augusztus 28, 2015

Szefira-szökőkutak Makótól Milánóig

"A sámándobra rajzolt életfa-motívumban víz áramlik,
éjjel fény árad belőle."
A menórás milánói (ál-)magyar pavilont fikázó ballib írások között az Index egyik cikke öntudatlanul felcsillantja az építmény burjánzó szimbolikájának egyik judaista-kabbalista elemét. Ez csakis tudatlanságból történhetett, mert e cikk társaihoz hasonlóan gondosan mantrázza a tervezők által eredetileg megálmodott (és a kivitelezéssel eléggé elsikkasztott) szimbolika "szittya", "hátrafelé nyilazó" jellegét, következetesen letagadva a szemkiütően zsidó eredetet. Az Index cikkírója talán fegyelmit kockáztatva mutat rá annak szimbolikus jellegére, hogy a következetesen csak "életfának" nevezett menórák az eredeti tervek szerint speciális szökőkutak is lettek volna. A Milánóba szánt (végül nem megvalósult) szimbolikus-rituális szökőkút nem egyedülálló a Makovecz-holdudvarhoz tartozó tervezők gyakorlatában. Néhai Mesterük egy gigantikus szökőkutat tervezett a makói Hagymatikum-fürdő központi bálványa gyanánt, ami éppúgy a kivitelezés nehézségei miatt "száradt ki", mint tanítványai milánói utánzata. Maga Makovecz Imre hasonlóan kitüntetett helyre tervezett (eleve szárazon?) egy hasonló elemet a még megépítésre váró főmű, a felső-krisztinavárosi "Szentek és Kárhozottak Templomába". Az okkultista álépítész szekta vonzalma e szökőkúthoz  nem véletlen: a megjeleníteni kívánt tartalom a kabbala legfőbb szimbóluma, a menóraként és szökőkútként egyaránt ábrázolt szefira-fa.


A milánói menórák eredetileg szökőkutak is lettek volna


A pavilon a szokásos lenyúlásos-mutyis kutyakomédia keretében, melynek során a menórás tervezőcsapat is elhatárolódott saját tervének a menórás kormánybiztos sleppje által eltorzított kivitelezésétől (egyik menórás a másiknak kivájja a szemét...), végül ilyen lett, kicsit rézsárgább, kicsit szárazabb, de menórás:


A tervezők frusztrációjának egyik oka bizonyára az is, hogy egyéb, számukra rém fontos szimbolikus elemek mellett az eredeti dizájn egyrészt a pavilon hivatalos állami filozófiáját, másrészt az ő kabbalista szimbolizmusukat közvetítve sokkal nedvesebb, vizesebb lett volna:

Az Élet Vizével telt menórák az eredeti terveken

A világkiállítási részvétel hivatalos magyar állami filozófiája máig felvállalja, hogy a víz egy központi elem a pavilon arculatában:
"Magyarország, a víz országa: 
Magyarország iható vizeinek tisztaságát és termálfürdőit tekintve édesvízi nagyhatalomnak számít, s méltán híres különböző típusú ásvány- és gyógyvizeiről. Ennek megfelelően célunk hazánk gyógy-, ásvány- és természetes vizeinek és azok egészségügyi hasznosításának megismertetése a nagyközönséggel (pl. terápia, megelőzés és az egészséges életmód kialakítása)."
Ez azonban sokkal "szárazabb" program, mint a mára csalódott tervezők eredeti misztikus vízkultusza:

Index: Sámándob helyett mutyiszerződés (2015.04.23.)
"A háromszintes pavilonban rokokós gazdagsággal burjánoznak a szimbólumok. Az összeset nem is tudjuk kibontani, de a naiv buzgóság érzékeltetésére ismerjék meg az egyik főmotívumot. Megéri végigolvasni, megdöbbentő terv. Tehát:
1. A súlyzó két oldalát képező kerekekben életfára emlékeztető, áttetsző cső fut a talajtól a mennyezetig. A csőben víz. A vízben nagy buborékok szállnak fel, egészen a tető szintjéig.
2. Itt a buborék valahogy lelök néhány vízcseppet a mennyezeten keresztbe futó csőből.
3. A csepp belehull egy alant elhelyezkedő kútba.
4. Igen ám, de a kút alja lyukas, a csepp tovább hull a következő szinten található medencébe.
5. A lehulló cseppek hatására a medence széléről további cseppek csurrannak le.
6. A további cseppek a még lentebbi szinten található sámándobokra hullanak.
7. A sámándobok a víztől dobognak."
Az Index cikkírója nem fejti ki, mit talál ebben megdöbbentőnek, ugyanez az elem a tervezők eredeti megfogalmazásában a terv leghangsúlyosabb központi szimbóluma.

Építészfórum.hu: ALAKOR - a 2015-ös Milánói Expo magyar pavilonjára kiírt pályázat második díjas terve :
"A sámándobra rajzolt életfa-motívumban víz áramlik, éjjel fény árad belőle." 
"A világfa-motívumban folyó vízben, – megkomponált módon –, időközönként buborékok indulnak el a motívum szálaiból (a csöves vízmértékhez hasonlóan, nem sok kicsi buborék, hanem egy nagy, amely faltól falig ér)."

"Egy vízcsepp ereje 
A legfelső - egyben a legmagasabb - szinten a látogató „alakor” búzamezőn találja magát, középen egy kúttal. A két főfalon a világfa felső része látható, amelyben buborékok törnek felfelé, így a vízzel teli oszlopból úgy hatol be a fény, hogy pászmája folyamatosan mozog a búzamezőn. Amikor a felfelé törő buborék a csúcspontra ér, a dob legmagasabb pontjából egy vízcsepp aláhull a kútba. A kútnak nincs alja, ezért a vízcsepp a következő szintre esik, ahol egy 1.5 méter átmérőjű kör alakú, 15 centiméter mély, feszített víztükrű átlátszó medencébe esik. A becsapódó vízcsepp mozgásba hozza a vízfelszínt, az így keletkező vízkörök esetleges helyen kicsordulnak a kútból, aláhullnak a földszintre, ahol 7 darab különböző méretű és hangolású, 30 fokos szögben álló, belülről megvilágított sámán dob helyezkedik el. A vízcsepp és a dob találkozása hangot ad, a kihangosítás által az épületen kívül különböző hangolású dob-hangokat, vagy dob- morajt hallunk. A nagydob hangja és ritmusa adja a pavilon szívverését.

Alakor búzacsíra 
Az első szinten, ahol a feszített víztükrű medencébe hullik a vízcsepp, dupla falú üvegfödém a járófelület, ebben csírázik a búza. A csíraszöveten keresztül rálátunk az alsó szinten lévő dobokra, a földszintről nézve több ezer csírázó búzaszem mágikus (szürreális) képét látjuk, középen az életet jelentő víz karikákban lüktető rajzolatával. A búza kultúránkban az életfolytonosság – feltámadás – a szellemi esszencia és teremtő erő jelképe. A csírázó magvak folyamatos cseréje során a kikerülő csíra, amely kiváló táplálék, kis papírzacskóban minden látogatónak adható. A zacskón az alakor búza leírásával.

A múlt dobjai, a jelen hangjai 
A dob művészi alkotás, installáció. Szerves épület szakrális belsővel. Lüktető és élő. A világfában úgy lüktet az éltető víz, mint érrendszerben a vér. A vízcsepp hangja, moraja a múlt dobjai, a jelen harangjai. Az alakor gabonaszárai a függőleges nádfalakból kiálló, fénylő üvegszárakkal való találkozása, a kút, az ablakokból szivárványra bontott fény, a folyamatos lüktetés a vízzel teli világfával, a dobok hangja, mindez egy sámán dob belsejében, a magyar táj szakrális emulzióját mutatja. A világfában összefutó buborékok, amelyek mind máshonnan jönnek, más sebességgel érnek össze középen, ahol együtt feltörve a magyar táj és tájban élő ember sokszínűségét mutatják.

(...) Tetőkert 
A dob felső tere parkosított zöldtető, teraszosan lépcsőzik a középső szintig, amelyen átfutó vizes árokban a két életfából alábukó víz csörgedez. A terasz szintkülönbségeit összekötő oldalfal alul átlátszó üvegfelület, amelyben szintén víz van. Itt a vízben egy-egy nagy buborék jelöli a vízszintet, stabilitást, nyugalmat adva."
A milánói magyar pavilonba eredetileg központi szimbólumnak forrásként-szökőkútként funkcionáló menóra-életfát tervező csapat tagjai kivétel nélkül Makovecz Imre holdudvarához tartoztak. Az építész Ertsey Attila a Mester egyik vezető tanítványa és a "makoveczizmus" fő szervezeti keretét képező Koós Károly Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Szökőkút  a Szentek és Kárhozottak Temploma főbejárata felett

A szökőkút-forma, mint kitüntetett szimbólum megjelenik a Makovecz főművének szánt, a kormány és a Makovecz-lobbi által ma is megépíteni tervezett felső-krisztinavárosi templom tervein is. A Makovecz által eredetileg "Szentek és kárhozottak Temploma" néven nevezett templom tele van gnosztikus-kabbalista szimbolikával, ennek keretében például a szentély szimmetrikusan lefelé is megépült volna, ami a névvel együtt kifejezte volna a szabadkőműves közeg tipikus felfogását a Jó és a Gonosz egyesítésének szükségességéről. A templom látványrajzain a leghangsúlyosabb helyen, a főbejárat felett gigantikus szökőkút-forma látható:


forrás: Heti Válasz: Ég és föld, 2011.10.26. (Érvek és ellenérvek a Makovecz Imre fő művének álmodott "magyar Sagrada Família" ügyében)

Csak mellesleg: jellemző, hogy Makovecz templomterv-rajzain az emberi alakok jellemzően csak szürke, vagy sötét árnyak.... A főbejárat feletti óriásszökőkút tetején angyallal jól kivehető a tavalyi Vigadó-beli Makovecz-életműkiállítás makettjén is:

Ezt megépítjük, Gyurikám!

forrás: Magyar Hírlap Online: Aki az eget a földdel összekapcsolta, 2014. március 16. (Megnyílt a Vigadó Makovecz-kiállítása)

Nem valószínű, hogy a templom homlokzatára valódi, működő, vizet csörgedeztető szökőkutat tervezett volna Makovecz, azonban a forma nyilvánvalóan nem véletlen, azt a megjeleníteni szánt szimbolikus tartalom követelte meg. Hogy mindenképpen szökőkútról van szó, azt az is alátámasztja, hogy az álorganikus álmester életében utoljára megépült nagyobbszabású művében eredeti elképzelése szerint valóban víz folyt volna ugyanebben a szimbólumhordozó gigantikus központi elemben.


A Hagymatikum Szent Articsókája is szökőkút lett volna


A makói Hagymatikum fürdő központi szimbolikus eleme mindenki számára félreérthetetlenül egy szakrálisnak szánt (valójában ellen-szakrális) égbenyúló oszlop, Világfa, egyértelműen szentélyszerű elrendezésben, bár ezt a körben őrtálló ördögfejek alapján leginkább Sátán-szentélynek érzékeljük:


Ezen a képen még jobban látszik, hogy a nagy, karcsú szökőkúthoz is illő formájú Világfa-oszlop az Eget, a Fény forrását köti össze a Földdel. (Azazhogy konkrétan a földön levő vízzel...)


A közönség számára is nyilvánvaló szakrális jelleg ("fürdőkatedrális") profán funkciójú fürdőépületbe beleerőltetése, Makovecz sokszor elsütött húzása persze egy alapvető építészi hiba, súlyos tiszteletlenség, nagyon nem "organikus". Még ha itt a Gonosz szentélyéről van is szó, ami szintén nem éppen ritkaság Makovecznél. Az Index "A Szent Articsóka Templomát építették fel Makón" c. meglepően jó cikkéből (2012.01.22.) kiderül, hogy Makovecz eredetileg tényleg szökőkútnak szánta a "Szent Articsókát", de a mennyezetet rongálta volna a pára, ezért letettek róla:
"A Szent Articsóka fürdője

Az előcsarnok hangárnyi méretű, fával borított, és szent koronával ékesített jurtájában inkább számítunk ihletett egyházi kórusra, mint jegyárusító pultra.

Ennél is bizarrabb az élményfürdő épülete. A kívülről 29 darab mellel ékesített szárny belülről sem fukarkodik a fülledt utalásokkal. A terem egy tíz méter magas oszlop köré rendeződik, olyan formán, hogy az minden egyes fülkéből, beugróból, nyugágyból látszik. Egyértelmű, hogy ez itt a legfontosabb elem. A monumentális oszlopnak funkciója ráadásul nincs, így az ember nehezen tudja elhessegetni az érzést, hogy a lábánál elterülő néhány medence csupán figyelemelterelés, és a komplexum valójában kultikus építmény, középen a bálványoszloppal. Csak az vár válaszra, hogy a hívők egy óriási kristálycsúcsban végződő fallikus szimbólumot imádnak, vagy, ha igyekszünk sótlanul tényszerűek lenni, akkor a Szent Articsókát. (Update: Az articsókában rejtették el a légcserélő rendszert, miután elvetették Makovecz eredeti ötletét, hogy az szökőkútként funkcionáljon. Ez ugyanis vetemedést okozhatott volna a fa tetőszerkezetben.) "

Ez a korai látványterv is igazolja, hogy Makovecz kezdettől szökőkútnak szánta az articsókát, a korai elképzelésen még teljesen klasszikus a szökőkút-forma: Délmagyar.hu: Makovecz Imre leszámol a szocreállal (2008.04.04.)


Az Index szerzőjéhez és másokhoz hasonlóan a HVG cikkírója is felismerte a Világfát és hasonlóan elhibázottnak tartja a makóiak jogos földközeli elvárásainak feláldozását Makovecz szakrális szimbólum-hajhászásának: "Fürdő, világfával: az utolsó Makovecz" (2012, január 21.)
"A kozmoszt jelképező faboltozat egy állandóan párás levegőjű belső tér fölé került, amelynek jelentős részét szimbolikus építmény (forrás? világfa?) foglalja el. A belső tér szakrális logikája azonban egyszerűen nem áll meg, ha minden üres négyzetmétert műanyagszövetes napozóágyak foglalnak el. Épület és funkciója szinte minden ponton cáfolja egymást. Makó gazdagabb lett egy nehezen értelmezhető szimbólummal és egy nehezen használható fürdővel. Valószínűleg mindkettőt meg lehetett volna spórolni."
Ballibek, vagy sem, alapvetően teljesen igaza van az Index és a HVG cikkíróinak is, kivéve azt a megállapítást, hogy a szökőkútnak szánt Világfa "egy nehezen értelmezhető szimbólum". Épp e médiumok szerkesztőinek kulturális hátterével e szimbólum könnyedén értelmezhető, megfejthető, hisz ez a judaizmus nemhivatalos "teológiáját" képező Kabbala legfőbb szimbóluma. Mi pedig, a felső-krisztinavárosi templom és a milánói álmagyar pavilon példáival is egybevetve, látva hogy mennyire ismétlődő, népszerű elem ez az "életfába" oltott szökőkút a Makovecz-csapat gyakorlatában, melynek keretében kedvenc szimbólumaikkal bélyegzik meg a magyar tájképet, szintén elég könnyen beazonosíthatjuk jelentését. És a zsidó újságírókkal ellentétben nem is titkoljuk el az eredményt... :-)

Ehhez azonban előbb vessünk egy pillantást a kupola tetején kívülre, az "égboltra", a "mennyre" is! A kupola csúcsa kívülről a tervező hangoztatott szándéka szerint is FORRÁST jelképez:

Wikipédia: Makói Gyógyfürdő
"Az élménymedencetér számos, 29 kisebb mellék- és egy nagy kupolát ötvöz, amely üveg csúcsban és vörösréz, gúla alakú csúcsdíszben végződik, az épület a földből feltörő, felbugyogó vizet hivatott jelképezni"
Abban persze téved az értelmezés, hogy ez a víz a földből törne fel, ez a kompozíció e helyén csakis Mennyei Forrás lehet. Ezt a Mennyből kiáradó vizet közvetítette volna felülről a terv szerint az életfába oltott szökőkút, miközben az fokozatonként egyre lejjebb jutva elérte volna a Földet.


Kívül a kétoldali hosszú üveg felülvilágítók is az égi forrásból lépcsőzetesen a földre folyó vizet jelképezik. (A kép látványterv.)


A kabbalai szefira-fa egyik fő ábrázolási segédeszköze: a szökőút


Többször idéztem az egyes ballib médiumokban néha emlegetett látszattal ellentétben súlyosan filoszemita Makovecz Imre kijelentéseit, hogy számára az Életfa = Menóra. Egy álépítésznél, aki építményeit kizárólag okkult, kabbalai szimbólumok hordozóinak használta, nem is lehetett másképp. (A HármaSHALOM "organikus" ötödik hadoszlopaMenóra, szefirák, sitra ahra - a kabbalista Makovecz;   Makovecz kedvenc dupla menórafája a Lauder Javne logója is! ) Ezért ábrázolták a milánói pavilon tervezői is menóraként az életfát, a kabbalában rutinból azonosítják egymással az életfát, a szefirákat, és a menórát.

A makói fürdőben látható "Szent Articsóka", mint Világfa, Életfa (egyben Makoveczék számára: Menóra), a fürdő kiadványaiban: "organikus oszlop" kabbalai jelentésének megismeréséhez hasznos segítséget nyújt a téma neves izraeli kutatója, Moshe Idel: Ascensions on High in Jewish Mysticism: Pillars, Lines, Ladders (A magasságba emelkedések a zsidó misztikában: Oszlopok, kötelek, létrák) c. műve. A Kabbala korábbi előzmények nyomán a 12. század táján alakult ki a Pireneusok északi oldalán, az ekkoriban a gnosztikus-manicheus katár eretnekség fő központját képező Okszitánia térségében,  majd fejlődése a Pireneusok déli oldalán, Kasztíliában folytatódott, ahol megszületett legnevesebb könyve, a Zóhár. Idel könyvének 12. fejezete "A fény és dicsőség manicheus oszlopa" (123.old) jónéhány eredetileg manicheus elemet sorol fel az okszitán vidéken keletkező kabbala következő, kasztíliai szakaszában (a Zóhárban) megjelenő "eszkatológiai oszlop" fogalmában, amely a lélek mennybe emelkedésének eszköze, kb. "járműve". Idel idézi Scholemet, aki szerint az ilyen funkciójú manicheus "dicsőség oszlopa" már a kabbala korai könyvében, a Bahirban megjelenik, amely még Okszitániában keletkezett. Idel nem emeli ki, de feltűnhet számunkra, hogy a kortárs inkvizíció és az utókor történészeinek jó része is "manicheusoknak" nevezi az ekkor a térségben a kabbalistákkal együttélő katárokat, tehát ők a manicheus hatások lehetséges és valószínű forrásai. Idel az alábbi közös elemeket elemeket sorolja fel a mennybe vivő oszlop gnosztikus-manicheus és zóhári, kabbalista víziójából (melyek számunkra leginkább a Benedek Elek által magyarnak kinevezett mesék tetejetlen fájában, paszulyában, stb ismertek):

A manicheizmusban és a Zóhárban is megtalálható a fény, vagy dicsőség oszlopa, mely a lelkeket a paradicsomba vezeti. A dicsőség oszlopa mindkét közegben azonos a Tökéletes Emberrel (Adam Kadmon) és az elhalálozott igaz emberek lelkét emeli fel. A manicheizmus és a Zóhár is ismeri az oszlop vallásos tiszteletét. Az oszlop általi felemelkedésre mindkettőben a lélek megtisztulása után kerül sor. A fényoszlop a manicheusoknál tulajdonképpen azonos a Tejúttal. (Lásd álmagyar gnosztikus mitológia!)

Vagyis az Index cikkírója és más megfigyelők  sora minden túlzás nélkül írta, hogy a makói fürdő a csarnok közepén a menny felé emelkedő "organikus oszloppal", világfával, Szent Articsókával "valójában kultikus építmény": Makovecz és szektatársai pontosan ennek szánták.

A Kabbala központi misztikus szimbóluma a Szefirák (héberül Szefirot), a kabbalai Élet Fája, a teremtés sémája, az isteni energia fokozatos kiáradásának megjelenítője.


A szefirák a kabbalára jellemzően nagyon elvont fogalmát a fa-hasonlaton túl leggyakrabban egy szökőkút hasonlatával magyarázzák és gyakran ábrázolják a kabbalai, illetve tágabb okkult hagyományban. Tehát a szefirákat szimbolizáló szökőkút a szimbólum szimbóluma... Néhány kiragadott példa a szefirotikus fa vízhasonlattal (forrás, szökőkút, élet vize) történő megvilágítására:

Amerikai Teozófiai Társaság: A Tarot és az Élet Fája
"Folytatva az Élet Fájának vizsgálatát, figyelmünket az ezen oszlopokat alkotó körök sorozatára irányítjuk. Ezeket szefiráknak hívják, egyes száma szefira. Egy szefira egy edény, mely az istenségből kiáradó isteni energia tárolására teremtetett.  A Fa felfogható egy többszintes szökőkútként. Isten hagyja kifolyni az energiát, melyet felfog az első szefira.  Amikor túlcsordul, megtölti a két következő szefirát, amikor pedig azok is túlcsordulnak, megtöltik a két következőt, és így tovább. "
Gnosztikus Kabbala Online:
"Ha fel akarod fogni, hogyan működik a Teremtés Sugara a világegyetemben a Kabbala négy megnyilvánult világán keresztül, képzelj el egy túlcsorduló soklépcsős szökőkutat.  Minden szint a felette levő szinttől függ. Mind az En Szofból ered, az Abszolútból, az Ismeretlenből.  Mindegyik fentebbi világ befolyásolja az alatta levőket."
learnkabbalah.com: A Fény és a Szefirák - Teozófiai Kabbala, 2. rész
"Az eredeti Végtelen Fény megtörik a szefirák lencséin. Cordoveró így ír erről a Pardes Rommonim-ban:   
A kezdetkor az En Szof tíz szefirát árasztott ki magából, melyek a lényegét képezik, egyesülve vannak vele. Ez és azok teljesen egyek. Nincs változás, vagy feloszlás a kiárasztóban amely igazolná, hogy azt mondjuk, részekre oszlik az egyes szefirák között. Őt megoszlás és változás nem érinti, csak a külső szefirákat. Hogy jobban felfoghasd ezt, képzelj el vizet, mely különféle színú edényeken folyik keresztül: fehér, vörös, zöld és így tovább. Amint a víz átfolyik ezeken az edényeken, látszólag felveszi az edények színeit, miközben a víz teljesen színtelen. A szín változása egyálalán nem befolyásolja magát a vizet, csak azt, ahogy mi a vizet látjuk. Éppígy van ez a szefirákkal is. Ezek edények, melyeket például Heszed, Gevura és Tiferet néven nevezünk, mindegyik színe megfelel a funkciójának, sorjában fehér, vörös és zöld, miközben a kiárasztó - lényegük - színe a vízben van, és teljesen színtelen. Ez a lényeg nem változik; csak látszólag változik, amint keresztülfolyik az edényeken."
A fenti idézetekben szereplő szökőkút-hasonlat forrása a Zóhár, a Kabbala legfontosabb könyve. Ezt a szefira-magyarázatot érdemes összevetni a milánói pavilon eredeti tervezői koncepciójával, nem kérdéses, hogy a makoveczista tervezőcsapat épp ezt akarta szimbolizálni a végül Szőcs Gézáék mutyizásai miatt meg nem valósult, menóra-életfába beszerelt túlcsorduló szökőkúttal:
"A két főfalon a világfa felső része látható, amelyben buborékok törnek felfelé, így a vízzel teli oszlopból úgy hatol be a fény, hogy pászmája folyamatosan mozog a búzamezőn. Amikor a felfelé törő buborék a csúcspontra ér, a dob legmagasabb pontjából egy vízcsepp aláhull a kútba. A kútnak nincs alja, ezért a vízcsepp a következő szintre esik, ahol egy 1.5 méter átmérőjű kör alakú, 15 centiméter mély, feszített víztükrű átlátszó medencébe esik. A becsapódó vízcsepp mozgásba hozza a vízfelszínt, az így keletkező vízkörök esetleges helyen kicsordulnak a kútból, aláhullnak a földszintre (...)"
Szőcsék ugyan kiherélték a jó kis kabbalai szimbolizmust, lecsapolták, víztelenítették a menórákat, azonban a pavilon szlogenje: "A Legtisztább Forrásokból"  még most is árulkodik az eredeti elképzelésről:


Érdekesség, hogy a judaizmus hagyományában ez a zóhári többszintes szefira-szökőkút megjelenik a szombat megszentelésére bor fölött elmondandó kiddus, áldás szertartásához árusított "borszökőkutak" némelyikének dizájnjában" is, az interneten rengeteg hasonlót ajánlanak judaika-netboltokban (kiddush wine fountain):


Jellemző, ahogy a szefirákat jelképező szökőkút a mai gagyi "bulvár-kabbalában" is jelen van, az alábbi egy webüzletben kapható poszter "Isten 72 nevével" és a szefirotikus szökőkúttal:

"Az Élet Szökőkútja"
A Makovecz-szekta kabbalai szimbolizmusa kb. ugyanezt a gagyi szintet képviseli...

A csupa kabbalista témát (pl. A fekete hattyú, stb.) megfilmesítő Aronofsky az Élet Fája-motívum köré szőtt film címéül "A szökőkút" címet választotta.


Nem meglepő, hogy hol bukkan még fel Magyarországon a menórával megjelenített kabbalai szefirotikus fával keresztezett szökőkút a gnosztikus fény-szimbolikával kiegészülve (ahogy a Sárkány-Ertsey-Herceg csapat Milánóba is tervezte): hát persze, hogy a Hit Gyülekezeténél:A milánói koncepcióban: "A sámándobra rajzolt életfa-motívumban víz áramlik, éjjel fény árad belőle."

A kör bezárult, visszaérkeztünk kiindulási pontunkhoz: a Makovecz-szekta alapító guruja és tagjai a judaista-kabbalista szimbolikát, a mindig életfának nevezett menórát és társait hátsó szándékkal sózza rá a magyar közönségre, megtévesztő módon billlogozza meg velük a magyar tájat, településképeket. A kabbalai szimbolizmusban elvileg akadnak önmagukban szép, nem romboló elemek. ÖNMAGÁBAN a Teremtés kiáradását megjelenítő szökőkút szintenként túlcsorduló vize, mint szimbólum se gonosz. A gonoszság, a becsapás egyrészt ott érhető tetten, hogy ez az okkultista banda a judaista-kabbalista szimbolikát nem nevezi néven, mert ha azt tenné, az korrekt lenne és nem lehetne ellene kifogás, de akkor persze nem lehetne "magyar" jellegzetességekként hirdetni, a magyar pavilon, vagy egy katolikus templom központi szimbólumának megtenni. Mégis ilyenekbe erőszakolják be e kakukktojásaikat ezek az ellenséges szándékú behatolók, mintegy felségjelként elhelyezve a judaista billogot a magyar és/vagy keresztény közösség szimbolikus létesítményein.

A gonosz behatolás, parazitizmus másik fő vonatkozása, hogy az okkultizmust, netán a kabbalát nem romboló szándékkal művelő építészek, művészek a múltban számos szép és funkcionális művet, köztük épületet alkottak, ezeken esetleg okkult szimbólumokat elhelyezve, amik sem az esztétikát, sem a funkciónak való megfelelést nem rontották. Vagyis, még ha például politikailag végül súlyosan rombolónak bizonyult mozgalmak naív hívei voltak is, saját szakmájukat lelkiismeretesen végezték, a megrendelők igényeit jól kielégítő és szép épületeket terveztek. Az okkult szimbolizmus csakis ennek teljesülése mellett jelent meg épületeiken. (Ettől még többnyire feleslegesen.)

Makovecz és tanítványai viszont a leendő használók, megrendelők az épülettel szembeni funkcionális igényeivel már egyáltalán nem törődnek. Sőt, még nekik áll feljebb, ha a szerencsétlen megrendelő megrendelőként igyekszik viselkedni és elvárni, hogy kiszolgálják a pénzéért. Nekik az épületek tervezése már csak ürügy a romboló, emberiségellenes, az anyagi világ elpusztítását tervező pokoli vallásuk gonosz Jeleinek elhelyezésére. Ertsey Attila a milánói pavilon dizájnját ért szakmai támadásokat ezzel a dumával igyekezett leseperni az asztalról:
"Mert ez a világ el fog pusztulni. Hamarabb, mint gondolnátok."
Ők, a gnosztikus-gonosztikus álépítészek ezzel, a közönséget becsapó tevékenységükkel igyekszenek siettetni az általuk megvetett anyagi, testi létezésünk pusztulását. Ezzel épp az Isteni Kiáradásként is felfogható, szökőkúttal is ábrázolható Teremtés Művét tagadják meg. Szökőkutakat pakolnak építményeikre, de azt akarják, hogy elapadjon az Élet Vize...

22 megjegyzés:

kételkedő írta...

Ertsey pedig bevallottan Rudolf Steiner híve, ahogy mestere Makovecz is. Az antropozófia pedig tudjuk, mi.
"Építészként mesteremnek tekintem Makovecz Imrét. Szemléletem forrásának tekintem a
Rudolf Steiner által alapított antropozófiát, melyet Makovecz Imre és Kálmán István révén ismertem meg. Mestereim nyomán a munkát és a közéleti aktivitást az élet részének tekintem."
Tehát Makovecz avatta be Ertsey-t!
"Szerkesztőbizottsági tagja vagyok a Szabad Gondolat c. folyóiratnak, publikációim jelentek meg az Ökotáj, az Országépítő, a Magyar Építőművészetben és a Taní-tani folyóiratokban.Óraadóként oktatok az ELTE Humánökológia Szakirányán, a SZIE-YMMF-en és a Sapientia csíkszeredai karán. Az Élőlánc elnökségi tagja vagyok."
http://www.ertseyattila.eoldal.hu/cikkek/ertsey-attila.html
Sejthetjük ezek után azt is, hogy ezek miféle szervezetek lehetnek.

A szökőkútról Barcelona jut eszembe, ott is van egy mágikus szökőkútnak nevezett túrista attrakció. Nem tudom, köze van-e ennek ahhoz, hogy az egész város ma lényegében Gaudiról, az ő épületeiről, kultuszáról szól. Távoli asszociáció, de lehet, hogy ne véletlenül volt Barcelona a spanyol polgárháborúban a republikánusok (marxisták) központja. Mitől ilyen hely ez a város, ahol tán nem véletlenül forgatták ezt az eredetileg reklámvideót is: https://www.youtube.com/watch?v=ttKwBJF97RY

kételkedő írta...

Ez az eredeti reklám video: https://www.youtube.com/watch?v=CPp0sYAaGK4

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, nem semmi! Az egyszemű, rémisztően vicsorító ballon-szörny is jellemző, és a kabbalai szefira-szökőkút-szimbolikának része a sokszínűség is, amit ezek a gömbök megjelenítenek. Mindjárt kikeresem. Az is sokat mond korunkról és a katolikus egyházról, hogy folyik Gaudin SZENTTÉ AVATÁSI PERE!!!! A "mieink" tiltakoznak, de borítékolható eredménnyel. Makovecz Gaudit teljes joggal emlegette mestereként, de csak a sátáni szimbolika terén, mert GAudi esztétikai téren sokkal tehetségesebb volt, mint Fakezű Imre. Kós Károlytalaptalanul vette a szájára, mégha utóbbi netán balos is volt, amit sejteni vélek, ha netán vakolt is, amit nem zárok ki. De tudott szépet-jót építeni. A spanyol polgárháborúban megjelent a köztársasági oldalon az a Lucifer-szimbolizmus, ami korábban Petőfinél is. Meg Heinénél, stb.

Bobkó Csaba írta...

A barcelonai szines gömbökhöz talán kapcsolódik:

http://www.learnkabbalah.com/light_and_the_sefirot/

learnkabbalah.com: A Fény és a Szefirák - Teozófiai abbala, 2. rész

Az eredeti Végtelen Fény megtörik a szefirák lencséin. Cordoveró így ír erről a Pardes Rommonim-ban:

"A kezdetkor az En Szof tíz szefirát árasztott ki magából, melyek a lényegét képezik, egyesülve vannak vele. Ez és azok teljesen egyek. Nincs változás, vagy feloszlás a kiárasztóban amely igazolná, hogy azt mondjuk, az részekre oszlik az egyes szefirák között. Őt megoszlás és változás nem érinti, csak a külső szefirákat.

Hogy jobban felfoghasd ezt, képzelj el vizet, mely különféle színú edényeken folyi keresztül: fehér, vörös, zöld és így tovább. Amint a víz átfolyik ezeken az edényeken, látszólag felveszi az edények színeit, miközben a víz teljesen színtelen. A szín változása egyálalán nem befolyásolja magát a vizet, csak azt, ahogy mi a vizet látjuk. Éppígy van ez a szefirákkal is. Ezek edények, melyeket például Heszed, Gevura és Tiferet néven nevezünk, mindegyik színr megfelel a funkciójának, sorjában fehér, vörös és zöld, respectively, miközben a kiárasztó - lényegük - színe a vízben van, és teljesen színtelen. Ez a lényeg nem változik; csak látszólag változik, amint keresztülfolyik az edényeken."

Névtelen írta...

"Áttételesen akkor ez a csodaszép városháza is neki köszönhető.

Igen. Ha nincs bevétel, ez sincs. Zsigmond László, a főépítészünk tervezte, az ő munkája is kihat egyébként az egész városra.

Elég Makovecz-szerű.

Nem csoda. Makovecz-tanítvány volt. Imrével is jóban voltunk. Nagyon szerettem őt. Annak ellenére, hogy vitatkoztunk eleget. Praktikum és esztétikum dolgában. Ha valaki nagyon szépen felöltözik, az remek, de nem árt gondolni arra sem, hogy esetleg jön majd az eső. Laci gondol erre is. Praktikus és esztétikus egyszerre."

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, a forrás: http://mandiner.hu/cikk/20150905_az_elet_jatek_gyerekek_az_europa_rekorder_varosvezeto_a_mandinernek

Az illető jó fej, a városháza épülete nem túl jó, nem túl rossz, megfelel, de a hagyományosak jobbak. Ez egy félút a hagyományhoz visszatérés felé. Nem konkrét stílusra gondolok, szabad újítani, hanem az elvekre. Ez még kicsit nyers, de helyes irány. Egyáltalán nem "Makoveczes -Hála Istennek! Jól látja a veterán vezető, hogy Makovecz nem volt praktikus, azt tévesen, vagy udvarisan mondja, hogy amúgy a ruha szép. Persze, hogy Makovecz művei csúnyák és gyakran rémisztőek is, primitívek és rosszul öregszenek. Lázárnak is ez volt a véleménye kezdő hódmezővásárhelyi polgármesterként, hogy M. nem praktikus.

Névtelen írta...

Kedves Tamás, Makovecz fia megszólalt apja ügyében, szóba került a hírhedt templomterve is:

http://valasz.hu/itthon/vegre-megszolal-makovecz-fia-emlekmu-helyett-epuletet-115890

Névtelen írta...

http://24.hu/elet-stilus/2015/12/16/ez-a-titokban-epult-foldalatti-templom-a-vilag-nyolcadik-csodaja/

Mikka írta...

Érik a szentté avatás. Ez azért több a soknál.
https://kuruc.info/r/2/153135/

Bobkó Csaba írta...

Felséges Viktor Urunk, nem kaphatnánk inkább 3-4 új stadiont??? :-)

Bobkó Csaba írta...

Mert azok társadalomra veszélyessége kisebb...

Mikka írta...

Ne adj neki ötleteket, mert megépítteti. Makovecz stílusban! :)

Névtelen írta...

Éppen be akartam linkelni a szentté avatós cikket, de látom, már megelőztek :D Szörnyű... de legalább színt vallanak.

A minap kérdeztem az egyik ismerősömet (akiről sejtettem, hogy akár ilyen szélsőséges is lehet), hogy szokta-e olvasni a Kitalált Újkort. Azt mondta, hogy azért nem, mert nem akarja magát folyton felbosszantani a sok rémséggel, ha úgysem tehetünk semmit... Én viszont pont azért szeretem ezeket a blogokat, mert rengeteg mindent a helyére tesznek attól függetlenül, hogy tehetünk-e valamit vagy sem. Ha már ilyen a világ, legalább azt tudjuk, hogy hányadán állunk.

Úgyhogy további sok lelkesedést kívánok a jövő évre! :D Köszönve az eddigi ténykedést.

/fortesinfide/

Bobkó Csaba írta...

Jelszavunk: Semmit nem tehetünk, de szeretünk átlátni a szitán! :-)

Névtelen írta...

http://tablet.hvg.hu/kultura/20151229_Uj_Makoveczepuleteket_huzhat_fel_a_korma

Névtelen írta...

Csaba, egyre aggasztóbb az állapotod. Nyugtass meg, hogy ez a sok sületlenség, amit itt összehordasz, csak tréfa, ugratás. Nem M. épületei, hanem az általad terjesztett szellemi mustárgáz a közveszélyes.

Bobkó Csaba írta...

Nem kötelező szagolni, te jöttél ide... :-)

Névtelen írta...

Ez így van. És?

Bobkó Csaba írta...

Ismered a medve és a vadász-viccet? "Vadász, vadász, te ide minek is jársz?" :-)

Névtelen írta...

Nem ismerem. Elmeséled?

Névtelen írta...

Ez az igazi "leleplezése" Makovecznek: https://www.youtube.com/watch?v=SwvapH8nLoE

Bobkó Csaba írta...

Ez a szokott dicsőítése a kábító szélhámos-dumákkal. Hogy a (csupasz) királynak milyen csodás új ruhája van... :-) Látom, Turi szeretne a Főmágus utódja lenni. Nemigen jön össze. Bármennyit is vakolt... :-)