július 31, 2015

Makó irigy démona


Fejetlenség a Nemzet Vakolójának makói emlékműve körül - és belül...

Sajtóhírek szerint erősen megosztja a Makovecz-épületekkel egyik legnagyobb fokban sújtott város, Makó lakosságát a Mesternek szánt emlékmű terve, mely bírja a Makovecz-család támogatását. A fotelben ülő fej nélküli szárnyas alak szobrának terve Makovecz Imre saját rajza alapján készült. Megépítése tervét még az előző, szocialista polgármester, az álépítész makói építményeinek megrendelője hagyta jóvá, a helyi civiltársadalom lázadozik a terv ellen, a város új fideszes vezetése viszont őrlődik, mert nem mer nyíltan ujjat húzni az Orbán néhai rituális udvari építészének kultuszát építő befolyásos körökkel. Az elégedetlenkedő civilek bizonyára nem is tudják, hogy miért vannak olyan rossz érzéseik a projekt kapcsán, de ellenkezésük ép lélekre utal. A terv alapjául szolgáló rajz ötletadója egy démon a szabadkőművesség számára alapvető fontosságú Salamon-legendakör pokoli részéből...


A helyi és országos sajtó tavaly szeptember óta jelzi, hogy a Makóra tervezett Makovecz Imre-emlékmű enyhén szólva nem nyerte el a helyi lakosság tetszését:

delmagyar.hu: Nem mindenkinek tetszik a Makovecz-emlékmű (2014.09.23.).

Index - Mindeközben: Makó durván megtapossa Makovecz Imre emlékét. Eddig miért imádták? (2014.09.23.)

nol.hu: „Cserélhetővé kellene tenni a Makovecz-szobor fejét” (2014.12.24.)

Válasz.hu: Makót is megosztja a fej nélküli Makovecz-emlékmű terve (2015.06.18.)

A helyi civil elégedetlenség egyik szóvivője, Bozsogi Attila nyugdíjas szerint a terv "közutálatnak örvend". Ezt én teljesen meg tudom érteni, minden normális lelkivilágú és esztétikai érzékű ember ránézésre viszolyog a tervtől, azonban a magas társadalmi pozíció kikapcsolja az esztétikai érzéket, józan észt és ép lelkivilágot. Akinél nem azonnal, annak jobb belátásra térítésére vannak hatásos eszközök. A tavalyi választáson hivatalba került fideszes polgármester asszony támogatója, a vidék teljhatalmú politikusa, Lázár János például kezdő hódmezővásárhelyi polgármesterként leseperte az asztalról az elődje és mentora, Rapcsák András által Makovecz Imrétől megrendelt városi uszoda terveit, mert - teljesen érthető módon - ésszerűtlennek tartotta azokat. A városvezetői szempontból racionális döntés évekkel vetette vissza fideszes országos karrierjét...

HVG: "Gyüttmentből" Orbán jobbkeze – mi lesz Lázár Jánossal 2014 után? (2013.10.02.)
"Konfliktus Makovecz miatt
Bár a kormányon belül elszigetelődő miniszterelnök-helyetteshez, Navracsicshoz vagy a csatáit elvesztő, az országos politikából éppen visszavonulni akaró Pokornihoz képest Lázár sokkal hamarabb értette meg 2010 után az „orbánizmus” lényegét, számos pofon kellett ahhoz, hogy a miniszterelnök első számú bizalmasaként megkerülhetetlen szereplő lehessen a Fideszben. Tizenegy évvel ezelőtt Orbán Viktor a Tisza-parton pihent pár napot a néhány kilométerre Hódmezővásárhelytől. Egy, azóta a politikától visszavonult fideszes forrásunk szerint a frissen megválasztott polgármester hiába hívta a pártelnököt, hogy látogasson el hozzá, Orbán nem reagált. Ennek egyik oka az lehetett, hogy Lázár egyik első döntésével visszadobta az Orbánnal baráti kapcsolatban álló Makovecz Imre vásárhelyi uszodatervét, mert drágának és megvalósíthatatlannak tartotta. Amikor Lázár hívta, Orbán épp Makovecz nyaralójában pihent. Végül három évet kellett várnia, hogy a pártelnök közös rendezvényt vállaljon vele: 2005-ben mindketten felszólaltak a városban rendezett Magosz-kongresszuson. "
A Makovecz-emlékmű egyik fő támogatója a katolikus megyéspüspök, Kiss Rigó László is, aki még a 30 millió forintosra tervezett költségek negyedét is állja (magánemberként???), ami egyfajta állásfoglalásként is értelmezhető a "templomépítő"-templomos vakolómester és a hazai prímás közismert konfliktusa után. (Lehet, hogy a megyéspüspök másik irányzat páholyában vakol, mint a prímás???  Makovecznek a prímással szemben a Vatikánban is fontos pártfogói akadtak - vajon melyik páholyból?)

Melocco Miklós minapi, végül kisebb botrányba fúló javaslatával szemben, melytől Makovecz Imre családja is elhatárolódott, a makói emlékmű tervét maga a család kezdeményezte, melynek képviselői a makói emlékmű ügyét intéző emlékbizottságnak is tagjai:

A Makovecz.hu híre:
"Makovecz-szobor 
Makó városa a sikertelen Makovecz-szobor pályázatot követően örömmel fogadta a Mezei Gábor javaslatát – melyet a Makovecz család is támogatott – mely szerint az építendő emlékmű Makovecz Imre egy korábbi rajza alapján készülne. A rajz alapján a szobrot Péterfi László szobrászművész készítheti el."
Makovecz Imre rajza a fej nélküli démonról. Ön"arc"kép???

A Mester (sokkolóan primitív színvonalú) rajzos hagyatékában nem ez az egyetlen bizarr fej nélküli emberalak:

Csoportszexhez készülődő fejetlen Makovecz-démonok???

A befutott szerző kultuszának konformista kiszolgálói büszkélkedtek is a Mester ilyen visszataszító, perverz démoni figuráival, itt plédául az ilyen rajzait tartalmazó egyik (szokás szerint jól túlárazott) könyve bemutatójának plakátján:


Normális , aki ilyet rajzol??? Azon túl, hogy nem, nyilvánvalóan okkultizmussal foglalkozik. A Kitalált Újkor "Palmira démonai és Jókai" c. bejegyzésében idéztem, hogy katonai-külpolitikai kérdésekben bennfentes veterán újságírók szerint a jelenlegi közel-keleti, de már Európára is átterjedő országbedöntési hullám mögött Izrael és a "templomos szabadkőművesek" állnak. E blogon és a Kitalált Újkoron is sokszor idéztem Czike Lászlótól, hogy Makovecz Imre egy magyarországi "templomos rend" nevű szabadkőműves szervezet tagja volt, melynek vezetője barátja, Zelnik József és e szervezet áll a Magyar Művészeti Akadémia mögött is. (Az Akadémiák a kezdetektől szabadkőműves szervezetek, ettől még némelyikükben folynak értékes kutatások. A MMA nem ígér ilyet...) A szabadkőművesség számára a legfőbb alapító mítosz a bibliai Bölcs Salamonhoz és templomépítéséhez, illetve fő építőmesteréhez, Hirám Abifhoz kapcsolódik.

A Palmira démonai... bejegyzésben felbukkant a Salamon nevéhez zavaros, főleg gnosztikus hátterű irodalom által kapcsolt "második templom" sztorija, mely nem azonos a jeruzsálemi második templommal és a Salamon által a Biblia szerint Jeruzsálemben épített elsővel sem. Ezt a második Salamon-templomot a zsidók, keresztények és muzulmánok gnosztikus eretnekjeinek hagyománya szerint démonok építették Salamon számára (talán Palmirában), e démonok felett pedig a király egy varázslatos, Istentől (?), vagy Mihály arkangyaltól kapott pentagramos gyűrűnek köszönhette hatalmát. A vakolók körében Mihály arkangyalnak elég kitüntetett szerepe van, amit Makovecz több nyilatkozatából is tudhatunk. Ők nyilvánvalóan nem a keresztényi kultusz értelmében tisztelik... Hogy a gyűrű kié is lehetett valójában, azt Tolkien értelmezésén túl az is sejteti, hogy e legendakör szerint Salamon ezt a templomot a Sátánnak építtette.

A sztoriról tudósító egyik régi írás "Salamon Testamentuma". A wikipédia cikke említést tesz a Salamon hatalma alá jutott démonokról is, melyek között felbukkan egy olyan démon is, mely feltűnően "modellt ülhetett" Makovecz rajzához és annak nyomán a makói szobortervhez is. Mivel pedig a család maga tartotta a Makovecz-emlékmű céljára a legalkalmasabbnak a Mesternek ezt a - koszorúval együtt megrajzolt - figuráját, csak úgy értelmezhetjük ezt, hogy a családtagok is úgy tudják: Makovecz Imre képzeletben (okkult meditációk során?) azonosította magát a fej nélküli démonnal:

"Démonok

A Salamonnal találkozó démonok közül sok a görög, zsidó, keresztény, arab és más hagyományból származik. A mű további része főleg Salamon beszélgetéseit tartalmazza a démonokkal, melyek némelyike egészen groteszk, többek között egy kutya alakú és egy másik, melynek nincs feje és a mellkasán keresztül lát." (wikipédia)
A "Salamon testamentuma" teljes szövege megtalálható az interneten. A fej nélküli démonra vonatkozó rész:
43. De én, Salamon dicsértem az Urat, és ő egy másik démont parancsolt elém. És elém hozattatott egy démon, mely az ember összes végtagjával bírt,  de fej nélkül. És én látva őt, így szóltam hozzá: "Mondd, ki vagy te?'' És ő így válaszolt: "Én egy démon vagyok." Erre én kérdeztem: "Melyik?" És ő ezt válaszolta: "Az én nevem Irigység. Mert örömömet lelem fejek felfalásában, mivel arra vágyok, hogy fejet szerezzek magamnak; de nem eszek eleget, viszont reszketek a vágytól, hogy olyan fejem legyen, mint a tiéd."
Az okkult hagyományban alaptechnika, hogy az okkultisták meditációik során képzeletben azonosulnak például valamilyen óegyiptomi istenséggel, stb. Érdekes következtetéseket vet fel, hogy Makovecz Imre ezek szerint az Irigység nevű fej nélküli démonnal azonosította önmagát, mely részt vett a Salamon által a Sátánnak szánt templom építésében. Látva Makovecz életművét, kiemelten megvalósult és tervezett, de megvalósulásra továbbra is esélyes templomterveit, például a krisztinavárosi "Szentek és kárhozottak templomát", melyben "a szentély lefelé is megépül", nem kérdéses, hogy saját magát egy önkéntes démon-építésznek tekintette, aki a Gonosznak "szentelt" templomokat tervez, ezt nem egy szóbeli nyilatkozata is alátámasztotta, többször idéztem ezeket a blogon.

Az építész szakma képviselőjeként kimondottan telitalálatnak tűnik, hogy a vakolómester túlvilági alteregó-választása a fej nélküli és mások, köztük Salamon bölcs fejére irigykedő templomépítő démonra esett. Elnézve templomtervei, egész életműve, közte rajzai színvonalát, határozottan megértjük, hogy miért szerette volna felfalni és saját üresen árválkodó nyakára növeszteni olyan építészek fejét, akiknek az Úr tehetséget is adott...

2 megjegyzés:

Bobkó Csaba írta...

Még egy fontos támpont, hogy a "Templomos rendi" Makovecz ezt a fejetlen démont a templomosok számára oly fontos Salamon-hagyományból vette: az eredeti Templomos Rend saját neve latinul Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici, vagyis "Krisztus és Salamon templomának szegény katonái". https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar

Bobkó Csaba írta...

Nem érdektelen a makói emlékművet tervező szobrász, Péterfy László személye sem. Természetesen a Magyar Művészeti Akadémia tagja, és érdekes, hogy egyúttal Péterfy Gergely apja is. Épp most olvastam az utóbbitól a Kitömött babárt, ami Kazinczy és az illuminátus bécsi dísznéger Angelo Soliman barátságáról szól. A szexuális perverziókkal teletömött, amúgy íróilag meglepően jól mgírt műben Péterfy félreérthetetlenül az olvasó szájába rágja Kazinczy és rózsakeresztes-alkímista apósa világnézetének alapját: hogy "a rosszul teremtett világ a balkezes Demiurgosz műve". Ezek a Péterfyk elég járatosnak tűnnek a gonosztikus ideológiákban és abban, hogy kik képviselték, képviselik. Például ők maguk is.