kapocs Ég és Föld között: megtestesült Elsődleges Táltos-Avatár/Világ-Király. Tehát szó sincs itt semmiféle gonoszságról vagy gonosz valakiről - ellenkezőleg. Az hogy a "megjelenítők" az un. Hórusz számot ami a 64 /=10=1/ felhasználták például a Történelmi Magyarország vármegyéinek számaként csak annyit jelent: tudják, hogy egy ilyen táltoskirály kvalitású emberfia itt testesül meg itt jön el a végidőben a Kárpát medencében. Első menetben - mint hajdan Egyiptomot - most Magyarországot egyesíteni.
A NíLuS sem véletlen NyiLaS, Gíza meg Géza vagyis azéG - 3 piramis/Orion öv. A nyilas pedig kentaur/centaur/10-es úr aki 1/EGY is - azaz a VÉG/10/Nap/Élet és a KEZDET/1/Plútó/Halál URA - 10=1. A valódi magyar köztudottan skorpió lényegű mérlegelő NYILAS. A földi pokolból főnix-madarként utat mutató fényességgel feltámadó...

kételkedő írta...

Komikus, ahogy bekaptad a géczy-cuclit:-) Bizonyíték persze nincs. A nyelvészet nem így működik, kérdezz meg egy nem dilettánst (tehát nem Pap Gábort, Géczy Gábort stb-t)

Bobkó Csaba írta...

Kedves szakértő, ha már van szerencsénk, látva, hogy a horizont is ősi magyar szó, ugye helyes az intuícióm (ez is magyar!), hogy az empiriokriticizmus is magyar szó? De vajon helyesen fejtette meg a jelentését a neves hungarológus, Moldova György, hogy az "egymillió pici Krisztus"??? :-)

Kerion írta...

Kedves kételkedő, van aki nyelvészkedik és van aki lát. Akinek nincsenek tudatalatti intuíciói/meglátásai az felesleges és hamis materiális "szabály-rendszereket" kreál magának - mint egy úgymond "nyelvész valaki".
Kedves Csaba, a horizont/horizonton állás a könnyebb érthetőség kedvéért lett megemlítve, lehetett volna a körön való állást is említeni mivel egyébként HoR/HaR = KÖR. Bár a vízöntőben oroszlánként ható ember a szfinx/a hun a horizontra tekint. Horus tehát a körön/földi körforgáson felül álló, azt irányítani képes Ős. Az ősi magyar nyelv szótagai-szógyökei önmagukban is értelmesek, az ezeket alkotó mássalhangzók állandóak míg a magánhangzók a jelentés-tartalomtól függően változhatnak.
Egyiptom első feljegyzett életFÁRAjÓ-ja "véletlenül" Ménes/Mén Ős /Táltos Ős volt, a Menóra meg Mén Óra/Táltos Óra. Hatsepszut királynőnek is "magyar" neve volt: Hat Szép < Túsz ! - ami tulajdonképpen a Tejút galaxis 6 - mintegy túszként fogva tartott/forgatott - spirálkarját jelenti. Tehát már 3500 éve is voltak "titkosítások" rejtett dolgok méghozzá magyarul - amiket csak a látók láttak. Nem csak egyiptomot de az ősi etiópia-i/hét jó fia-i un. "fekete-magyar" királyságokat is a magyarok ősei alapították - Lalibela/Lali és Béla vagy éppen Axum=ÉgSzem központtal. "Véletlenül" épp itt láthatóak a cirka 14 ezer éves magyar/"sekler-hungarian" rovásírásos kövek. Na persze az orosz régészek meg nyilván a magyarok iránti imádatukból kifolyólag tették fel erről a közismert videójukat a youtube-ra még évekkel ezelőtt.

kételkedő írta...

Szerintem te vagy az agymosók közé tartozol, vagy hasznos idióta vagy, te tudod, melyik inkább.

Névtelen írta...

Ez mekkora idiótaság...Ha a szimbólumokból indulunk ki, a náci horogkereszt, a futó meander diszitő tagozat tükörképe, a napot szombolizálja. Azóta is tiltott dolog, pedig az antik művészetben használták, és sok helyen fellelhető. A piramisok, és a stonehenge is csillagászati szempontból érdekes épitmények, abba ne bonyolódjunk, hogy az akkori népek miért istenhez épitették, más volt a gondolkodásmódjuk, mint a mai, internetfüggő idióta embereknek.

Névtelen írta...

Most akkor melyik épületre nézel szívesebben?

egy Makovecz épületre ?
vagy egy szokásos zsidók kedvence: kockákból összedobált téglatest objektumra (házra) ?

Névtelen írta...

Ennyi gyűlölködésbe csomagolt szamárságot még sosem olvastam.
Szegény, szegény szerző