június 05, 2014

"Mert ez a világ el fog pusztulni. Hamarabb, mint gondolnátok."


A Makovecz-iskola és a gnosztikus világpusztítási program

Az Építészfórum.hu-n válaszolt Ertsey Attila építészkollégái kritikáira és támadásaira a milánói világkiállítási pavilon ügyében. Nem is kell ragozni, hogy a hivatalos nyilvánosság e szakmai terében nem jelenhet meg a "menóra" szó sem a kritikusok, sem a védekezésre kényszerült építész részéről. Ennek ellenére nem várt mélységben leplezte le a tervezők szellemi-spirituális (és talán szervezeti???) hátterét a támadások célpontjában magát pellengéren levőnek, űzött vadnak érző tervező.

Most se törődjünk a látvány-pályázaton első helyezett, szintén, de másképp vacak Malom-tervvel és a mellette, illetve tervezői mellett kiálló építészekkel. Számunkra a lényeg, hogy Ertsey Attila a szakmán belüli földhözragadt nyűgökkel való foglalkozás után a lehető legnyíltabban odapörköl kritikusainak, a földi életükhöz ragaszkodó, a magasabb szellemi szférákról mit sem tudó percemberkéknek:
"Egy régi, intellektualizmusba dermedt világ döglődik, egy háború küszöbén. Ahelyett, hogy erről beszélnénk, és egy élhető jövő alapjait kezdenénk lerakni, egymást gyalázzuk, alázzuk, mintha ez lenne a legfontosabb. Mintha a jövő egy kis szeletét időnek előtte megidéznénk. Bellum Omnes Contra Omnes. Mindenki háborúja mindenki ellen.

Az Alakor arról az élhető jövőről szól. Dadogva, bumfordian, amatőr módon, szakmaiatlanul. De szól. Én azt hiszem, megértettem valamit belőle, ezért vállaltam, hogy egy nemépítésznek segítek. Mert ez a világ el fog pusztulni. Hamarabb, mint gondolnátok. S ami marad belőle, az nem stílusok, trendek, hanem valami, ami az életet menti át. Egy búzaföld egy sámándob közepén. Tök abszurd, nem?"
Világégést terveznek Izrael Jelében

Minket itt nem lep meg a dolog, hisz a Mestere halálára nekrológot író Ertsey jó tanítványként csak felmondja a leckét, amit Makovecz Imrétől tanulhatott:
20 éves a Kós Károly Egyesülés
"Az értékek mesterséges feloldásának korában, egy hosszú korszak végén, az avultságok eszkalációjának össztűzében a Kós Károly Egyesülés él Európa közepén, és képvisel egy olyan magatartást, mely átviszi az évezredes értékeket a túloldalra, az otthon, az ünnepi tér és esemény építészetét. A túloldalra, a sötétség partján túlra. "
A Kós Károly Egyesülés intézményeit működtető Kós Károly Alapítvány kuratóriumának elnöke: Ertsey Attila...

A mai világ pusztulásának emlegetése, VÁRÁSA ismétlődő motívum volt Makovecz nyilatkozataiban:
Hetek: Viktor és Mihály vezet az új világba - mondja Makovecz Imre építész, 209.05.08.

"Mert egy megújuló világban élünk, ahol a réginek már vége van. Akkor miért a régihez nyúlunk vissza? - Nem akármilyen régihez, hanem ahhoz, amelytől a most leköszönő világ mindent eltagadott. Azt reméljük, hogy részben ebből a régi szellemi táplálékból megerősödve, részben pedig új tapasztalatokkal megerősödve, képesek leszünk egy új világot létrehozni.
(...) Ez a katasztrófaközeli helyzet, ami most kerülgeti az emberiséget, egy metamorfózis kezdete, egy új világ születésének előszobája."
Még ettől is nyíltabban kimondta, mi a kedvenc jövőképe neki és szellemi közegének, a már fentebb idézett előszavában:
Országépítő: Húsz éves a Kós Károly Egyesülés

"»Élő kövekből« kell építkeznünk, meg kell építenünk az alapjait annak a kornak, mely a jelen elvesztése árán fog bennünket követni. Ehhez meg kell nyitni tudatunkat az Igén, a kezdet valóságán keresztül az Archetípus felismeréséig. Az élő építészetnek ez a tartalma és egyben missziója."
A Kitalált Újkor társblog "Az atomrakéta, a gnosztikus világpusztítás tudatosan kifejlesztett eszköze" c. bejegyzésében már kifejtettem, hogy a gnosztikus eszkatológiának elengedhetetlen eleme a gnosztikusok szerint bűnös, gonosz, a Sátán (Demiurgosz) által teremtettnek vélt anyagi világ elpusztulása, méghozzá tűz által. A gnosztikus világkép ezen alapelemére számos idézetet hoztam ott, azt pedig nemigen kell hosszan fejtegetni, hogy Makovecz és követői gnosztikusok. Nyíltan vállalt elődeik közül pl. Rudolf Steiner is gnosztikus volt, a nyíltan nem felvállalt, de épületeikből és szövegeikből lelepleződő példakép, Aleister Crowley meg egyenesen "Gnosztikus Egyházat" alapított. Tipikus gnosztikus elem a Makovecz szélhámos, okkult szimbolika hordozófelületeként szolgáló épületek méltatásában, hogy alul nehéz, anyagszerű építőanyagokat használt, feljebb egyre könnyebb, légiesebb, a "fénytermészetre" utalókat.

A "Gnózis" definíció szerint beavatottak tudása, csak ők érthetik a dolgok, jelek, a Szentírás, stb. igazi jelentését, a beavatatlan tömeg értelmezése téves, tudatlan. Ezen alapul az organikusok épületeibe rejtett szimbolika kettős jelentése, egy jelentés a beavatatlanok félrevezetésére (pl. a csíksomlyói "Hármashalom-oltár", ősi örökségünk, Sevillában a pavilonon Erdély hét tornya, stb), az igazi jelentés, a gnosztikus, kabbalista tartalom a beavatottaknak tárul fel, Hórusz-oltár, Hét Arkhón, stb.)

A gnosztikusoknak az anyagi világ tűzben való pusztulására vonatkozó várakozása , illetve a kabbalai alapú történelemmanipuláló PROGRAMJA érdekes módon már a manicheusok liturgiájában kapott egy korai építészeti metaforát is. Abban a manicheizmusban, melyet ma teljesen hamisan népszerűsítenek a magyar gnosztikus szubkultúrában. Nagyon valószínűnek tartom, hogy Makoveczék az alábbi manicheus szöveget, amely kb. a gnosztikus szekta Hitvallása, ismerték, ismerik, és kimondottan álépítészi tevékenységük szerepmodelljét merítették belőle:

CCXXIIII zsoltár a manicheus Bema Zsoltárokból (részletek):
Ez az egész Világ egy időszakra áll szilárdan, mert egy nagy Épület épül a Világon kívül. Abban az Órában, amikor az Építész befejezi, az egész Világnak meg kell szűnnie. Fel kell gyulladnia, hogy a tűz eleméssze.
Ezt az épületet építgette Makovecz??? Mármint az "Ami fent van, az van lent is" gnosztikus elv szerinti evilági párját? Ezt építi tovább Ertsey és a gnosztikus-mennyei Fény-Izraelt váró szekta többi álépítésze?
"Egy új Eón fog épülni a világ helyén, mely fel fog oldódni, hogy a Fény hatalmai uralkodjanak benne, mert ők maradéktalanul beteljesítették az Atya akaratát, legyőzték a gyűlölt gonoszt, ..................... felette örökre. Ez Mani Tanítása, imádjuk és áldjuk őt."
Bár a Mennyei Izrael fogalma nem idegen a kereszténységtől sem, érdemes még felidéznünk egy gnosztikus magyarázatot arra, hogy a világ tűzhalálát kívánó és annak megvalósítását emberi kezekbe vevő gnosztikus eszkatológiai program szerint miért kell Dávid-csillagokkal és menórákkal várni ezt a világégést:

A Gnosztikus Kézikönyv:
"... meg kell értenünk, hogy mivel az anyag bűnbeesett, hogy a Messiás megmenthesse Izraelt, mint egészt (mint fényrészecskék összességét), a fizikai világot le kell rombolni! Ezért van olyan apokaliptikus hangsúly az esszénus és gnosztikus irodalomban, mivel ahhoz, hogy a Dávidi Messiás teljesen elvégezhesse feladatát, minden anyagot meg kell semmisíteni! Ennek megfelelően a Dávidi Messiás szerepe az volt, hogy felkészítse Izraelt az Isten Országa egy új értelmezésére, Jézus, mint a Dávidi Messiás megmutatta, hogyan volt lehetséges az egyéni Megistenülés (Teózis). Az egyéni Teózis által felszabadulhattak a fényrészecskék és az Omega Napon az összes fény kiszabadulhatott az anyagból.
Ezért épült a milánói "magyar" pavilon három főtervezőjének egyike, Herczeg Ágnes vezető tervezői irányításával a csíksomlyói "Barátok feredője és zarándokkert" keretében Dávid-csillagos gnosztikus "Fény-Pavilon", a fürdőépítmény pedig ezért lett Omega-alakú:

Tóth Péter: Fény pavilon – Barátok feredője és zarándokkert, Csíksomlyó

"...és az Omega Napon az összes fény kiszabadulhatott az anyagból"
És ezért van a menóra mágikus jele a milánói pavilon tervén, hisz csak Izrael menekülhet meg....


Végül felmerül a kérdés, hogy amennyiben helyes volt a következtetésem, hogy a gnosztikus világvége-csináló, történelemmanipuláló háttérhatalmi körök teljesen tudatosan fejlesztették ki az atombombát az emberi, földi világ elpusztítására, vajon e körökkel van-e olyan közeli szervezeti-információs kapcsolata a magyar okkult-gnosztikus alvilág láthatóan befolyásos köreinek, a Makovecz-iskola beavatottabb tagjainak, hogy tudhatnak valamit a gnosztikus atomháború tervezett időpontjáról?
"Egy régi, intellektualizmusba dermedt világ döglődik, egy háború küszöbén (...) Mert ez a világ el fog pusztulni. Hamarabb, mint gondolnátok."6 megjegyzés:

Névtelen írta...

beszólás az „organikus” kapcsolatrendszernek + Ertsey reakciója

http://epiteszforum.hu/pikans-monus-janos-valaszlevele-ertsey-attilanak

Kerion írta...

Az un. világégés/világvége megjelenítése napi szabadkőműves gyakorlat. Az egyik "oldalon" ott van a 2014 június 13.-a hajnali szlavjanszki "fehér foszfor" gyújtóbomba-támadás. A másik "oldalon pedig a szintén június 13.-án pénteken teleholdkor elhunyt "fekete párduc" aki persze véletlenül ezen a napon halt meg éppen 88 évesen. A 88 egyébként a 2ős 8-as Vénusz/8.stáció/, méghozzá az esti/8/ és hajnali/8/ látszólag "duális" csillag megjelenítése EGYben. Június 13.-án aztán még "véletlenül" Vénusz - Szaturnusz szembenállás is volt az égen. Ami a Földön a "szaturniálisok" szembenállását jelenti a "boldogasszonyosokkal" szemben.
Aztán itt van a Scorpions-Omega/Vég/ "szabadság koncert" is a budapesti Hősök terén. Ennek "üzenete" a Scorpions-örökzöld "Wind of change"-ben eléggé világosan ott van: "I follow the MOSKVA...és így tovább". Megint csak a már jól ismert szabadság/harc/-megjelenítő mág/l/ya, az "ez a - most éppen orbáni - /szabadság/harc lesz a végső" - illumináti-c-ion-ista verdikt a "sikeres" 48-as és 56-os mintára.
1958.06.16. - Nagy Imréék kivégzése + 31 év
1989.06.16. - Nagy Imréék újratemetése + 25 év
2014.06.16. - Scorpions/Omega koncert na persze természetesen megint csak a Hősök terén
1958 + 56 /11/ = 2014 - az 56 év eleve /19/56-ra utal a masonic "forradalmi" emberirtásra. Egyébként meg az 56 meg = 11 - a magasabb szintű újbóli ELEVEN11ségre való jutás megjelenítése. Ami persze a szabadkőműves emberáldozati mág/l/ya-rakással nem megy. Így csak az aranykor helyetti prolongált pokolra-jutás biztosított.

Bobkó Csaba írta...

A minden évszámban megtervezett számmisztikát keresés nekem kicsit eltúlzottnak tűnik, azonban az Omega-Scorpions felvetés nagyon is érdekes. Természetesen a napalmos-foszforos bombázások mögött is el tudom képzelni az eredmény képein elélvező sátánista háttérhatalmi degeneráltakat... Igazán nem értek a zenéhez, de gondolom, hogy a szocializmus alatt is csak az csinált zenei karriert, akikt futtattak és a MAkovecz-Zelnik-Nemeskürty vonalon már egy kicsit láthattuk a korszak okkult alvilágának valamiféle nyomait. Ha Nemeskürty az okkultizmusával egy film-főmufti lehetett, a könnyűzene sem lehetett más kezekben. Zelnik emlegeti Aczél szerepét az amerikai zsidó bankárokkal való kapcsolattartásban, jellemző, hogy a hazai kultúrában ő osztotta a lapokat. Biztos, hogy Aczélnak is kellett okkultista kapcsolatokkal rendelkeznie. Tehát a legismertebb magyar zenekart Omega névvel építik fel, a gnosztikusok világmegsemmisítési napja nyomán.
Mi a skorpió okkult háttere? Van-e valami árulkodó a szövegeikben?

Névtelen írta...

Omega: Babilon

Gyere le, Isten, mondd, mit akarsz
Már ezer éve folyik a harc
Mire vársz, új Babylon épül
Megfestett arcod nekem örül
Mögötte semmi, fekete űr
Mire vársz, új Babylon épül

Eljön a másnap
Nem lesz több társad
A műved elkészült

Mosolyod torzít, feszít a kín
Nem marad senkid, ledől a híd
Mire vársz, új Babylon épül
Sunyi a csend, ma sokat ígér
Holnap már ordít valakiért
Mire vársz, új Babylon épül

Ne mutass másra
Ha te vagy a gyáva
A műved elkészült

Eljön a másnap
Nem lesz több társad
Ne mutass másra
Ha te vagy a gyáva
A műved elkészült

Ha nem lesz ember, harcol a gép
Egymással szemben buta igék
Mire vársz, új Babylon épül
Gyere le, Isten, ideje már
Félek, ha késel, Babylon áll
Mire vársz, új Babylon épül

Ha eljön a másnap
Nem lesz több társad
Ne mutass másra
Ha te vagy a gyáva
A műved elkészült

Névtelen írta...

Szervusz Csaba,

köszönöm feltáró írásaid!

Kérlek, segíts megtalálni a gnosztikus könyvből való idézetet("....meg kell értenünk.."), mert a link már nem él, sajnos. Te ismered az eredeti angol szöveget, így könnyebben rátalálsz.

Köszönöm

Az Egy igazságot kereső ember

Bobkó Csaba írta...

Itt fent van: https://pl.scribd.com/document/7120436/Ledwidge-Gnostic-Handbook

"Accordingly, the King Messiah tends to be seen in purely political and revolutionary terms, while certainly there is a political element to the message of the Davidic Messiah we must realise that since matter is fallen, for the Messiah to save Israel as a whole (as a collective of particles of light), the physical world must be destroyed ! This is why there is such an apocalyptic emphasis in Essene and Gnostic literature, for the Davidic Messiah to complete his task all matter must be annihilated. Accordingly, the role of the Davidic Messiah was to prepare Israel for a new interpretation of the Kingdom of God, Jesus as the Davidic Messiah illustrated how individual Theosis was possible. For through individual Theosis the particles of light may be liberated and at the Omega Day all light retrieved from matter. By his deat and resurrection (whether literal or as a Mystery enactment) he embodied the old rites of Kingship and taught how individuals through death and rebirth could become deified."